För att av- eller omboka din tid ombeds du kontakta kliniken per telefon eller via e-tjänster på 1177 Vårdguiden