Blåa piller

Förskriva och hantera läkemedel

På de här sidorna hittar du som förskrivare och annan vårdpersonal information som kan vara till hjälp för att du ska kunna förskriva och hantera läkemedel på ett säkert och effektivt sätt. Informationen är sammanställd av Läkemedelskommittén i Region Uppsala samt Klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset.


Aktuellt

Läkemedelsverket: Diabetesläkemedlet kanagliflozin (Invokana)  kan bidra till ökad risk för tåamputation
Ny upplaga av Rekommenderade läkemedel för barn
Cedax tar slut tidigare än beräknat  
(uppdatering av tidigare publicerad nyhet) 
Sobril ur läkemedelsförmånen
Symtomskattning med PHASE-20: Nu kan du fylla i blanketten på datorn!