Miljö

Landstinget i toppen i miljöfordonsrankning

Utdrag från pressmeddelande

Läs landstingets pressmeddelande med hela resultatet från "Miljöfordonsdiagnos 2015"

 

Landstinget påverkar miljön

Kemikalier

Folktandvården är en av flera verksamheter som använder många kemikalier. Vilka kemikalier som används kontrolleras innan de köps in. Personalen får utbildning hur de ska göra med kemikalierna när de använts klart och ska slängas.

Läkemedel

Läkemedel har också en påverkan på miljön, särskilt på vattenlevande djur som kan få skador. Bentillväxten på grodyngel kan påverkas och ta för lång tid. Andra små djur i vatten kan bli både hane och hona. Det finns en plan för hur man ska minska de läkemedel som är farligast.

Energi

Landstinget har många byggnader, till exempel vårdcentraler som ska värmas eller kylas beroende på årstiden. Alla verksamheter till exempel sjukhusvård, behöver utrustning som drar el. Positivt är att energin kommer till stor del från miljömärkta energislag.

Det blir mycket avfall

Det är vanligt att använda engångsmaterial som måste brännas. Positivt är att det blir till värme som används till uppvärmning av hus i  Uppsala. Mycket avfall kan återanvändas, till exempel glasflaskor som blir nytt glas och metall som smälts om till nya metallsaker. De som jobbar får utbildning hur de ska källsortera rätt så att olika material kan användas igen. Farligt avfall som batterier och lågenergilampor tas om hand på ett säkert sätt.  Miljöombudet på varje arbetsplats ser till att det finns information och arbetar med källsortering.

För åren 2015-2018 finns ett miljöprogram med mätbara mål som bestämts av politikerna i landstingsfullmäktige.

Landstinget är miljöcertifierat sedan 2005

ISO 14001-logga