Blåa piller

Förskriva och hantera läkemedel

På de här sidorna hittar du som förskrivare och annan vårdpersonal information som kan vara till hjälp för att du ska kunna förskriva och hantera läkemedel på ett säkert och effektivt sätt. 


Aktuellt

Dags för anmälan till Mellansvenskt läkemedelsforum!

Mellansvenskt läkemedelsforum

Nytt nummer av Läkemedelskommitténs publikation Recept på behandling