Läkemedel - www.lul.se
Blåa piller

Förskriva och hantera läkemedel

På de här sidorna hittar du som förskrivare och annan vårdpersonal information som kan vara till hjälp för att du ska kunna förskriva och hantera läkemedel på ett säkert och effektivt sätt. 


Aktuellt

Nu är det möjligt att skicka remiss via Cosmic till och från kliniska apotekare

Våren är här! Läkemedelsinformationscentralen och klinisk farmakologi har uppdaterat sammanställningen av läkemedelsbehandling av allergi hos gravida. Se sidan för Förskrivare, under Hjälpmedel vid läkemedelsförskrivning. 

SGLT2-hämmare vid diabetes: Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos