• Välkommen till en helt ny landstingsförvaltning

Välkommen till Hälsa och habilitering

Skriv ut

Hälsa och habilitering är en helt ny förvaltning inom landstinget. Vi ger råd, stöd, utbildning och behandling till dig som har en funktionsnedsättning. Vi erbjuder även vård till dig som är hemlös, asylsökande, eller som är äldre och behöver sjukvård i hemmet.

Vi har även i uppdrag att ge stöd till primärvården i länet när det gäller förskning och folkhälsoarbete. Dessutom bedriver vi eget folkhälsoarbete genom exempelvis Hälsoäventyret där vi undervisar barn och unga om hälsa och livsstil.

 

Att leva med förvärvad hjärnskada

Logotyp Hälsa och habilitering

En helt ny förvaltning

Vid årsskiftet bildades den nya förvaltningen Hälsa och habilitering. Samtidigt lades Habilitering och hjälpmedel ner, Primärvårdens uppdrag förändrades och Akademiska barnsjukhuset tog över barnspecialistvården.

Kontakta Hälsa och habilitering

Postadress
Box 26074
750 26 Uppsala
hoh@lul.se

Receptionen på Kungsgärdet
S:t Johannesgatan 28 A
752 33 Uppsala
018-611 67 40
måndag–fredag kl 7.45–16
OBS Batteriförsäljningen
upphör 1 april
 


Här finns Hälsa och habilitering

Lämna synpunkter

Nyheter från Hälsa och habilitering

Batteriförsäljningen på Kungsgärdet upphör 1 april

För inköp av batterier till din hörapparat hänvisar vi till andra inköpsställen.

Kurskatalogerna för våren 2014 är här

Nytt team ger snabbt stöd kring bland annat adhd och autismspektrumtillstånd

Nu ska det gå snabbt att få stöd att hantera sin vardag, för den som har, eller upplever att den har, neuropsykiatriska svårigheter.

Fler nyheter

Lediga tjänster på Hälsa och habilitering

Läkare - specialist i allmänmedicin/geriatrik

Äldrevårdsenheten
Sista ansökningsdag: 2014-05-14

Psykolog

Habiliteringen i Östhammar
Sista ansökningsdag: 2014-05-18

Arbetsterapeut

Habiliteringen i Uppsala
Sista ansökningsdag: 2014-04-27

Fler lediga tjänster