Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
HOH2017-0204Avtal med Coffee Center, vattenkylare A8513745ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-12-08
HOH2017-0203Avtal uppdatering underhåll fotokalendernÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringBehandlas2017-12-06
HOH2017-0202Avtal MFP/kopiator Habilitering Uppsala ÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringBehandlas2017-12-06
HOH2017-0201Avtal MFP/kopiator Habilitering UppsalaÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringBehandlas2017-12-06
HOH2017-0200Avtal MFP/kopiator HörcentralenÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringBehandlas2017-12-06
HOH2017-0199Avtal MFP/kopiator LedningskontorÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringBehandlas2017-12-06
HOH2017-0198Minnesanteckningar Vetenskapliga rådet HT 2017ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0197Livsstilsskola. En utvärdering av ett tvärprofessionellt, hälsofrämjande arbetssätt inom primärvårdenÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0196Förändringledning i primärvårdÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0195Inflammatory biomarkers among pregnant women with or without pregnancy-induced low back and pelvic painÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0194Undervisningskök - praktisk tillämpning av goda matvanorÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0193Säkerställa att alla SÄBO patienter får en medicinsk vårdplanÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0192Med "Sit in"ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0191Understanding the underlying mechanisms for hospital re-admission for frail elderly patients with heart failureÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0190Uppstart av astma/KOL mottagning på vårdcentral i primärvårdenÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0189Utveckla metoder och rutiner för att förbättra sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringen för patienter med långtidssjukskrivning eller risk för långtidssjukskrivningÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0188Genetiska aspekter på vitamin D och påverkan av muskuloskeletala parametrarÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0187Smärtgrupp på Aros LäkarmottagningÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0186Uppföljning av patienter Mobilt NärvårdsteamÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0185Digital sjuksköterskaÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0184Starta övervikt/fetmateam för barn och ungdomar på Aleris Barncentrum och vårdcentralÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0183Den generella rörlighetens betydelse för lumbosakral smärta under graviditetÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0182Road to recovery - stressrelaterad ohälsa till utmattningssyndrom - konsensus i diagnosticering och behandlingÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0181Små barn - små bekymmer?ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0180KBT i gruppformat för primärvårdspatienter med stress- och utmattningsproblematikÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0179Kan upplevelsen av nedsatt effekt av lokalanestesi verifieras med objektiva test?ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0178Hypertonimottagning med fokus på personcentrerad vårdÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0177Urinvägsinfektioner i PrimärvårdenÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0176Ett utvecklingsprojekt för att, med apotekarstöd, förbättra processen för in- och utsättning av de nyare diabetesläkemedlen i grupperna; DPP-4-hämmare, GLP-1-analoger och SGLT2-hämmareÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0175Utvärdering av implementering av klinisk vårdprocess "Ont i halsen" i primärvårdenÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0174Lågkolhydratkost vid övervikt, metabola syndromet och typ 2 diabetes. Patientens perspektiv.ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-29
HOH2017-0173Styrketräningsgrupp för personer med autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning 13-18 årÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-23
HOH2017-0172Teaching Recovery Techniques (TrT) för ensamkommande asylsökande ungdomar - en uppföljning av pilotprojekt avseende förutsättningar för genomförande och hållbarhetÄrendeMarianne WinqvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-22
HOH2017-0171Statsbidrag för Rådgivning annat personligt stöd enligt LSSÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-14
HOH2017-0170Statistikuppgifter, enkät, angående Rådgivning och annat personligt stöd till Socialstyrelsen 2017ÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-14
HOH2017-0169SekretessärendeÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-13
HOH2017-0168Offert kvalitetsregister hörselrehabilitering 2017ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-13
HOH2017-0167Bevilja medel till förvaltningens avslutningsfest ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-10
HOH2017-0166SekretessärendeÄrendeAnnelie AnderssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-07
