Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
LA2018-0591Förfrågan om PAD-svarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-19
LA2018-0590Begäran om journalkopia från Nyby vårdcentral mm.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-19
LA2018-0589Förfrågan om köpehandlingar för bostadsrättÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-10-19
LA2018-0588Inför leverans av gallringsmassor till Företagens historia, Flogsta vårdcentralÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-10-19
LA2018-0587Arkivering av nya intranätetÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-10-18
LA2018-0586Framtagning till forskarbesök 2018-10-17ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-18
LA2018-0585Begäran om barnhälsovårdssjournalÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2018-10-18
LA2018-0584Begäran om journalhandlingar från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2018-10-18
LA2018-0583Felsänd postÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-18
LA2018-0582Arbete med dokumenthanteringsplan för Kultur och Bildning (KoB)ÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-10-17
LA2018-0581Ska orosanmälan diarieföras?ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-17
LA2018-0580Rekvisition av journalhandlingar från Patologiska institutionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2018-10-17
LA2018-0579Rekvisition av journalhandlingar från Patologiska institutionenÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2018-10-17
LA2018-0578Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2018-10-17
LA2018-0577Rekvisition av journalhandling från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeViktoria JanssonRegionarkivetBehandlas2018-10-17
LA2018-0576Begäran om journal från Brukshälsan SöderforsÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-10-16
LA2018-0575Fråga om förvaring i skåpÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-16
LA2018-0574Begäran om journal från Familjedoktor Dag GillstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-16
LA2018-0573Begäran om journal från Familjedoktor Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-15
LA2018-0572Förfrågan om journaler från kurhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-10-15
LA2018-0571Begäran om journal från BUP Ulleråker/Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-10-15
LA2018-0570Begäran om journal från familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-15
LA2018-0569Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-15
LA2018-0568Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-10-15
LA2018-0567Begäran om journal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-15
LA2018-0566Fråga ang funktionspolitiskt programÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-10-15
LA2018-0565Begäran om uppgifter ur patientjournal från Läkarmottagning Bo Vilhelmsson Ortopedspecialist i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-12
LA2018-0564Begäran om uppgifter ur patientjournal från Anders Grängsjö läkarpraktik ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-12
LA2018-0563Begäran om uppgifter ur journal från Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-12
LA2018-0562Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-12
LA2018-0561Begäran om uppgifter ur journal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-12
LA2018-0560Rapport om Resurscentrums dokumenthanteringsplanerÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-10-12
LA2018-0559Kommande leverans av handlingar rörande Föreningen Uppsala sjuksköterskehemÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-11
LA2018-0558Kommande leverans av handlingar rörande Uppsala sjuksköterskehemÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-11
LA2018-0557Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-11
LA2018-0556Begäran om journalkopia från Familjedoktorn, Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-11
LA2018-0555Ansökan om studieintyg från sjuksköterskeutbildningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-11
LA2018-0554Skyltning till regionarkivets lokalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-10-10
LA2018-0553Förfrågan om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-10
LA2018-0552Förfrågan om bygg- och systemhandlingar Akademiska sjukhuset byggnad B17ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-10
LA2018-0551Begäran om uppgifter ur patientjournal från Elisabethsjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-10
LA2018-0550Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-10
LA2018-0549Begäran om anställningsavtal från Regionförbundet Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-10
LA2018-0548Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-10
LA2018-0547Begäran om uppgifter ur tandvårdsjournal från Folktandvården LiljeforstorgÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-08
LA2018-0546Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-08
LA2018-0545Moderna försäkringars begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-08
LA2018-0544Beställning av journalkopia Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-10-05
LA2018-0543Begäran om journalkopior från 1970-talets första hälftÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-04
LA2018-0542Leverans av protokoll från Habilitering och hjälpmedelÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-10-04
LA2018-0541Begäran om journalkopia från Elisabethsjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-04
LA2018-0540Begäran om kopia av patientjournal från Familjedoktorn, Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-04
LA2018-0539Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-04
LA2018-0538Begäran om kopia av förlossningsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-10-04
LA2018-0537Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-10-03
LA2018-0536Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-10-03
LA2018-0535Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-10-03
LA2018-0534Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-10-03
LA2018-0533Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-10-03
LA2018-0532Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0531Beställning av leverantörsfakturor och fakturabeloppÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0530Beställning av uppgifter ur förlossningsjournal Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-03
LA2018-0529Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-10-02
LA2018-0528Beställning av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-02
