Behöver du hjälp med att sluta röka eller snusa?

Individuell hjälp

Vårdcentralerna erbjuder individuell hjälp för att sluta använda tobak. Kontakta din vårdcentral för anmälan och mer information. Psykiatrin erbjuder också patienter hjälp att sluta röka eller snusa. Om du är patient inom psykiatrin – hör med din vårdkontakt!

Grupper

På flera vårdcentraler samt lungkliniken på Akademiska sjukhuset kan du få hjälp att sluta röka i grupp. Gruppen leds av utbildade tobaksavvänjare. I listan nedan ser du var och när grupper ska träffas för ett första möte. Om du vill vara med i en grupp anmäl dig till din vårdcentral alternativt till lungliniken.

Tierps vårdcentral
Start 2 september 2019
Föranmälan till Elinor Kumar eller Maria Åkerlund.