Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
FTV2018-0008Klagomål enligt patientsäkerhetslagen-för kännedomÄrendePia GabreFolktandvårdenAvslutat2018-03-09
FTV2018-0007Överläggning - praktisk tjänstgöring för tandläkareÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2018-03-05
FTV2018-0006Meddelande om överlämnande av klagomålÄrendeFolktandvårdenBehandlas2018-02-21
FTV2018-0005Begäran om lokal tvisteförhandlingÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2018-02-19
FTV2018-0004Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Region Uppsala 2017ÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2018-02-12
FTV2018-0003Årsrapport- TandvårdsräddaverksamhetenÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2018-02-02
FTV2018-0002Avtal Barnmässan Uppsala 3-4/3 2018ÄrendeKatja LundgrenFolktandvårdenBehandlas2018-01-29
FTV2018-0001Förhandling §11 MBL avseende inrättande av NishtandläkareÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2018-01-15
FTV2017-0025Händelseanalys ID P.TÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-11-17
FTV2017-0024IVO-begäran om handlingar IDTYÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-10-24
FTV2017-0022IVO-begäran om handlingar IDVRÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-10-04
FTV2017-0021Förhandlingsprotokoll LÖV 2017ÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2017-10-04
FTV2017-0020Remissvar Allmän barn-och ungdomstandvård i Stockholms län. Översyn 2017ÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-09-08
FTV2017-0019Uppsägning av lokalt avtal för Resurscentrum inom FolktandvårdenÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-09-08
FTV2017-0018Samarbetsavtal angående ubildning RFSL-Folktandvården Region UppsalaÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-09-08
FTV2017-0017UppsägningÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2017-09-08
FTV2017-0016Facklig förhandling - protokollÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-08-22
FTV2017-0015LOV avgiftsfri allmäntandvård till barn och ungaÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenAvslutat2017-06-26
FTV2017-0014Arkivbeskrivning för FolktandvårdenÄrendeAnnika HolmströmFolktandvårdenBehandlas2017-05-12
FTV2017-0013Samarbetsavtal Frisktandvårdsadministration mellan FTV Dalarna och FTV Region UppsalaÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenBehandlas2017-04-27
FTV2017-0012Beslut om införande av tidsbegränsade tillägg till mycket svårrekryterade kliniker FTV.ÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenAvslutat2017-04-10
FTV2017-0011Riktlinje FTV-Tidsbegränsade tillägg till mycket svårrekryterade klinikerÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenBehandlas2017-04-10
FTV2017-0010Bekräftelse på mottagen anmälan om tillbud medicintekniska produkter.ÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-04-06
FTV2017-0009Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Folktandvården Region UppsalaÄrendePia GabreFolktandvårdenAvslutat2017-04-06
FTV2017-0008Polisanmälan gällande stöld av tjänstetelefonerÄrendeFolktandvårdenBehandlas2017-03-09
FTV2017-0007IVO anmälan IDAHÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-03-09
FTV2017-0006Anmälan enligt Patientsäkerhetslagen 3 kap 7§ÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2017-03-09
FTV2017-0005Beslut ID ÅDÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-02-10
FTV2017-0004Årsrapport-Folktandvårdens verksamhet för patienter med extrem tandvårdsrädsla 2016ÄrendePia GabreFolktandvårdenAvslutat2017-02-06
FTV2017-0003Medarbetarundersökning 2016 -FolktandvårdenÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2017-01-31
FTV2017-0002Årsredovisning 2016- FolktandvårdenÄrendeErik JonassonFolktandvårdenAvslutat2017-01-31
FTV2017-0001Ersättningar till svårrekryterade yrkeskategorier till svårrekryterade kliniker.ÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenBehandlas2017-01-03
FTV2016-0009IVO ID ZEÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0008Ärende ID SKÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0007Patientnämnden ID AAÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0006Rekrytering 2016ÄrendeRiitta RenkonenFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0005Beslut HSS-Uppsökande verksamhet i Uppsala län ÄrendeAnnika HolmströmFolktandvårdenAvslutat2016-12-19
FTV2016-0004Patientärende ID EBÄrendePia GabreFolktandvårdenBehandlas2016-12-19
FTV2016-0003Samverkan IT- och Frisktandvårdsavdelningen 2016-12-12. Handläggare IT med teamledaransvar.ÄrendeKristina WassFolktandvårdenAvslutat2016-12-19
FTV2016-0002Förhandling enligt §11 MBL avseende rekryteringsprocessen vid ledarrekrytering vid FolktandvårdenÄrendeCecilia BernströmFolktandvårdenAvslutat2016-12-15
FTV2016-0001Avtal-Tandvårdsersättning inom barn- och ungdomstandvården i Västmanland.ÄrendeGunilla SwanholmFolktandvårdenAvslutat2016-12-01