HOH2017-0165Uppsägning av leasingavtal gällande två vattenautomater ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-07
HOH2017-0164SekretessärendeÄrendeLaijla OlovssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-07
HOH2017-0163Adjungerad professor livskvalitet i hälso- och sjukvård mellan Uppsala universitet och Hälsa och habilitering, Region UppsalaÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-06
HOH2017-0162Samarbetsavtal Vårdgarantienheten och Autismenheten Hälsa och habiliteringÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-06
HOH2017-0161Avtal gällande kaffeautomat med Jobmeal och CosmosÄrendeCecilia BalboHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-06
HOH2017-0160Tillstånd att visa youtubefilmÄrendeAgneta HammerinHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-03
HOH2017-0159Studieresa till EtiopienÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-03
HOH2017-0158Avtal PersonlarmÄrendeCecilia BalboHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-03
HOH2017-0157LogopedstödÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringBehandlas2017-11-03
HOH2017-0156Utprovning av hörapparater i Enköping?ÄrendeAgneta PalmHälsa och habiliteringAvslutat2017-11-01
HOH2017-0155SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringBehandlas2017-10-13
HOH2017-0154Avtal gällande kaffeautomat till CosmosÄrendeCecilia BalboHälsa och habiliteringMakulerat2017-10-13
HOH2017-0153SekretessärendeÄrendeAnette WinbergHälsa och habiliteringBehandlas2017-10-10
HOH2017-0152Hälsoäventyret i KnivstaÄrendeCarina BolinHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-10
HOH2017-0151Avslut på all service och stödÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringBehandlas2017-10-05
HOH2017-0150Ledningssystem för kvalitet vid Hälsa och habiliteringÄrendeEva BergdahlHälsa och habiliteringBehandlas2017-10-04
HOH2017-0149Avtal med Margaretha Roman avseende yrkeshandledning inom Strategi för stabilitet och kompentensutveckling, social barn- och ungdomsvårdÄrendeLena RingHälsa och habiliteringBehandlas2017-10-04
HOH2017-0148Avtal väntrumstv KungsgärdetÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0147Avtal MFP/kopiator Habilitering EnköpingÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringBehandlas2017-10-02
HOH2017-0146Avtal MFP/kopiator Närvårdsavdelningen i UppsalaÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0145Avtal MFP/kopiator Habilitering TierpÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0144Avtal MFP/kopiator Habilitering verksamhetsledningÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-10-02
HOH2017-0143Underrättelse och begäran om handlingar från Audionommottagningen i ÖsthammarÄrendeAgneta PalmHälsa och habiliteringBehandlas2017-10-02
HOH2017-0142Använda text och bilder från upphovsmanÄrendeEva-Lena SöderlundHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-21
HOH2017-0141Förslag till beslut gällande Regional samverkansstruktur inom område hälsa, stöd, vård och omsorg - centrumbildningarÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-21
HOH2017-0140Skrivelse gällande habiliteringens lokalisering i Håbo kommunÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-15
HOH2017-0139SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-12
HOH2017-0138SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-09-11
HOH2017-0137Anmälan om stöld genom inbrott vid Kungsgärdets centerÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-24
HOH2017-0136Avtal om forskningssamverkan LiUÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-23
HOH2017-0135Styrkort år 2017 och 2018 för Habilitering UppsalaÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-17
HOH2017-0134Uppdragsavtal gällande analys av ledtider och flaskhalsar vid utskrivning från sjukhusÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-15
HOH2017-0133Uppdragsavtal gällande utföra en föreläsning för NutriciaÄrendeKatarina KällmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-15
HOH2017-0132Brev till tolkanvändareÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-08
HOH2017-0131Avtal om friskvårdsinsats för tolkar vid Tolkcentralen ÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-08
HOH2017-0130Höjd ersättning/arvode till timanställda tolkar vid Tolkcentralen i Region UppsalaÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-08-08
HOH2017-0129Polisanmälan stöld I-padÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-07-10
HOH2017-0128Polisanmälan stöld I-padÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-07-10
HOH2017-0127Avtal mellan Habiliteringen i Tierp och Jobmeal gällande vattenautomat ÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-29
HOH2017-0126Information från IVO "Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura"ÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-29
HOH2017-0125Samlad information om sprututbytesverksamhetÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringBehandlas2017-06-27
