Priser och betalsätt

Du behandlas utifrån din munhälsa och dina behov. Du ska känna dig trygg med vår prissättning och den information du får.

Folktandvården följer fastslagen referensprislista. Klicka här för hela prislistan (öppnas i nytt fönster)

Hos oss kostar en basundersökning mellan 805 och 1200 kronor hos tandhygienist eller tandläkare, beroende på din munhälsa. Baserat på dina behov och vad undersökningen visar, kan andra åtgärder tillkomma. Till exempel fler röntgenbilder, mer omfattande förebyggande åtgärder eller noggrannare undersökning av ett specifikt problem. Även utökad information och individuella skötselråd beläggs med avgift. Det är därför svårt att på förhand ange exakt vad ditt besök kommer att kosta. Kompletterande åtgärder sker i samråd mellan dig och behandlaren.

Om du inte kan komma på ditt besök ber vi dig kontakta kliniken och ändra tid senast 24 timmar innan. Uteblivna besök debiteras enligt gällande prislista.

 

Kostnad akuttandvård

Under helger tillkommer ett kostnadspåslag med 50 procent när du söker akut hjälp på akutkliniken för undersökning och/ behandling av dina tänder.

 

Bidrag och stöd för tandvård

Priserna anges utan det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Det är ett årligt bidrag på 300 eller 600 kronor, beroende på ålder från Försäkringskassan. Du behöver inte tänka på vilket bidrag du har använt, det sköts automatiskt av oss. Läs mer om ATB.

För dig som behöver omvårdnad finns Region Uppsalas tandvårdsstöd. Det kräver ett intyg från läkare eller kommunen och berättigar dig till tandvård till samma avgift som sjukvård. Läs mer.

Särskilt tandvårdsstöd ges till den med sjukdomar eller funktionsnedsättning som ökar risken för en sämre munhälsa, till exempel sjukdomar som ger muntorrhet. Tandläkare eller tandhygienist bedömer om du har rätt till bidraget. Läs mer här

Om den totala kostnaden under en 12-månaders period överstiger 3000 kronor går det in under högkostnadsskyddet. Du som patient betalar då bara halva kostnaden av det arbete som utförs däröver. Läs mer om högkostnadsskyddet här.

 

Tjänster

För dig som vill utföra behandlingen men inte kan eller vill betala allt på en gång finns TandSupport; ett kreditkort som du ansöker om hemma. Läs mer.

Folktandvården är unika med Frisktandvård, tandvård till fast pris, där du utifrån din tandhälsa betalar en avgift varje månad. Du blir kallad till oss regelbundet och de flesta åtgärder, såsom akutbesök och rotfyllning, ingår. Läs mer.

Region Uppsala samarbetar med Visma gällande obetalade avgifter och fakturor.