Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
LE2017-0232Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-42489/2017-3ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-12-14
LE2017-0231Begäran om yttrande PatiennämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-12-14
LE2017-0230Begäran om yttrande PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-12-12
LE2017-0229Information från Sahlgrenska UniversitetssjukhusetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-12-11
LE2017-0228Resultat av inspektion ArbetsmiljöverketÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-12-08
LE2017-0227Tilläggsavtal ISS Facility Services AB och FörsörjningsenhetenÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-12-06
LE2017-0226Beställning/Behovsanalys -MedicinmottagningenÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-12-06
LE2017-0225RekryteringsmässorÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-12-05
LE2017-0224Remisstopp ögonmottagnigenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-30
LE2017-0223Enkät med anledning av "MeToo" kampanjenÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-29
LE2017-0222Önskemål att få remiss flyttadÄrendeCaroline NybergLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-28
LE2017-0221Överläggning LedarnaÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-27
LE2017-0220Begäran av dokument kopplade till akutsjukvårdenÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-27
LE2017-0219PigmentcellstransplantationÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-27
LE2017-0218Fullmakt postöppning Lasarettet i EnköpingÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-24
LE2017-0217Synpunkter AkutbesökÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-24
LE2017-0216Svar på insändare Enköpings Posten ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-23
LE2017-0215Ansökan om särskilt förordnande som läkareÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-23
LE2017-0214Begäran allmän handling Lasarettet i EnköpingÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-23
LE2017-0213Patientförfrågan hudmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-23
LE2017-0212Erbjudande om logistiklösning blodtransporterÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-22
LE2017-0211Brev från Patient AkutmottagningenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-21
LE2017-0210Brev till medarbetares läkare ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-20
LE2017-0209Nationell tillsyn svar på patientenkät 2017 AkutmottagningenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingMakulerat2017-11-20
LE2017-0208Synpunkter BassängenÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-20
LE2017-0207Brev från primärvården till röntgenavdelningenÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-20
LE2017-0206PatientförfråganÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-17
LE2017-0205Begäran om handlingar IVO8.2-40640/2017-4ÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-17
LE2017-0204Begäran om handlingarÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-16
LE2017-0203Arkivbeskrivning Lasarettet i EnköpingÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-15
LE2017-0202Synpunkter Waranordinationer AK-mottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-15
LE2017-0201Brev till remitterande angående patienter som behandlats med AclastaÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-11-09
LE2017-0200Avtal väntrums-tvÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-07
LE2017-0199Avvikelser från Heby kommun Medicinskt centrumÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-11-02
LE2017-0198Ombyggnad IVAÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-31
LE2017-0197Avtal ApoteketÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-31
LE2017-0196Hyresavtal massagefåtölj LAH -time2careÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-31
LE2017-0195Tillsyn från LandstingsarkivetÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-27
LE2017-0194Synpunkt angående remissvar för patienter till Ögonmottagningen ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-23
LE2017-0193Begäran om allmän handlingÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-20
LE2017-0192Avvikelser till Enköpings kommun Kirurgiskt centrumÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat från handläggare2017-10-17
LE2017-0191ChefsförordnandenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingMakulerat2017-10-17
LE2017-0190Möjlighet till yttrandeÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingMakulerat2017-10-13
LE2017-0189FelbetalningÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-13
LE2017-0188Begäran om yttrande PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-13
LE2017-0187Meddelande Hälso- och sjukvårdnämndens ansvarsnämndÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-09
LE2017-0186Begäran om handlingar, Inspektionen för vård och omsorgÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-06
LE2017-0185Synpunkter tillgänglighet ögonmottagningenÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-05
LE2017-0184Tillsyn bassäng ÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-05
LE2017-0183Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-10-03
LE2017-0182Fråga från patient i annat LandstingÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2017-10-03
LE2017-0181Anställningserbjudande MigrationsverketÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-29
LE2017-0180Begäran om yttrande Patientnämnden ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-27
LE2017-0179Klagomål från Patient kirurgiskt centrumÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-27
LE2017-0178Begäran om handlingar Inspektionen för vård och omsorgÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-27
LE2017-0177Begäran om yttrande PatientnämndenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-26
LE2017-0176Påminnelse om dödsorsaksintyg ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-25
LE2017-0175Beställning Behovsanalys FotvårdsmottagningenÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-25
LE2017-0174Beställning Behovsanalys Operation Lasarettet i EnköpingÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-25