HOH2017-0124Uppdrag som gruppchef på Närvårdsavdelningen, Hälsa och habilteringÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0123Leasing av fordon till Äldrevårdsenheten från Autoplan via St Olof bil och motor ABÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0122Svar på frågor gällande ansökan och förfrågningar från enskildÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0121Uppsägning av avtal gällande logopedverksamhet inom HörcentralenÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-27
HOH2017-0120Ekonomiskt avtal för år 2017 mellan avtalspartner inom PYC (FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum i Linköping och SUF-kunskapscentrum, Hälsa och habiliteringÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringBehandlas2017-06-26
HOH2017-0119Vidareutbildning i klinisk sexologiÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0118Fokus arbetsmetoder - psykisk hälsa i fokusÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0117Implementering och effektutvärdering av strukturerat processinförande "ont i halsen"ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0116Beviljade FoU-medel beslutade av vetenskapliga rådetÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0115Finns det objektiva fynd hos patienter som upplever nedsatt effekt av lokalanestesi?ÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0114Inflammatory biomarkers among pregnant women with or without pregnancy-related low back and pelvic painÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0113Sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar i PV - för kontinuitet och ökad kvalitetÄrendeJohanna TörmäHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-22
HOH2017-0112Uppdragsavtal gällande projektledningsstöd för samverkan vid effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvårdÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringBehandlas2017-06-14
HOH2017-0111Uppdrag Kundtjänst vid Hälsa och habiliteringÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringBehandlas2017-06-14
HOH2017-0110Anmälan om stöld av kommunikationshjälpmedel (Iphone)ÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-14
HOH2017-0109Initiering av upphandling avseende psykologtjänster för utredningÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringBehandlas2017-06-14
HOH2017-0108Uppföljande inspektion gällande företrädare för arbetsgivaren (verksamhetschefsnivå)ÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-08
HOH2017-0107Svar och fråga om Beredskap - sjukhustolkningÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-06-05
HOH2017-0106Inlösenärende gällande bilar som ägdes av Hälsa och habiliteringÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-30
HOH2017-0105Tertialrapport för Hälsa och habilitering 2017 inklusive internkontrollplan och produktionsbudgetÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringBehandlas2017-05-30
HOH2017-0104Utlåtande av mätresultat från uppföljande luftmätning på Kungsgärdet center samt resultatredovisning av kemiska analyserÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringBehandlas2017-05-30
HOH2017-0103Fråga från HRF, gällande Hörcentralens lokalerÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-24
HOH2017-0102Uppdragsbeskrivningar för Ledningskontorets avdelningar, ekonomi, IT- och kommunikation, personal, samordning och FoUÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-19
HOH2017-0101Redaktionsrådet VIS 2017ÄrendeMonika BrundinHälsa och habiliteringBehandlas2017-05-18
HOH2017-0100Beslut gällande Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet för utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotikaÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringBehandlas2017-05-18
HOH2017-0099Patientsäkerhetsberättelse för Hälsa och habilitering år 2016ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-18
HOH2017-0098Avtal EduAdmin kursbokningssystem för FoU-avdelningenÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-16
HOH2017-0097Ett Hälsoäventyr i Knivsta kommunÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-15
HOH2017-0096Synpunkter gällande telefonköÄrendeAgneta PalmHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-11
HOH2017-0095Enkät från SVT frågor gällande åtgärdsprogram för att minska dödligheten bland narkotikamissbrukareÄrendeCharlotte LöfgrenHälsa och habiliteringBehandlas2017-05-09
HOH2017-0094Förvaltningsdirektörsbeslut 2017ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-09
HOH2017-0093Avtal gällande kaffeautomat mellan Jobmeal och ledningskontoretÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-09
HOH2017-0092Yttrande över Betänkandet SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarkadenÄrendeEva BergdahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-05
HOH2017-0091Avtal uppdatering fotokalendern, Magnus Lindskog WallanderÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-04
HOH2017-0090Verksamhetsbeskrivning med behovsanalys gällande lokaler för Habiliteringen i Enköping och i BålstaÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringBehandlas2017-05-04
HOH2017-0089Skrivelse från Psykologförbundet gällande psykologvakanserÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-03
HOH2017-0088Begäran om yttrande från Patientnämndens kansli gällande information och ansvarÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-05-03
