Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
KT2018-0455Direktörsbeslut 2018ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-12
KT2018-0454Granskningshandlingar för detaljplan del av Villbergaby 3:1 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-12
KT2018-0453Brev angående Upptåget Uppsala-Sala-UppsalaÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-12
KT2018-0452Fråga till sjukresor - 24 h fribiljettÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-12
KT2018-0451Underrättelse inför antagande detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-11
KT2018-0450Skadegörelse Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K1526409-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-10
KT2018-0449Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt SvesolagenÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-12-10
KT2018-0448Brev med synpunkter på bussar samt linjenätetÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-12-07
KT2018-0447Dispens för bussar från Högbergs buss att köra över Stora torgetÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-07
KT2018-0446Önskemål om flytt av hållplatsen Väderkvarnsgatan läge DÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-07
KT2018-0445Inriktningsbeslut T20ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-04
KT2018-0444Klotter mot kollektivtrafiken - 5000-K1479319-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-12-04
KT2018-0443Underrättelse om granskning del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola, Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-29
KT2018-0442Samrådshandlingar Romberga 23:53, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-29
KT2018-0441Förslag till detaljplan DP 370 "Rävsjöbäcken" Del av Morgongåva 15:14, Morgongåva tätort, Heby kommunÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-28
KT2018-0440Samarbetsavtal rörande skolresor - Uppsala kommunÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-27
KT2018-0439MC. färd över Stora Torget, 2018-12-13ÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-27
KT2018-0438Informationshandling KTN Sommarlovskort 2018ÄrendeJohan DamströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-27
KT2018-0437Samråd för detaljplan "Centrumvägen", fastigheten Marma 3:14, AlundaÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-26
KT2018-0436Förfrågan avseende klottersanering av väderskydd hållplats FjällnoraÄrendeCarina Elisabeth GustavssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-23
RUN2018-0124Beslut samfinansiering mötessepareringÄrendeCecilia CarlqvistKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-23
KT2018-0435Trafikeringsavtal (TRAV) 2019ÄrendeCecilia JeanssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-22
KT2018-0434Statistiksekretess enligt SCBÄrendeBjörn Schulte-HerbrüggenKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-22
KT2018-0433Detaljplan för del av kv. Segerdal, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat från handläggare2018-11-20
KT2018-0432Parkeringsproblem på Akademiska sjukhusetÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat från handläggare2018-11-20
KT2018-0431Byte av väderskydd - Hållplats Uppsala Business park östraÄrendeCarina Elisabeth GustavssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-19
KT2018-0430Bedrägeri, Fjärdhundragatan, Uppsala - 5000-K1381618-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-19
KT2018-0429Skadegörelse, Örby, Uppsala - 5000-K1403241-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-19
KT2018-0428Skadegörelse, Tobo - 5000-K1401085-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-19
KT2018-0427Avtal anskaffning, finansiering, återlämnande av spårfordonÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-16
KT2018-0426Samarbetsavtal för KollektivtrafikbarometernÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-16
KT2018-0425Stationstjänstavtal 2018ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-16
KT2018-0424Detaljplan för kvarteret Ubbo, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-16
KT2018-0423Samråd för förslag till detaljplan Östanån 136:26 (Gröna källan), Älvkarleby kommunÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-16
KT2018-0422Trafikering Eckerölinjen GränbystadenÄrendeCarina Elisabeth GustavssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-15
KT2018-0421Indragen hållplats Tobo gamla station läge AÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-14
KT2018-0420Förfrågan om resehistorik 2018ÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-13
KT2018-0419Brev Gunnel JonssonÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-13
KT2018-0418Skrivelse beträffande den gamla busslinjen 42:anÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-12
KT2018-0417Skrivelse angående busslinjedragningar i UppsalaÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-12
KT2018-0416Remiss FU Resandemiljö OKB Etapp 1, Storvreta till TierpÄrendeCecilia CarlqvistKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-12
KT2018-0415Förlustanmälan 5000-K1369937-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-09
KT2018-0414Förlustanmälan 5000-K1373908-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-09
KT2018-0413Samråd för detaljplan för Österängens IP ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-08
KT2018-0412Underrättelse om samråd av Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-07
KT2018-0411T2- Taxi-avtal för sjukresor samt anropstyrds trafikAvtalsärende Behzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-07
KT2018-0410Granskningshandlingar för del av Korsängen 3:2, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-06
KT2018-0409Nya biljettpriser 2019ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-06
KT2018-0408Sammanträdesdatum för trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2019ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-06
KT2018-0407Tjänsten Personliga tidtabellerÄrendeChristina NordlundKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-06
KT2018-0406Granskningshandlingar för Storskogen, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-06
KT2018-0405Budget 2019ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-06
KT2018-0404Fråga från allmänheten - Biljetterpriser ULÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-06
KT2018-0403Detaljplan för kv. Södra Kalkstenen del av Norby 31:74, Eriksberg, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-06
KT2018-0402Cykling i UpplandÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-05
KT2018-0401Nytt ärende - oanväntÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-05
KT2018-0400Kulturbuss 2018ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-05
KT2018-0399Skrivelse från Håbo kommuns handikapprådÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-11-01
KT2018-0398Ändring av detaljplan för Bussterminal vid Uppsala, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-01
KT2018-0397Tilläggsavgift 36621, Boomerang 348981ÄrendeMelanie StavenowKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-01
KT2018-0396Tilläggsavgift 36962, Boomerang 348645ÄrendeMelanie StavenowKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-01
KT2018-0395Tilläggsavgift 37040, Boomerang 348511ÄrendeMelanie StavenowKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-01
KT2018-0394Tilläggsavgift 33340, Boomerang 342615ÄrendeMelanie StavenowKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-01
KT2018-0393Upptåget Sala - stängt av fotstegenÄrendeCecilia JeanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-11-01
KT2018-0392Avrop från ramavtalskontrakt Bygg Construct - UppsalaÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2018-10-30
KT2018-0391Samråd av förslag till planprogram för Dragelund - Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-10-26
KT2018-0390Godkännande inför anställning 2018ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-25
KT2018-0389Cykelväg längs Hemslöjdsvägen/648 och väg 255ÄrendeCecilia CarlqvistKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-25
KT2018-0388FlixBus linjer i Sverige från 6. november 2018ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-24
KT2018-0387Osäker busshållplats RV55ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-24
KT2018-0386Åtgärdsvalsstudie väg 76 - Spängersleden-Söderbågen-Södra KungsvägenÄrendeCecilia CarlqvistKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-23
KT2018-0385Remiss Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingarÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-22
KT2018-0384Låt äldre åka gratis med kollektivtrafikÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-22
KT2018-0383Detaljplan för Sankt Ilian 8:1 och 3:1, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-10-18
KT2018-0382Ansökan om statsmiljöavtal för Uppsala spårvägÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-17
KT2018-0381Uppföljning av kommunsamverkanÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-17
KT2018-0380Trött på att glömmas bort - sjukresorÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-17
KT2018-0379Inkommen synpunkt på skolbusskortÄrendeErica HultKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-16
KT2018-0378Inkommen fråga om busshållplats polishusetÄrendeErica HultKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-16
KT2018-0377Inkommen fråga om ny busshållplats Fullerö hageÄrendeErica HultKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-16
KT2018-0376Fråga om senare bussavgångarÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-10-15
KT2018-0375Sammanställning/statistik av synpunkter/klagomål på kollektivtrafikÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-15
KT2018-0374Förändring av sjukresereglerÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-12
KT2018-0373Kollektivtrafik till sommarbesöksmål i Uppsala länÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-12
KT2018-0372Detaljplan för Södra AR etapp 1, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat från handläggare2018-10-11
KT2018-0371Bussresor för vårdbesök i UppsalaÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-11
KT2018-0370Korrigering av utbetalning för sjukresorÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-10-11
KT2018-0369Busslinje Ängslyckan, EnköpingÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-10
KT2018-0368Brev angående buss nr 8ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-10-08
KT2018-0367Regionbusstrafiken och upptåget - former för upphandlingÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-08
KT2018-0366Statlig medfinansiering 2020ÄrendeJosefin ÅrevallKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-04
KT2018-0365Avtal larmmottagning Nobina och SambusÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-04
KT2018-0364Iskalla bussar på morgonenÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-10-02
KT2018-0363Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-10-02
KT2018-0362Förslag att justera tidtabellen för buss 516ÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-10-01
KT2018-0361Avtal för Hogia Rakel gateway, TVG plug-in och Rakel samtrafikÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-28
KT2018-0360Kundfråga, mest rörelse av folk vid busshållplatserÄrendeAnders EngvallKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-28
KT2018-0359Avtal mellan Jernhusen Stationsledsagning AB och Uppsala Läns Landsting ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-27
KT2018-0358ICA Söderfors ombudsavtal - ny ägare okt -18ÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-26
KT2018-0357Strategier for IT-ansvar i trafikupphandling 2022ÄrendeJohan HammarKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-26
KT2018-0356KT2018-0356 - Remiss samråd: Detaljplan DP 1 Bodaån(Siggeboda 3:3 mfl) CentrumutvecklingÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-09-25
KT2018-0355KT2018-0355 - Remiss granskning detaljplan för del av Tallmon 2:1ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-25
KT2018-0354KT2018-0354 Remiss: Detaljplan för Siggeboda 17:26 mflÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-25
KT2018-0353Granskning för detaljplan Skogsbrynet, Eneby 1:55 och 1:61ÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-09-24
KT2018-0352Samråd om Järnnätsbeskrivning (JNB) 2020ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-24
KT2018-0351Avtal för medverkan i projektet "Priser och utbud för ökad måluppfyllelse i kollektivtrafik".Avtalsärende Johan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-24
KT2018-0350Fråga angående Gamla Uppsala BussÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-18
KT2018-0349Samtrafikens PartneravtalÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-14
KT2018-0348Granskningshandling upphävande av byggnadsplan 42 och del av byggnadsplan 41, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-09-14
KT2018-0347Samråd Lillsidan 5:5 med flera, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-09-14
KT2018-0346Skadegörelse - 5000-K1104894-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-13
KT2018-0345Tilläggsaval WIFI och USB på fordonAvtalsärende Behzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-09-12
KT2018-0344Busslinje Sävja Science park AkademiskaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-11
KT2018-0343Tilläggsavgift 33227, Boomerang 338314ÄrendeMelanie StavenowKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-11
KT2018-0342Utökning av ombordstigning alla dörrarÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-11
KT2018-0341Samråd för ombyggnad av Hjulstabron väg 55 i Enköpings kommun, Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-11
KT2018-0340Förstudie busstrafikens integration med spårtrafik ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-10
KT2018-0339Översyn av Mjuka linjen ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-10
KT2018-0338Programsamråd för upprättande av detaljplan på fastighet Klev 3:27 mflÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-09-07
KT2018-0337Inställda tåg på sträckan Sala-UppsalaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-07
KT2018-0336Funktionsutredning - Kapacitetshöjande åtgärder Storvreta/SamnanÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-06
KT2018-0335Kollektivtrafik Hållnäs - ÄngskärÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-05
KT2018-0334LTP 2018-2029: Verksamhetsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2019 med utblick 2025ÄrendeCecilia CarlqvistKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2018-09-04
KT2018-0333Direktupphandling Academic workÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-03
KT2018-0332Funktionsutredning Uppsala C - åtgärder på kort siktÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-03
KT2018-0331Bygglov avseende uppsättning av två realtidsskyltar på Gränbystadens bussnodÄrendeCarina Elisabeth GustavssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-09-03
KT2018-0330Remiss om 250 km/h med blandad trafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-31
KT2018-0329Avrop byggentreprenör Hållplatser Uppsala län 2018-2019ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-30
KT2018-0328Skrivelse angående busshållsplats Näs FockstaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-30
KT2018-0327Näs Focksta, förfrågan om att upprusta befintlig hållplats, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-30
KT2018-0326Utvecklad information om resenärssynpunkter på stationerÄrendeMoa BorénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-30
KT2018-0325Skrivelse buss Näs-FockstaÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-29
KT2018-0324Tilläggsavgift 34333, Boomerang 339727ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-27
KT2018-0323Tilläggsavgift 35283, Boomerang 340882ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-27
KT2018-0322Tilläggsavgift 33413, Boomerang 339414ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-27
KT2018-0321Tilläggsavgift 32491, Boomerang 332242ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-27
KT2018-0320Tilläggsavgift 34298, Boomerang 336482ÄrendeMelanie StavenowKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-27
KT2018-0319Synpunkt angående pendling Upptåget ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-27
KT2018-0318Tilläggsavgift 34799, Boomerang 338449ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-23
KT2018-0317Uppsägning ombudsavtal ICA SöderforsÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-23
KT2018-0316Tilläggsavgift 34640, Boomerang 337876ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-22
KT2018-0315Tilläggsavgift 33091, Boomerang 336183ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-22
KT2018-0314Remiss angående förslag till indragning av allmän väg 653ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-21
KT2018-0313Remiss angående förslag till indragning av allmän väg 653ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-21
KT2018-0312Direktupphandling digitala tjänster sociala medierÄrendeTobias BokströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-21
KT2018-0311Närvarorätt kollektivtrafiknämndens arbetsutskottÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-15
KT2018-0310Anmälan om kommersiell trafik - FlixBusÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-15
KT2018-0309Strategi för passagerarräkningÄrendeJohan HammarKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-08-14
KT2018-0308Internkontrollplan för kollektivtrafiknämnden 2019ÄrendeMaria ReinklouKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-14
KT2018-0307Enkät om funktionshinderarbeteÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-13
KT2018-0306Beslut kring nytt arbetssätt samt införskaffande av webbtjänst till PubTransÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-09
KT2018-0305Skrivelse gällande resor till lasarettÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-07
KT2018-0304Polisanmälan - olovlig identitetsanvändningÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-07
KT2018-0303Fyllnadsval till kollektivtrafiknämndens arbetsutskottÄrendeErica HultKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-08-07
KT2018-0302Hyresavtal Canon Therefore, biljettkontrollAvtalsärende Johan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-20
KT2018-0301Hållplatsförändringar - Namnbyte 2018ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-18
KT2018-0300Hållplatsförändringar - EtableringÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-18
