Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-03-15 Nya smittskyddsblad
Det finns uppdaterade smittskyddsblad för läkare/patient för följande diagnoser: Amöba, Campylobacter, Cryptosporidium, EHEC, Giardia, Salmonella, Shigella, Tyfoid- och paratyfoid, Yersinia samt Hygienråd vid tarmsmitta -patientinformation.

2019-03-13 Anmälan till årets Viktoriadag är öppen.
Torsdagen den 23 maj 2019 är det den årliga utbildningsdagen "Viktoriadagen" för lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga samt andra smittskyddsintressenter. Anmälan sker via länk: https://link.webropolsurveys.com/S/A6A98090B5EBD766 
Program

2019-03-13 Årets första Hiv/STI Informationsblad från STI-samordnaren (pdf)

2019-02-26 Vårt informationsblad, SmittUpp nr 1 2019, finns nu att läsa.

2019-02-21 Influensavaccination upphör 1 mars
Säsongsinfluensan är nu i full fart. Både på nationell och regional nivå har antalet fall ökat senaste veckorna. På nationell nivå ser kurvan över antalet fall ut att vara på väg ned. När influensan är i full fart är det inte längre lönt att vaccinera sig. Smittskyddsläkaren sätter därför sista vaccinationsdatum till 1 mars 2019.
Influensavaccination av riskgruppspatienter efter 1 mars kommer inte att subventioneras av Region Uppsala.

2019-01-15 Influensavaccination av vårdpersonal - Nya rekommendationer
Läs dem här.

2018-12-17 Ny smittskyddsläkare och ny enhetschef
Region Uppsala får en ny ordinarie smittskyddsläkare från 1 februari 2019. Johan Nöjd tillträder då tjänsten som varit vakant sedan Mats Ericsson gick i pension. Johan är uppvuxen i Uppsala län och har senast arbetat som infektionsläkare i Bodö, Norge. Förutom 15 års arbete i Bodö har han också varit infektionsläkare i Umeå och en kortare tid i Uppsala. Han kommer att arbeta 75 % på smittskyddsläkartjänsten. Fram till 1 februari är Helena Palmgren tf smittskyddsläkare. Hon återgår sedan till sin tjänst som biträdande smittskyddsläkare på 75 %.
Sedan 1 november 2018 har Bodil Ardung varit tf enhetschef för smittskyddsenheten. Hon kommer att tillträda som ordinarie enhetschef från 1 februari 2019. 

Uppdaterad information om kikhosta finns under fliken kikhosta