• Händer bygger pussel
  • Hand tar på anatomisk docka
  • Frågetavlor

Välkommen till Hälsoäventyret

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som riktar sig till barn och unga i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Här får eleverna arbeta med sina värderingar och attityder för att öka sin förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, identitet och miljö. Vår verksamhet bygger bland annat på rollspel, gruppövningar och experiment.

Hälsoäventyret är också en pedagogisk resurs för skolpersonal och andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar.

Vår undervisning bygger på olika programkoncept som riktas till olika åldersgrupper. Här får eleverna ge uttryck för sina egna tankar, lyssna på varandra samt prova lösningar på situationer de ställs inför.

Vi bedriver verksamhet i Uppsala, samt i Håbo, Knivsta, Tierp och Östhammar genom ett samarbete mellan Region Uppsala och respektive kommun. Ca 110,000 ungdomar har besökt Hälsoäventyret sedan starten 2001 och efterfrågan på verksamheten är mycket stor.

Hälsoäventyret är en verksamhet inom Nära vård och hälsa, Region Uppsala.