KT2018-0299Hållplatsförändringar - AvvecklingÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-18
KT2018-0298Hållplatsförändringar - OmlokaliseringÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-18
KT2018-0297Avtal LinkedinÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-18
KT2018-0296Hållplatshandboken - riktlinjer för utformningen av hållplatser i Uppsala länÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-16
KT2018-0295Överenskommelse om tjänstenivå (SLA) - Resa på KallelseÄrendeDan JanssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-13
KT2018-0294Fullmakt för postöppning ÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-12
KT2018-0293Begäran om ärendeförteckning avseende utvärderingarÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-11
KT2018-0292Samråd för del av Korsängen 3:2 - Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-10
KT2018-0291Medfinansieringsavtal - funktionsutredning sträckan Uppsala-StorvretaÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-09
KT2018-0290Ungdomsrådets synpunkter - Håbo kommunÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-06
KT2018-0289Samrådshandlingar detaljplan för del av Villbergaby 3:1, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-06
KT2018-0288Planärende Detaljplan Vrå 1:791, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-05
KT2018-0287Klagomål buller/vibrationer busshållplats Örsundsbro centrum, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-04
KT2018-0286Förfrågan om att flytta hållplats, Stora Nyåker, BälingeÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-04
KT2018-0285Uppsägning av ledsagningsavtalÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-04
KT2018-0284Granskning för detaljplan för Marma 1:67, Prästgårdshöjden - Östhammars kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-03
KT2018-0283Granskning för detaljplan för Gammelbyn 1:62, intill Gammelhusområdet, ÖsthammarÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-03
KT2018-0282Cykelställ förfrågan - Funbokyrkan busshållplats, UppsalaÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-07-03
KT2018-0281Förslag till detaljplan - Öregrunds hamn på granskningÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-07-02
KT2018-0280Yttre utrop inom region busstrafikÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-29
KT2018-0279Gränbystaden Bussnoden PBN 2018-001832ÄrendeCarina Elisabeth GustavssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-29
KT2018-0278InsändareÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-28
KT2018-0277Önskemål om busslinjeÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-27
KT2018-0276Önskemål om busstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-27
KT2018-0275Anmälan om kommersiell trafik (Lennakattens Fjällnoralinje)ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-27
KT2018-0274PUB Nordic Port ABAvtalsärende Johan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-26
KT2018-0273Personuppgiftsbiträdesavtal - SamtrafikenÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-26
KT2018-0272Avtal för Swish som betalform i AppÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-25
KT2018-0271Avtal för Telecoaching på UL KundtjänstÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-25
KT2018-0270Våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, ringa bedrägeri - 5000-K725145-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-25
KT2018-0269Tilläggsavgift 32113, Boomerang 322659ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-21
KT2018-0268Tilläggsavgift 30775, Boomerang 318581ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-21
KT2018-0267Rivningslov Bålsta stationÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-21
KT2018-0266Säkerhetsinformation på bussarnaÄrendeFelicia BohmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-19
KT2018-0265Frågor om skyddsstopp ÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-18
KT2018-0264Samråd gällande förslag till detaljplan för del av Tallmon 2:1, parkeringsändamål, Älvkarleby KommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-15
KT2018-0263Synpunkt broschyr ÅstråkenÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-15
KT2018-0262Polisanmälan ringa bedrägeri 5000-K680084-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-11
KT2018-0261Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan, Kalmarsand, Håbo Allmänning 1:5 m.fl - Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-08
KT2018-0260Begäran om allmän handling regionbussar landsbygdÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-08
KT2018-0259Begäran om allmän handling Regionbuss interimÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-08
KT2018-0258Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan, Logistik Bålsta kv 4, Håbo kommunÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-08
KT2018-0257Samråd av förslag till detaljplanprogram, Väppeby 7:218 m.fl, Gröna dalgen, Håbo kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-08
KT2018-0256Busskur, Vårdsätravägen, hållplats SlånvägenÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-07
KT2018-0255Läkarintyg 2018ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-07
KT2018-0254Brev - hjälpsam busschaufförÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-07
KT2018-0253Föranmälan av inspektion - 2018/030601ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-05
KT2018-0252Brev - Fylla bussarna med passagerareÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-06-04
KT2018-0251Bedrägeri ringa - Centralvägen, Knivsta - 5000-K627412-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-06-01
KT2018-0250Fråga buss 10 i LibrobäckÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-30
KT2018-0249Hållplats Mälarvägen linje 8ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-30
KT2018-0248Samråd för detaljplan för del av StarboÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-30
KT2018-0247Skrivelse till Region Uppsala från Håbo kommunÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-29
KT2018-0246Avtal Bauer Media Group radioreklamstid höst 2018 testresenärsaktivitetÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-28
KT2018-0245Avtal Bauer Media Group radioreklamstid hösten 2018 repetition periodbiljetter i appenÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-28
KT2018-0244Avtal Bauer Media Group reklamradiotid augusti 2018ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-28
KT2018-0243Avtal Bauer Media Group radioreklam maj 2018ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-28
KT2018-0242Avtal med Sales Airtime TV3 kanal 5 reklamfilmstid 2018ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-28
KT2018-0241Mobila betalningslösningarÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-28
KT2018-0240Remiss av "Riktlinjer för utformning av busshållplatser och infrastruktur för busstrafik"ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-24
KT2018-0239Samarbetsavtal mellan Uppsala teknolog- och naturvetarkår och ULÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-21
KT2018-0238Tilläggsavgift 33781, Boomerang 336608ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-21
KT2018-0237Tilläggsavgift 31869, Boomerang 328424ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-17
KT2018-0236Bedrägeri ringa, Resecentrum, Uppsala - 5000-K540926-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-17
KT2018-0235Information om skollovskortÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-17
KT2018-0234Detaljplan för Korsägen 20:2 och 20:3 (fd Möbelhuset och HälsohusetÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-16
KT2018-0233Tilläggsavgift 32592, Boomerang 325893ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-16
KT2018-0232Trafikverkets järnvägsplan för Uppsala Planskilda korsningarÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-16
KT2018-0231Detaljplan för Gunsta 1:2 m.fl., Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-16
KT2018-0230Kollektivtrafik till besöksmål i Uppsala länÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-16
KT2018-0229Samråd för förslag till detaljplan Siggeboda 17:33 mfl. Fyrklövern, Skutskär, Älvkarleby kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-15
KT2018-0228Förslag till detaljplan för DP372 "DP Fredrikslund" - Fastighet Heby 3:17 och Heby 3:24, Heby tätort, Heby kommun, Uppsala länÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-15
KT2018-0227Skrivelse besvär över UL bemötandeÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-15
KT2018-0226Avsägelse kollektivtrafiknämndens arbetsutskottÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-14
KT2018-0225Definition fullt tillgänglig hållplatsÄrendeFelicia BohmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-14
KT2018-0224Uppföljning kommunsamrådÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-14
KT2018-0223Skadegörelse - Källstigen, Örbyhus - 5000-K510556-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-14
KT2018-0222Bussarna kör för fortÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-14
KT2018-0221Detaljplan för del av kvarteret Plantan, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-08
KT2018-0220Länna Bruksgatan Löt 1:7ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-07
KT2018-0219Länna Macken Marma 4:12ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-07
KT2018-0218Synpunkter på hållplats, Västanåvägen ÄlvkarlebyÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-07
KT2018-0217Almunge Station Almunge-Lövsta 1:48ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-07
KT2018-0216Pressmeddelande Kollektivtrafikförvaltningen 2018ÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-07
KT2018-0215Mässmedverkan - Gefleteknologerna och ULÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-07
KT2018-0214Långsiktig depålösning UpptågetÄrendeSofia KrafftKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-07
KT2018-0213TågstrategiÄrendeSofia KrafftKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-07
KT2018-0212Karnevalståg 26 maj 2018 under Kulturernas KarnevalÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-07
KT2018-0211Överenskommelse mellan UL och Länstrafiken Sörmland ABÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-04
KT2018-0210Säkerheten längs järnvägen i VängeÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-04
KT2018-0209Tilläggsavgift 30968, Boomerang 318719ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-03
KT2018-0208Tilläggsavgift 30966, Boomerang 318715ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-03
KT2018-0207Dokumenthanteringsplan för KollektivtrafikförvaltningenÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-03
KT2018-0206Förändringar av regionbusstrafiken T19ÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-02
KT2018-0205Tillstånd för evenemang på pendeltåg under trafikantveckanÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-02
KT2018-0204Övrig inkommande post 2018ÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-02
KT2018-0203Bedrägeri ringa, stationen Arlanda Flygplats - 5000-K468327-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-02
KT2018-0202Trafikförändringar stadsbusstrafiken T19 ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-02
KT2018-0201SekretessförbindelseÄrendeMeryem KaragözKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-05-02
KT2018-0200Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken), Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-05-02
KT2018-0199Skadegörelse ringa, Stationsvägen, Örbyhus - 5000-K449939-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-30
KT2018-0198Skadegörelse, järnvägsstationen, Örbyhus - 5000-K451051-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-27
KT2018-0197Skadegörelse, busskur, Örbyhus - 5000-K445308-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-27
KT2018-0196Reklamation årskort 2018ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-26
KT2018-0195Underrättelse om granskning Bålsta 2:69 m.fl. BjörkvallenÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-25
KT2018-0194Planändring för detaljplan Östra Brännkärr avseende fastighet Vrå 1:392, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-25
KT2018-0193Samråd för ändring av detaljplan Gimo 11:80 samt del av Gimo 8:89 "Förskolan Rubinen"ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-24
KT2018-0192Skrivelse angående busshållplats i Bergsbrunna mmÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-24
KT2018-0191BussÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-24
KT2018-0190Åtgärdsplan - Ekonomi i balansÄrendeMaria ReinklouKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-24
KT2018-0189Planprogram för Gottsundaområdet, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-23
KT2018-0188Biljettkontroll - tilläggsavgift 32639, Boomerang 331912ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-20
KT2018-0187Busshållplats, SkräddarboÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-18
KT2018-0186Fråga om gratis kollektivtrafik i sommarÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-16
KT2018-0185Skrivelse till My Borg (M) KTN - Bättre med självkörande bussar än självkörande bilarÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-16
KT2018-0184Trafikförändring Sommar T18 ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-16
KT2018-0183Skrivelse beträffande flyttning av busshållplats Vaksalagatan (G) 9 april Buss 10ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-16
KT2018-0182Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan - särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 m.fl.ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-13
KT2018-0181Busshållplats vid Boglösa bygdegårdÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-13
KT2018-0180Älvboda. Tallmon 2:1 läge AÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-13
KT2018-0179Älvboda. Tallmon 2:1 läge B ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-13
KT2018-0178Remiss - förslag till nya föreskrifter om Bärighetsklasser i Uppsala länÄrendeFelicia BohmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-13
KT2018-0177Försäljningssamarbete Call-UpÄrendeJohan CollbyKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-12
KT2018-0176Avtal Blodomloppet 2018ÄrendeJohan CollbyKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-12
KT2018-0175Arkivtillsyn 2018 egenkontrollÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-11
KT2018-0174Tertialrapport & Delårsrapport KTF 2018ÄrendeMaria ReinklouKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-04-11
KT2018-0173Information gällande byggnation av gång- och cykelväg i sydvästra TierpÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-10
KT2018-0172Detaljplan för del av Norby 31:74, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-05
KT2018-0171GIS-dataÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-04
KT2018-0170Samråd för detaljplan för del av Stenskär 1:1ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-04-03
KT2018-0169Beslut om tillstånd till cykeltävling - Uppsala Bike Weekend - den 18-20 maj 2018ÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-28
KT2018-0168Granskning av DP1036 Siggbo trädgårdsstad, Tierps kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-27
KT2018-0167Klagomål på läckande fordon samt tomgångskörning, fastigheten Tierp 1:1ÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-27
KT2018-0166Övergångsställe Österleden vid GränbystadenÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-27
KT2018-0165Parkeringsförbud Tunagatans farthinderÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-27
KT2018-0164Utlämnade av handlingar 2018ÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-27
KT2018-0163Parkeringsförbud vid hållplatserÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-27
KT2018-0162KortWeb för sommarbiljetteter (gratis)ÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-26
KT2018-0161Vårdslöshet i trafik - Gimo-Östhammar - 5000-K82014-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-26
KT2018-0160Återrapportering utifrån Program för uppföljning av privata utförare för 2017ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-26
KT2018-0159Kollektivtrafik Skölsta/SviaÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-23
KT2018-0158Inkomna handlingar Kungsängen 1:2 (Stadshusgatan 11)ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-22
KT2018-0157Inkommit positivt brev ÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-22
KT2018-0156Hållplatsförändringar - trafikering och namnbyten 2018ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-21
KT2018-0155Uppföra väderskydd på ideell basisÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-21
KT2018-0154SommarlovskortÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-21
KT2018-0153Detaljplan för Södra Ar, etapp 1, Gredelby 1:3 m.fl, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-21
KT2018-0152Busskur i SpakbackenÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-20
KT2018-0151Fråga om ULs riktlinjer för tillgänglighetÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-19
KT2018-0150Skrivelse från Uppsala HjärtLung föreningÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-19
KT2018-0149Parkeringsförbud på busshållplatserÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-19
KT2018-0148Skrivelse angående hälsaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-16
KT2018-0147Skadegörelse, Rörbäcksvägen, Uppsala - 5000-K270710-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0146Skadegörelse, Lärkvägen, Uppsala - 5000-K270564-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0145Skadegörelse, Fiskgjusevägen, Uppsala - 5000-K270591-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0144Skadegörelse, Herrgårdsvägen, Uppsala - 5000-K270281-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0143Skadegörelse, Nordengatan, Uppsala - 5000-K270308-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0142Skadegörelse, Handarbetsvägen, Uppsala - 5000-K270577-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-15
KT2018-0141Skadegörelse, Granebergsparken, Granebergsvägen 58, Uppsala - 5000-K270665-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0140Skadegörelse, Gränbystaden, Uppsala - 5000-K270625-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0139Skadegörelse, Ekolnsvägen, Uppsala - 5000-K270640-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0138Skadegörelse, Slånvägen, Uppsala - 5000-K270550-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0137Skadegörelse, Bonadsvägen, Uppsala - 5000-K270606-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0136Skadegörelse, Spinnrocksvägen, Uppsala - 5000-K270655-18 ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-15