LA2018-0527Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0526Fråga rörande dokumentation från Folke Bernadottehemmet.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0525Beställning av journalkopior Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0524Beställning av journalkopior Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0523Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0522Beställning av journalkopior ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-10-01
LA2018-0521Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-28
LA2018-0520Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-28
LA2018-0519Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-28
LA2018-0518Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag Gillstring ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-27
LA2018-0517Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GilstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-27
LA2018-0516Kostnad för arkivering av privata vårdgivares patientjournaler ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-09-27
LA2018-0515Möte med ArkivutredningenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-09-27
LA2018-0514Begäran om att ta del av anställningsuppgifter från Tierps sjukhusÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-09-27
LA2018-0513Fråga från MSI om hantering av elektroniska upptagningar av främst filmmaterialÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-09-26
LA2018-0512Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Obstetriska kliniken vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-26
LA2018-0511Begäran om att ta del av uppgift i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-26
LA2018-0510Regionarkivets synpunkt angående förslag från Inera om gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänsterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-09-25
LA2018-0509Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-25
LA2018-0508Uppsägning av avtal för VisAlfaÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-09-25
LA2018-0507Begäran om att ta del av patientjournalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-09-25
LA2018-05062018 års praktik av ABM-studenter från Uppsala universitetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-09-25
LA2018-0505Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Obstetriska kliniken, Akademiska sjukhuset.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-24
LA2018-0504Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-09-24
LA2018-0503Begäran om att ta del av avtalsärende. ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-09-24
LA2018-0502Journalbeställning för onkologisk utredningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-21
LA2018-0501Beställning av journalkopia från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-21
LA2018-0500Rekvisition av journalhandlingar från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-20
LA2018-0499Begäran om uppgifter ur patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-19
LA2018-0498Begäran om uppgifter ur patientjournal från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-19
LA2018-0497Begäran om journalkopia från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-18
LA2018-0496Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-18
LA2018-0495Begäran om betygskopia från vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-17
LA2018-0494Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-09-17
LA2018-0493Förfrågan om födelsejournal, barnavårdsakt mm.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-09-17
LA2018-0492Tunåsens sjukhus organisation 1979ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-14
LA2018-0491Tillvägagångssätt och kostnader för kopia av vaccinationsuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-13
LA2018-0490Begäran om utlämnade av betygskopia från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-13
LA2018-0489Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-13
LA2018-0488Förfrågan om arkiverings- och gallringsplan för röntgenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-09-13
LA2018-0487Begäran om journalkopia från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-13
LA2018-0486Begäran om journalkopia från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-13
LA2018-0485Hantering av forskningsstudierÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-12
LA2018-0484Folkrörelsearkivet för Uppsala län 40 år - inbjudan till födelsedagsfirandeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-12
LA2018-0483Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-12
LA2018-0482Arkivering av minnesanteckningar från Vårdkedjan, länsövergripande samverkansgruppÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-11
LA2018-0481Begäran om journalkopia från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-11
LA2018-0480Fråga om arkivering av webbplatsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-11
LA2018-0479Begäran om utlämnade av journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-11
LA2018-0478Begäran om utlämnande av journalkopia från UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-10
LA2018-0477Begäran om utlämnande av journalkopia från Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-10
LA2018-0476Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-10
LA2018-0475Begäran om uppgifter ur journalhandling från Dag Gilstring, FamiljedoktornÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-10
LA2018-0474Begäran om utlämnande av betygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-10
LA2018-0473Leverera gallringsmassor till Företagens historiaÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-09-07
LA2018-0472Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från vårdgivare i Uppsala län ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-07
LA2018-0471Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-07
LA2018-0470Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från vårdgivare i Uppsala 1942ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-09-07
LA2018-0469StudiebesökÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-09-07
LA2018-0468Avveckling av systemet Vårdsynpunkter (VSP) 1.0ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-09-06
LA2018-0467Förfrågan angående journalbeställningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-05
LA2018-0466Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för KollektivtrafikförvaltningenÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-09-05
LA2018-0465Beställning av personalmatriklarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-09-04
LA2018-0464Beställning av journalkopia ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-04
LA2018-0463Beställning av journalkopia Familjedoktorn Dag Gilstring/Björn NäslundÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-04
LA2018-0462Beställning av diverse journalhandlingar ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-03
