Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
PV2018-0050Avtal - ISS - Tierps vårdcentral sjukgymnastikenÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-04-25
PV2018-0049Avtal - service - Skutskärs vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-04-23
PV2018-0048Egenkontroll 2018 - EgenkontrollÄrendeTord JanssonPrimärvården Behandlas2018-04-10
PV2018-0047Läkarsituationen på vårdcentraler i Östhammars kommunÄrendeKristina HovstadiusPrimärvården Behandlas2018-04-04
PV2018-0046Begäran enligt 6 kap 6a i AML - om föreläggande eller förbud - Flogsta VårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-03-21
PV2018-0045Avtal - förändring av avtal med NokasÄrendeEva HammarinPrimärvården Behandlas2018-03-19
PV2018-0044Avtal - Larm - Ledningskontoret Dragarbrunnsgatan 46, 3trÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-03-16
PV2018-0043Kontaktuppgifter - Flogsta VårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Behandlas2018-03-15
PV2018-0042Avtal - kaffeautomat - Knivsta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-03-14
PV2018-0041Avtal - kaffeautomat - Eriksbergs vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-03-14
PV2018-0040Synpunkter - Gottsunda vårdcentralÄrendePatricia LundénPrimärvården Behandlas2018-03-10
PV2018-0039Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017ÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Behandlas2018-03-09
PV2018-0038Östhammars vårdcentral - hälso- och sjukvård för äldre i ÖsthammarÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-03-08
PV2018-0037Avtal och serviceavtal mellan Canon och 1177 Vårdguiden på telefon gällande kopieringsmaskinÄrendeTord JanssonPrimärvården Behandlas2018-02-27
PV2018-0036Dispensansökningar 2017ÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Behandlas2018-02-23
PV2018-0035Avtal mellan Ledningskontor Primärvård, Hälsa och habilitering och Jobmeal gällande vattenkylareÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-02-22
PV2018-0034Förvaltningsdirektörens vidaredelegeringÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-02-21
PV2018-0033Begäran om allmän handlingÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Behandlas2018-02-19
PV2018-0032Överenskommelser avseende ST läkare i Allmänmedicin med start under hösten 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-02-15
PV2018-0031Synpunkter - Fjärdhundra vårdcentralÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Behandlas2018-02-14
PV2018-0030Synpunkter - Östhammars vårdcentralÄrendeAnn-Katrine WahlgrenPrimärvården Behandlas2018-02-14
PV2018-0029Fråga om lön för vårdkoordinatorerÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Behandlas2018-02-14
PV2018-0028Synpunkter - Gränbystadens vårdcentralÄrendeMaria CederbladPrimärvården Behandlas2018-02-12
PV2018-0027Synpunkter - Gränbystadens vårdcentralÄrendeMaria CederbladPrimärvården Behandlas2018-02-12
PV2018-0026Delgivning av beslut från vård- och omsorgsnämnden Heby kommunÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-02-12
PV2018-0025Avtal - Bassäng - Enköpings husläkarcentrumÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-02-07
PV2018-0024SekretessärendeÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Behandlas2018-02-07
PV2018-0023Internhyresavtal - EnköpingshusläkarcentrumÄrendeTord JanssonPrimärvården Behandlas2018-02-07
PV2018-0022Avtal - Vattenmaskin - Hälsa och habiliteringÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-02-07
PV2018-0021Avtal - Kaffemaskin - Enköpings husläkarcentrumÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-02-07
PV2018-0020Avtal - Kaffemaskin - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-02-07
PV2018-0019Avtal - Underskåp till kaffemaskin - Samariterhemmets vcÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-30
PV2018-0018Avtal - Underskåp till kaffemaskin - Samariterhemmets vcÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-30
PV2018-0017Förfrågan om statistikÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Behandlas2018-01-26
PV2018-0016Ansökan - ExamensarbeteÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-24
PV2018-0015Avtal - FordonÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-11
PV2018-0014SekretessärendeÄrendePatricia LundénPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0013SekretessärendeÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0012Förändring av gällande avtal - TriolabÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0011SekretessärendeÄrendePatricia LundénPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0010Leverans till Regionarkivet 2018ÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0009Rekryteringsärenden 2018ÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0008Representation 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0007Anmälda delegationsbeslut 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0006Verksamhetsuppföljning - Årsrapporter 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0005Månadsrapporter 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0004Förvaltningsdirektörsbeslut 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0003Regiondirektörsbeslut 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0002Protokollsutdrag från Regionen 2018ÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2018-0001Förordnande som tf Förvaltningsdirektör för Primärvård, Hälsa och habiliteringÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2018-01-05
