Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och sjuklighet för kvinnor ochFödelseträdet barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Mödravårdens uppdrag innefattar bland annat hälsovård under graviditet, cellprovskontroller och preventivmedelsrådgivning.

För att nå målet att alla kvinnor och blivande föräldrar inom regionen ska kunna erbjudas en likvärdig vård inom mödrahälsovården, krävs utveckling och samordning av insatserna.
Läs mer...


Aktuellt

 Informationsbrev till BM om ny rutin för GDM

 Informationsbrev för ny rutin vid gynekologisk cellprovtagning Uppdaterad 2019-07-03

 Uppdaterad patientinformation på Akademiska.se 

Uppdaterad sommarinfo 2019 (2019-06-28)

 Patientinformation, gynekologisk cellprovtagning

 Rutinultraljudsundersökning - patientinformation

 Allergi- Läkemedel vid graviditet och amning

Pil Lathund, bokning av planeringsrond och konsultationstidbok

Parkeringsgarage ingång 95/96 renoveras

 Pingpong utbildning nya vårdprogrammet sök på gynekologiskt cellprov