KT2018-0135Avropsavtal avseende hyra av spårfordonÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-15
KT2018-0134MÄLAB etapp 2ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-15
KT2018-0133Medora 152:1 lägen BÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-15
KT2018-0132Knutby hpl affären läge A 100 uppåtÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-15
KT2018-0131Buss nr 895 Bålsta UppsalaÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-15
KT2018-0130Underrättelse om samråd av förslag till detaljplan - Skogsbrynet, Eneby 1:55 och 1:61ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-15
KT2018-0129Planer för att få upptåget att stanna i Vänge, Järlåsa mmÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-14
KT2018-0128Granskning detaljplan för del av Albäck 1:3, Enköpings kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-14
KT2018-0127Detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 m.fl, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-14
KT2018-0126Skrivelse om vindskydd och tak vid Värdshusvägens busshållplats - KarlholmÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-13
KT2018-0125Skadegörelse, Skolsta, Enköping - 5000-K267627-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-12
KT2018-0124Pågående utredningar och processer för Uppsala resecentrumÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-12
KT2018-0123Framtagande av definition av "fullt tillgänglig hållplats/bytespunkt" ÄrendeFelicia BohmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-12
KT2018-0122Nytt linjenät i Enköpings stadÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-12
KT2018-0121DäckverkstadÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-09
KT2018-0120Åtgärdsvalsstudie Bristande framkomlighet genom ÖregrundÄrendeCatrin AlvinderKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-09
KT2018-0119Bedrägligt beteende - Sjukhusvägen, Uppsala - 5000-K245077-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-09
KT2018-0118Skrivelse till Kollektivtrafiknämnden från Biskops ArnöÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-08
KT2018-0117Synpunkt kollektivtrafiken i UppsalaÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-07
KT2018-0116Synpunkt angående kollektivtrafik Fullerö HageÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-07
KT2018-0115Avtal - AnbaroÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-07
KT2018-0114Initiativärende från Harald Klomp (KD) - Undersök möjligheter att införa förarlösa bussarÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-06
KT2018-0113Initiativärende från Harald Klomp (KD) - Gör hållplats Kumla till ny bytespunkt för regiontrafik och stadstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-06
KT2018-0112Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, Håbo kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-06
KT2018-0111Beställning extrabussar till Flygets dag 25 augusti 2018ÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-03-02
KT2018-0110Fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg 282, gång- och cykelväg på Sträckan mellan Edsbro-Lummevi, Norrtälje kommun, Stockholms länÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-02
KT2018-0109Synpunkter på kollaktivtrafikenÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-03-01
KT2018-0108Begäran om innehållet i reseandedatabasen UllasÄrendeAnders EngvallKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-28
KT2018-0107Ombudsavtal - Wattholma handel ABÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-27
KT2018-0106Ombudsavtal - Närbutiken i LindbackenÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-27
KT2018-0105Ombudsavtal - Travcafét i Uppsala ABÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-27
KT2018-0104Ombudsavtal - ICA RosendalÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-27
KT2018-0103Ombudsavtal - Scandinavian Service partner ABÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-27
KT2018-0102Skadegörelse, järnvägsstation Storvreta - 5000-K126769-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-27
KT2018-0101PA Group AB i likvidationÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-27
KT2018-0100ResUpp - Hållbart resande i OstkustbanestråketÄrendeSofia KrafftKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-26
KT2018-0099Förlustanmälan - 5000-K199649-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-26
KT2018-0098Initiativärenden kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-26
KT2018-0097Begäran om yttrande över anordnande av tävling på väg - Uppsala Triathlon - den 10 juni 2018, Uppsala kommunÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-26
KT2018-0096Skrivelse - negativa insändare i minst två årÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-26
KT2018-0095Buss 119 hållplatsÄrendeChristine TedenlindKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-21
KT2018-0094Namninsamling Synpunkter kring Hållplats Vaksala VallbyÄrendeChristine TedenlindKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-19
KT2018-0093Namninsamling Synpunkter kring Hållplats Vaksala VallbyÄrendeChristine TedenlindKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-19
KT2018-0092Brott mot jaktlagstiftningen, Uppsala - 5000-K179847-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-19
KT2018-0091Brist på städning utanför stationshuset, UppsalaÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-19
KT2018-0090Återvinnig saknasÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-19
KT2018-0089Påstigning alla dörrarÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-16
KT2018-0088Framtida alternativa prismodeller ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-16
KT2018-0087Frågor från kollektivtrafiknämndens ledamöter och ersättare 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-14
KT2018-0086Utredning Mjuka linjenÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-14
KT2018-0085Utveckling av Mobilt biljettsystemÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-14
KT2018-0084Linje 32ÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-09
KT2018-0083Skadegörelse - Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K121320-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-08
KT2018-0082Skrivelse angående extrabussar från StorvretaÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-08
KT2018-0081Utlämnande av dokument - digitalstrategiÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-07
KT2018-0080Underrättelse om samråd DP 432 Söderfors företagsparkÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-07
KT2018-0079Detaljplan för Sävja Tennisklubb, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-07
KT2018-0078Synpunkt gällande hållplats Bror Hjorts HusÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-06
KT2018-0077Detaljplan för förskola intill Boängsvägen, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-06
KT2018-0076Skadegörelse busskur, Mistelgatan södra, Uppsala - 5000-K97058-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0075Skadegörelse busskur, Kumla, Uppsala - 5000-K97311-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0074Skadegörelse busskur, Fältspatsvägen, Uppsala - 5000-K97336-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0073Skadegörelse busskur, Boländerna, Uppsala - 5000-K97325-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0072Skadegörelse busskur, Veterinärvägen, Uppsala - 5000-K97290-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0071Skadegörelse busskur, Lapplandsresan, Uppsala - 5000-K97040-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0070Skadegörelse busskur, Slavsta, Årsta, Uppsala - 5000-K96428-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0069Skadegörelse busskur, Dag Hammarskjölds väg 270, Uppsala - 5000-K96479-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0068Skadegörelse busskur, Värnlundsgatan, Uppsala - 5000-K97048-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0067Skadegörelse busskur, Ekolnsvägen, Uppsala - 5000-K97107-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0066Skadegörelse busskur, Turkivägen, Skutskär - 5000-K102708-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0065Skadegörelse busskur, Stålgatan, Uppsala - 5000-K96405-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0064Skadegörelse busskur, Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K97080-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0063Skadegörelse busskur, Ryttarvägen, Uppsala - 5000-K97002-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0062Skadegörelse busskur, August Södermans väg, Uppsala - 5000-K97113-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0061Skadegörelse busskur, Lärkvägen, Uppsala - 5000-K96467-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0060Skadegörelse busskur, Klarbärsgatan, Uppsala - 5000-K97299-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0059Skadegörelse, busskur, Granebergsparken, Uppsala - 5000-K96474-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0058Skadegörelse, busskur, Lapplandsresan, Uppsala - 5000-K96443-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0057Skadegörelse - busskur, Svamptorget 1, Uppsala - 5000-K97346-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0056Skadegörelse, busskur, Gustaf Kjellbergsväg, Uppsala - 5000-K97066-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-02
KT2018-0055Skadegörelse, Mistelgatan, Uppsala - 5000-K93218-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-01
KT2018-0054Skadegörelse, Holmvägen, Uppsala - 5000-K93493-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-01
KT2018-0053Skadegörelse - Holmvägen, Uppsala - 5000-K93268-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-01
KT2018-0052Skadegörelse, Handarbetsvägen, Uppsala - 5000-K93025-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-02-01
KT2018-0051Skadegörelse, Herrgårdsvägen, Uppsala - 5000-K93015-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-01
KT2018-0050Skadegörelse, Kuggebro, Uppsala - 5000-K93050-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-02-01
KT2018-0049Brev angående synpunkter på årsredovisningen 2016ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-31
KT2018-0048Utrop vid bussresorÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-31
KT2018-0047Inbjudan till KollektivtrafiknämndenÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-31
KT2018-0046Detaljplan för Vrå 1:150 Idrotts och Aktivitetshus i Norra AlsikeÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-31
KT2018-0045Bedrägeri, ringa - Resecentrum Uppsala - 5000-K75198-18ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-29
KT2018-0044För kännedom inkomna skrivelser kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-29
KT2018-0043Skrivelse angående linje 147ÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-26
KT2018-0042Kurser och konferenser 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-25
KT2018-0041Beredning av ärenden till kollektivtrafiknämndenÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-25
KT2018-0040Fastställelse av föredragningslista ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-25
KT2018-0039Val av justerare 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-25
KT2018-0038Årsredovisning 2016ÄrendeÅsa ViklundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-25
KT2018-0037Kompletteringsbeställning av trafik under pågående tidtabellsperiodÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-23
KT2018-0036Utredning om spårväg i UppsalaÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-22
KT2018-0035Trav avtal 2018ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-22
KT2018-0034Trav avtal 2017ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-22
KT2018-0033Farthinder Årstagatan och MurargatanÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-19
KT2018-0032Trafikdirektörens information 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-18
KT2018-0031Trafikeringsavtal A-TrainÄrendeMari BrolundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-18
KT2018-0030Överklagan kontrollavgift - CentralgaragetÄrendeSara KäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-18
KT2018-0029Biljettkontrollärende 30901, Boomerang 318951ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-16
KT2018-0028Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollaktivtrafik för ungdomarÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-15
KT2018-0027Uppdrag HållplatsregisterÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-13
KT2018-0026Bygglov Ramsta-Lund 10:1 - avskrivningÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-13
KT2018-0025Bygglov Flogsta 23:5 - avskrivningÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-13
KT2018-0024Bygglov Boländerna 5:2 - avskrivningÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-13
KT2018-0023Bygglov Flogsta 15:5 - avskrivningÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-13
KT2018-0022Slutrapport ansökan statlig medfinansiering för år 2017ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-13
KT2018-0021Inriktning för trafikbeställning T19ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-12
KT2018-0020Årsredovisning 2017ÄrendeMaria ReinklouKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-12
KT2018-0019Sammanträdestider 2019ÄrendeErica HultKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2018-01-11
KT2018-0018Prioritering fastighetsinvesteringsbehov 2019�2028 inom kollektivtrafiknämndenÄrendeÅsa ViklundKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-11
KT2018-0017Stationsavtal, Enköping Station och Uppsala CÄrendeJohan HammarKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-11
KT2018-0016Förlängning av avtal - SOS AlarmÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-10
KT2018-0015Förvaltning av Atron Biljettsystem (BIMS)ÄrendeJohan HammarKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-09
KT2018-0014Månadsrapport 2018ÄrendeMaria ReinklouKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-09
KT2018-0013Buss 119/199 Skölsta, hållplats "Vaksala Vallby"ÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-09
KT2018-0012Synpunkt angående Movingo och SJÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-08
KT2018-0011Namngivning busshållplatsen MoralundÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-08
KT2018-0010Busshållplats längs väg 600 Uppsala-BjörklingeÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-08
KT2018-0009Polisanmälan ringa bedrägeri 5000-K1599992-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2018-01-04
KT2018-0008Månadsrapport 2018ÄrendeMaria ReinklouKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2018-01-02
KT2018-0007Rekrytering 2018ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-02
KT2018-0006Leveransförteckning 2018ÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-02
KT2018-0005Samverkansprotokoll 2018ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-02
KT2018-0004Anmälan av beslut enligt delegation 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-02
KT2018-0003Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämndens dagordningsmöten 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-02
KT2018-0002Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämndens arbetsutskott 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-02
KT2018-0001Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeAnna SandströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2018-01-02
KT2017-0402Utlämnade av handlingarÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-27
KT2017-0401Skadegörelse - Älvkarleby - 5000-K1562208-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-22
KT2017-0400Synpunkt på prishöjning av biljetter - ULÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-12-21
KT2017-0399Tillstånd för Uppförande av väderskydd utmed väg 55, 515, 568 och 569 i Enköping och Uppsala KommunÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-12-21
KT2017-0398Biljettkontrollärende 30968 och 30966, Boomerang 318715 och 318719ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-20
KT2017-0397Busstrafik till Österbybruk kvällar och helgerÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-20
KT2017-0396Begäran om er bekräftelse avseende fordonsplaner, ERTMS-ombordsutrustningÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-19
KT2017-0395Biljettkontrollärende 31121, Boomerang 323278ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-19
KT2017-0394Biljettkontrollärende 31050, Boomerang 322205ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-18
KT2017-0393Säkerhetsbälten på bussarÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-18
KT2017-0392Förlängning av taxi-avtalÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-12-18
KT2017-0391Förslag till ny detaljplan för DP 371 "Lilla Ramsjö 2:1", Morgongåva tätort, Heby kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-18
KT2017-0390Detaljplan för Rackarberget, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-18
KT2017-0389Detaljplan för Årsta torg, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-15
KT2017-0388Detaljplan för del av Albäck 1:3ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-15
KT2017-0387Synpunkter på busstrafiken Bålsta - UppsalaÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-14
KT2017-0386Begäran om yttrande över anordnande av tävling och motionslopp på väg - Uppsala Bike Weekend - den 18-20 maj 2018ÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-13
KT2017-0385Polisanmälan Region Mitt olovligt åkande Arlanda - SthlmÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-12-11
KT2017-0384Klagomål med anledning av införandet av Movingo-kortet sträckan Uppsala-StockholmÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-12-11
KT2017-0383Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-08
KT2017-0382Scandinavian Race in Uppsala den 10-13 maj 2018, Uppsala kommunÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-12-08
KT2017-0381Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt SevesolagenÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-08
KT2017-0380Biljettkontrollärende 30105, Boomerang 317859ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-04