HOH2017-0087Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande gällande Hörcentralens lokaler, Kungsgärdets centerÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-28
HOH2017-0086Avtal gällande kaffeautomater med Jobmeal och enheter inom Hälsa och habilitering, Habiliteringen i Enköping, Syncentralen, Äldrevårdsenheten, Medicinska och enheten för rörelsehinder ÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-26
HOH2017-0085Förnyad adjungering till Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitetÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringBehandlas2017-04-26
HOH2017-0084Avvikelser som berör Äldrevårdsenheten gällande läkemedelsordinationer, AV20172539 och AV20172540ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-04-25
HOH2017-0083Avvikelse som berör Capio, Vårdcentral Liljeforstorg gällande förskrivning av medicinska hjälpmedel, innerkanyl, AV20171570ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-04-19
HOH2017-0082Avvikelse som berör NÄVA gällande inte följt VIS, samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, AV20170802 och av 20170893ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-04-19
HOH2017-0081Avtal - kaffeautomat till HörcentralenÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0080Avtal - kaffeautomat till ÄldrevårdsenhetenÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0079Skrivelse från HRF angående Hörselvård i förändring - hur agerar Region UppsalaÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0078Interpellation, hur länge får eleverna vänta på hälsoäventyretÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-13
HOH2017-0077Begäran om verksamhetsberättelse gällande sprutbytet i UppsalaÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringBehandlas2017-04-13
HOH2017-0076Vårdkedjeavvikelse som berör Nyby vårdcentral och Mobila äldreakuten gällande att få en läkare att komma till växelvårdsboendet för bedömning, brytpunktsamtal och ordinationer inför palliativ vårdÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-04-12
HOH2017-0075Vårdkedjeavvikelse berör Aleris, Nyby vårdcentral gällande försenad vård och behandlingÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-04-12
HOH2017-0074SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2017-04-12
HOH2017-0073SekretessärendeÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringBehandlas2017-03-23
HOH2017-0072Avtal - kaffeautomater, NärvårdsavdelningenÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-20
HOH2017-0071Avtal - kaffeautomat från JobMeal, Habiliteringen i ÖsthammarÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-17
HOH2017-0070Avtal - kaffeautomat från JOBmeal, HörcentralenÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-17
HOH2017-0069Avtal kopiator/MFP KundtjänstÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-16
HOH2017-0068Avvikelse gällande kommunikation/informationsöverföring vid ny ordination av läkemedelÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-03-15
HOH2017-0067Avvikelser gällande läkarsamverkan kring patienter vid särskilt boende ÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-03-15
HOH2017-0066Begäran enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud gällande Hörcentralen i hus-C, Kungsgärdets centerÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-13
HOH2017-0065SekretessärendeÄrendeKatarina KällmanHälsa och habiliteringBehandlas2017-03-13
HOH2017-0064Förvaltningsplan för tolkbokningÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-10
HOH2017-0063Förvaltningsplan för stöd för audiometri, lager och verkstadÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-10
HOH2017-0062Anmälan om stöld av gamla bärbara datorerÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-09
HOH2017-0061Klagomål ersättning för perukÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-08
HOH2017-0060Återrapportering utvecklingsmedel ANDT 2016ÄrendeAgneta HammerinHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-08
HOH2017-0059Initiering av upphandling av Tolktjänster för metoderna teckenspråks-, dövblind-, TSS- och skrivtolkningÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-08
HOH2017-0058Arkivbeskrivning för Hälsa och habiliteringÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-03-06
HOH2017-0057Ansvar gällande insulinpumpÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-27
HOH2017-0056Avvikelse H/S/L20170147 gällande ordination av läkemedelÄrendeRobert KristianssonHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-23
HOH2017-0055SekretessärendeÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-23
HOH2017-0054Erbjudande om utvecklingsarbete ÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-23
HOH2017-0053Individuell handledning för vissa yrkesgrupper inom Hälsa och habiliteringÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-23
HOH2017-0052Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Uppsala länÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-23
HOH2017-0051Väntrums TV utan monitorÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-23
HOH2017-0050Inspektion av arkivverksamheten vid Hälsa och habiliteringÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-23