LA2018-0461Beställning av födelsetid i förlossningsjournal Akademiska sjukhuset år 1999ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-09-03
LA2018-0460Fråga om bevarande- och gallringsregler för digitaliserade pappershandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-09-03
LA2018-0459Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-31
LA2018-0458Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-31
LA2018-0457Fråga om gallringÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-08-31
LA2018-0456Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-30
LA2018-0455Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-29
LA2018-0454Begäran om att ta del av betygsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-28
LA2018-0453Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-28
LA2018-0452Begäran om att ta del av handlingar i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-28
LA2018-0451Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-28
LA2018-0450Begäran om att ta del av uppgifter rörande Uppsala läns landsting.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-08-27
LA2018-0449Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-24
LA2018-0448Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-24
LA2018-0447Begäran om kopior av förlossningsjournaler fån akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-24
LA2018-0446Begäran om kopia av egen förlossningsjournal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-24
LA2018-0445Begäran om kopia av allmän handling, kursplaner ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-24
LA2018-0444Förfrågan om vaccinationsuppgifterÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-23
LA2018-0443Förfrågan om födelsetidpunktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-23
LA2018-0442Begäran om kopia av egen journal från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-23
LA2018-0441Begäran om journalkopia från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0440Förfrågan om ögonfotografierÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-22
LA2018-0439Förfrågan om tjänstgöringsintygÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-22
LA2018-0438Förfrågan om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0437Begäran om kopior av personalmatriklarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-22
LA2018-0436Leverans av handlingar rörande fonder och stiftelser från regionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-08-22
LA2018-0435Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Nära Vård och HälsaÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-08-22
LA2018-0434Fråga ang. utvidgning av BB vid Akademiska sjukhuset år 1933ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-21
LA2018-0433Leverans från Regionkontoret av enstaka handlingar tillhörande akterÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-08-21
LA2018-0432Begäran om journalkopia från Concare ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-20
LA2018-0431Begäran att ta del av handlingar från Musik i UpplandÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-20
LA2018-0430Begäran om kopia av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-20
LA2018-0429Förfrågan om uppgift ur allmän handling, födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-16
LA2018-0428Genomgång av handlingar hos Wik, bevara eller gallraÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-08-16
LA2018-0427Begäran om journalkopia från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-15
LA2018-0426Begäran om journalkopior från Ulleråkers sjukhus och Samariterhemmets sjukhus.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-15
LA2018-0425Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-15
LA2018-0424Begäran om journalkopia från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-15
LA2018-0423Begäran att ta del av ritningar över byggnad på UlleråkersområdetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-15
LA2018-0422Beställning av kopia av egen journal från Uppsala privatklinik - Clinic RajanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-08-15
LA2018-0421Begäran om journalkopia från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-14
LA2018-0420Förfrågan om patientjournal från Ulleråkers sjukhus.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-08-14
LA2018-0419Begära om att ta del av betygsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-13
LA2018-0418Personuppgiftsbiträdesavtal Alfa kommun o landsting för projekt arkivering av journal IIIAvtalsärende Leif SandbergRegionarkivetAvslutat2018-08-13
LA2018-0417Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0416Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0415Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0414Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-10
LA2018-0413Hantering av avslutningsenkätÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-08-10
LA2018-0412Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-09
LA2018-0411Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-09
LA2018-0410Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn, Dag GillstringÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-09
LA2018-0409Begäran om att ta del av uppgifter i förlossningsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0408Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0407Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården SkutskärÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-08-08
LA2018-0406Begäran om verifiering av betygsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0405Hantering av minnesanteckningarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-08-08
LA2018-0404Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0403Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-08
LA2018-0402Leverans av handlingar rörande fonder och stiftelser från RegionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-08-07
LA2018-0401Förfrågan om gallringÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-08-03
LA2018-0400Begäran om att ta del av uppgifter i förlossningsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-08-03
LA2018-0399Hantering av Over Head (OH)-bilderÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-08-02
LA2018-0398Leverans av tandvårdsjournaler från sjukhustandvården Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-08-01
LA2018-0397Begäran om kopior av journalanteckningar ur Familjedoktorns arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-08-01
LA2018-0396Beställning om kopior av avliden anhörigs journalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-07-31
LA2018-0395Hantering av vepor hos Fastighet och ServiceÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-07-31