PV2017-0153Överenskommelse mellan Primärvården och Uppsala UniversitetÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0152Slutrapport - Pilotprojekt videobesökÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0151Slutrapport - TelefonrådgivningÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0150Slutrapport - Handläggning enligt våra kliniska processerÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0149Beställning - Kaizen ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0148Konsultstöd - Projektledare/VerksamhetsutvecklareÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0147Internhyreskontrakt för lokal - Storvreta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-29
PV2017-0146Avtal - Kaffemaskin - Fjärdhundra vårcentralÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-12-28
PV2017-0145Avtal - Nyttjande av lokal med inventarier - TierpÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-27
PV2017-0144Inspektionsrapport från RegionarkivetÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2017-12-01
PV2017-0143Arkivbeskrivning för PrimärvårdenÄrendeTorun HallPrimärvården Behandlas2017-12-01
PV2017-0142Arkivansvarig och arkivredogörareÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-12-01
PV2017-0141Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2017-11-30
PV2017-0140SekretessärendeÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Behandlas2017-11-30
PV2017-0139Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2017-11-22
PV2017-0138Avtal - ISS tilläggsavtal - 1177 VårdguidenÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-11-20
PV2017-0137Gallring och destruktionÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Avslutat2017-11-17
PV2017-0136Avtal - Kopieringsmaskin - Enköpings HusläkarcentrumÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-11-16
PV2017-0135Synpunkter - Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-11-09
PV2017-0134Avtal - Larm - Gränbystadens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-11-07
PV2017-0133Avtal - S:t Lukas i Uppsala ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-11-02
PV2017-0132Avtal - Kaffemaskin - Knutby vårdcentralÄrendeDaniela FurfältPrimärvården Avslutat2017-10-31
PV2017-0131Avtal - Kaffemaskin - Länna vårdcentralÄrendeDaniela FurfältPrimärvården Avslutat2017-10-31
PV2017-0130Avtal - Bassäng - RehabforumÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-10-31
PV2017-0129Avtal - Larm Gottsunda vårdcentralÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2017-10-19
PV2017-0128Avtal - Larm Knivsta vårdcentralÄrendeAnna JanssonPrimärvården Avslutat2017-10-19
PV2017-0127Avtal - Larm Morgongåva distriktssköterskemottagningÄrendeOlof BengtsonPrimärvården Avslutat2017-10-19
PV2017-0126Avtal - Larm Heby vårdcentralÄrendeOlof BengtsonPrimärvården Avslutat2017-10-19
PV2017-0125Uppsägning av avtalÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-10-16
PV2017-0124Polisanmälan - Årsta vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2017-10-09
PV2017-0123Avtal - Kopieringsmaskin - Stenhagens vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-10-03
PV2017-0122Synpunkter - Gränbystadens vårdcentralÄrendeMaria CederbladPrimärvården Avslutat2017-10-03
PV2017-0121Synpunkter - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeMats GullikssonPrimärvården Avslutat2017-10-02
PV2017-0120Avtal - Kaffeautomat - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-09-25
PV2017-0119Avtal larm - PVLKÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-22
PV2017-0118Avtal - S:t Lukas i Uppsala ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-20
PV2017-0117Ansvarasfördelning mellan Cosmos och ElevhälsanÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-20
PV2017-0116Avtal - Lokalvård - Gottsunda vårdcentralÄrendePatricia LundénPrimärvården Avslutat2017-09-19
PV2017-0115Avtal - Förstärka arbetssätt i primärvården för personer med psykisk ohälsaÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-19
PV2017-0114Avtal - Kaffeautomat - Gränbystadens vårdcentralÄrendeMaria CederbladPrimärvården Avslutat2017-09-19
PV2017-0113Polisanmälan - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-09-19
PV2017-0112Avtal larm - Stenhagens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-09-08
PV2017-0111Avtal - FordonÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-08-10
PV2017-0110Förstudie - Svartbäckens vårdcentralÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-08-04
