Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
RUN2017-0148Fyrspår och nya stadsdelarÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-14
RUN2017-0147Ansökan Kommersiell service Oxsätra Åkerlänna UtvecklingÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-13
RUN2017-0146Ansökan SciFest18 ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-13
RUN2017-0145KOMPIS havsplanering, delegationsbeslut 2017ÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-13
RUN2017-0144Ansökan Hemsändningsbidrag Heby 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-12
RUN2017-0143Ansökan Hemsändningsbidrag Tierp 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-12
RUN2017-0142Dig4Export, Almi UppsalaÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-11
RUN2017-0141Digital kommunikationsutveckling, Visit RoslagenÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-11
RUN2017-0140Uppsala tar ansvar 2017ÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-11
RUN2017-0139Ansökan Verksamt.se/UppsalaÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-11
RUN2017-0138Ansökan Bonden i Skolan 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-11
RUN2017-0137Statlig medfinansiering 2019ÄrendeJosefin ÅrevallRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-12-08
RUN2017-0136ÖMS projektkartläggningÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0135Ansökan Digital kommunikationsutveckling VisitRoslagenÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0134Ansökan Mentorer till UF-lärare från näringslivet i Uppsala län UFÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0133Ansökan Handelsutveckling i en växande region TierpÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0132Ansökan Grönare ljus över näringen EnköpingÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0131Ansökan Hållbart Innovationssystem ALMIÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0130Ansökan Sync ALMIÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0129Medborgarfråga GC-väg 288 vid GimoÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-24
RUN2017-0128Rekvisition av nationella medel livsmedelÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-22
RUN2017-0127UpplandsstiftelsenÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-21
RUN2017-0126Ansökan kommersiell service Lylan/Tempo 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-20
RUN2017-0125Ansökan Kommersiell Service Lunda handel 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-20
RUN2017-0124Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av öppningsbar bro, väg 841 AlmarestäketÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-17
RUN2017-0123Åtgärdsvalsstudier för stationer Skutskär - Storvreta och Östervålastråket, väg 272ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-11-15
RUN2017-0122Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-11-08
RUN2017-0121Samrådsmöte för anläggning av ny stäckning väg 1103 Tulkavägen förbi Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun, Stockholms länÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-11-07
RUN2017-0120Ansökan Kommersiell service Nära Dej Skokloster 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-31
RUN2017-0119Ansökan kommersiell service Stratus 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-31
RUN2017-0118Remissyttranden avseende förslag till länsplaner för regional transportinfrastrukturÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-10-31
RUN2017-0117Almi Företagspartner UppsalaÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-23
RUN2017-0116ÅteranvändasÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-20
RUN2017-0115Budget Regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-20
RUN2017-0114LTP verksamhetsplan 2018 med utblick 2021ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-20
RUN2017-0113Verksamhetsstöd - Avtalsförslag med främjaraktörerÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-20
RUN2017-0112Utvecklingsprojekt Base 10ÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-19
RUN2017-0111Kommunsamråd 2018ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-19
RUN2017-0110Initiativ: Studie - Varför mår ungdomar sämreÄrendeKarin TrotzigRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-19
RUN2017-0109Insatser för livsmedelsstrategins genomförandeÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-16
RUN2017-0108Samrådsremiss för gång- och cykelväg Älvkarleby-Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-13
RUN2017-0107Inbjudan till samråd, Nyps användaravtalÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-13
RUN2017-0106Föreslag om regionalt cykelnätÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-13
RUN2017-0105ÅVS Lurbo-VretaÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-12
RUN2017-0104Saknad GC-väg längs väg 288 mellan Alunda och GimoÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-10-03
RUN2017-0103Skrivelse till Trafikverket Region Öst gällande åtgärdsvalsstudierÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-29
RUN2017-0102Remiss avseende länsplan för regional transportinfrastrukturplan för Västmanlands län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-27
RUN2017-0101Fossilfria och effektiva transporter ÖMS - utvecklingsprojekt (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-27
RUN2017-0100Etablering regionalt Exportcenter Uppsala länÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-26
RUN2017-0099Remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs länÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-25
RUN2017-0098Remiss förändringar väg 76ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-22
RUN2017-0097Förslag till nya föreskrifter för väg 76, Uppsala länÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-22
