Miljö

Miljölogga Qvalify 

Region Uppsala är miljöcertifierat enligt den internationella
standarden ISO 14 001


Nyheter

Akademiska sjukhuset först med enzymrening av läkemedelsrester i toalettstolar

Främst antibiotika testas i ett unikt försök. Läs mer i artikel från Ny teknik

Bronsplats till Region Uppsala för miljöbilar

Region Uppsala är ett av de landsting och regioner som kommit längst i sitt klimatarbete när det gäller fordon. I 2017 års upplaga av utvärderingen Miljöfordonsdiagnos 2017 anges att 78 % av de 188 personbilarna Region Uppsala drivs på fossilfritt drivmedel. 

Miljöfordonsdiagnosen görs varje år och innebär att kommunernas och Region Uppsalas fordonsflottor utvärderas utifrån ett energi- och klimatperspektiv. De fem indikatorer som jämförs är energieffektivitet, klimateffektivitet, miljöbilsandel, fossilfria fordon samt krocksäkerhet.

Läs mer: Miljöfordonsdiagnos 2017

Symbol träd landstingets miljöprogramFör åren 2015-2018 finns ett miljöprogram med mätbara mål som är antaget av landstingsfullmäktige.