Uppsalan lääninkirjasto

Uppsalan lääninkirjasto ei ole fyysinen kirjasto, vaan järjestö, joka kuuluu Uppsalan lääniin ja toimii Kultur i länetin alaisuudessa. Lääninkirjasto kehittää kirjastotoimintaa läänin alueella esimerkiksi jatkokoulutusten, neuvonnan sekä toimintaympäristön muutosten tarkastelun avulla. Lääninkirjasto tukee ja täydentää kunnankirjastoja, jotta läänin kaikilla asukkailla olisi asuinpaikasta riippumatta tasavertaiset tieto- ja kirjallisuusmahdollisuudet. Uppsalan lääninkirjasto kuuluu kansalliseen kirjastoverkostoon, jonka tehtävänä on toteuttaa kansallista ja alueellista kirjastopolitiikkaa.

Toimintaa rahoittavat maakäräjät sekä valtio. Lääninkirjaston toiminta pohjautuu kunnankirjastojen tarpeisiin, maakäräjien kulttuuristrategiaan sekä kirjastolakiin. Jokaisella lääninkirjastolla Ruotsissa on isäntäkirjasto, johon läänin yhteinen kirjallisuus- ja mediasaatavuus pohjautuu. Uppsalan läänissä isäntäkirjastona toimii Uppsalan kaupunginkirjasto.

Uppsalan lääninkirjaston tehtäviin kuuluu:

  • kehittää läänin kirjastohenkilökunnan pätevyyttä ja läänin kirjastotoimintaa koulutusten kautta
  • laittaa alulle projekteja sekä stimuloida läänin kirjastokehitystä positiiviseen suuntaan neuvonnan, toimintaympäristön muutosten tarkkailun sekä tiedotuksen kautta.
  • tehdä yhteistyötä muiden alueellisten instituutioiden kanssa sekä luoda paikallisia, alueellisia sekä kansallisia verkostoja.
  • tukea läänin kirjastoja täydentäen niiden media- ja tietomateriaalin saatavuutta.
  • levittää tietoa Upplannin kulttuuriperimästä sekä kirjallisuudesta Upplannissa.