HOH2017-0049Utvecklad hemsjukvård på primärvårdsnivå - Mobila teamÄrendeElize LetoHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-21
HOH2017-0048Anmälan Läkemedelsverket tillbud arbetsstol Mercado ryggÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-20
HOH2017-0047Utebliven möteÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-15
HOH2017-0046Beslut om statsbidrag för 2017 till utrustning för elektronisk kommunikationÄrendeVivianne BörjessonHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-13
HOH2017-0045Förfrågan om direktupphandling av inhyrd sjukvårdsperonalÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-13
HOH2017-0044Besök vid vårdavdelning med assistanshundÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-10
HOH2017-0043Överenskommelse övertagande av hjälpmedel när brukare fyller 21 år, Region Uppsala - länets kommunerÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-10
HOH2017-0042Kvalitetsgranskning av depressionsdiagnostik och behandling inom primärvården, Region UppsalaÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-09
HOH2017-0041Uppdrag att införa tidsbokning på nätet för Hälsa och habiliterings patienterÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-08
HOH2017-0040Kompetensförsörjningsplan 2016- 2018ÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-07
HOH2017-0039Spontanansökningar 2017ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringBehandlas2017-02-06
HOH2017-0036Underrättelse och begäran om handlingar avseende remiss ÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-02-02
HOH2017-0035Egenkontroll informationssäkerhet Hälsa och habilitering 2016ÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-31
HOH2017-0034Årsredovisning och bokslut 2016ÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-31
HOH2017-0033Samtycke till publicering ÄrendeLars ÖsterbergHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-30
HOH2017-0032SekretessärendeÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringBehandlas2017-01-27
HOH2017-0031Medarbetarundersökning 2016 Hälsa och habiliteringÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-26
HOH2017-0030Behovs- och förstudieavtal mellan LSU och Hälsa och habilitering gällande lokaler till Närvårdsavdelningen i UppsalaÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringBehandlas2017-01-26
HOH2017-0029SekretessärendeÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-26
HOH2017-0028Införande av Medicinska vårdplaner och analys av akut transport till sjukhusÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0027Implementering av evidensbaserad vård med en care managerÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0026Hur kan man underlätta sjukskrivningsprocessen med långtidssjukskrivna för allmänläkarna inom primärvården? Är det dags att uppmärksamma primärvårdens organisatoriska förutsättningar? ÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0025Ökad kontinuitet för gravida med stark förlossningsrädslaÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0024Kan cykelförmåga i vuxen ålder öka den fysiska aktiviteten, öka fysisk aktivitetsnivå till rekommenderad daglig fysisk aktivitet samt bidra till ökad livskvalitet hos utlandsfödda kvinnor?ÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0023Teaching recovery technices (TRT) - första linjens intervention för behandling av ensamkommande flyktingbarnÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0022Evidensbasera stödsamtaletÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0021Riskkommunikation i primärvårdenÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0020Using quality improvement approaches to understand and improve hospitalization of the frail elderlyÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-19
HOH2017-0019Understanding the Clinical Presentation of Type 2 Diabetes and Latent Autoimmune Diabetes in the Adult - A Step Towards Individualized Medicine in DiabetesÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0018Den generella rörlighetens betydelse för graviditetsinducerad bäckensmärtaÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0017Urinvägsinfektioner i PrimärvårdenÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0016Små barn - små bekymmer?ÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0015Behandlingseffekter av kognitiv beteendeterapi hos kvinnor med fibromyalgiÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0014Utvärdering av patientnära metod för analys av NT-proBNP i primärvårdenÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0013Vitamin D-status i primärvårdenÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-18
HOH2017-0012Beslut om ekonomiskt stöd avseende projekter SKOLBIM av Region UppsalaÄrendeAgneta HammerinHälsa och habiliteringBehandlas2017-01-17
HOH2017-0011Landstingsbidrag för rekreation och rehabilitering 2017ÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-17
HOH2017-0010Avslutade rekryteringar under 2017ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringBehandlas2017-01-17
HOH2017-0009Uppdragsavtal gällande Effektiv NärvårdÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-17