KT2017-0379Biljettkontrollärende 30276, Boomerang 317683ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-04
KT2017-0378Biljettkontrollärende 28872, Boomerang 314926ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-04
KT2017-0377Inköp 10st glasväderskydd inför hållplatsetableringar våren 2018ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-01
KT2017-0376Samråd av förslag till ändring av detaljplan, del av Bista 1:159, Lillsjöns företagsparkÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-01
KT2017-0375Detaljplan för kvarteret Vinghästen m.fl. (fd. Centrala Ulleråker), Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-01
KT2017-0374Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (fd Vattentornsparken), Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-12-01
KT2017-0373Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2018ÄrendeMari BrolundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-30
KT2017-0372Fråga angående sjukresebussar - resa med små barnÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-29
KT2017-0371Planändring för detaljplan Östra Brännkärr, Vrå 1:392, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-28
KT2017-0370Utveckling av gruppresemodulen ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-28
KT2017-0369Biljettkontrollärende 30508, Boomerang 318823ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-28
KT2017-0368Tillsyn kollektivtrafik på vattenÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-27
KT2017-0367Leveransförteckning 2017ÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-24
KT2017-0366Fråga busskurer väg 55ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-23
KT2017-0365Skolor för studiebesök på brandstationer - kulturresorÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-22
KT2017-0364Trafiksäkerhet Juvansbo hpl ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-22
KT2017-0363Bedrägeri - 5000-K1424246-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-22
KT2017-0362Synpunkt vidarbefordrad från ÄlvkarlebyÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-21
KT2017-0361Avtal kompletteringstrafik för UpptågetÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-20
KT2017-0360Medverkan i AB Transitios upphandling av underhåll av tågfordon, Regina och Itino.ÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-20
KT2017-0359Skrivelse angående MovingoÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-16
KT2017-0358Brev till förvaltningenÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-16
KT2017-0357Samrådsmöte för anläggning av ny stäckning väg 1103 Tulkavägen förbi Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun, Stockholms länÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-15
KT2017-0356Bedrägeri, okänd plats, UppsalaÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-14
KT2017-0355Skadegörelse, ringa, Järnvägsstation, Tobo 5000-K1372582-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-14
KT2017-0354Detaljplan för Kvarngärdet 28:3 Uppsala kommun ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-13
KT2017-0353Tilläggsavtal 1 till Avtal-UL-PT (PubTrans)ÄrendeMaria AndérKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-09
KT2017-0352Synpunkt trafiksäkerhet skolbarn mellan Uppsala - KnivstaÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-09
KT2017-0351Avtal för vidareutveckling av PubTrans inom Mercurius-projektetÄrendeMaria AndérKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-09
KT2017-0350Skrivelse angående hållplatser på NorbyvägenÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-09
KT2017-0349Åtgärdsplan för sjukreseverksamhetenÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-09
KT2017-0348Program för hållbart resande i Ostkustbanestråket 2017 - 2021ÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-08
KT2017-0347Brev angående skylt inne vid kassan på FyrishovÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-08
KT2017-0346Hållplatsförändringar - trafikering och namnbytenÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-08
KT2017-0345Rekrytering 2017ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-08
KT2017-0344Namninsamling återinförande hållplats Jenny Linds vägÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-07
KT2017-0343Skrivelse angående ny busslinje EnköpingÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-06
KT2017-0342Skrivelse angående linje 774ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-06
KT2017-0341Budget 2018 ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-06
KT2017-0340Busshållplatser vid väg 600 intill Bärby brandstationÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-03
KT2017-0339UL- och SL-kort på pendeltåget mellan Uppsala och StockholmÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-03
KT2017-0338Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-11-03
KT2017-0337Biljetter för digitaliserad mobilitetÄrendeJohan DamströmKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-02
KT2017-0336Synpunkter på busstrafiken till SkoklosterÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-11-01
KT2017-0335Detaljplan DP 1058 - TriangelparkenÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-31
KT2017-0334Inspektion av arkivverksamheten vid KollektivtrafikförvaltningenÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-27
KT2017-0333Synpunkter på Kollektivtrafiken i UppsalaÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-27
KT2017-0332Utvändigt utropÄrendeBehzad ForoozeshKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-27
KT2017-0331Ombudsavtal Hago Grill i Östhammar ABÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-26
KT2017-0330Protokoll IT strategÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-25
KT2017-0329Kundundersökning 2017ÄrendeBjörn Schulte-HerbrüggenKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-24
KT2017-0328Busstrafiken till och från Nyby TrygghetsboendeÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-24
KT2017-0327Skadegörelse, ringa, Resecentrum Uppsala - 5000-K1286373-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-23
KT2017-0326Skolskjuts 172/18ÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-23
KT2017-0325Busshållplatser Tärnsjö centrumÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-20
KT2017-0324Biljettkontrollärende 28679, Boomerang 318814ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-20
KT2017-0323Skadegörelse Kvarngatan, Österbybruk - 5000-K1262429-1ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-18
KT2017-0322Skadegörelse Järnvägsesplanaden, Tierp - 5000-K1261217-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-18
KT2017-0321Skadegörelse Hultvägen, Uppsala - 5000-K1259282-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0320Skadegörelse Solistvägen, Uppsala - 5000-K1258926-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0319Skadegörelse Stålgatan, Uppsala - 5000-K1258941-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0318Skadegörelse Holmvägen, Uppsala - 5000-K125892-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0317Skadegörelse Kuggebro, Danmark, Uppsala - 5000-K1258993-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0316Skadegörelse Kungsporten, Uppsala - 5000-K1258955-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0315Skadegörelse - Lärkdrillsvägen, Knivsta - 5000-K1258893-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0314Skadegörelse Backmovägen, Uppsala - 5000-K1259292-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0313Skadegörelse Fiskgjusevägen, Uppsala - 5000-K1259248-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-17
KT2017-0312Hållplatser för linjerna 8,11 och 101 i SunnerstaÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-17
KT2017-0311Tillstånd att använda radiosändareÄrendeAnki LindgrenKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-16
KT2017-0310Cykelparkering hållplats NorrhagenÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-16
KT2017-0309Förslag till detaljplan för Marma 58:39 och del av Marma 58:2, Bostadsändamål, Marma, Älvkarleby kommun, Uppsala länÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-13
KT2017-0308Serviceavtal RadiosystemÄrendeHenrik BemersjöKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-12
KT2017-0307Biljettkontrollärende 28016 - Boomerang 312409ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-12
KT2017-0306Förlustanmälan - 5000-K1237849-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-11
KT2017-0305Projekt Nya ul.seÄrendePeter SamuelssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-11
KT2017-0304Samrådsremiss för gång- och cykelväg Älvkarleby-Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala länÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-11
KT2017-0303Passagerarsiffror ULÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-11
KT2017-0302Trafikproblem Haga Enköping okt 2017ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-11
KT2017-0301Angående flyttad busshållplats i VattholmaÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-11
KT2017-0300Trafikplikt lokal- och skolbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-10
KT2017-0299Hyresbidrag Tåg 2017ÄrendeMari BrolundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-10
KT2017-0298Mälardalens nya pendlingssystemÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-10-09
KT2017-0297Valärende, entledigande från politiska uppdrag - Östhammars kommunÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-06
KT2017-0296TestÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2017-10-05
KT2017-0295Buss till Berthåga kyrkogårdÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-04
KT2017-0294Avtal för kontantbetalning med Lanstingservice för placering av väderskydd 2017 inom Uppsala län efter avropÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0293Inköp av flyttbara bänkar i betongÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0292Avtal för tryck av lamellskyltar och dekaler i UppsalaÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0291Inköp solcelldriven belysning till glasväderskydd (3st)ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0290Inköp väderskydd Vaksala torgÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0289Inköp glasväderskydd (10st)ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0288Tilläggsavgift 28828, Boomerang 317388ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0287Upphandling väderskydd och hållplatsutrustningÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0286Skrivelse om försämring av busstrafiken till och från Nyby trygghetsboendeÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-10-02
KT2017-0285Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2019ÄrendeCecilia JeanssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-09-28
KT2017-0284Förfrågan angående kostnader tågÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-28
KT2017-0283Månadsrapport 2017ÄrendeMaria ReinklouKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-28
KT2017-0282Trafikplan 2018ÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-27
KT2017-0281Kollektivtrafiknämndens sammanträdestider 2018ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-27
KT2017-0280Delårsrapport 2017ÄrendeSara KäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-09-27
KT2017-0279Detaljplan för Kvarngärdet 64:2, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-26
KT2017-0278Direktupphandling av betalväxel och inlösenavtal för 2018 UL appen. ÄrendeJohan CollbyKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-26
KT2017-0277Brev från seniorboendet på SeminariegatanÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-26
KT2017-0276Skrivelse angående hänsyn till handikappades och äldres behov av hållplatserÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-21
KT2017-0275Brev angående nya linjenätetÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-20
KT2017-0274Brev angående nya busslinjenätetÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-20
KT2017-0273Brev angående buss 42ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-09-20
KT2017-0272Detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-18
KT2017-0271Direktupphandling bemanningstjänsterÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-09-13
KT2017-0270Polisanmälan - försök till våld mot tjänsteman - 5000-K1089780-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-09-13
KT2017-0269Utlämnade av handlingar - FurutrewiseÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-13
KT2017-0268Angående indragen hållplats linje 848, Läby kyrkaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-08
KT2017-0267Kollektivtrafik - Transportör/Utförande transportörÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-08
KT2017-0266Tilläggsavgift 29176, Boomerang 312985ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-07
KT2017-0265Polisanmälan skadegörelse - Knivsta perrong, södergående - 5000-K1069061-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-06
KT2017-0264Förslag till namnbyte av busshållplats - BotaniskaÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-06
KT2017-0263Avtal Regional pendeltågstrafik 2011-2021ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-09-05
KT2017-0262Utveckling på Planet-plattformen Q3 2017ÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-09-01
KT2017-0261Bedrägeri, ringa, Sky city, Arlanda - 5000-K1048177-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-01
KT2017-0260Skadegörelse - Centralstationen hpl C1, Stationsgatan - 5000-K1047617-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-01
KT2017-0259Trafiksituationen StenhagsvägenÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-09-01
KT2017-0258Hållplatsskydd - linje 4ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-09-01
KT2017-0257Förfrågan om ramavtal/avtal med Visam Esscom ABÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-31
KT2017-0256Direktupphandling digitala tjänster för sociala medierÄrendeTobias BokströmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-31
KT2017-0255Utlämnade av delegationsordningÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-31
KT2017-0254Dom angående färdtjänst - 2116-17ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-31
KT2017-0253Taxor 2018ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-30
KT2017-0252Utredning avseende alternativ för kommande trafikupphandlingarÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-30
KT2017-0251Infasningsplan nya tågÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-30
KT2017-0250Översyn av tillämpning av hållplatshandbokenÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-30
KT2017-0249Fastställelse av anslagsram för kollektivtrafiknämndens verksamhet 2018ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-30
KT2017-0248Redogörelse av egenkontroll och systematiskt kvalitetsarbeteÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-29
KT2017-0247Skolkort - tidsgränsÄrendeJohan DamströmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-28
KT2017-0246Detaljplan för Börjetull, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-24
KT2017-0245Underhåll av Upptågets fordonÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-23
KT2017-0244Synpunkter angående förändringar busslinje 895ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-08-23
KT2017-0243Hyresavtal Canon iRAdvC5535, kundtjänstÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-23
KT2017-0242Hyresavtal Canon iRAdvC5535, depånÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-23
KT2017-0241Ökad tillgänglighet i tågtrafiken/UpptågetÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-08-22
KT2017-0240Bedrägeri - Tågstation Sky City, Stockholm - 5000-K884562-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-18
KT2017-0239Tilläggsavgift 18612 - Boomerang 315379ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-18
KT2017-0238Detaljplan DP 1054:2 - Kv. Unionen, etapp 2ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-17
KT2017-0237Detaljplan DP 1054:1 - Kv Unionen, etapp 1ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-17
KT2017-0236Detaljplan för kvarteret Pantern, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-17
KT2017-0235Brev angående förbättringsåtgärder längs riksväg 55ÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-17
KT2017-0234Brev från medborgareÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-16
KT2017-0233Brev angående taxibilar - tomgångÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-16
KT2017-0232Detaljplan Idrotts- och Aktivitetshus i Norra Alsike, Knivsta kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-15
KT2017-0231Trafikförändringar i stadsbusstrafiken T18ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-10
KT2017-0230Trafikutveckling HarboÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-08-10
KT2017-0229Polisanmälan ringa bedrägeri 5000-K947863-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-10
KT2017-0228Ägarförändring i DSB Uppland.ÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-09
KT2017-0227Synpunkter nya linjenätetÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-08-09
KT2017-0226Nya linjenätet synpunkterÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-08
KT2017-0225Synpunkter och frågor kring linjenätetÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-02
KT2017-0224Synpunkt angående Kollektivtrafik i UppsalaÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-08-02
KT2017-0223Synpunkter angående buss 22 och RickombergaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-31
KT2017-0222Skadegörelse i Enköping, Kungsgatan 69 - Underrättelse om beslut till målsägande - 5000-K664620-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-26
KT2017-0221Skadegörelse - Järnvägsstation Tierp - 5000-K839025-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-21
KT2017-0220Olovlig identitetsanvändning - 5000-K872724-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-21
KT2017-0219Region Dalarnas Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken: Förslag på ny målbild på remissÄrendeAmmar KorshedKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-19
KT2017-0218Begäran om yttrande över anordnande av tävling på väg - rullskidtävling den 9 september 2017, Uppsala ÄrendeChristine TedenlindKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-18
KT2017-0217Vaksala Torg Fålhagen 1:32ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-17
