Region Uppsalas diarier

Region Uppsala använder sig av Public360 som diariesystem. Här uppdateras handlingar varje dag.

Klicka på länken för att komma till respektive diarium.

För upplysningar om diarieförda ärenden och utlämnande av allmänna handlingar i diarium hänvisas till respektive registrator på förvaltningarna enligt  högerspalten.

Länkar till ärendeförteckning i Region Uppsalas diariesystem:

Akademiska sjukhuset
Fastighets- och servicenämnden
Folktandvården
Hälsa och habilitering
Kultur och bildning
Kollektivtrafikförvaltningen
Regionarkivet
Lasarettet i Enköping
Resurscentrum Region Uppsala
Regionstyrelsen
Primärvården
Regionala utvecklingsnämnden
Sjukhusstyrelsen
Varuförsörjningen
Vårdstyrelsen
Fastighet och service Region Uppsala

 

Hälso- och sjukvårdstyrelsen och produktionsstyrelsen upphörde 2015-12-31.
I landstingsstyrelsens diarium nedan skapas inga nya ärenden efter 2016-03-20. Nya ärenden skapas i det nya diariesystemet.

Länk tilll tidigare publicerade diarier 

Följande förvaltningsdiarier publiceras (tidigare system)

 • Regionstyrelsen (tidigare Landstingsstyrelsen, Regionkontoret) (ärenden skapade t o m 2016-03-20)
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (Regionkontoret) (ärenden skapade t o m 2016-03-20)
 • Folktandvården (ärenden skapade t o m 2016-11-30)
 • Hälsa och habilitering (ärenden skapade t o m 2016-08-31)
 • Kultur och bildning (ärenden skapade t o m 2016-05-01)
 • Lasarettet i Enköping (ärenden skapade t o m 2016-05-22)
 • Primärvården (ärenden skapade t o m 2016-08-07)
 • Varuförsörjningen (ärenden skapade t o m 2016-08-18)
 • Landstingsservice  (ärenden skapade t o m 2016-10-31)
 • Akademiska sjukhuset (ärenden skapade t o m 2016-07-31)
 • Produktionsstyrelsen (Landstingets ledningskontor) (ärenden skapade t o m 2016-03-20)
 • Kollektivtrafiknämnden (Landstingets ledningskontor) (ärenden skapade t o m 2016-03-31)
 • Kollektivtrafikförvaltningen (ärenden skapade t o m 2016-03-31)
 • Landstingets resurscentrum (ärenden skapade t o m 2016-11-30)


Därutöver finns ett diarium på Regionrevisionen tidigare Landstingsrevisionen.

Inom Akademiska sjukhuset, Primärvården, Resurscentrum Region Uppsala och Regionkontoret finns ytterligare diarier för specifika ärendetyper som inte publiceras på denna webbplats. Vid frågor kring dessa diarier hänvisas till respektive registrator. Äldre registreringar finns tillgängliga hos respektive registrator. Du kan söka i och begära ut handlingar via e-post och vanlig post. Webbdiarierna uppdateras en gång per dygn.  

Den information som visas i webbdiarierna är datum för registrering, diarienummer, ärenderubrik, rubrik på handling i ett ärende samt handläggare av ärendet. Det framgår om ett ärende är avslutat, makulerat (felaktig registrering) eller om en handling i ett ärende är makulerad eller sekretessbelagd.

Du kan inte ta del av ett ärendes handlingar, men möjlighet finns att begära ut allmänna handlingar. Äldre handlingar går att begära ut från respektive förvaltnings registrator.