LE2017-0173Klagomål gällande bassängen- LasarettetÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-25
LE2017-0172Synpunkter från patient till Kirurgiskt centrumÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-25
LE2017-0171Synpunkter-RehabforumÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-25
LE2017-0170Läkemedelsverket -Biverkningsrapport från sjukvårdenÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-21
LE2017-0169Väntetider till planerade röntgenundersökningarÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-21
LE2017-0168Platta och pekskärm förfrågan Södra Älvsborgs SjukhusÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-14
LE2017-0167Lex Maria-anmälan MCÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-12
LE2017-0166Lex Maria-anmälan KCÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-12
LE2017-0165Lex Maria -anmälan KCÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-12
LE2017-0164Begäran om yttrande Patientnämnden 2017-967PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-11
LE2017-0163Tilläggsavtal ISS Facility Sevices AB och OperationÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-08
LE2017-0162Synpunkter från patientÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-07
LE2017-0161MåltidsuppehållÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-06
LE2017-0160UBC Rapid forskningsstudie ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-09-04
LE2017-0159Begäran om handlingar IVO8.2-30298/2017-5ÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2017-09-01
LE2017-0158Brev från anhörigÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-31
LE2017-0157Tilläggsavtal ISS och Staben LEÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-08-28
LE2017-0156Avvikelse brytpunktssamtal Pnt-005878ÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingBehandlas2017-08-28
LE2017-0155Klagomål från anhörigÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingBehandlas2017-08-25
LE2017-0154Avvikelse PNT 006924ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-24
LE2017-0153Projekt standardiserade vårdförloppÄrendeGunnar BolinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-08-22
LE2017-0152Ansökan om tillåtelse att journalgranskaÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingBehandlas2017-08-22
LE2017-0151Begäran om yttrande Patientnämnden ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-21
LE2017-0150Miljöärenden 2017ÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingBehandlas2017-08-21
LE2017-0149Avtal - HälsolyftetÄrendeAnna BergLasarettet i EnköpingBehandlas2017-08-16
LE2017-0148Sekretessbegäran Vårdbemanning Sverige ABÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-08-15
LE2017-0147Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-08-02
LE2017-0146Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-28
LE2017-0145KonsultationÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-07-28
LE2017-0144Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-28
LE2017-0143Begäran om handlingarÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-07-26
LE2017-0142Information till anhörigÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingBehandlas2017-07-25
LE2017-0141KonsultationÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingMakulerat2017-07-25
LE2017-0140KonsultationÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingMakulerat2017-07-25
LE2017-0139Beslut från SocialstyrelsenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-07-18
LE2017-0138Begäran om yttrande från Patientnämnden 2017-823PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-17
LE2017-0137Avvikelse till Familjeläkarna i BålstaÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingBehandlas2017-07-14
LE2017-0136Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-24865/2017-4ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-07-12
LE2017-0135Avvikelse från Region Jönköpings län InfektionsklinikenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-07-10
LE2017-0134Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden novo nordiskÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-07-10
LE2017-0133Begäran om vite bevakningÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-30
LE2017-0132Avvikelse från Statens institutionsstyrelseÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2017-06-30
LE2017-0131Avvikelser till Heby kommun Medicinskt centrum 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-29
LE2017-0130Information från IVO - risk för att hjul lossnar på rollator ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-29
LE2017-0129Nationell tillsyn - Jämlik Vård IVO8.5-19913/2017-5ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-26
LE2017-0128Information och underrättelse PolismyndighetenÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-22
LE2017-0127Information och underrättelse PolismyndighetenÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-22
LE2017-0126Underrättelse och begäran om handlingar IVO 8.2-20915/2017-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-20
LE2017-0125 Underrättelse och begäran om handlingar- Inspektionen för vård och omsorgÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-20
LE2017-0124Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-14
LE2017-0123Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-14
LE2017-0122Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-14
LE2017-0121Begäran om viteÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-14
LE2017-0120Lex Maria anmälan KCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-14
LE2017-0119Begäran om yttrande, Patientnämnden Dnr 2017-671PÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-13
LE2017-0118 Info om dokumentärfilm som utspelar sig i vårdenÄrendeSusanna PassosLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-08
LE2017-0117Avvikelser från Håbo kommun till Medicinskt centrum 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-07
LE2017-0116Begäran om yttrande kirurgiskt centrum, Patientnämnden 2017-649PÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-06-07
LE2017-0115Avtal undervisning/utbildningÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-05