RUN2017-0096Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-22
RUN2017-0095Remiss Länsplan 2018-2029 Region DalarnaÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-19
RUN2017-0094Remissyttrande avseende nationell plan för transportsystemet 2018�2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-18
RUN2017-0093Utvärdering av Region Uppsalas medlemskap i Stockholmsregionens BrysselkontorÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-15
RUN2017-0092Cykelväg/gångväg i fjärdhundra, längs väg 254ÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-15
RUN2017-0091Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 2017 - 2020ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-14
RUN2017-0090Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens givna uppdrag 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-13
RUN2017-0089�LaddinfraÖst 2,0� - utvecklingsprojekt (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-12
RUN2017-0088Remisseminarium om upprättande av länsplan för regional transportinfrastruktur och nationell transportplan för perioden 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-07
RUN2017-0087Statliga uppdragÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-05
RUN2017-0086HN-2017/12 Inbjudan att lämna synpunkter på avgränsning av miljöbedömning av Länstransportplan för perioden 2018-2029 ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-09-05
RUN2017-0085GC-överfart Starbo-väg 55ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-05
RUN2017-0084East Central Sweden-Smart region (ECS-ISR)ÄrendeErik AsplundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-04
RUN2017-0083Ansökan Konsumenter och livsmedelskedjans produktutvecklingÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-09-03
LS2017-0444Avgränsningssamråd för Miljöbedömning av länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna år 2018 � 2029 - yttrande senast 30/9ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-08-28
RUN2017-0082Sammanträdestider för regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-08-24
RUN2017-0081ERUF Innovationsprojekt East Central Sweden - The Innovative Smart RegionÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-08-14
RUN2017-0080Ansökan gällande Smart specialisering Östra Mellansverige (ÖMS)ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-08-10
RUN2017-0079Utvidgat folkhälsouppdrag för Upplandsstiftelsen - FINA - Folkhälsa I Natur för Alla - informationÄrendeChristina LindbergRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-19
RUN2017-0078Ansökan Växtzon 2.0_UICÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-07
RUN2017-0077Ansökan Smart Tillväxt_AlmiÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-07
RUN2017-0076RIK projektÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-04
RUN2017-0075Ansökan Lokala Cirkulära LivsmedelskedjorÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-03
RUN2017-0074Ansökan Indivator RS Start UP_RS JuniorÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-07-03
RUN2017-0073Samrådsmöte - anläggning ny bro vid Stäket väg841 Upplands-BroÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-07-03
RUN2017-0072Ansökan Lead4ChangeÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-06-30
RUN2017-0071Trafiksäkerhet Näs-FockstaÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-06-30
RUN2017-0070Ansökan Hera Hub 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-06-15
RUN2017-0069Inspel till utredningen Sveriges besöksnäring UppsalaÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-06-12
RUN2017-0068Serviceavtal med BiogasÖst ABÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-31
RUN2017-0067Gemensam ESF-mobilisering inom ÖstramellansverigeÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-31
RUN2017-0066Gemensam ERUF-mobilisering inom Östramellansverige ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-31
RUN2017-0065Utveckla BioDrivÖst - projektmedfinansiering ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-31
RUN2017-0064Övertagande av Regionförbundet Uppsalas projektÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-29
RUN2017-0063Konsultavtal upphandling film - projekt #jagmedÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-05-22
RUN2017-0062Ansökan Business Arena StockholmÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-19
RUN2017-0061Ansökan 1:1 Business By Me 2017ÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-18
RUN2017-0060Medfinansiering Utveckla BioDriv Öst (ERUF)ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-15
RUN2017-0059Överenskommelse om samarbete mellan länen i Östra Mellansverige gällande strukturfondsarbetet 2017-2018ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-15
RUN2017-0058Projekt Start-UP-sala_ALMIÄrendeToni JonssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-10
RUN2017-0057Augmented Export, besöksnäringsprojekt för hållbar produktutvecklingÄrendeKarin SödergrenRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-09
RUN2017-0056Sammanträdestider för regionala utvecklingsnämnden 2018ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-08
RUN2017-0055LTP 2014 2025ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-08
RUN2017-0054Samrådsmöte för anläggning av ny bro vid Erikssund, väg 263ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-05-05
RUN2017-0053Projektansökan - Nyanlänt företagande - Organisationen Företagarna ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-05-03
RUN2017-0052Heby lastterminalÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0051Farledsfördjupning Hargs hamnÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0050Remissyttrande avseende förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0049Rapport T1 - ekonomiÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0048Appointment of LEAR for Uppsala Lans Landsting (Region Uppsala) regarding EU's researchprogram Horizon 2020ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0047Tertialrapporter RUN 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-04
