Kulttuuriyksikkö

Kulttuuriyksiköllä on alueellinen vastuu kulttuuriasioista. Tämä tarkoittaa yhteistyötä valtion elinten kanssa mutta myös kuntien, vapaaehtoisjärjestöjen, taiteilijoiden, instituuttien ja muiden organisaatioiden kanssa. Kulttuuriyksikkö laittaa alulle ja sovittaa yhteen toimintoja läänin alueella. Tehtävään kuuluu kehittää läänin taide- ja kulttuurielämää.

Yksikössä työskentelee kulttuuristrategeja, taideprojektijohtajia sekä tanssi-, elokuva- ja kuvataidekonsulentteja. Kulttuuristrategit käsittelevät stipendejä ja tukea itsenäiselle kulttuurielämälle. He vastaavat myös Kultur i vårdenin toiminnasta sekä työskentelevät strategisten kehityskysymysten parissa, esimerkiksi koskien kulttuurin roolia yhteiskunnan kehityksessä, kulttuurin roolia terveyskysymyksissä sekä kulttuurin roolia lapsille ja nuorille.

Julkinen taide

Taideprojektijohtajat työskentelevät maakäräjien tilojen taiteellisen muotoilun parissa. Kultur i länet tukee ajatusta siitä, että taiteen tulee olla osa läänin asukkaiden arkipäivää. Julkisiin tiloihin sijoitettu taide on tapa esitellä nykytaidetta gallerioiden ja taidehallien ulkopuolella suurelle yleisölle. Hoitolaitosten tiloissa taide luo stimuloivan ympäristön uusine tapaamispaikkoineen ja puheenaiheineen potilaille, henkilökunnalle sekä vierailijoille.

Kultur i vården

Kulttuuri luo valonpilkkuja olemassaoloon, luo arvokkaita tapaamisia sekä antaa työkaluja mietiskelylle. Kulttuuri on tärkeä terveystekijä, mutta myös ihmisoikeus. Kaikilla on oikeus osallistua kulttuurielämään, niin terveillä kuin sairaillakin. Siksi Kultur i länet työskentelee sen eteen, että hoitolaitoksissa olisi kulttuuria esillä. Yhdessä toisten tahojen kanssa Kultur i länet luo kulttuuritoimintaa useilla paikoilla maakäräjien hoitolaitoksissa. Kaikkiin kulttuuritoimintoihin pääsee ilmaiseksi ja ne on suunnattu potilaille ja omaisille sekä henkilökunnalle ja vierailijoille.

Dans i Uppland

Tanssikonsulentti kehittää tanssia taide- ja ilmaisumuotona. Hänen tehtävänsä on luonteeltaan alueellinen ja kansallinen ja sen keskipisteessä ovat lapset ja nuoret. Dans i Uppland laittaa alulle paikallisia ja alueellisia projekteja, tarjoaa jatkokoulutusta päiväkotien ja koulujen henkilökunnalle sekä antaa tukea tanssin ammattilaisille läänin alueella.

Film i Uppland

Elokuvakonsulentti ja mediapedagogi työskentelevät elokuvan ja liikkuvan kuvan kehityksen parissa. Film i Uppland järjestää kursseja ja koulutuksia sekä toimii tukena elokuvatuotannon yhteydessä. Mediapedagogi työskentelee erityisesti koulujen parissa ja Film i Upplandin painotus on lapsissa ja nuorissa.

Konst i Uppland

Taidekonsulentti työskentelee kuvataiteen edistämiseksi ja kehittämiseksi läänin alueella. Tehtävään kuuluu yhteysverkostojen rakentaminen kulttuuri-instituuttien, koulujen, kuntien ja taiteilijoiden välillä. Konst i Uppland toimii resurssina taiteilijoille ja järjestää taitoja kehittävää toimintaa päiväkotien ja koulujen henkilökunnalle.