LE2017-0114Tilläggsavtal ISS Facility Services AB och Medicinsk AdministrationÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-01
LE2017-0113 Nationell tillsyn patientsäkerheten AkutmottagningenÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-06-01
LE2017-0112Avvikelser till Enköpings kommun från Medicinskt centrumÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-30
LE2017-0111Avvikelse till Enköpings kommun och svarÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingMakulerat2017-05-29
LE2017-0110Utan skorÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-22
LE2017-0109Rättvisare värde på kirurgisk erfarenhetÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-18
LE2017-0108Avtal Larm Lövestad LarmcentralÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-17
LE2017-0107Avtal PersonlarmÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-17
LE2017-0106Bestridande av fakturaÄrendeAnn MalmbergLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-16
LE2017-0105Avvikelse till Enköpings kommun från Medicinskt centrumÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-15
LE2017-0104Begäran om yttrande Medicinskt centrum ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-12
LE2017-0103Ett beklagandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-11
LE2017-0102Delegationsbeslut RepresentationÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-11
LE2017-0101Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-16964/2017-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-10
LE2017-0100Korrespondens om egen vårdbegäranÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-10
LE2017-0099Uppdragsavtal AbbVie ABÄrendeThomas WidmanLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-09
LE2017-0098Avvikelser från Enköpings kommun Medicinskt centrumÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-09
LE2017-0097Avvikelse från Enköpings kommun H/S/L20170574ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2017-05-08
LE2017-0096Risk och sårbarhetsanalys 2017 Lasarettet i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-08
LE2017-0095Synpunkt från patientÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-08
LE2017-0094Synpunkter om vården av Jehovas vittnenÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-08
LE2017-0093Underrättelse och begäran om handlingar 8.2-10528/2017ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-05-04
LE2017-0092Timing-studienÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-05-04
LE2017-0091Avvikelse till Enköpings kommun Pnt-004582ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-28
LE2017-0090SVT- förfrågan om direktupphandlingar hyrpersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-04-28
LE2017-0089Avtal Doc Connect Nordic ABÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-26
LE2017-0088Avropsavtal Respira Liv ABÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-26
LE2017-0087Begäran om Journaler från SocialstyrelsenÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-24
LE2017-0086Avvikelse från Håbo kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-10
LE2017-0085Avtal Kaffeautomater JobmealÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-04-07
LE2017-0084Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-10175/2017-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-05
LE2017-0083Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-10770/2017-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-04-05
LE2017-0082Hälsofrämjande sjukhus, HandlingsplanÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-05
LE2017-0081Avtal Bassängen LE 2017ÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-04-04
LE2017-0080Påminnelse från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-04-04
LE2017-0079Avvikelse Enköpings kommun Ptn-004013,003775,004047ÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-31
LE2017-0078Undvikbara återinläggningar - mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0077Patientsäkerhet och kvalitet - mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0076VRI, basala hygienrutiner, klädregler - mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0075Fall-mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0074Underrättelse och begäran om handlingar IVO8.2-10694/2017-3ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-03-31
LE2017-0073Läkemedel-mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0072Trycksår-mål och handlingsplan för 2017-2018 LEÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0071Begäran om yttrande PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-31
LE2017-0070Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-27
LE2017-0069Ansöka om planeringsdag med representationÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-03-21
LE2017-0068Avvikelser från Enköpings kommun Kirurgiskt centrum 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-03-16
LE2017-0067Avvikelse Statens institutionsstyrelseÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-16
LE2017-0066Avvikelser till Håbo kommun från Medicinskt centrumÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-03-16
LE2017-0065Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-16
LE2017-0064Avvikelse, Heby kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-16
LE2017-0063Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-15
LE2017-0062Begäran om utlämnande allmän handlingÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-10
LE2017-0061Intresseanmälan arbeteÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-03-10
LE2017-0060Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-09
LE2017-0059Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-09
LE2017-0058Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2017-03-09
LE2017-0057Kallelse, samordning ekonomifunktionenÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-03-09
LE2017-0056Anmälan till arbetsmiljöverketÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-09
LE2017-0055Underrättelse och begäran om handlingarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-03-07
LE2017-0054PersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-03-06
LE2017-0053Enkät SjukhusläkarenÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-01
