Blåa piller

Förskriva och hantera läkemedel

På de här sidorna hittar du som förskrivare och annan vårdpersonal information som kan vara till hjälp för att du ska kunna förskriva och hantera läkemedel på ett säkert och effektivt sätt. 


Aktuellt

Xylocain Viskös oral lösning avregistreras

Införandet av den nya versionen av journalsystemet Cosmic (R8.1) har skjutits upp. Orsaken är problem med programvaran. Nytt införandedatum är ännu inte fastslaget, men beräknas bli tidigast i mitten av våren 2017.

Nu är det möjligt att skicka remiss via Cosmic till och från kliniska apotekare