Smittskyddsenheten

Aktuellt

2018-12-10 Årets sista nummer av SmittUpp finns nu att läsa.
SmittUpp nr 4 (pdf)

2018-12-07 Nytt Hiv/STI Informationsblad från STI-samordnaren (pdf)

2018-11-27 Nationella rekommendationer för influensavaccination
På grund av rådande vaccinbrist har Folkhälsomyndigheten publicerat nya riktlinjer.  Läs mer här.

2018-11-23 Brist på influensavaccin i Region Uppsala och Sverige (pdf)

2018-11-19 Brist på Vaxigrip Tetra (pdf)

2018-11-15 Pins för vaccinerad personal
Finns nu att beställa igen (så länge lagret räcker). Beställs via smittskydd@regionuppsala.se

2018-11-15 Presentationerna från konferensen "Ungas sexualitet och hälsa - skolan som arena" den 25 oktober finns att hitta under Utbildning - Utbildning i STI/hiv-prevention

2018-10-26 Personalförändringar
Från och med 2018-10-27 och tillsvidare är Helena Palmgren tillförordnad smittskyddsläkare och Bodil Ardung är tillförordnad enhetschef då smittskyddsläkaren Mats Ericsson gått i pension.

2018-10-19 Presentationerna från influensainformationen
Är nu publicerade, du finner dem här eller under fliken utbildning.

2018-09-28 SmittUpp nr 3

2018-09-27 1 oktober börjar influensaövervakningen
Läs mer om årets säsong, övervakningen och vilket årets vaccin är under fliken Influensa

2018-09-12 Uppdaterad information om kikhosta finns nu under fliken kikhosta