LE2017-0052Förfrågan intravenös vätskebehandling i hemmetÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-03-01
LE2017-0051Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-28
LE2017-0050Synpunkter och frågor till bassängansvarig Lasarettet i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-24
LE2017-0049Delegationsordning LEÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-23
LE2017-0048Förteckning arkivansvariga, arkivredogörareÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-22
LE2017-0047Avtal ny placering av stabsfunktioner ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-21
LE2017-0046Angående avvikelse till Enköpings kommunÄrendeStina HallbergLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-20
LE2017-0045Underrättelse och begäran om handlingar IVO 8.2-6853/2017-3ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-17
LE2017-0044PatientförfråganÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-14
LE2017-0043Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-14
LE2017-0042Tidsbegränsat förordnandeÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-14
LE2017-0041Förhandlingsordning VårdförbundetÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-14
LE2017-0040Synpunkter från patientÄrendeMarie ThulinLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-13
LE2017-0039Säkerhetsledningssystem 2017ÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-09
LE2017-0038Behörighet för kliniskt verksamma apotekareÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-09
LE2017-0037Slutrapport LAH-projektetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-09
LE2017-0036Serviceavtal personlarmsanläggningÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-09
LE2017-0035Direktörsbeslut 007, Styrgrupp R8.1ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingMakulerat2017-02-08
LE2017-0034Katastrofplan Lasarettet i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-08
LE2017-0033Underrättelse och begäran om handlingar IVO 8.2-3611/2017-6ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-08
LE2017-0032Årsredovisning 2016ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-06
LE2017-0031Samarbetsavtal vårdmässsanÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-03
LE2017-0030Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-03
LE2017-0029Avvikelse mammografienheten-Aleris RöntgenÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2017-02-03
LE2017-0028Hyresavtal Canon Business CenterÄrendeGöran SollforsLasarettet i EnköpingBehandlas2017-02-01
LE2017-0027AnställningserbjudandeÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-27
LE2017-0026Förvaltningsanalys 2018-2020ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-24
LE2017-0025Medarbetarundersökning 2016ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-24
LE2017-0024Utredning placering stabÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-24
LE2017-0023Avtal SelectaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-23
LE2017-0022Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-23
LE2017-0021 Provtagning av avloppsvattenÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-20
LE2017-0020Hyresavtal med Canon business centerÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingMakulerat2017-01-17
LE2017-0019Tilläggsavtal ISS Facility Services AB och HälsolyftetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-12
LE2017-0018Avtal vattengymnastikenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-12
LE2017-0017Beslut från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 2017ÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-11
LE2017-0016Anmälan till Inspektionen för vård och omsorgÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-11
LE2017-0015Rekryteringar 2017ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-11
LE2017-0014Rehabiliteringsärenden 2017ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-11
LE2017-0013Patientsäkerhetsberättelse 2016ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-10
LE2017-0012Avtal Värdehantering och värdetransporterÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-09
LE2017-0011BrandskyddsutbildningarÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-09
LE2017-0010Begäran om handlingar Inspektionen för vård och omsorgÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2017-01-04
LE2017-0009Begäran från Inspektionen för vård och omsorgÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-04
LE2017-0008Avtal Magasinet Träning&HälsaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-04
LE2017-0007Avtal mellan Hälsolyftet och MaYoLoÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-04
LE2017-0006Avtal hyrpersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-02
LE2017-0005Intern kontrollplanÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-02
LE2017-0004Rekryteringar 2017ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2017-01-02
LE2017-0003DirektörsbeslutÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-02
LE2017-0002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-02
LE2017-0001Protokollsutdrag från Region UppsalaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2017-01-02
LE2016-0298Överenskommelse servicetjänst för medicintekniska hjälpmedelÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-30
LE2016-0297Begäran om handlingarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-29
LE2016-0296TystnadspliktÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-28
LE2016-0295Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-28
LE2016-0294Brev till anhörigÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-21
LE2016-0293Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-21
LE2016-0292Avtal kaffemaskin Kirurgiskt centrumÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-21
LE2016-0291Enkät - Leder nationella kvalitetsregister till en bättre vård och omsorgÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-21
LE2016-0290Synpunkter från patientÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-20
LE2016-0289Underrättelse och begäran om handlingarÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-15
LE2016-0288Synpunkter bassängenÄrendeInger AnderssonLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-14
