Kulttuuri

Maakäräjien kulttuurihallinto Kultur i länet työskentelee läänienvälisellä tasolla kulttuuri- ja kansanvalistuksen parissa. Hallinto koostuu neljästä yksiköstä:

  • Kulttuuriyksikkö
  • Uppsalan lääninkirjasto
  • Wikin kansankorkeakoulu
  • Wikin linna

Kulttuurihallintoa johtaa poliittisesti valittu kulttuurivaltuusto joka vuosittain muotoilee hallinnon tehtävät. Maakäräjien kulttuuritoimintojen tarkoituksena on luoda rikas ja korkealaatuinen taide-elämä kulttuurillisesti aktiivisine kansalaisineen houkuttelevassa elinympäristössä.

Maakäräjät rahoittavat yhdessä valtion kanssa alueellisia kulttuuri-instituutioita ja konsulentteja. Maakäräjät rahoittavat ja johtavat Musik i Upplandia sekä Upplandsmuseetia, jotka molemmat ovat säätiöitä omine hallituksineen. Kultur i länet käsittelee myös maakäräjien tukea toisille koko läänin alueella toimiville järjestöille, esimerkiksi koulutusjärjestöille ja nuorisojärjestöille. Kultur i länetin työ seuraa maakäräjien yleisiä tavoitteita ja kulttuuristrategioita.

Vuodesta 2013 lähtien Uppsalan lääni kuuluu kulttuuriyhteistyömalliin, jossa maakäräjät jakavat valtion tukea läänissä vaikuttavalle, alueelliselle kulttuuritoiminnalle. Kultur i länet luo yhteistyössä läänin kuntien kanssa ja kulttuurielämän vaikuttajia konsultoiden alueellisen kulttuurisuunnitelman, josta käyvät ilmi kulttuurialan investoinnit ja priorisoinnit. Kulttuurisuunnitelma on monivuotinen ja toimii perusteena Kulttuurineuvoston päätökselle valtion tuesta.