HOH2017-0008Kommunikatörsresurser för tidigare Regionförbundets FOU-stödÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-16
HOH2017-0007Dispensansökningar, tjänster 2017ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringBehandlas2017-01-12
HOH2017-0006Avtal med LSU och Hälsa och habilitering, verksamhet FUNKHA avseende lokaler till Hälsoäventyret vid Kungsgärdets centerÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringBehandlas2017-01-11
HOH2017-0005Vara samordnare av införandet av reviderad Barnets Behov i Centrum (BBIC) i länets kommunerÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-11
HOH2017-0004Offert kvalitetsregister hörselrehabilitering 2016ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-04
HOH2017-0003Uppdragsavtal gällande genomlysning av habiliteringsverksamheten för att säkerställa att patientbokningenÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-04
HOH2017-0002Uthyrning av lokaler, bassängÄrendeCurt WestinHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-04
HOH2017-0001Rekrytering av FoU-chef till LedningskontoretÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2017-01-04
HOH2016-0066Förvaltningsplan för stöd för hjälpmedelshantering (Medusa) 2017ÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-28
HOH2016-0065Synpunkter Dagligverksamhet Håbo kommunÄrendeAnnelie AnderssonHälsa och habiliteringBehandlas2016-12-19
HOH2016-0064Nyttjande av bassängen vid Vårdcentrum i TierpÄrendeGunilla BromarkHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-15
HOH2016-0063Överenskommelse mellan Uppdrag psykisk hälsa vid SKL och Landstinget i Uppsala län om att genomföra en forskningsstudie om effektiva arbetssätt för att identifiera psykisk ohälsa hos asylsökanden och nyanländaÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-15
HOH2016-0062Konsortieavtal mellan FoU-miljöer angående PYC Skandinavien gällande föräldrautbildningsprogram för att stödja föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningarÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-15
HOH2016-0061Uppdrag Chefsläkare inom Hälsa och habiliteringÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-15
HOH2016-0060Avtalstecknare för Hälsa och habilitering under 2017 gällande uthämtning av postförsändelserÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringMakulerat2016-12-15
HOH2016-0059Avtalstecknare för Hälsa och habilitering för 2017 gällande uthämtning av postförsändelserÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-09
HOH2016-0058SekretessärendeÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-08
HOH2016-0057Överenskommelse mellan Hälsa och habiliteringens medicinska enhet och Vårdadministrativ service, enhet 4 gällande barn- och ungdomshabiliteringsmottagen, Akademiska sjukhusetÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringBehandlas2016-12-08
HOH2016-0056Avtal gällande nyttjande av bassängen vid vårdcentrum i ÖsthammarÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-06
HOH2016-0055Statsbidrag för Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSSÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-06
HOH2016-0054Statistikuppgifter, enkät, angående Rådgivning och annat personligt stöd till Socialstyrelsen 2016ÄrendeRagna KihlströmHälsa och habiliteringAvslutat2016-12-06
HOH2016-0053Slumpvisa loggrapporter från EPJ under 2016ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-30
HOH2016-0052Avtal Enköpings lasarett om servicetjänst 2017ÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-28
HOH2016-0051Avtal Akademiska sjukhuset om servicetjänst 2017ÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-28
HOH2016-0050Anmälan LMV sittsytemÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-28
HOH2016-0049Anmälan läkemedelsverket, lyftmotorÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-28
HOH2016-0048Standardiserat arbete med hälsosamma matvanor inom LULÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-22
HOH2016-0047Avvikelse 15LUL-8285-PatÄrendeInger LindgrenHälsa och habiliteringBehandlas2016-11-21
HOH2016-0046Diagnos, behandling och sjukdomsförlopp för Idiopatisk lungfibros � en retrospektiv kohort-studie i Sverige ÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-17
HOH2016-0045Förfrågan avseende ert arbete med problematisk skolfrånvaroÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringBehandlas2016-11-16
HOH2016-0044Strukturerat mottagande "Ta fram en arbetsmodell för ett jämlikt mottagande av barn i förskoleålder"ÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringMakulerat2016-11-16
HOH2016-0043SekretessärendeÄrendeIngrid MeissnerHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-16
HOH2016-0042Barnmorskors attityder, erfarenheter och strategier för att främja hälsosam viktuppgång under graviditet med särskilt fokus på kvinnor som genomgått magsäcksoperation mot fetmaÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-15
HOH2016-0041Kartläggning av Habiliteringens medicinska enhetÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-11
HOH2016-0040SekretessärendeÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-08