LE2016-0287Begäran om yttrandeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-13
LE2016-0286Kontrakt AutoplanÄrendeBritt SöderbergLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-13
LE2016-0285Avtal bevakningsföretagÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-12
LE2016-0284Klagomål från patient.ÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-12
LE2016-0283Synpunkter från PatientÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-12
LE2016-0282Begäran om yttrandeÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-08
LE2016-0281Anmälan enligt Lex MariaÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-08
LE2016-0280Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-07
LE2016-0279Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-07
LE2016-0278Lex Maria anmälan MCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-06
LE2016-0277Ansökan underläkarvikariatÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-05
LE2016-0276Forskningsstudie ProsecoÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-05
LE2016-0275Uppdaterad redovisning krav på Remiss i öppenvårdÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-02
LE2016-0274Bestridande av fakturaÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-02
LE2016-0273Delegationsbeslut Representation 6:1ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-12-01
LE2016-0272Granskning av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-01
LE2016-0271Ansökan UnderläkareÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2016-12-01
LE2016-0270Tillsyn RäddningstjänstenÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-30
LE2016-0269Uppföljning av patienter på IndividnivåÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2016-11-28
LE2016-0268Ansökan om planeringsdag med representation ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-28
LE2016-0267Brev från anhörigÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingBehandlas2016-11-28
LE2016-0266Svar på avvikelse, Heby KommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingBehandlas2016-11-28
LE2016-0265Avtal nyttjande av bassängÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-23
LE2016-0264Ändrad timavgift för livsmedelskontrollÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-23
LE2016-0263SynpunkterÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-22
LE2016-0262Synpunkt från patientÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-21
LE2016-0261InspektionsmeddelandeÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-18
LE2016-0260Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-17
LE2016-0259Förfrågan om eventuell anställningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-17
LE2016-0258offentliga uppgifterÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-16
LE2016-0257SynpunkterÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-14
LE2016-0256Fråga om anställningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-10
LE2016-0255Angående behandling av generell hyperhidrosÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-09
LE2016-0254Tillsyn enligt miljöbalkenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-09
LE2016-0253Kopia på fakturaÄrendeLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-08
LE2016-0252FörfråganÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2016-11-08
LE2016-0251SekretessärendeÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-11-03
LE2016-0250Klagomål från patientÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-28
LE2016-0249Avvikelse till Håbo kommunÄrendeMaria LindqvistLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-27
LE2016-0248Ansökan om särskilt förordnande ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-26
LE2016-0247MiljöÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-26
LE2016-0246Hälsofrämjande sjukhusÄrendeEmma AlgellLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-26
LE2016-0245KonsignationslageravtalÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-19
LE2016-0244Uppföljning av akutmottagningsinspektionÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-18
LE2016-0243Lex Maria anmälan KCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2016-10-12
LE2016-0242ForskningsansökanÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-11
LE2016-0241Synpunkter från anhörigÄrendeMonica AvåsLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-11
LE2016-0240Avvikelse Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-11
LE2016-0239EnköpingsMässanÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-11
LE2016-0238Likabehandlingsplan ur ett medborgarperspektiv 2014-2016ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-10
LE2016-0237Handlingsplan för likabehandling ur ett arbetsgivarperspektiv 2016-2018 ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2016-10-10
LE2016-0236Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-07
LE2016-0235Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-07
LE2016-0234Dispensansökan ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-05
LE2016-0233Ansökan om pre-screeningÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-03
LE2016-0232Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-10-03
LE2016-0231Handling med information och underrättelse om skadegörelseÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2016-09-28
LE2016-0230Handling med information och underrättelse från polismyndighetenÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-28
LE2016-0229Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-28
LE2016-0228Ansökan om planeringsdag med representationÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-23
LE2016-0227Lex Maria anmälan MCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-21
LE2016-0226Inkommet brev från anhörigÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-20
LE2016-0225Avvikelse från Håbo kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-19
LE2016-0224Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-19
LE2016-0223Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-19
LE2016-0222Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-19
LE2016-0221Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-16
LE2016-0220ÖverenskommelseÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingBehandlas2016-09-15
