Blåa piller

Förskriva och hantera läkemedel

På de här sidorna hittar du som förskrivare och annan vårdpersonal information som kan vara till hjälp för att du ska kunna förskriva och hantera läkemedel på ett säkert och effektivt sätt. 


Aktuellt

Cedax tar slut tidigare än beräknat (uppdatering av tidigare publicerad nyhet) 
Läkemedelsverket: Heracillin 1 g återigen tillgängligt 
Sobril ur läkemedelsförmånen
Symtomskattning med PHASE-20: Nu kan du fylla i blanketten på datorn!