Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och sjuklighet för kvinnor ochFödelseträdet barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Mödravårdens uppdrag innefattar bland annat hälsovård under graviditet, cellprovskontroller och preventivmedelsrådgivning.

För att nå målet att alla kvinnor och blivande föräldrar inom landstinget ska kunna erbjudas en likvärdig vård inom mödrahälsovården, krävs utveckling och samordning av insatserna.
Läs mer...


Aktuellt

Pil Utökat uppdrag från 1 januari 2019

 Amningsstudien- Föräldrautbildningsmaterial mer material finns under > Information till barnmorskor >Amning

Parkeringsgarage ingång 95/96 renoveras

Vaccination mot influensa- För dig som är gravid, Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot influensa- Informationsblad till gravida, Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot influensa- Information från Smittskyddsenheten i Region Uppsala

 Brev till dig som lämnat gynekologist cellprov - Enköping

 Brev till dig som lämnat gynekologiskt cellprov - Uppsala

 Pingpong utbildning nya vårdprogrammet sök på gynekologiskt cellprov