KT2017-0216Bedrägeri ringa - 5000-K813229-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-14
KT2017-0215Samarbetsavtal mellan Uppsala teknolog- och naturvetarkår och ULÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-07-05
KT2017-0214Samråd om förslag till detaljplan för Sjöblick, del av fastigheterna Östhammar 29:6-8, Östhammars kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-04
KT2017-0213Förslag på ny detaljplan för Frösåkersskolan, Östhammars kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-04
KT2017-0212Förslag till detaljplan för Öregrunds hamn, del av fastigheten Öregrund 1:2 m.flÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-04
KT2017-0211Detaljplan för Luthagen 9:1, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-07-04
KT2017-0210Förstudie förbättrad kundvård - del 1: behovsanalysÄrendeMaria AndérKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-30
KT2017-0209Avtal anropsstyrd trafik i Östhammars kommunÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-06-30
KT2017-0208Detaljplan för del av Villbergaby 3:1ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-29
KT2017-0207Samråd DPä 371 "Lilla Ramsjö 2:1" - Fastighet Lilla Ramsjö 2:1, Morgongåva tätortÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-29
KT2017-0206Anläggning för ny gång- och cykelväg längs väg 282 delen Edsbro-Lummevi idrottsanläggning i Norrtälje kommun, Stockholms länÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-28
KT2017-0205Detaljplan för Kvarngärdet 28:3, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-26
KT2017-0204Synpunkter på T18 tidtabellen för MälarbananÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-26
KT2017-0203Detaljplan för Kåbo 49:1, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-22
KT2017-0202Cellovägen. Gottsunda 11:20ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-21
KT2017-0201Program för mottagande av nya tågfordonÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-21
KT2017-0200Granskning av årsredovisningen 2016ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-21
KT2017-0199Begäran om utlämnande av allmän handling ÄrendeHenrik BemersjöKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-21
KT2017-0198Bedrägligt beteende, Arlanda - 5000-K718336-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-20
KT2017-0197Skadegörelse - Järnvägsstationen Storvreta - 5000-K840159-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-20
KT2017-0196Reglering av utfört hjul- och bromsunderhåll, AB Transitio.ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-06-20
KT2017-0195TrygghetsbevakningÄrendeJonathan BernhardtKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-06-20
KT2017-0194Bedrägligt beteende - 5000-K523771-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-19
KT2017-0193Polisanmälan bedrägligt beteende - Centralstationen, Uppsala 5000-K649767-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-19
KT2017-0192Synpunkter på förändringar på linje 102ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-06-16
KT2017-0191FlixBus- Anmälan om kommersiell trafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-06-16
KT2017-0190Avtal drift av applikation PC Kassa Nutid UL-centerÄrendeSusanne BlomKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-14
KT2017-0189Barn i kollektivtrafiken i Uppsala län: Kartläggning och handlingsplanÄrendeAmmar KorshedKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-12
KT2017-0188Avtal PLANitÄrendeSusanne BlomKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-12
KT2017-0187Skadegörelse busshållplats, Bruksgatan, Gimo - 5000-K339735-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-09
KT2017-0186Skadegörelse - Nyby Östra, Uppsala - 5000-K630077-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-05
KT2017-0185Skadegörelse - Gottlandsresan, Uppsala - 5000-K630198-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-05
KT2017-0184Skadegörelse Jenny Linds väg, Uppsala - 5000-K630106-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-05
KT2017-0183Skadegörelse Fältspadsvägen, Uppsala - 5000-K630173-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-05
KT2017-0182Skadegörelse Gottsunda Centrum - 5000-K630131-17 ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-06-05
KT2017-0181Biljettpriset på kollektivtrafikenÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-31
KT2017-0180Anmälan, kommersiell trafik 2017 - Svenska SpårvägssällskapetÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-05-31
KT2017-0179Tilläggsavgift 27799 - Boom 312959ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-31
KT2017-0178Skadegörelse , Centralskolan, Norra Esplanaden, Tierp - 5000-K583080-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-29
KT2017-0177Återrapportering avseende uppföljning av privata utförareÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-23
KT2017-0176Samråd för detaljplan - Siggbo trädgårdsstadÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-23
KT2017-0175Service och supportavtal PubTransÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-05-22
KT2017-0174Remiss - Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 288 i Uppsala länÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-22
KT2017-0173Skadegörelse, Nåntuna, Uppsala - 5000-K342501*17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-19
KT2017-0172LTP 2018-2025: Möjlighet för länets kommuner, Trafikverket region öst och Kollektivtrafikförvaltningen UL att inkomma med objekt/åtgärder i transportsystemet som bedöms ha en kostnad på under 25 miljoner kronor till verksamhetsplan 2018ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-19
KT2017-0171Polisanmälan skadegörelse - spår 2 Örbyhus och Skutskär - 5000-K529864-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-18
KT2017-0170Detaljplan för Liljegården och vårdcentralen i ÖrsundsbroÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-18
KT2017-0169Synpunkt angående nya tågÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-05-16
KT2017-0168Biljettkontrollärende 27896, boomerang 311969ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-16
KT2017-0167Biljettkontrollärende 8126, boomerang 227580ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-15
KT2017-0166Biljettkontrollärende 27927, Boomerang 310823ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-15
KT2017-0165Fråga angående UL:s linjenät Kungsängen/innerstadenÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-15
KT2017-0164Synpunkt angående tågstopp i MehedebyÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-15
KT2017-0163Skadegörelse Vattholma tågstation, biljettautomat 18839, 18829 - 5000-K528190-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-12
KT2017-0162Skadegörelse Vattholma tågstation, biljettautomaterna 18842, 18833 - 5000-K528271-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-12
KT2017-0161Försök till bedrägeri - 5000-K509435-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-12
KT2017-0160Brev angående förutsättningar för tillfälligt busstorg under byggskedet för det nya busstorget på Bålsta station ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-12
KT2017-0159Detaljplan för kvarteret Vapenhuset, med flera, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-12
KT2017-0158Initiativärende angående redogörelse av hur kollektivtrafikförvaltningen arbetar med egenkontroll och systematiskt kvalitetsarbeteÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-11
KT2017-0157Driftentreprenad och gasföreståndare för gasdepå Fyrislund ÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-05-09
KT2017-0156Ramavtal digitala skyltarÄrendePeter SamuelssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-09
KT2017-0155Runhällen. Bygglovshandlingar för väderskyddÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-05-08
KT2017-0154Internkontrollplan för kollektivtrafiknämnden 2018ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-05-08
KT2017-0153Trafikförändringar för regionbusstrafiken T18ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-08
KT2017-0152Utredning av särskild kollaktivtrafikÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-05-08
KT2017-0151Protest mot att hållplatsen vid Leopoldsgatan 5 kommer att tas bortÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-05-05
KT2017-0150Detaljplan för Rickomberga 29:1, m fl, kvarteret Pumpen, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-28
KT2017-0149Samordning av kollektivtrafik mellan Stockholms län och Uppsala länÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-04-27
KT2017-0148Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl, Tvåhus, Håbo kommunÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-26
KT2017-0147Gratis kollektivtrafikresor för pensionärerÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-26
KT2017-0146Detaljplan Sandika NorraÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-25
KT2017-0145Detaljplan Centrala Ängby, Knivsta kommunÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-19
KT2017-0144Samråd för framtagande av vägplan för väg 282 i Södra GunstaÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-19
KT2017-0143Synpunkter angående användande av säkerhetsbälten i bussarnaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2017-04-19
KT2017-0142Samråd för detaljplan ÄDP 140, Skatvägen (Vallskoga förskola)ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-19
KT2017-0141Synpunkt angående buss till AkademiskaÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-18
KT2017-0140Polisanmälan bedrägligt beteende - 5000-K406487-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-18
KT2017-0139Frågor angående buss 10 och 9ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-18
KT2017-0138Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-18
KT2017-0137Biljettkontrollärende 27686, boomerang 309527ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-13
KT2017-0136Detaljplan Centrum 2:1 med flera, Kvarteret Hovslagaren - Enköpings kommunÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-12
KT2017-0135Samrådshandlingar Rymningen 8:6, Örsundsbro - Enköpings kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-12
KT2017-0134Ansökan om lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Årstagatan längs Sala backe 14:1ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-12
KT2017-0133Ansökan om lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Börjegatan längs Luthagen 8:2ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-12
KT2017-0132Lokalisering av tågdepå i Uppsalaområdet - FörstudieÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-12
KT2017-0131Ansökan om lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Storgatan längs Fålhagen 11:5ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-10
KT2017-0130Ansökan om lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud längs Karlsrogatan mellan Villavägen och KrongatanÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-10
KT2017-0129Sokigo KortWeb (KTF2016-0052)ÄrendeJonathan BernhardtKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-04-10
KT2017-0128Betalkortsterminaler UL CenterÄrendeJonathan BernhardtKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-04-10
KT2017-0127Önskemål om att flytta busshållplatsen Sävsta på väg 263ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-10
KT2017-0126Nybygge av bussväg och farlig hållplats ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-10
KT2017-0125Biljettkontrollärende 27533 Boomerang 311378ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-10
KT2017-0124Polisanmälan, skadegörelse på busskur, Gränby Centrum syd - 5000-K366376-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-07
KT2017-0123Kollektivtrafik Gunsta, Länna och AlmungeÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-07
KT2017-0122Detaljplan för del av Kv Oden Ygg, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-07
KT2017-0121Detaljplan för kvartetet Plantan, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-07
KT2017-0120Avtal licens PC Kassa UL-centerÄrendeSusanne BlomKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-05
KT2017-0119Synpunkt angående buss till Torstuna/Lilla HärneviÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-04-03
KT2017-0118Synpunkt angående bussar från Centralstationen till Akademiska sjukhusetÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-31
KT2017-0117Polisanmälan, skadegörelse - Daneport, Sävja, Uppsala - 5000-K342544-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-31
KT2017-0116Polisanmälan, skadegörelse - Lärkdrillsvägen, Knivsta - 5000-K342576-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-31
KT2017-0115Polisanmälan, skadegörelse - Skutskärs Resecentrum, 5000-K338941-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-30
KT2017-0114Polisanmälan, skadegörelse - Valhalls väg, Uppsala 5000-K340051-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-30
KT2017-0113Avtal Postnord lämning av post, Storgatan 27ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-28
KT2017-0112Begäran om utlämnande av handlingar KTN2016-0009ÄrendeLena KristofferssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-28
KT2017-0111Fråga angående konsekvensanalysÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-27
KT2017-0110Strukturprogram för främre Boländerna, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-27
KT2017-0109Linjebuss till kyrkan i Gamla UppsalaÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-27
KT2017-0108Underrättelse om samråd för detaljplanen DP 1061 - Strömsbergs brukÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-24
KT2017-0107Begäran om yttrande, ansökan om tävling på väg - Uppsala triathlon 11 juni 2017ÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-23
KT2017-0106Statlig medfinansiering för åtgärder 2018ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-03-23
KT2017-0105Enkät om anropsstyrd kollektivtrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-22
KT2017-0104Samråd av detaljplan för Gillmarken 1:1 m.fl. särskilt boende vid KyrkcentrumÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-22
KT2017-0103Kollektivtrafiknämndens ordförandebeslut 2017ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-21
KT2017-0102Biljettkontrollärende 24447, boomernag 295241ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-21
KT2017-0101Polisanmälan - skadegörelse Lastbilsgatan, Enköping 5000-K297994-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-21
KT2017-0100Polisanmälan - skadegörelse Västertorg, Uppsala 5000-K295018-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-21
KT2017-0099Trafikupphandling T1 Lokal- och skolbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-03-21
KT2017-0098Installation av koppelskydd till reginafordonÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-21
KT2017-0097Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på kommunala gator och vägar år 2018ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-21
KT2017-0096Plansamråd, planändring K44a, Furuhäll, Håbo komunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-14
KT2017-0095Kameraövervakningstillstånd ÄrendeJonathan BernhardtKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-03-14
KT2017-0094Ombordintervjuer 2016ÄrendeAmmar KorshedKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-13
KT2017-0093Projektledning av trafikupphandling LandsbygdstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-10
KT2017-0092Skadegörelse, Järnvägsstation Skyttorp, 5000-K257618-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-10
KT2017-0091Riktlinjer utökat uppdragÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-10
KT2017-0090Biljettkontrollärende 27697, boomerang 306482ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-10
KT2017-0089Avtal Taxi i ÖsthammarÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-03-10
KT2017-0088Förslag om busstrafik TensmyraÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-09
KT2017-0087Nytt trafikupplägg ÖsterbybrukÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-03-08
KT2017-0086Utvecklad trafik till GrillbyÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-08
KT2017-0085Fastställt bidragsunderlag och bidragsbelopp, samt starttillstånd för statlig medfinansiering för år 2016ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-07
KT2017-0084Hyreskontrakt - FyrisfjädernÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-07
KT2017-0083Anmälan - skadegörelse Hultvägen 5000-K241768-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-07
KT2017-0082ArosprojektetÄrendeEmma SundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-07
KT2017-0081Skadegörelse Järnvägsstationen, Vattholma - 5000-K257740-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-07
KT2017-0080Upphandlad spår- och tågtrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-03
KT2017-0079Synpunkt angående kollektivtrafik på Trögden i EnköpingÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-03
KT2017-0078Effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygdÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-02
KT2017-0077RegionbusstrategiÄrendeEmma HammarbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-03-02
KT2017-0076ÅVS Uppsala resecentrumÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-03-02
KT2017-0075Statistisk årsbok 2015ÄrendeAmmar KorshedKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-02
KT2017-0074Skadegörelse, Tågstation spår 1, Vattholma 5000-K213724-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-01
KT2017-0073Stöld, Resecentrum, Uppsala 5000-K209346-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-01
KT2017-0072Skadegörelse, Storvreta Tågstation 5000-K217513-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-01
KT2017-0071Skadegörelse, Storvreta Tågstation 5000-K217658-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-01
KT2017-0070Kommunsamråd 2017ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-03-01
KT2017-0069Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 26971, boomerang 298347ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-01
KT2017-0068Detaljplan Romberga 23:24, Enköpings kommunÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-03-01
KT2017-0067Prisavtal UNT 2017ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-28
KT2017-0066Samråd - Förslag till planändring för Västerlövsta-Nordsjö 8:4 DPä 367, Heby kommun, Uppsala länÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-27
KT2017-0065Granskning av resenärers rättigheterÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-24