RUN2017-0046Återrapportering angående plan för Region Uppsalas fortsatta arbete med att utveckla DalastråketÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-04-03
RUN2017-0045Kommunsamråd 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-17
RUN2017-0044Länstransportplan - uppföljning 2016ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-13
RUN2017-0043Skrivelser för kännedom 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-09
RUN2017-0042Medfinansiering av värdskap för mänskliga rättighetsdagarnaÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-07
RUN2017-0041Positionspapper om EU:s Sammanhållningspolitik 2020+ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-06
RUN2017-0040Överenskommelse om samarbete mellan länen i Östra Mellansverige gällande strukturfondsarbete 2017-2018ÄrendeAndrew MetcalfeRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-06
RUN2017-0039Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-06
RUN2017-0038Beslut om verksamhetsstöd 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-06
RUN2017-0037Medborgarsvar framkomlighet väg 288ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-03-01
RUN2017-0036Återrapportering 2016 - Regionförbundet Uppsala län En sammanfattning av verksamheten för utgiftsområde 19 Regional tillväxt ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-28
RUN2017-0035Uppdragsbeskrivning forum för fysisk planering (FFFP)ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-21
RUN2017-0034Informationer till regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-20
RUN2017-0033Länstransportplan (LTP) årssnurraÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-14
RUN2017-0032Fastställelse av föredragningslista regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-10
RUN2017-0031Regionalt Serviceprogram för Uppsala län 2014-2018ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-08
RUN2017-0030BredbandskoordinatorÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-08
RUN2017-0029Avgränsningssamråd avseende miljöbedömning för region Örebros länstransportplan 2018-2029ÄrendeRickard EhnRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-02-06
RUN2017-0028Utvecklingschefens rapport till regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-01
RUN2017-0027Cykelstrategi för Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-02-01
RUN2017-0026Avgränsningssamråd för miljöbedömning av länstransportplanen för Södermanlands län 2018-2029ÄrendeRickard EhnRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-30
RUN2017-0025Kompis projektet havsplaneringÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-26
RUN2017-0024Avtal avseende medverkan i #jagmed - Unga utbildning och arbeteÄrendeShara UnnebergRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-25
RUN2017-0023Bekräftelse eknomiska åtaganden anslagspost 24 under 1:1 Regionala tillväxtåtgärderÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-24
RUN2017-0022Nomineringar till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraftÄrendeTomas StavbomRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-20
RUN2017-0021Remissyttrande angående ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018�2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning.ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-19
RUN2017-0020Åtgärdsvalsstudie resande till och från VängeÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0019Svar angående Knivsta kommuns förtydligande gällande investeringsmedel för cykelväg utmed länsväg 255 mellan Flottsund�VassundaÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0018Länstransportplan 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-19
RUN2017-0017Regionala utvecklingsmedel, medlemskap och serviceavgifterÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-19
RUN2017-0016Uppdrag 3*3 till förvaltningenÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0015Regionala utvecklingsnämndens budget 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-19
RUN2017-0014Regionala Utvecklingsmedel - 1:1ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-16
RUN2017-0013Affärsutvecklingscheckar 2017-2019ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-16
RUN2017-0012Remiss - Krav och råd för planläggningsprocessenÄrendeRickard EhnRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-16
RUN2017-0011Beredning av ärenden till regionala utvecklingsnämndens sammanträden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-13
RUN2017-0010Kurser och konferenser 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-13
RUN2017-0009Val av ledamöter till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskottÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-13
RUN2017-0008Sammanträdestider för regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-13
RUN2017-0007Sammanträdestider för regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-13
RUN2017-0006Delegationsordning för regionala utvecklingsnämndenÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-12
RUN2017-0005Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslutÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-12
RUN2017-0004Anmälan av beslut enligt delegation för regionala utvecklingsnämndenÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-12
RUN2017-0003Kallelser och protokoll regionala utvecklingsnämnden 2017ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-12
RUN2017-0002Budget RUN 2017ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionala utvecklingsnämndenBehandlas2017-01-12
RUN2017-0001Planering och beslut för hållbar utvecklingÄrendeRickard EhnRegionala utvecklingsnämndenAvslutat2017-01-11