Smittskyddsenheten

Aktuellt

2019-04-08 Jordbruksverket har på sin hemsida information om "Tvätta händerna om du klappat djuren under vårens kosläpp".

2019-03-15 Nya smittskyddsblad
Det finns uppdaterade smittskyddsblad för läkare/patient för följande diagnoser: Amöba, Campylobacter, Cryptosporidium, EHEC, Giardia, Salmonella, Shigella, Tyfoid- och paratyfoid, Yersinia samt Hygienråd vid tarmsmitta -patientinformation.

2019-03-13 Anmälan till årets Viktoriadag är öppen.
Torsdagen den 23 maj 2019 är det den årliga utbildningsdagen "Viktoriadagen" för lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga samt andra smittskyddsintressenter. Anmälan sker via länk: https://link.webropolsurveys.com/S/A6A98090B5EBD766 
Program

2019-03-13 Årets första Hiv/STI Informationsblad från STI-samordnaren (pdf)

2019-02-21 Influensavaccination upphör 1 mars
Säsongsinfluensan är nu i full fart. Både på nationell och regional nivå har antalet fall ökat senaste veckorna. På nationell nivå ser kurvan över antalet fall ut att vara på väg ned. När influensan är i full fart är det inte längre lönt att vaccinera sig. Smittskyddsläkaren sätter därför sista vaccinationsdatum till 1 mars 2019.
Influensavaccination av riskgruppspatienter efter 1 mars kommer inte att subventioneras av Region Uppsala.

Uppdaterad information om kikhosta finns under fliken kikhosta