HOH2016-0039Synpunkter inlämnade till förslagslådan avseende av Café Johannes verksamhetÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringBehandlas2016-11-02
HOH2016-0038SekretessärendeÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringBehandlas2016-11-02
HOH2016-0037Landstingsbidrag till rehabilitering, rekreation mm 2016ÄrendeMonica JonssonHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-02
HOH2016-0036En kartläggning av lika funktioner ungdomar och unga vuxna med MMC har behov av i en applikation för en enklare vardagÄrendeLaijla OlovssonHälsa och habiliteringAvslutat2016-11-02
HOH2016-0035Processkartläggning av asyl och integrationsprocessen inom landstinget (Cosmos)ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0034Förvaltningsdirektörs beslut under 2016ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0033Hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för barn och ungdomar som tillhör LSS-målgrupp och vistas i korttidsvistelse utanför egna hemmetÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0032Ledamöter av Vetenskapliga rådet vid Hälsa och habiliteirngÄrendeMia PlessHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-28
HOH2016-0031SekretessärendeÄrendeJenny MyhrHälsa och habiliteringBehandlas2016-10-28
HOH2016-0030Avtal angående uppdatering, underhåll fotokalendernÄrendeAnna QuennerstedtHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-27
HOH2016-0029Kartläggning av behandling och kliniska parametrar hos patienter med typ 2 diabetes som sätts in på GLP-1-analog, DDP-4 hämmare eller SGLT2-hämmareÄrendeEva-Marie JordahlHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-12
HOH2016-0028Verkställighetsbeslut för cheferÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0027Handledning för olika yrkesgrupperÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0026Uthyrning av lokal, bassängÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0025Rekryteringar under 2016ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0024Spontanansökningar ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0023Dispensansökningar, tjänster 2016ÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0022Resultat av inspektionÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0021Utlämnande av handlingarÄrendeOrvokki NorellHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0020TertialrapporterÄrendeJohanna WahlinHälsa och habiliteringBehandlas2016-10-11
HOH2016-0019Primärvårdens medel för utveckling och förnyelse samt forskningÄrendeTheresé HellmanHälsa och habiliteringBehandlas2016-10-11
HOH2016-0018Styrkort 2017ÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-11
HOH2016-0017Tvätt- och textilservice till Mottagningen för Särskild vård mellan Berendsen och Hälsa och habiliteringÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-10
HOH2016-0016Uppdragsbeskrivning avseende utredare vid ledningskontoret, Hälsa och habiliteringÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-10
HOH2016-0015Mobila äldreakuten, samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala länÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-10-10
HOH2016-0014PersonuppgiftsbiträdesavtalÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-30
HOH2016-0013Kliniskt beslutsstöd och uppföljningssystem för sprututbyte RealQ InfCare NSPÄrendeAnna EkHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-30
HOH2016-0012Avvikelserapport angående kontakt beredskapsjouren i Enköpings kommunÄrendeCharlotta ThermaeniusHälsa och habiliteringBehandlas2016-09-27
HOH2016-0011Ändring av Visions ombud i samverkan på Hälsa och habiliteringÄrendeKristina HovstadiusHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-27
HOH2016-0010StödÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringMakulerat2016-09-26
HOH2016-0009Ansökan om godkännande av examensarbete kring studie "Följsamhet till hemträningsprogram - primärvårdspatienters erfarenheter av att följa träningsråd"ÄrendeMia PlessHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-22
HOH2016-0008Ansökan om godkännande av examensarbete kring studie "Sjuksköterskans upplevelser kring införandet av Journaltjänster och hur det påverkar deras relation till patienten"ÄrendeMia PlessHälsa och habiliteringBehandlas2016-09-22
HOH2016-0007Ansökan om godkännande av examensarbete avseende studie kring "Hudmalignitet på Gottsunda vårdcentral, kan diagnostiken förbättras?"ÄrendeMia PlessHälsa och habiliteringBehandlas2016-09-22
HOH2016-0006Flytt av HälsoäventyretÄrendeMarkus MyllyojaHälsa och habiliteringBehandlas2016-09-21
HOH2016-0005Brukarärende enhet barn och vuxna med utvecklingsstörning ÄrendeMagdalena ÅslundHälsa och habiliteringBehandlas2016-09-19
HOH2016-0004Genomförande av tolkanvändarenkät 2016 (avtal)ÄrendeFredrik HäggkvistHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-19
HOH2016-0003Larmtjänst mellan Bevakningspoolen i Östhammar AB och AudionommottagningenÄrendeAgneta PalmHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-14
HOH2016-0002Avtal om köp av audionomkompetensÄrendeCamilla LilliuHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-09
HOH2016-0001Brev och svar på brev angående Nationell patientenkätÄrendeLena DahlmanHälsa och habiliteringAvslutat2016-09-09