LA2018-0394Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-25
LA2018-0393Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-07-24
LA2018-0392Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-24
LA2018-0391Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-07-23
LA2018-0390Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från familjedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-19
LA2018-0389Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-19
LA2018-0388Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-18
LA2018-0387Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhuset ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-18
LA2018-0386Begäran om att ta del av journalhandlingar från familjedoktorn.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-17
LA2018-0385Begäran om att ta del av handlingar i Barnavårdsombudets arkivÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-17
LA2018-0384Fråga om s.k. e-pliktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-07-13
LA2018-0383Begäran om journalkopia från HjärtcentrumÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-07-13
LA2018-0382Begäran om journaluppgifter upprättade vid Bålsta vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-12
LA2018-0381Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetMakulerat2018-07-12
LA2018-0380Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-12
LA2018-0379Beställning av betyg från Kronåsskolan, landstingets vårdskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-11
LA2018-0378Begäran om journalkopior från ett flertal vårdinrättningarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-11
LA2018-0377Begäran av uppgifter om födelsetid, längd och viktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-10
LA2018-0376Begäran om journalkopia från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-07-10
LA2018-0375Beslut om personalbostadsuppdragÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-07-10
LA2018-0374Ansökan om uppgifter ur patientjournal rörande Familjedoktorn Dag Gilstrings mottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-09
LA2018-0373Begäran om kopia av patientjournal rörande Dr Gilstring läkarmottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-07-09
LA2018-0372Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för IT och systemtjänsterÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-07-09
LA2018-0371Begäran om journalkopia gällande Familjedoktorn ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-07-09
LA2018-0370Information om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-09
LA2018-0369Fråga om handhavande inför rekvisition av patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-06
LA2018-0368Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Familjedoktorn UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-06
LA2018-0367Leverans av personalakter från Gamla Uppsala Buss ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-07-04
LA2018-0366Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-04
LA2018-0365Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-04
LA2018-0364Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-03
LA2018-0363Konstombudsuppdraget i Region UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-07-03
LA2018-0362Föreläsningsserien Uppsala Arkivcentrum 2019ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-07-03
LA2018-0361Avtal med Daglig verksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-07-03
LA2018-0360Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från FamiljedoktornÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-02
LA2018-0359Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter i journal från företagshälsovårdÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-07-02
LA2018-0358Begäran om journalkopia, FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-29
LA2018-0357Leverans av arkivhandlingar från sjukhustandvården i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-06-29
LA2018-0356Beställning av journalkopia, affektiv mottagningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-29
LA2018-0355Beställning av journalkopia, obstetriska klinikenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-29
LA2018-0354Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-28
LA2018-0353Betygsfråga, vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-06-27
LA2018-0352Leverans från nämndkansliet av handlingar från arbetsgrupper i system AIDAÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-06-27
LA2018-0351Begäran om betygskopia, vårdlinjenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-27
LA2018-0350Begäran om betygskopia, undersköterskeutbildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-27
LA2018-0349Beställning av födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-26
LA2018-0348Begäran om betygskopia, KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-26
LA2018-0347Begäran om journalkopia från FamiljedoktornÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-26
LA2018-0346Fråga om tillämpning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-06-25
LA2018-0345Begäran om terminsbetyg från vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0344SekretessärendeÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0343Begäran om journalkopia från BUP UppsalaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0342Beställning av personalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-25
LA2018-0341Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0340Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0339Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdscentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0338Begäran om terminsbetyg från Kronåsskolan landstingets vårdgymnasiumÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0337Begäran om handlingar från årsstämmorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0336Begäran om uppgifter ur journalhandling från Helsingborgs lasarettÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-21
LA2018-0335Begäran om uppgifter ur patientjournal från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-20
LA2018-0334Begäran om uppgifter ur journalhandling från Familjedoktorn Dag GilstringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-20
LA2018-0333Begäran om uppgifter ur patientjournaler från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-20
LA2018-0332Fråga från Kollektivtrafikförvaltningen om gallring och GDPRÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-06-20
LA2018-0331Album om Olands barnkoloniÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-06-19
LA2018-0330Begäran om barnhälsovårdsjournalens sammanfattningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-19
