Bodil - sjuksköterska

Arbeta på Hälsa och habilitering

På Hälsa och habilitering är vi 350 medarbetare som arbetar i över 35 olika yrken på 30 olika mottagningar i länet. Här ger vi stöd, behandling, utbildning, och tolkservice till personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till den som är äldre och sjuk, hemlös, asylsökande eller nyanländ. Hälsa och habilitering har en viktig roll i länet när det gäller hälsofrämjande arbete och vi ger stöd till primärvården i länet när det gäller bland annat forskning och folkhälsoarbete.

Du hittar våra lediga tjänster längst ned på den här sidan. Kontakta vår HR-avdelning om du vill veta mer.