PV2017-0109Avtal - Larmförmedling Fålhagens vårdcentralÄrendeHannele RistolainenPrimärvården Avslutat2017-07-12
PV2017-0108Avtal - Gym, Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-07-07
PV2017-0107Fördelning av gemensamma lokaler, Primärvården - FolktandvårdenÄrendePrimärvården Avslutat2017-07-07
PV2017-0106Avtal - Väntrums-TVÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-07-05
PV2017-0105Synpunkter - KungsgärdetÄrendePrimärvården Avslutat2017-06-27
PV2017-0104Avtal - Kaffeautomat - Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-06-05
PV2017-0103Synpunker - Tierps jourmottagningÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0102Synpunkter - Samariterhemmets vårdcentralÄrendePrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0101Synpunkter - Öppettider på helgdagarÄrendePrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0100Synpunkter - PrimärvårdenÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0099Synpunkter - Enköpings husläkarcentrumÄrendePrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0098Synpunkter - Skutskärs vårdcentralÄrendeEva HammarinPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0097Begäran statestik - Östhammars jourmottagningÄrendeMaria WesterlundPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0096Synpunkter - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0095Synpunkter - Heby vårdcentralÄrendeOlof BengtsonPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0094Synpunkter - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0093Synpunkter - Eriksbergs vårdcentralÄrendeLouise HamarkPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0092Underhållsavtal - Thrombotrack - Östhammars vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-30
PV2017-0091Avtal - Larm - Tärnsjö distriktsköterskemottagningÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-29
PV2017-0090Avtal - Larm - Östervåla vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-29
PV2017-0089Synpunkter - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeMats GullikssonPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0088Kvalitetssäkring - RehabiliteringskoordinatorÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0087Samtycke att avbildas på bild eller i filmÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0086Behovsanalysrapport - Svartbäckens vårdcentralÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0085Behovsanalysrapport - Enköpings husläkarcentrumÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0084Underhållsavtal - Thrombotrack - Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2017-05-26
PV2017-0083ISS - TilläggsavtalÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-05-23
PV2017-0082Överenskommelse - ST-läkare - Fålhagens vcÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-23
PV2017-0081Avtal - Hjärt-lungsjukas förening NordupplandÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-23
PV2017-0080Akademikerförbundet - SynpunkterÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-23
PV2017-0079Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-05-22
PV2017-0078Avtal - Reklamblad - Lidh ReklamÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-05-12
PV2017-0077Avtal kaffemaskin Österbybruks vårdcentralÄrendeAnn Marlene LundinPrimärvården Avslutat2017-05-10
PV2017-0076Avtal - kaffemaskin, Örsundsbro vårdcentralÄrendeUlrika WiderholmPrimärvården Avslutat2017-05-09
PV2017-0075Avtal - Kopieringsmaskin - Gränbystadens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-05-03
PV2017-0074Avtal - Larm - Björklinge distriktsköterskemottagningÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2017-05-03
PV2017-0073Avtal - Larm - Fjärdhundra vårdcentralÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-05-03
PV2017-0072Avtal - Larm - Örbyhus distriktssköterskemottagningÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-04-28
PV2017-0071Avtal - Larm - Skärplinge distriktsköterskemottagningÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-04-28
PV2017-0070Avtal - Larm - Enköpings husläkarcentrumÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-04-28
PV2017-0069Avtal - Kaffeautomat - Östhammars vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-28
PV2017-0068Avtal - S:t Lukas i Uppsala - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-04-25
PV2017-0067Överenskommelse - ST-läkare - Östhammars vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-21
PV2017-0066Överenskommelse - ST-läkare - Storvreta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-21
PV2017-0065Överenskommelse - ST-läkare - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Avslutat2017-04-21
PV2017-0064Användaravtal - Luftvägsregistret - Skutskärs vårdcentralÄrendeEva HammarinPrimärvården Avslutat2017-04-21
PV2017-0063Polisanmälan - Enköpings husläkarcentrumÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2017-04-19
PV2017-0062Användaravtal - Luftvägsregistret - Enköpings husläkarcentrumÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2017-04-13
