Neuropsykiatristen oireyhtymien portaali (NPF-portalen)

Npf-portaali auttaa neuropsykiatrisia oireyhtymiä sairastavia aikuisia. Näitä sairauksia ovat mm. adhd, add tai Aspergerin tai Touretten syndrooma. Portaalissa annetaan neuvoja ja tukea myös potilaan omaisille, läheisille ja muille asiasta kiinnostuneille. Npf-portaaliin voi myös soittaa, puh. 018-611 03 11

www.lul.se/npf