Ansökan om riktade FoU-medel

Nu har beslutet tagits av Regionstyrelsen om vilka projekt som beviljats riktade FoU-medel 2019. Se förteckning i högerspalten. Samtliga berörda har meddelats per mejl.

Region Uppsala delar årligen ut cirka 3,2 miljoner kronor i särskilda FoU-medel för att finansiera patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt.

De krav som ställs på projektet är att det ska vara:

  • patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt där den direkta patientnyttan ska vara tydliggjord.
  • projekt som kan genomföras med tilldelat belopp eller med dessa medel som delfinansiering av välavgränsade delar av större projekt.


För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd inom Region Uppsala eller enhet som har vårdavtal med Region Uppsala. Anställningen skall till sin omfattning motsvara minst den kliniska delen i en förenad tjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och hela projektets livslängd 

Anvisningar för Region Uppsalas riktade FoU-medel

Ansökan

 

Ansökningsperioden 2018 är nu stängd. Nästa ansökningsperiod är planerad till våren 2019. Du kan då ansöka om medel för 2020-2021

 

https://www.researchweb.org/is/lul 

Ansökningsformulären är inte aktiva mellan ansökningsperioderna, men du kan gå in i Researchweb och titta på formulären om du så önskar, eventuella skrivningar i ansökningsformulären raderas automatiskt inom ett dygn. Observera att formulären som ligger ute är från föregående ansökningsperiod och att vissa förändringar kan ha gjorts till kommande ansökningsperiod.

 

Återrapportering

Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskaplig och ekonomiskt i din ansökan innan beviljad period är slut.