Kille kör sin rullstol

Hjälpmedelscentralen

Söker du information gällande hjälpmedel för rörelse och kognition till personer över 21 år, så ska du vända dig till kommunens hjälpmedelsverksamhet. Region Uppsala har ansvar för kommunikationshjälpmedel för alla åldrar (se information längre ner på den här sidan).

På Region Uppsalas Hjälpmedelscentral får förskrivare hjälp att välja och prova ut hjälpmedel. Det är individens behov, utifrån förskrivarens bedömning, som avgör val av hjälpmedel. En förskrivare kan vara en sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller logoped.

Vi anpassar och reparerar hjälpmedlen och ger även utbildning, om hur hjälpmedel fungerar och kan användas, till anhöriga och personal inom till exempel vård och skola samt till andra intresserade.

Vi lånar ut hjälpmedel för

 • rörelse (förflyttning) och personlig vård, till exempel rullstolar, rollatorer, hygienstolar, sängar och personlyftar - till barn och unga under 21 år.
  Kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut på din habilitering, barnspecialistmottagning eller på sjukhuset. 
 • kognition, det vill säga tekniska produkter och andra lösningar som stöd för att kunna minnas, planera, orientera sig och lösa problem till exempel bildstöd, visuella timers eller appar - till barn och unga under 21 år.
  Kontakta en arbetsterapeut på din habilitering, barnspecialistmottagning eller på sjukhuset.  
 • styrsätt och omgivningskontroll, det vill säga anpassningar och produkter för att lättare kunna styra dator, surfplatta, smartphone eller föremål i omgivningen med exempelvis manöverkontakter, joysticksmus eller ögonstyrning - till barn och unga under 21 år.
  Kontakta en arbetsterapeut på din habilitering, barnspecialistmottagning eller på sjukhuset. 
 • sömn och vila, exempelvis tyngdtäcken - till barn och unga under 21 år.
  Kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut på din habilitering, barnspecialistmottagning eller på sjukhuset. 
 • kommunikation, till exempel talapparater, rösthjälpmedel eller datorprogram/appar - till barn och vuxna. Kontakta en logoped på din habilitering eller på sjukhuset. 

 

Lättläst om Hjälpmedelscentralen

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för individuellt utprovade hjälpmedel till personer över 21 år med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning. Länk till 1177.se