Blåa piller

Förskriva och hantera läkemedel

På de här sidorna hittar du som förskrivare och annan vårdpersonal information som kan vara till hjälp för att du ska kunna förskriva och hantera läkemedel på ett säkert och effektivt sätt. 


Aktuellt

Symtomskattning med PHASE-20: Nu kan du fylla i blanketten på datorn!
Uppdaterad information om Cedax och Xylocain viskös
Dags för anmälan till Mellansvenskt läkemedelsforum!

Mellansvenskt läkemedelsforum

Generiskt tiotropium finns nu tillgängligt till 30 % lägre pris
Nytt nummer av Läkemedelskommitténs publikation Recept på behandling