Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och sjuklighet för kvinnor ochFödelseträdet barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Mödravårdens uppdrag innefattar bland annat hälsovård under graviditet, cellprovskontroller och preventivmedelsrådgivning.

För att nå målet att alla kvinnor och blivande föräldrar inom regionen ska kunna erbjudas en likvärdig vård inom mödrahälsovården, krävs utveckling och samordning av insatserna.
Läs mer...


Aktuellt

 Rutinultraljudsundersökning - patientinformation

 Allergi- Läkemedel vid graviditet och amning

 FOBS formulär

 FOBS formulär, med instruktion

Pil Lathund, bokning av planeringsrond och konsultationstidbok

Pil Utökat uppdrag från 1 januari 2019

Parkeringsgarage ingång 95/96 renoveras

 Brev till dig som lämnat gynekologiskt cellprov - Enköping

 Brev till dig som lämnat gynekologiskt cellprov - Uppsala

 Pingpong utbildning nya vårdprogrammet sök på gynekologiskt cellprov