KT2017-0064Polisanmälan, skadegörelse 5000-K206430-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-24
KT2017-0063Ansökan om elbusspremieÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-24
KT2017-0062Detaljplan för Glimmerns förskola, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-24
KT2017-0061Bygglov väderskydd Örby 4:2ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-02-22
KT2017-0060Elektrifiering av Uppsala stadstrafikÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-02-22
KT2017-0059Detaljplan för Ekeby 1:156 m. fl, Knivsta kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-22
KT2017-0058Avtal med ETNetwork om digitala kvitton.ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-20
KT2017-0057Förslag till detaljplan för Marbäck DP 366, Heby kommun, Uppsala länÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-20
KT2017-0056Externremiss - slopa del av gamla enkelspåret på bandel 434 i Gamla Uppsala, Upplands länÄrendeMari BrolundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-20
KT2017-0055Detaljplan för Rackarberget, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-20
KT2017-0054Skadegörelse, Vattholma 5000-K172937-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-17
KT2017-0053Detaljplan för Uppsala Arena, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-17
KT2017-0052Utveckling av regionbussdepå FyrislundÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-02-16
KT2017-0051Utveckling av regionbussdepå FyrislundÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2017-02-16
KT2017-0050Detaljplan för Björklinge IP, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-16
KT2017-0049Kollektivtrafiknämndens fastighetsinvesteringsbehov 2018-2027ÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-02-15
KT2017-0048Förslag till planändring för Grenadjären DP 365, Östervåla tätort, Heby kommun, Uppsala länÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-15
KT2017-0047Samråd Nydalprogrammet, Knivsta kommunÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-15
KT2017-0046Migrering av FRIDAÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-02-13
KT2017-0045Synpunkter angående tågtrafik till EnköpingÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-13
KT2017-0044Trafikutredning och gestaltningsidé - Storbrunn, ÖsthammarÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-10
KT2017-0043Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämndens arbetsutskott 2017ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-09
KT2017-0042Nedgång i kollektivt resande till förmån för bilen?ÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-08
KT2017-0041ArbetsgivarintygÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-03
KT2017-0040Frågor angående biljetter Bålsta tätortÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-02-01
KT2017-0039Beställning av fordon - Tätortstrafik T17ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-31
KT2017-0038Avtal Samtrafiken om BoBÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-30
KT2017-0037Kulturbuss 2017ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-30
KT2017-0036Resursstöd för Kundnära infrastruktur, primärt för projekt UnoÄrendeJohan HammarKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-30
KT2017-0035Samverkansavtal rörande skolresor Håbo kommunÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-30
KT2017-0034Detaljplan för Södra Gunsta, etapp 2, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-27
KT2017-0033Vägplan för anläggning av gång- och cykelväg på väg 600 mellan Uppsala och Björklinge, Uppsala kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-26
KT2017-0032Medarbetarenkäten 2016ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-26
KT2017-0031Utredning om sjukresorÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-26
KT2017-0030Projektledare vid införande av nytt stadsbusslinjenätÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-26
KT2017-0029Åtgärdsvalsstudie väg 282- Överenskommelse om genomförande ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-26
KT2017-0028Åtgärdsvalsstudie lv 282- Överenskommelse om genomförande ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2017-01-25
KT2017-0027StationstjänsteavtalÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-24
KT2017-0026Busskur, EnstalundÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-01-24
KT2017-0025Trafikplikt Anropsstyrd trafik Östhammars kommunÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-23
KT2017-0024Deltagande i upphandling av skolbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-23
KT2017-0023Anmälan bedrägligt beteende - 5000-K41441-17ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-20
KT2017-0022Delegationsbeslut avtal Melanie Stavenow instruktionsfilmerÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-20
KT2017-0021Anmälan skadegörelse - 5000-K1485705-16ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-20
KT2017-0020Förlängning av samarbetsavtal gällande länsöverskridande linjetrafik med bussÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-18
KT2017-0019Bygglov Örby 4:2ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2017-01-18
KT2017-0018Detaljplan för Ekebyvallen, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-17
KT2017-0017Skandisloppet Mountainbike - den 14 maj 2017, Uppsala kommunÄrendeChristine TedenlindKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-16
KT2017-0016Scandinavian Race in Uppsala och Skandis GP samt Motionsloppet Skandisloppet - den 13-14 maj 2017, Uppsala, Enköping och Knivsta kommunÄrendeChristine TedenlindKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-16
KT2017-0015Fråga angående priser på terminbiljetten på ULÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-13
KT2017-0014Fråga om driftskostnaderÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-13
KT2017-0013Bygglov Lindbacken Vaksala-Lunda 1:26ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-01-13
KT2017-0012Detaljplan för Löten 1:12, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-12
KT2017-0011Höjda priser, ULÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-10
KT2017-0010Hyresavtal X11 tågfordonÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2017-01-09
KT2017-0009Obefintlig värmeanläggning buss 773ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-09
KT2017-0008Avstängning av gata i ÖsthammarÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-03
KT2017-0007Inriktningsbeslut T18ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-02
KT2017-0006Fråga om Enköpings tätortÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-02
KT2017-0005Samlingsärende samverkansprotokoll 2017ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-02
KT2017-0004Ekonomirapporter 2017ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-02
KT2017-0003Anmälan av beslut enligt delegation 2017ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-02
KT2017-0002Information vid kollektivtrafiknämndens sammanträden 2017ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-02
KT2017-0001Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämnden 2017ÄrendeSara ÖstbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2017-01-02
KT2016-0413Hyresavtal spårfordonÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-29
KT2016-0412Cirkulär 16:55 - Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistretÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-12-22
KT2016-0411Beslut om direktupphandling för Datakommunikationslösning i Uppsala stadsbusstrafikÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-16
KT2016-0410Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 27428, boomerang 305808ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-16
KT2016-0409Förslag till hållplatsförändring Alsike östraÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-12-16
KT2016-0408Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 27560, boomerang 305794ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-16
KT2016-0407Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-15
KT2016-0406Detaljplan för Norra kapellgärdet, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-15
KT2016-0405Lätt spårväg över Fyris?ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-15
KT2016-0404Anropstrafik 868 o busshållplats 865 Runhällen vägskäl på 56:anÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-12-15
KT2016-0403Evenemangssponsring " Vem äger förorten i Uppsala"ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-14
KT2016-0402Avrop stadsbusstrafiken, Ramavtal UPPH2016-0137ÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-13
KT2016-0401Samarbetsavtal om resa med UL-trafiken på utfärdad evenemangsbiljett ParterÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-12
KT2016-0400Inkomna synpunkterÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-09
KT2016-0399Namninsamling - önskan om ombud i Årsta CÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-09
KT2016-0398Uppdrag Regionplan och budget 2017-2019ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-09
KT2016-0397Detaljplan för Sunnersta 80:7 och 51:61, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-09
KT2016-0396Granskning av Kollektivtrafiknämndens delårsrapport 2016ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-09
KT2016-0395Systemvalsstudie Uppsala stadÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-08
KT2016-0394Ombudsavtal - MTRÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-07
KT2016-0393Önskemål om busshållplats, AlsikeÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-07
KT2016-0392Förslag på förändringar för Kollektivtrafiken i Uppsala länÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-12-07
KT2016-0391Detaljplan för kv Klacken m.fl, Uppsala kommun (KTF2013-0243)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-06
KT2016-0390Önskad bussförbindelse Ribbingebäck - JärlåsaÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-06
KT2016-0389Budget 2017ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-05
KT2016-0388Revisionsgranskning av personal- och kompetensförsörjningÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-05
KT2016-0387Ledningssystemet för arbetsmiljöÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-05
KT2016-0386Utbetalning av statlig medfinansiering 2016ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-02
KT2016-0385Inköp av ModulerÄrendeAnki LindgrenKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-01
KT2016-0384Kollektivtrafiknämndens ordförandebeslut 2016ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-12-01
KT2016-0383Dialogmöte mjuka linjenÄrendeFelicia BohmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-29
KT2016-0382Granskning av intern styrning och kontrollÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-29
KT2016-0381Fråga angående biljett som ska gälla på SJ, SL och ULÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-28
KT2016-0380Beställning av Kollektivtrafikbarometern fr 2017ÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-24
KT2016-0379Synpunkt angående Hållplats SeminariegatanÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-24
KT2016-0378Offertförfrågan på Statistikdatabas Uppsala länÄrendeAnders BergquistKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-11-23
KT2016-0377Aktuella avtal med trafikoperatörer - utlämnandeÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-23
KT2016-0376Detaljplan för Garverigatan (fd del Börje-Hässleby 1:2 mfl), Uppsala kommun (KTF2013-0147)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-23
KT2016-0375Skadegörelse, busshållplats Täljstenen 5000-K1408919ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-23
KT2016-0374Remissynpunkter hållplatser i nytt linjenät 2017ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-23
KT2016-0373Beställning av fordon - RegionbusstrafikÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-22
KT2016-0372Samrådsremiss om Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogramÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-22
KT2016-0371Trafikeringsavtal Arlandabanan ( A-train )ÄrendeMari BrolundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-21
KT2016-0370Kaffemaskin UL KundtjänstÄrendeEllen ÅbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-17
KT2016-0369Trafiksamverkansavtal mellan UL och SL avseende tågtrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-11-16
KT2016-0368Trafiksamverkansavtal mellan UL och SL avseende busstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-11-16
KT2016-0367Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 26872 ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-16
KT2016-0366Faringe kyrkby utefter 805:ans linjesträckningÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-16
KT2016-0365Bussförbindelser Palliativt centrumÄrendeChristine TedenlindKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-16
KT2016-0364Avtal Landsbygds- och tätortstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-11-15
KT2016-0363Önskemål och synpunkter ang bussarna (516) från Söderfors-Tierp-SöderforsÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-14
KT2016-0362Projekt BoBULÄrendeBjörn ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-11-14
KT2016-0361Detaljplan för Dragarbrunn 18:3, del av kvarteret Rådhuset, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-14
KT2016-0360Synpunkt angående busslinjerÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-14
KT2016-0359Kungörande och inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans ombyggnad av delen Duvbo-Spånga, Stockholms länÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-11
KT2016-0358Biljettkontrollärende, tilläggsavgift 25575ÄrendeMarica HermanssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-11
KT2016-0357Fråga angående terminskortÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-10
KT2016-0356Uppdrag: Upptågets fordonsförsörjning, etapp 2ÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-11-10
KT2016-0355Ombudsavtal Pizzeria Cypern HBÄrendeYvonne FrancsicsKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-08
KT2016-0354Avrop pilotutrustning, Ramavtal UPPH2016-0137ÄrendeJerry LöfvenhaftKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-08
KT2016-0353Bygglov för väderskydd Årsta_S:11 KörvelgatanÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-11-02
KT2016-0352Detaljplan för Linbackens skola, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-02
KT2016-0351KollektivtrafikfrågorÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-02
KT2016-0350Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-11-01
KT2016-0349Bygglov väderskydd Söderfors 1:67 Väg 292/GävlevägenÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-10-31
KT2016-0348Internkontrollplan för kollektivtrafiknämnden 2017ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-31
KT2016-0347Samarbetsavtal mellan UL och X-trafik 2017-ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-10-28
KT2016-0346Bygglov för väderskydd Gottsunda 43:1ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-10-27
KT2016-0345Bygglov för väderskydd Jörsön 1:9 Biblioteket SöderforsÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-10-27
KT2016-0344Bygglov för väderskydd Jörsön 1:9 Skogsgårdarna SöderforsÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-10-27
KT2016-0343Huvudprocesser KTF (KTF2016-0018)ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-10-26
KT2016-0342Detaljplan för Löten 1:2 Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0341Casting för instruktionsfilmer ULÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0340Visuell utveckling av UL:s grafiska profilÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0339Instruktionsfilmer om erbjudanden för facebook och ul.seÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0338Upptåget 25 år den 19 augusti 2016 - firande och eventÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0337Annonskampanj 750-kronorsbiljetten och Hela UL Hela SL augusti 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0336Prova på erbjudande Fanna Åkersberg (del i Arosprojektet)ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0335Fråga Uppsala C (Resecentrum)ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0334Klassresan - erbjudande till elever i klass 5 & 6 i Uppsala län att testa att resa kollektivt.ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0333Annonsutformningar Vårt Uppsala 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0332Samarbete erbjudande Svea ExchangeÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0331Detaljplan för kvarteret FjalarÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-25
KT2016-0330Prova på erbjudande till nya studenter höstterminen 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-24
KT2016-0329Skolkortskommunikation sommaren 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-24
KT2016-0328Kampanj 24-timmarsbiljett sommaren 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-24
KT2016-0327Detaljplan 1057 Kronhjortsvägen, Tierps kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-24
KT2016-0326Posthuset i Harbo, Harbo tätort, Heby kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-21
KT2016-0325Detaljplan Kvarteret Unionen, Tierps kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-21
KT2016-0324Våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, bedrägligt beteende (KTF2016-0020)ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-20
KT2016-0323Detaljplan för förskola intill Kölängsvägen, Knivsta kommun (KTF2015-0196)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-19
KT2016-0322SkadegörelseÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-14
KT2016-0321Mobila betalningslösningarÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-13
KT2016-0320Glimmervägen, PRO EriksbergÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-12
KT2016-0319Samråd för detaljplan för Gammelbyn 1:62, ÖsthammarÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-12
KT2016-0318Anmälan bedrägligt beteende - 5000-K1185332-16ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-11
KT2016-0317Komplettering av remiss av utredning "Framtida inriktning för Färdtjänsten" TN 2014-0463ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-10-11
KT2016-0316Utlämnande av handlingar rörande ramavtal, oktober 2016ÄrendeIda GrönroosKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-11
KT2016-0315Förlängning av avtal rörande taxitjänsterÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-10
