• Start kultur 9
  • Start kultur 11
  • Start kultur 18 - skapa dans 2015
  • Start kultur 14
  • Start kultur 17

Kultur

Kultur och bildning är den del av Region Uppsala som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Mottagare av Region Uppsalas kulturstipendier för unga 2017 har utsetts

Kulturnämnden har vid sitt sammanträde den 27 mars utsett årets mottagare av Kulturstipendier för unga. Region Uppsalas kulturstipendier för unga är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Stipendiet kan både sökas av ungdomar och stipendiater kan bli föreslagna. Det totala stipendiebeloppet är 50 000 kr.


Utlysning av dansresidens sommaren 2017

Region Uppsala utlyser ett residens inom danskonstområdet. Residenset sträcker sig över två veckor och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat. Danskonstnärer från hela Sverige är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är fredagen den 28 april.


Nu startar mentorsprogram för författare i Uppsala län

Region Uppsala har genom den statliga kultursamverkansmodellen ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande och som ett led i det arbetet startas nu ett mentorsprogram för författare. Programmet ska ge icke-etablerade författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.


Visning av regionalt producerad film den 27 mars

Kulturenheten stödjer ett tiotal uppländska filmare per år i deras produktioner. Dessa filmer kommer nu att visas, i sin helhet, som trailers eller som work-in-progress.


Sök till musiklinjen på Wiks folkhögskola senast 27 mars!

Vill du ägna ett år på heltid åt musik och utvecklas som musiker och människa i en unik och inspirerande miljö. På Wiks musiklinje får du en gedigen grund för högre musikstudier och ett aktivt musicerande.


Följ oss på

facebook