Miljö - www.lul.se

Miljö

Nyheter

Landstinget toppar miljöfordonsrankning

Landstinget i Uppsala län är ett av de landsting som kommit längst i sitt klimatarbete när det gäller fordon. I årets upplaga av utvärderingen Miljöfordonsdiagnos 2016 hamnar landstinget på delad förstaplats.

– Vi är stolta över att landstinget är med och visar vägen mot målet om att Sverige ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen år 2030, säger landstingsrådet Robert Damberg (MP).

Miljöfordonsdiagnosen görs varje år och innebär att kommunernas och landstingens fordonsflottor utvärderas utifrån ett energi- och klimatperspektiv. De fem indikatorer som jämförs är energieffektivitet, klimateffektivitet, miljöbilsandel, fossilfria fordon samt krocksäkerhet.

Av landstingets 165 personbilar är 149 klassade som miljöfordon, 147 körs med förnyelsebart bränsle. Landstingets klimatpåverkan genom fossila koldioxidutsläpp minskade under 2015 med 40,4 procent jämfört med om bilarna hade drivits med bensin och diesel. Landstinget i Uppsala län rankas tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen som bästa landsting.

Miljöfordonsdiagnos 2016 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode.

 

Läs mer: Miljöfordonsdiagnos 2016

 

 

Symbol träd landstingets miljöprogramFör åren 2015-2018 finns ett miljöprogram med mätbara mål som är antaget av landstingsfullmäktige.

Miljölogga Qvalify

Landstinget är miljöcertifierat enligt den internationella
standarden ISO 14 001