Folktandvårdens kansli

Ulleråkersvägen 21

75017 Uppsala

018-611 00 00