KT2016-0314Testresenärskampanj hösten 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-06
KT2016-0313Styrdokument UL KommunikationÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-06
KT2016-0312Digital kampanj för 750-kronorsbiljetten 9 maj - 5 juniÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-06
KT2016-0311Sommarkorsord i UNTs sommarbilagaÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-06
KT2016-0310Bostadsbebyggelse Södra Gunsta (KT2013-0128)ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-06
KT2016-0309UNT Bike WeekendÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-05
KT2016-0308Invigning dubbelspåret Gävle 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-05
KT2016-0307Klimatkampen 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-05
KT2016-0306Förslag till detaljplan för del av fastigheten Katrinedal 3:70, Håbo kommunÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-05
KT2016-0305Pensionärserbjudande Enköping våren 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-05
KT2016-0304Kampanj Upptåget - betala innan ombordstigningÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-04
KT2016-0303Budskapsutformning och annons omdragning busstrafik linje 9 31 mars - 12 juni pga fjärrvärmearbeteÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-04
KT2016-0302Snabb fråga om ULÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-04
KT2016-0301Detaljplan för Studenternas IPÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-03
KT2016-0300Begäran om yttrande; konsekvensutredning avseende hastighetssänkning på väg 288ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-10-03
KT2016-0299Remiss av Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-29
KT2016-0298Samarbetsavtal Uppsala kommun om skolresorÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-28
KT2016-0297Avsiktsförklaring väg 288 Gimo-BörstilÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-28
KT2016-0296Detaljplan för kv LuthagsstrandenÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-27
KT2016-0295Busskur, Simtuna KyrkaÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-27
KT2016-0294Nya priser Januari 2017ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-27
KT2016-0293Sammanträdestider för kollektivtrafiknämnden 2017ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-26
KT2016-0292Kollektivtrafik vid Akademiska sjukhuset (KTF 2016-0009)ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-26
KT2016-0291Motion (M) - Inrätta årskort på UL/SLÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-26
KT2016-0290Begäran om handling avseende nya priser UL/SLÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-26
KT2016-0289Bygglov för väderskydd Norra Esplanaden 12 Tierp 1:2ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-09-26
KT2016-0288Busshållplats - Halmbyboda (KTF2016-0040)ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-23
KT2016-0287Linje 809 - Uppsala-Knutby/Almunge (KTF2016-0075)ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-23
KT2016-0286Detaljplan för Kvarngärdet 60:1 m.fl. (KTF2015-0328)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-22
KT2016-0285Klagomål busschaufför - KräggaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-09-22
KT2016-0284Önskemål mjuka linjen, Nyby köpcenterÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-22
KT2016-0283Initiativ till ärende - Utred möjligheten att tillsammans med SL köpa ArlandabananÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-21
KT2016-0282Bygglov väderskydd Skolsta 11:1ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-09-20
KT2016-0281Synpunkt angående Bålsta-tillägget slopasÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-20
KT2016-0280Bygglov för väderskydd Litslena-Åby 1.11ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-09-20
KT2016-0279Bygglov för väderskydd Lilla Slässbo 1:17ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-09-20
KT2016-0278Bygglov för väderskydd Håga 11-1ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-20
KT2016-0277Bygglov för väderskydd Vårdsätra 11-1 och Vårdsätra 11-8ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-09-20
KT2016-0276Bygglov för väderskydd Ultuna 2:25ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-09-20
KT2016-0275Förstudie Upptågstrafikens långsiktiga fordonsförsörjning (KTN2015-0313)ÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-09-19
KT2016-0274Fråga rörande anslutning buss 806/677ÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-19
KT2016-0273Detaljplan för Romberga 2:45 med fleraÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-14
KT2016-0272Samråd detaljplan för Korsängen 20:2, MöbelhusetÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-14
KT2016-0271Synpunkt angående Uppsala kommun och landsting - ansvar för äldre i enlighet med WHO:s nätverkÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-13
KT2016-0270Synpunkt angående kollektivtrafik landsbygdÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-12
KT2016-0269Bygglov för väderskydd Vrå 1:150 Brunnbyvägen Alsike/KnivstaÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-09
KT2016-0268Bussförbindelser Ribbingebäck HerrgårdÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-09
KT2016-0267Bygglov väderskydd Årsta 11:9ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-08
KT2016-0266Enkät angående tågupphandlingarÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-06
KT2016-0265Tillfälligt förbud mot trafik i Öregrund 1 oktober 2016ÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-06
KT2016-0264Direktupphandling digitala tjänster sociala medierÄrendeJohan WezeliusKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-05
KT2016-0263Bygglov väderskydd Årsta S:11, KörvelgatanÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-09-05
KT2016-0262Begäran av utlämning av dataÄrendeAnders BergquistKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-05
KT2016-0261Anpassning av Östgötatrafikens mobilapp för visering av ATRONs plastkort.ÄrendeJonathan BernhardtKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-09-02
KT2016-0260Detaljplan Gamla Uppsala 21:20, del av, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-01
KT2016-0259Kommunikation med kunderÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-01
KT2016-0258Förslag för nya föreskrifter för väg 56, Uppsala länÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-09-01
KT2016-0257Bygglov för nybyggnad av väderskydd, Öregrund 8:1ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-08-31
KT2016-0256Synpunkt angående Zon 2 till StorvretaÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-31
KT2016-0255Dispensansökningar anställningsstopp 2016ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-08-31
KT2016-0254Synpunkt angående Pensionärstaxan i kollektivtrafikenÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0253Förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogramÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0252Synpunkter rörande pendlarparkeringar m.m.ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0251Polisanmälan - Ej iakttagit väjningsplikt 5000-K999850-16ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0250Detaljplan för kvarteret Siv, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0249Fastställelse av anslagsram för kollektivtrafiknämndens verksamhet 2017ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0248Uppföljning av zon- och biljettstruktur (KTN2016-0025)ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0247Detaljplan för kvarteret Vimpeln, Uppsala kommun (KTF2014-0113)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0246Uppföljning av zon- och biljettstruktur (KTF2016-0025)ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-08-29
KT2016-0245Passageavgift Arlanda CÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-29
KT2016-0244Projekt UnoÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-26
KT2016-0243Val av ledamöter till kollektivtrafiknämndens arbetsutskottÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-25
KT2016-0242Bedrägligt beteende 5000-K1002755-16ÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-25
KT2016-0241Fråga gällande klotter mm längs linje 809ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-25
KT2016-0240Resenärsklagomål avseende resmöjligheter på sträckan Skutskär-Gävle-FalunÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-24
KT2016-0239Utbyggnad av järnväg mellan Skavstaby och ArlandaÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-24
KT2016-0238Åtgärdsvalsstudie VängeÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-24
KT2016-0237Funktionsutredning Sala stationÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-08-24
KT2016-0236Ansökan om lokala trafikförskrift gällande den 1 oktober 2016, Östhammars kommunÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-24
KT2016-0235Inbjudan till remissmöte RegeringskanslietÄrendeNina WaaraKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-23
KT2016-0234Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanan, delen Gävle - Kringlan, i Gävle kommun, Gävleborgs länÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-22
KT2016-0233Nytt trafikupplägg längs ÖsthammarstråketÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-19
KT2016-0232Synpunkter på linje 102, KnivstaÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-17
KT2016-0231Initiativ till ärende kring reklam i kollektivtrafiken i Uppsala länÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-11
KT2016-0230Synpunkt angående sjukresebussarÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-10
KT2016-0229Ersättning anhörigresor med flygÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-10
KT2016-0228Beställning extrabussar från IFU ArenanÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-08
KT2016-0227Synpunkt angående biljettpriserÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-08
KT2016-0226Avtal rörande skoltrafik till och från LindbackenÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-02
KT2016-0225Hyresavtal K2195, Coffee CenterÄrendeJohan HammarKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-08-02
KT2016-0224Papperskorg vid hållplats Gränby centrumÄrendeJohan HammarKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-28
KT2016-0223Skadegörelse 5000-K863997ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-22
KT2016-0222Anmälan bedrägligt beteende 5000-K837255-16ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-19
KT2016-0221Angående ansökan om bygglov för till- och nybyggnad (Altuna2:8 och Arlanda 3:1) - Sigtuna kommunÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-15
KT2016-0220Ändring av detaljplan ÄDP 190 för Svanby 2:54 samt del av Svanby 2:50 och Svanby 40:1 - Tierps kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-12
KT2016-0219Begäran om underlag inför kommande åtgärdsplanering avseende objekt som kan delfinansieras enligt förordningen om statligt medfinansiering (2009:237)ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-11
KT2016-0218Önskemål om säkerhetsåtgärd vid busshållplatsen KälltorpÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-11
KT2016-0217Detaljplan för DP 308 Heby torg, Heby tätortÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-11
KT2016-0216Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik på väg 1100 och 1184, Östhammars kommunÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-08
KT2016-0215Begäran om yttrande över anordnande av tävling på väg - Rally Uppsala den 29 september - 1 oktober 2016, Uppsala, Tierp och Östhammars kommunerÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-08
KT2016-0214Förslag till nya föreskrifter för väg 292, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-07
KT2016-0213Förslag till nya föreskrifter för väg 76, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-07
KT2016-0212Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Uppsala länÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-07
KT2016-0211Avtal Ärentuna TaxiÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-07
KT2016-0210Avtal Västupplands TaxiÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-07
KT2016-0209Avtal Uppsala taxiÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-07
KT2016-0208Avtal Taxi Stor och LitenÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-07
KT2016-0207Avtal Taxi Norra UpplandÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-07
KT2016-0206Avtal Taxi KurirÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-06
KT2016-0205Begäran om yttrande över anordnande av tävling på väg - rullskidtävling - den 11 september 2016, Uppsala kommunÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-06
KT2016-0204Avtal Taxi EnköpingÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-06
KT2016-0203Avtal HH TrafficÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-06
KT2016-0202Avtal Eklundshofs TaxiÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-06
KT2016-0201Avtal 5 Star TaxiÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-06
KT2016-0200Inköp av perrongvalidatorerÄrendeJonathan BernhardtKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-07-05
KT2016-0199Trafikbeställning Stadstrafik december - augusti T17ÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-05
KT2016-0198Bedrägligt beteende - 5000-K768469-16ÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-04
KT2016-0197Klotter mot kollektivtrafiken, Gustav Adolfs plan, EnköpingÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-04
KT2016-0196Busskur Linnés Hammarby vägskälÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-01
KT2016-0195UltraÄrendeAnna GeschwindtKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-01
KT2016-0194Detaljplan för Fanna 32:21 med flera - Villa Fannalund, Enköpings kommun (KTF2015-0216)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-07-01
KT2016-0193Mail ang. busstillgången 2017ÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-29
KT2016-0192Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (TN 2015-1712)ÄrendeNina WaaraKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-29
KT2016-0191Förstudie: Anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden i Uppsala länÄrendeAmmar KorshedKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-29
KT2016-0190Klotter (skadegörelse) (KTF2015-0296)ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-28
KT2016-0189Stationsavtal på Arlanda med SwedaviaÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-28
KT2016-0188Remiss - Buss på lång siktÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-28
KT2016-0187Remiss angående förslag till Översiktsplan för Uppsala kommun, utställningshandlingÄrendeStina BäckströmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-28
KT2016-0186Polisanmälan - bedrägeriÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-28
KT2016-0185Bedrägligt beteende - KTF2016-0011ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-28
KT2016-0184Hyresavtal - UL-CenterÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-28
KT2016-0183Driftentreprenad och gasföreståndare för gasdepå Fyrislund (KTF2016-0078)ÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-27
KT2016-0182Hyresavtal Ergoff Miljö AB massagefåtölj, UL-Center - Wasa Kredit ÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-27
KT2016-0181Medborgarförslag om kollektivtrafik till Älvkarleby station (KTF2015-0258)ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-23
KT2016-0180Svar på förslag gällande mjuka linjen i Bålsta (KTF2016-0053)ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-23
KT2016-0179Svar på fråga om helgtrafik till och från Gårdskär (KTF2016-0061)ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-23
KT2016-0178Svar på brev angående Vulcanusvägen i Fanna, Enköping (KTF2016-0063)ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-23
KT2016-0177Avtal LandsbygdstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-23
KT2016-0176Öppet hus i Söderfors med anledning av planerade trafikförändringarÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-23
KT2016-0175ÖsthammarsprojektetÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-23
KT2016-0174Utlämnande av handlingar rörande upphandlingarÄrendeIda GrönroosKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-23
KT2016-0173Konsekvensutredning förbud mot tung genomfartstrafik i Lövstabruk, LänsstyrelsenÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-22
KT2016-0172Detaljplan Storskogen, Enköpings kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-22
KT2016-0171Avgränsning hållbarhetsbedömning för ny översiktsplan, Håbo kommunÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-21
KT2016-0170Förslag till utveckling av samråd och samverkan i Region Uppsala när det gäller kollektivtrafik samt hållbar utveckling och planeringÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-21
KT2016-0169Bedrägligt beteendeÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-20
KT2016-0168Synpunkt angående sjuktaxi från Östhammars VCÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-20
KT2016-0167Avtal Transporttjänster - Teknik och Service, Uppsala kommunÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-20
KT2016-0166Detaljplan Lindbackens skola, Uppsala kommunÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-17
KT2016-0165Detaljplan Centrala Ulleråker, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-17
KT2016-0164Åtgärdsvalsstudie Gimo busstationÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-16
KT2016-0163Polisanmälan, bedrägeriÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-16
KT2016-0162Fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, delen Spånga - Barkarby i Stockholms kommun, Stockholms länÄrendeMari BrolundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-15
KT2016-0161Bussar till RickombergaÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-15
KT2016-0160Förslag till nya förskrifter för väg 290, Uppsala länÄrendeIlyas AlhassanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-15
KT2016-0159Fråga gällande kontrollanters rutinerÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-15
KT2016-0158Busstrafiken Bärby-HageÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-14
KT2016-0157Planprogram Prästgårdshöjden, Östhammars kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-14
KT2016-0156Seveso inspektionÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-14
KT2016-01551ÄrendeEmilia ErikssonKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-06-14