LE2016-0219Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-14
LE2016-0218Utredning om olycksfallsskada från LÖFÄrendeInger AnderssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-14
LE2016-0217Lex Maria anmälan KCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-14
LE2016-0216Synpunkter från PatientÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-14
LE2016-0215Indragning av läkemedelÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-12
LE2016-0214Behörighet för kliniskt verksamma apotekareÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-09
LE2016-0213Påminnelser om dödsorsaksintygÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-09
LE2016-0212Brev från anhörig till AkutmottagningenÄrendeMonica AvåsLasarettet i EnköpingAvslutat2016-09-08
LE2016-0211Rehabiliteringsärenden 2016ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-31
LE2016-0210Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-31
LE2016-0209Ansökan om planeringsdag- IntensivvårdsavdelningenÄrendeAnn-Sofie GeschwindtLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-25
LE2016-0208Hälsolyftet- AvtalÄrendeAnna BergLasarettet i EnköpingBehandlas2016-08-25
LE2016-0207Preliminärt tilläggshyresavtalÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-25
LE2016-0206Underättelse- IVO 8.2-8152/2016-15ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2016-08-25
LE2016-0205Samarbetsavtal med RFSL avseende utbildningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-24
LE2016-0204Remissvar till LandstingsstyrelsenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-23
LE2016-0203Projekt Planeringsavdelningen Kirurgiskt centrum(LE2015-0155)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2016-08-19
LE2016-0202Ombyggnad av akutmottagningen(LE2007-0186)ÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingBehandlas2016-08-18
LE2016-0201Överenskommelse mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping (LE2015-0136)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingBehandlas2016-08-18
LE2016-0200Ansökan om planeringsdagar Medicinavdelning 1 och 2ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-16
LE2016-0199Ansökan om planeringsdagÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingMakulerat2016-08-16
LE2016-0198Serviceavtal personlarmsanläggning(LE2016-0061)ÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingBehandlas2016-08-16
LE2016-0197Synpunkter från missnöjd besökareÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-15
LE2016-0196Fel i JournalenÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-15
LE2016-0195Utredning av oplanerad händelse vid Lasarettet i Enköping(LE2016-0045)ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-15
LE2016-0194Anmälan om oplanerad händelse vid Lasarettet i Enköping(LE2016-0045)ÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-15
LE2016-0193Anmälan till IVO (LE2016-0039)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0192Avvikelse från Enköpings kommun (LE2016-0053)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0191Lex Maria- anmälan(LE2016-0066)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0190Förfrågan till socialstyrelsen angående EU-Läkare(LE2016-0090)ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0189Avvikelse angående kontakt med telefonrådgivande sköterska(LE2016-0096)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0188Lex Maria- anmälan(LE2016-0104)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-12
LE2016-0187Avvikelse till Enköpings kommun(LE2016-0103)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0186Material skickat till Forensiskt centrum (LE2015-0173)ÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0185Avvikelse till Enköpings kommun (LE2015-0094)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0184Avvikelse till Enköpings kommun (LE2015-0181)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0183Serviceavtal mellan Lasarettet i Enköping och Landstingets Resurscentrum(LE2014-0154)ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0182Avvikelse till Enköpings kommun (LE2015-0187)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0181Bekräftelse av anställningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-10
LE2016-0180Avvikelse till Enköpings kommun (LE2016-0082)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0179Ärende till Enköpings kommun (LE2016-0084)ÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0178Begäran om handlingar(LE2016-0080)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0177Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg(LE2016-0052)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0176Begäran om handlingar (LE2016-0036)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0175Begäran om handlingar till IVO (LE2015-0189)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-09
LE2016-0174Överenskommelse om Ögonläkarkonsult (LE2013-0158)ÄrendeMarika LindarckLasarettet i EnköpingBehandlas2016-08-08
LE2016-0173Gynekologimottagningen -Mitt besök idag (LE2015-0047)ÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-08
LE2016-0172Anmälan om oplanerad händelser vid Lasarettet i EnköpingÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-08
LE2016-0171Underrättelse och begäran om handlingar (LE2016-0037)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-08
LE2016-0170Förfrågan från Litauen om specifik medicinsk utrustningÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-05
LE2016-0169Underrättelse och begäran om handlingar (LE2016-0037)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-05
LE2016-0168Intern kontrollplanÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingMakulerat2016-08-05
LE2016-0167Verksamhetsuppdrag för Lasarettet i EnköpingÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-05
LE2016-0166Prisöverenskommelse (LE2016-0055)ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-05
LE2016-0165Ansökan till provtjänstgöringÄrendeTorgny NordénLasarettet i EnköpingAvslutat2016-08-01
LE2016-0164Synpunkt angående möjlig behandlingÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-25
LE2016-0163Begäran om yttrande från PatientnämndenÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-22
