Inkontinensfrågor


I Uppsala län finns ett inkontinensråd. Det finns också en samordnare för inkontinensfrågor som informerar, utbildar och stödjer förskrivare, t ex distriktssköterskor som provar ut och förskriver ut rätt inkontinenshjälpmedel till patienter med inkontinens. Det finns också ett system för kvalitetsuppföljning. Det finns vårdprogram och behandlingsriktlinjer för urininkontinens samt ett förskrivarstöd som hjälpverktyg för verksamheten. Syftet med riktlinjerna är att fortlöpande förbättra inkontinensvården.

 

Prel Schema Förskrivarutbildning 2018

 

 Nytt vårdprogram:
Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning i Uppsala län 

Länk till webbutbildning
Vårdprogram för urinkontinens och blåsfunktions- störning (YouTube)