KT2016-0154Synpunkt angående Lugnets hållplatsÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-13
KT2016-0153Gemensam rutin för avvikelsehanteringÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-13
KT2016-0152Initiativ till ärende - Bättre kollektivtrafik - för allaÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-10
KT2016-0151Synpunkt Lugnet Nytt linjenät 2017ÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-10
KT2016-0150Synpunkt på nya busslinjenätet LugnetÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-10
KT2016-0149Anmälan för utförande av kommersiell trafik, Svenska SpårvägssällskapetÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-09
KT2016-0148Detaljplan för del av kvarteret Arne Tiselius, Uppsala kommun (KTF2015-0306)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-09
KT2016-0147Synpunkt angående nya busslinjenätetÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-09
KT2016-0146Förslag angående bussarÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-09
KT2016-0145Detaljplan K11T Råby 4:123, Getberget, Håbo kommun (KTF2015-0156)ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-09
KT2016-0144Detaljplan för Bälinge-Ekeby 1:3ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-08
KT2016-0143Initiativ till ärende - Ökad trygghet i kollektivtrafikenÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-08
KT2016-0142Avtal StadsbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-07
KT2016-0141Avtal RegionbusstrafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-06-07
KT2016-0140Hyresbidrag tåg 2016ÄrendeMari BrolundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-07
KT2016-0139Falsk tillvitelse - 5000-K617259-16ÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-07
KT2016-0138Detaljplan för Siggbo handelsområdeÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-03
KT2016-0137Polisanmälan - stöldÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-03
KT2016-0136Polisanmälan - bedrägligt beteende - 5000-K610684-16ÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-03
KT2016-0135Initiativ till ärende - Nattstopp för ökad trygghetÄrendeSture JonssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-02
KT2016-0134Remissyttrande Parkeringsregler i Uppsala kommunÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-02
KT2016-0133kdfjsdklfhÄrendeIda GrönroosKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-06-02
KT2016-0132Uppföljning olycka med backande buss 23 maj 2016ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-01
KT2016-0131Kompensation av arbetstid på grund av utebliven veckovila för medarbetare som omfattas av jour och beredskapÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-06-01
KT2016-0130Detaljplan Wallskoga, Tierps kommun (KTF2016-0030)ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-31
KT2016-0129Klagomål på buller från kortautomaterna vid Storveta station, 1:11ÄrendeJohan HammarKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-31
KT2016-0128PRO Vaksala-Danmark, 50 årÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-31
KT2016-0127Tilläggsavgift ärende 20594 (KTF2016-0038)ÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-31
KT2016-0126Önskemål flytt av busshållplatsen Källtorp, linje 809ÄrendeGabriella CanasKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-05-30
KT2016-0125Detaljplan för del av fastighet Frösunda 3:1, Håbo kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-30
KT2016-0124Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetterÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-30
KT2016-0123Avrop av konsultstöd för framtagande av planeringsprinciper för regionbusstrafikenÄrendeNina WaaraKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-27
KT2016-0122Granskning av Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 2015ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-27
KT2016-0121Regnbågsflaggor på bussarna under PrideÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-26
KT2016-0120Detaljplan för del av Flogstavallen, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-26
KT2016-0119Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard i Uppsala län (KTF2016-0049)ÄrendeIlyas AlhassanKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-05-26
KT2016-0118Detaljplan Genvägen i västra Nor, Knivsta kommun (KTF2013-0210)ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-26
KT2016-0117Hyra av uppställningsplats för väderskydd, VedyxaÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-26
KT2016-0116Detaljplan för kvarter Lejonet, Tierps kommun (KTF2016-0017)ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-25
KT2016-0115Granskning av hantering av biljetter som skall brännasÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-24
KT2016-0114Avtal om underhåll av hållplatser inklusive väderskydd i Uppsala länÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-24
KT2016-0113Samverkansavtal avseende pendeltågtrafik mellan Stockholm och Uppsala - SL (ktf2013-0012)ÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-24
KT2016-0112Detaljplan för VattentornsparkenÄrendeStina BäckströmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-24
KT2016-0111Detaljplan för Haga Ekudden - Enköpings kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-23
KT2016-0110Detaljplan för Årsta Torg, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-20
KT2016-0109Detaljplan för fd Ängby IP och förlängning av Förrådsvägen, del av Ängby 2:1 Knivsta (KTF2015-0262)ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-19
KT2016-0108Ny översiktsplan - Östhammars kommun, ÖP-2016ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-19
KT2016-0107Handlingsprogram enligt Sevesolagstiftning för Bussdepån i FyrislundÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-18
KT2016-0106Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2017 (KTF2015-0243)ÄrendeMari BrolundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-18
KT2016-0105Nytt bostadsområde i Enköping, behov av kollektivtrafikÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-18
KT2016-0104Frågor stadsbusslinjenät, linje 14ÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-18
KT2016-0103Trafikförändringar för regionbusstrafiken T17ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-17
KT2016-0102Detaljplan för Norra KapellgärdetÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-05-17
KT2016-0101Förlängning av avtal gällande pendeltågstrafik BålstaÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0100Produktion av UL-forum 1/2016ÄrendeChristina NordlundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0099Revidering och utveckling av budskap och form för broschyr SjukresorÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0098Uppdatering/revidering av foldern Företagsbiljett FlexÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0097Två revideringar av öppettidsskyltarna på UL-centerÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0096Uppdatering/justering av annons 24-timmarsbiljetten i Turistkartan 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0095Uppdatering och tryck av "UL på 7 minuter"ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0094Kampanj inför 60+mässan 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0093Information runt omdragning av busstrafik från FlottsundsbronÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0092Annons Ny i stan EnköpingÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0091Språkutbildning Kundtjänst/TSI, Samhälle & Trafik och FörsäljningÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0090Kampanj tv-reklam sommar 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0089Kampanj radioreklam sommar 2016ÄrendeMalena SténsonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-16
KT2016-0088Begränsad framkomlighet på Norra Esplanaden i Sala, 16 majÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-12
KT2016-0087Busschaufförs agerandeÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-11
KT2016-0086Elbusspremie, remissÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-11
KT2016-0085Detaljplan för Del av Nynäs S:1 med flera, Gamla NynäsÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-11
KT2016-0084Detaljplan för Hjulsta 2:6 och 2:10ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-11
KT2016-0083Detaljplan för Kungsängen 1:8, Uppsala kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-11
KT2016-0082Detaljplan kvarteret Fältläkaren, Uppsala kommun (KTF2015-0245)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-11
KT2016-0081Bygglov för uppförande av väderskydd - Årsta 11:229ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-05-11
KT2016-0080Begäran om yttrande över promemorian Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafikÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-11
KT2016-0079Bedrägligt beteende 2015-08-10ÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-10
KT2016-0078RME-konvertering av tankanläggning TierpÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-05-10
KT2016-0077Enkät om järnvägsnära tjänsterÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-10
KT2016-0076Förstudie avseende långsiktig fordonsförsörjning Upptåget (KTF2015-0313)ÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-10
KT2016-0075Parkeringstal för UppsalaÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-09
KT2016-0074Genomgång av UL-handbokens layoutÄrendeChristina NordlundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-04
KT2016-0073Framtagning av webbformulär för briefer till kommunikationsavdelningenÄrendeChristina NordlundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-04
KT2016-0072Detaljplan för Bäcklösa, Uppsala kommun (KTF2015-0275)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-04
KT2016-0071Detaljplan för Studentvägen, förtätningÄrendeStina BäckströmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-04
KT2016-0070Planprogram för kvarteret Hugin i Kungsängen, Uppsala kommun (KTF2016-0070)ÄrendeStina BäckströmKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-04
KT2016-0069Anmälan skadegörelse - SävjaskolanÄrendeMikael ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-04
KT2016-0068Detaljplan för Snesholm 1:16 Morgongåva Heby kommun KT2016-0068 ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-04
KT2016-0067Bygglov, väderskydd Berthåga 11:1ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-04
KT2016-0066Synpunkter och frågor från Elisabeth Sköld, Äldreombudsman EnköpingÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-03
KT2016-0065Digital marknadsföring av UL-appen 1.3, mars 2016ÄrendeJohan WezeliusKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-03
KT2016-0064Fråga gällande evenemangstrafik Hagby/HestaÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-03
KT2016-0063Skrivelse från Uppsala Lokala SamorganisationÄrendeJohan WadmanKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-03
KT2016-0062Bygglov väderskydd, Vaksala 1:22ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-05-03
KT2016-0061Utveckling av befintlig depå i Enköping (KTF2015-0250)ÄrendeDennis SolidKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-05-02
KT2016-0060Samlingsärende samverkansprotokoll 2016 (KTF2016-0081)ÄrendeSofia ReinholdssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-02
KT2016-0059Samverkansavtal mellan UL och X-trafikÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-02
KT2016-0058Trappmarsch, Allmänna Sången, 14/5ÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-05-02
KT2016-0057Bygglov väderskydd, Årsta S:11ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-27
KT2016-0056Avstängning Uppsalarondellen i Sala, 30 april-1 maj 2016ÄrendeThomas HallbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-27
KT2016-0055Synpunkt tillgänglighet landsbygdÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-26
KT2016-0054Kallelser och protokoll kollektivtrafiknämnden 2016ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-25
KT2016-0053Benefikt nyttjanderättsavtal för bussuppställning, KTF2013-0216ÄrendeMireil DahlbergKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-25
KT2016-0052Samarbete gällande nettolöneavdragslösning - SP Sveriges tekniska forskningsinstitutÄrendeNikodemus KyhlénKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-25
KT2016-0050Vägplan ny dragning av väg 1103 Tulkavägen, Norrtälje kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-22
KT2016-0049Korttidshyra av tågfordonÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-22
KT2016-0048Bemötande stadsbuss 21 aprilÄrendeStefan AdolfssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-22
KT2016-0047Funktionsutredning Sala station - KTF2016-0077ÄrendeCaj RönnbäckKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-22
KT2016-0046Stadsbusslinjenät 2017ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-20
KT2016-0045Detaljplan för DP 1011 Vegavallen, Tierp 2:67 och del av 2:1 - KTF2016-0068ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-20
KT2016-0044Detaljplan för Linnéträdgården, servicebyggnad KTF2016-0069ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-20
KT2016-0043Intervju Examensarbete om elbussarÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-20
KT2016-0042Trafik till/från ICA vid GnistaÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-19
KT2016-0041Detaljplan för del av Haga 9:1, Haga slottÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-19
KT2016-0040Intervju Examensarbete om bussarÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenMakulerat2016-04-19
KT2016-0039Detaljplan för Östra Sala Backe, etapp 2 - KTF2015-0242ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-19
KT2016-0038Tillägg till byggnadsplan K8 Torresta 1:4 m.fl - K8T Torresta 1:4 m.fl i Bålsta tätort, Håbo kommun - KTF2015-0097ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-18
KT2016-0037Detaljplan för Skyttevägen, Tierps kommun - KTF2016-0012ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-18
KT2016-0036Regionalt Trafikförsörjningsprogram Gävleborg 2030ÄrendeNina WaaraKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-18
KT2016-0035Detaljplan för Skälby 6:13 med fleraÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-15
KT2016-0034Polisanmälan, bedrägeri - 5000-k391909-16ÄrendeLovisa BockgårdKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-15
KT2016-0033Ansökan statlig medfinansiering för år 2017ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-15
KT2016-0032Uppsala Triathlon 18-19 juni, Uppsala kommun - KTF2016-0036ÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-15
KT2016-0031Ny busshållplats på linje 886ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-15
KT2016-0030Trafikfarlig väg utanför EkuddenskolanÄrendeStefan BojanderKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-14
KT2016-0029Samråd om ÖMS 2050 - samverkan och planering i Östra MellansverigeÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-14
KT2016-0028Bygglov Svartbäcken 46:7 KTF2015-0289ÄrendeLeif KlasénKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-04-13
KT2016-0027Synpunkt SigtunaÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-13
KT2016-0026Förfrågan om studiebesökÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-12
KT2016-0025Anmälan av beslut enligt delegation 2016ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-12
KT2016-0024Ekonomirapporter 2016ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-12
KT2016-0023Länsbarnombudsmannen 2016ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-12
KT2016-0022Information vid kollektivtrafiknämndens sammanträden 2016ÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-12
KT2016-0021Önskemål Mjuka linjen - KTF2016-0053ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-12
KT2016-0020Detaljplan för Margaretahemmet Särsta 38:4, Knivsta kommunÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-11
KT2016-0019Samråd om nästa regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050ÄrendeRickard EhnKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-11
KT2016-0018Nya busslinjerÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-11
KT2016-0017Cykelväg blir genväg för bussÄrendeHelene GustafssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-11
KT2016-0016Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län - KTF2015-0267ÄrendeNina WaaraKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-11
KT2016-0015Detaljplan Väppeby 6:1, Håbo kommun - KTF2015-0317ÄrendeEbba BlomstrandKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-07
KT2016-0014Riktlinjer för tillgänglighet (KTN2016-0016)ÄrendeNina WaaraKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-07
KT2016-0013Ombudsavtal försäljning, Willys Kungsgatan, UppsalaÄrendeKatarina PollackKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-07
KT2016-0012Tillståndsbevis - Demonstration med marsch och högtalarutsändning, Feministiskt initiativ UppsalaÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-07
KT2016-0011Detaljplan Ekolsund 1:54 m.fl, Hammarsudd, Enköpings kommun - KTF2015-0263ÄrendeEmilia ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-06
KT2016-0010Detaljplan för Södra Ar, Gredelby 1:3 m.fl Knivsta kommun - KTF2016-0058ÄrendeEmilia ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-06
KT2016-0009Uppdrag Iver - KTF2015-0035ÄrendeJonathan BernhardtKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-04-06
KT2016-0008Projekt Mercurius - KTF2014-0216ÄrendeMaria AndérKollektivtrafikförvaltningenBehandlas2016-04-06
KT2016-0007Detaljplan Yttrö 1:11 - KTF2015-0311ÄrendeEmilia ErikssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-06
KT2016-0006Återbetalning av debiterad mervärdesskatt ÄrendeTommi KumpulainenKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-06
KT2016-0005Skandisloppet 2016ÄrendeAnders NordlingKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-06
KT2016-0004Nationell genomförandeplan om tekniska specifikationer för driftkompabilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (TDS PRM)ÄrendeNina WaaraKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-06
KT2016-0003Detaljplan Grillbyskolan, Enköpings kommun (KTF2016-0062)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-06
KT2016-0002Synpunkter på nytt stadsbusslinjenät 2017ÄrendeDaniel LundKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-01
KT2016-0001Detaljplan Kvarteret Rosen, Uppsala kommun (KTF2015-0117)ÄrendeMy LarssonKollektivtrafikförvaltningenAvslutat2016-04-01