LE2016-0162Synpunkt rörande HBTQ-utbildningÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-20
LE2016-0161Anmäld skadaÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-20
LE2016-0160Begäran handlingar IVOÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-19
LE2016-0159Avvikelse från MAS i Håbo kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-19
LE2016-0158Synpunkt, avbokad tid för röntgenÄrendeLars EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-14
LE2016-0157Avtal ColligoÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-13
LE2016-0156Patientanmälan från Inspektionen för vård och omsorgÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-13
LE2016-0155Patientanmälan från Inspektionen för vård och omsorgÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-12
LE2016-0154Pre-screening av patienter inför läkemedelsprövningÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-12
LE2016-0153Svar på avvikelse LE2016-0097ÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-11
LE2016-0152Internationell enkätÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-08
LE2016-0151Synpunkt på patientavgift, AustralienÄrendeMonica AvåsLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-07
LE2016-0150Anmälan enligt Lex Maria, KCÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-06
LE2016-0149Begäran om yttrande, kirurgiskt centrumÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-04
LE2016-0148Begäran om yttrandeÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-04
LE2016-0147Brev till remittenter sömnapnéutredningÄrendeCatharina LandstedtLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-04
LE2016-0146Avvikelse Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-01
LE2016-0145Avvikelse Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-01
LE2016-0144Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingMakulerat2016-07-01
LE2016-0143Överenskommelse studielön 2016ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-07-01
LE2016-0142Avvikelse till Enköpings kommun (LE2016-0082)ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-30
LE2016-0141Ansökan om planeringsdag med representationÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-29
LE2016-0140Sprinkler och övriga säkerhetshöjande åtgärder vid Lasarettet i EnköpingÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0139Fastighetsutvecklingsplan för Landstinget i Uppsala länÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0138Avvikelse Enköpings kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0137Avvikelse Heby kommunÄrendeAnne JohanssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0136Information från Inspektionen för vård och omsorg, marknadskontroll och tillsyn av egentillverkade medicintekniska produkterÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-23
LE2016-0135Uteplatsen "Nära till naturen" vid lasarettets framsidaÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-22
LE2016-0134Synpunkter angående fördröjning av journalkopior till försäkringsbolagÄrendeCarina StrömLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-22
LE2016-0133Handling med information och underrättelse till målsägandeÄrendeMicael SjöströmLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-21
LE2016-0132Samtalsmetodik och rådgivningsstöd för patientkontakter per telefonÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-20
LE2016-0131Ny metod för uppföljning av vårdrelaterade infektionerÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-20
LE2016-0130Synpunkter från patientÄrendeChristina Fahlman BrawLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-14
LE2016-0129Förfrågan om e-postadresser till verksamhetenÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-14
LE2016-0128Gemensam rutin för avvikelsehanteringÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-13
LE2016-0127Samarbete Kommunen - Landstinget gällande NärvårdsenhetenÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-13
LE2016-0126Avtal om undervisningÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-13
LE2016-0125Klagomål från patient ÄrendeCarina Brunnberg DagervikLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-09
LE2016-0124Kommunalarbetaren - angående HBTQ-certifieringÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-09
LE2016-0123Ris kvar efter björkfällningÄrendeMarie-Louise KumlinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-08
LE2016-0122Beslut från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 2016ÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-08
LE2016-0121Yrkande enligt Arbetsmiljölagen ÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-03
LE2016-0120Avvikelse till Enköpings kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-01
LE2016-0119Avvikelse till Håbo kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-01
LE2016-0118Avtal övervakningskamerorÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-06-01
LE2016-0117Avvikelse till Håbo kommunÄrendeHelena GustavssonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-31
LE2016-0116Avvikelse från Enköpings kommunÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-30
LE2016-0115Påminnelse om dödsorsaksintygÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-27
LE2016-0114Ansökan om etikprövningÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-26
LE2016-0113Underrättelse anmälan till Inspektionen för vård och omsorgÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-25
LE2016-0112Dokumenthantering och nya arbetssätt vid Lasarettet i EnköpingÄrendeGunnar BolinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-25
LE2016-0111Problem med PacemakerkontrollerÄrendeRasmus HavmöllerLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-24
LE2016-0110Leasingavtal RetinalkameraÄrendeTomas SkommevikLasarettet i EnköpingBehandlas2016-05-24
LE2016-0109Leasingavtal RetinalkameraÄrendeHelena Tibell MorbergLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-24
LE2016-0108Bestridan av fakturaÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-23
LE2016-0107SäkerhetsledningssystemÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-23
LE2016-0106Avtal hyrpersonalÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-20