PV2017-0061Underhållsavtal - Thrombotrack - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Avslutat2017-04-13
PV2017-0060Underhållsavtal - Thrombotrack - Årsta vårdcentralÄrendeKatarina DahlgrenPrimärvården Avslutat2017-04-13
PV2017-0059Underhållsavtal - Thrombotrack - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2017-04-13
PV2017-0058Avtal - Kopieringsmaskin - Gimo vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-11
PV2017-0057Underhållsavtal - Thromotrack - Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2017-04-11
PV2017-0056Underhållsavtal - Thrombotrack - Eriksbergs vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-04-11
PV2017-0055Avtal - Kaffeautomat - Stenhagens vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Makulerat2017-04-11
PV2017-0054Avtal - LuftvägsregistretÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-24
PV2017-0053Synpunkter - Samariterhemmets vårdcentralÄrendeFredrik SettergrenPrimärvården Makulerat2017-03-22
PV2017-0052Förstudie - Ny vårdcentral i KnivstaÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-03-22
PV2017-0051Förstudie - Ny vårdcentral i RosendalÄrendeTord JanssonPrimärvården Behandlas2017-03-22
PV2017-0050Begäran om kopior på allmänna handlingarÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Avslutat2017-03-21
PV2017-0049Begäran om handlingarÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Avslutat2017-03-21
PV2017-0048Avtal - Kaffemaskin - Svartbäckens vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-20
PV2017-0047Synpunkter - Heby vårdcentralÄrendePrimärvården Avslutat2017-03-15
PV2017-0046Synpunkter - Knivsta bvcÄrendeAnna JanssonPrimärvården Avslutat2017-03-14
PV2017-0045Begäran om journal - FörsäkringsbolagÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Avslutat2017-03-14
PV2017-0044Avtal - Korttidsupplåtelse för idrottsutövningÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-14
PV2017-0043Avtal - Kaffeautomat - Gottsunda vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-07
PV2017-0042Ersättning - Knivsta vårdcentralÄrendeAnna JanssonPrimärvården Avslutat2017-03-07
PV2017-0041Frågor - födelsemärkeskontrollÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Avslutat2017-03-06
PV2017-0040Frågor - FödelsemärkeskontrollÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Makulerat2017-03-06
PV2017-0039Avtal - Bassäng - RehabforumÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-03-06
PV2017-0038Avtal - Kaffemaskin - Östervåla vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2017-03-06
PV2017-0037IVO - InspektionsmeddelandeÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2017-02-22
PV2017-0036Polisanmälan - Östhammars vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2017-02-22
PV2017-0035Inspektion från ArbetsmiljöverketÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-02-14
PV2017-0034Begäran om handlingar - SVTÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-02-14
PV2017-0031Synpunkter - Tierps vcÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-27
PV2017-0030Synpunkter - Alunda vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-27
PV2017-0029Östhammars vårdcentral - IVO ÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2017-01-27
PV2017-0028Medarbetarundersökning 2016 - PrimärvårdenÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Avslutat2017-01-24
PV2017-0027Avtal - Akvarium - Årsta vårdcentralÄrendeKatarina DahlgrenPrimärvården Avslutat2017-01-24
PV2017-0026Anmälan - IVOÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2017-01-20
PV2017-0025Dispensansökningar 2016ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-16
PV2017-0024Synpunkter - Alumunge vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-16
PV2017-0023Synpunkter - Årsta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-12
PV2017-0022Primärvårdsdirektörens vidaredelegering och Primärvårdens beslutsordningÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-03
PV2017-0021Gränby vårdcentral (PV2017-0147)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0020Lokaler - Gottsunda vårdcentral (PV2014-0128)ÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2017-01-02
PV2017-0019Primärvårdsdirektörens vidaredelegering och Primärvårdens beslutsordning (PV2014-0100)ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0018Vakansum (PV2014-0088)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Behandlas2017-01-02
PV2017-0017Lokaler - Östervåla (PV2014-0084)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Behandlas2017-01-02
PV2017-0016Mottagning för unga män med inriktning på sexuell och reproduktiv hälsa (PV2014-0078)ÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Behandlas2017-01-02
PV2017-0015Primärvårdens varumärke (PV2014-0038)ÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0014Stenhagens vårdcentral (PV2013-0041)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0013Lokalbehov på Samariterhemmet (PV2013-0035)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Behandlas2017-01-02
