Landstingsservice

Lokaler och service för en vård i världsklass!

Landstingsservice ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom landstinget.

Vi omsätter drygt en miljard, förvaltar en lokalyta om 700 000 kvadratmeter och har ca 250 medarbetare. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården. Den största kunden är Akademiska sjukhuset.

Vår uppgift är att hyra ut lokaler, bygga om, bygga nytt och sköta drift och underhåll av landstingets fastigheter i länet. Om vi inte har egna lämpliga lokaler till någon verksamhet, hyr vi in av andra fastighetsägare.

Vi erbjuder också våra hyresgäster en rad servicetjänster som städning, olika transporter, posthantering, hantverkshjälp, vaktmästeritjänster, telefoni, tryckeri och mat för både patienter, besökare och anställda.

  • Vår vision: Lokaler och service för vård i världsklass
  • Vår verksamhetsidé: Att få lokaler, service och utrustning att maximalt stödja kundens kärnverksamhet
  • Vi vill kännetecknas av: Kunskap, Omtanke, Pålitlighet och Proaktivitet