LE2016-0105SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0104SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0103SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0102SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0101SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0100SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0099SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0098SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0097SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0096SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0095SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0094SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0093SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0092SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0091SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0090SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0089SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0088SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0087SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0086SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0085SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0084SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0083SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0082SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0081SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0080SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0079SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0078SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0077SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0076SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0075SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0074SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0073SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0072SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0071SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0070SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0069SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0068SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0067SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0066SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0065SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0064SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0063SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0062SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0061SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0060SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0059SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0058SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0057SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0056SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0055SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0054SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0053SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0052SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0051SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0050SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0049SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0048SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0047SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0046SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0045SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0044SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0043SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0042SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0041SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0040SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0039SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0038SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0037SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0036SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0035SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0034SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0033SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0032SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0031SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0030SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0029SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0028SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0027SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0026SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0025SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0024SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0023SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0022SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0021SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0020SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0019SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0018SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0017SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0016systemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0015SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0014SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0013SystemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0012systemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0011systemskiftetÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0010SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0009SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0008systemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0007SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0006SystemskifteÄrendeLasarettet i EnköpingMakulerat2016-05-19
LE2016-0005Intern kontrollplanÄrendeMariah EliassonLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-19
LE2016-0004Rekryteringar 2016 (2016-0004)ÄrendeLotta BodinLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-19
LE2016-0003DirektörsbeslutÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-19
LE2016-0002Årsredovisning och delårsrapporterÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-19
LE2016-0001Protokollsutdrag från LandstingetÄrendeEva TelneLasarettet i EnköpingAvslutat2016-05-11