PV2017-0012Almunge vårdcentral (PV2010-0114)ÄrendeTord JanssonPrimärvården Behandlas2017-01-02
PV2017-0011Internkontroll - Rapport 2017ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0010Leverans till Regionarkivet 2017ÄrendeMaria ErikssonPrimärvården Behandlas2017-01-02
PV2017-0009Rekryteringsärenden 2017ÄrendeMaria WijkströmPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0008Representation 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0007Anmälda delegationsbeslut 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0006Verksamhetsuppföljning - Årsrapporter 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0005Månadsrapporter 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0004Primärvårdsdirektörsbeslut 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0003Regiondirektörsbeslut 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0002Protokollsutdrag från regionen 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2017-0001Förordnande som tf Primärvårdsdirektör 2017ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2017-01-02
PV2016-0040Uppsägning av avtal - Heby vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-30
PV2016-0039Avtal - Väntrums TVÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-30
PV2016-0038Fotografering 2016 - PrimärvårdenÄrendeCamilla SundénPrimärvården Avslutat2016-12-29
PV2016-0037Synpunkter - Knivsta vårdcentralÄrendeAnna JanssonPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0036Synpunkter - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeMats GullikssonPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0035Tilläggsavtal - Årsta vårdcentralÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0034Tilläggsavtal - Primärvårdens ledningskontorÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0033Tilläggsavtal - Primärvårdens ledningskontorÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0032Överenskommelse inför rekrytering ÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0031Avtal - Kaffemaskin - Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2016-12-27
PV2016-0030Meddelande - Inspektionen för vård och omsorgÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2016-12-22
PV2016-0029Avtal - Kopieringsmaskin - Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2016-12-13
PV2016-0028Avtal - Kopieringsmaskin - Flogsta vårdcentralÄrendeCamilla FryckstedtPrimärvården Avslutat2016-12-13
PV2016-0027Avtal - Bassäng - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2016-12-12
PV2016-0026Avtal - Nyttjande av lokal med inventarier - Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2016-12-12
PV2016-0025Polisanmälan - Heby vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-12-07
PV2016-0024Primärvårdens förvaltningsanalys år 2018-2020ÄrendeTorun HallPrimärvården Makulerat2016-12-06
PV2016-0023Beslut om driftsättning av leverans i R7e-arkivÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-11-28
PV2016-0022Avtal - Bassäng - EnköpingÄrendeMaria HermanssonPrimärvården Avslutat2016-11-18
PV2016-0021Avtal - Behovs- och förstudieavtalÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2016-11-16
PV2016-0020Tillsynsärende - Årsta vårdcentralÄrendeEva-Lena SjööPrimärvården Avslutat2016-11-10
PV2016-0019Morgongåva distriktssköterskemottagning - SynpunkterÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-10-27
PV2016-0018Avtal - Parkeringsplatser - PV/ITÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-10-14
PV2016-0017Överenskommelse ST-läkare - Svartbäckens vårdcentralÄrendeKarin AnderssonPrimärvården Avslutat2016-10-13
PV2016-0016TillsynsärendeÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Behandlas2016-10-05
PV2016-0015Polisanmälan - Björklinge distriktssköterskemottagningÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Behandlas2016-10-05
PV2016-0014Avtal - Kaffemaskin - Skutskärs vårdcentralÄrendeEva HammarinPrimärvården Avslutat2016-10-04
PV2016-0012Synpunkter - PrimärvårdspsykologerÄrendeTorun HallPrimärvården Avslutat2016-09-28
PV2016-0011Synpunkter - Tierps vårdcentralÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2016-09-14
PV2016-0010Synpunkter - Kungsgärdets vårdcentralÄrendeBarbro NordströmPrimärvården Avslutat2016-09-13
PV2016-0009Ansökan om projekt - Gottsundas ungdomsmottagningÄrendePatricia LundénPrimärvården Behandlas2016-09-07
PV2016-0008Ersättning olycksfall Årsta vårdcentral 2016-07-13ÄrendeTord JanssonPrimärvården Avslutat2016-09-07
PV2016-0007Avtal - Gym, Tierps vårdcentralÄrendeMonica PetterssonPrimärvården Avslutat2016-09-02
PV2016-0006Polisanmälan - Björklinge dskÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-09-01
PV2016-0005Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-08-30
PV2016-0003Klagomål - Örsundsbro vårdcentralÄrendeUlrika WiderholmPrimärvården Avslutat2016-08-22
PV2016-0002Polisanmälan - Gottsunda vårdcentralÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-08-18
PV2016-0001Avtal - Bilplatsavtal - PVLKÄrendeAnneli ErikssonPrimärvården Avslutat2016-08-18