LA2018-0329Begäran om barnhälsovårdsjournalens sammanfattningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-19
LA2018-0328Arkivering av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-18
LA2018-0327Åtkomst till Familjedoktorn i Uppsalas handlingar efter nedläggningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-18
LA2018-0326Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-06-18
LA2018-0325Begäran om uppgifter från RegionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-06-15
LA2018-0324Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-15
LA2018-0323Beställning av uppgifter ur förlossningsjournal: födelsetid, längd och vikt. Akademiska sjukhuset.ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-15
LA2018-0322Beställning av journalkopia Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-14
LA2018-0321Beställning av lönespecifikationer 1997-1999 Akademiska sjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-14
LA2018-0320Beställning av journalkopia Elisabeth Zetterström Läkarpraktik ABÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-14
LA2018-0319Fråga om protokoll i OneNoteÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0318Information angående beslut om gallring av Journal III-databaserÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-06-13
LA2018-0317Beställning av journalkopia ElisabethsjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0316Beställning av journalkopior Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0315Beställning av personalhandlingar från RegionförbundetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-13
LA2018-0314Beställning av anbud i upphandlingen "Regionbuss interim" genomförd 2010ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-12
LA2018-0313Beställning av betyg från VårdhögskolanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-12
LA2018-0312Beställning av personalmatrikelÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-12
LA2018-0311Förfrågan om vaccinationsuppgifterÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-12
LA2018-0310Förfrågan om barnhemÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-11
LA2018-0309Förfrågan rörande barnhälsovårdsjournal från Östhammars vårdcentralÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-06-11
LA2018-0308Fråga om personuppgiftsansvar för kvalitetsregisterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-11
LA2018-0307Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-07
LA2018-0306Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-07
LA2018-0305Kompatibilitetsläge i Internet Explorer i samband med problem i R7e-arkivÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-06-05
LA2018-0304Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-06-05
LA2018-0303Utlämnande av uppgifter till forskningsprojekt "Retroaktiv granskning av journaler för sjukvård gällande individer som tagit sitt liv 2015 och 2012".ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-06-05
LA2018-0302Begäran om att ta del av betygsdokumentation från VårdhögskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-05
LA2018-0301Begäran om att ta del av handlingar i Omsorgstyrelsens arkivÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-06-04
LA2018-0300Begäran om att ta del av betygsdokumentation från KronåsskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-06-04
LA2018-0299Begäran om journalkopia från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-06-01
LA2018-0298Utlåning av arkivhandling till UpphandlingsenhetenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-06-01
LA2018-0297Förfrågan om bevarandebeslut för kvalitetsregister vid Uppsala Clinical Research CenterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-06-01
LA2018-0296Förfrågan om att tyda information ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-06-01
LA2018-0295Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för PersonalenhetenÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-06-01
LA2018-0294Fråga från Kultur och bildning om gallring och GDPRÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-05-30
LA2018-0293Förfrågan om arkivhandlingar avseende kioskbyggnad i UlleråkerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-05-30
LA2018-0292Leverans av patientjournaler från Folktandvården BålstaÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-05-29
LA2018-0291Rekvisition av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-29
LA2018-0290Rekvisition av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-29
LA2018-0289Begäran om uppgift ur egen tandvårdsjournal från Folktandvården i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-05-29
LA2018-0288Begäran om uppgifter ur patientjournal från BrukshälsanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-28
LA2018-0287Fråga om tillvägagångssättÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-28
LA2018-0286Begäran om studieintyg från VårdhögskolanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-28
LA2018-0285Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-25
LA2018-0284Diarieföring av upplysning om hantering av personuppgifterÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-05-25
LA2018-0283Personalakter Regionförbundet Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-24
LA2018-0282Begäran om uppgifter ur patientjournal från Hälsojouren AB (Hälsojouren Berens & Hallmin AB)ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-24
LA2018-0281Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan i Söderfors ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-24
LA2018-0280Leverans av arkivhandlingar från konstföreningen vid Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-05-23
LA2018-0279Begäran om intyg för kompletteringskurs Vårdhögskolan Institutionen för sjukgymnasikÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-23
LA2018-0278Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för PatientadministrationÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-05-23
LA2018-0277Ansökan om uppgifter ur patientjournal från Salberga sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-23
LA2018-0276Skanningsföretaget Devo IT en del av S4F Progress ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-23
LA2018-0275Meddelande om åtgärdande av felanmälan - återfjädrande öppningsknappÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-22
LA2018-0274Ansökan om vinnande anbud på upphandling Gamla Uppsala BussÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-22
LA2018-0273Begäran om uppgifter ur patientjournal från Fålhagens vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-22
LA2018-0272Handlingar rörande ambulanssjukvård på Uppsala stadsarkivÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-05-22
LA2018-0271Begäran om examensbevis från Vårdhögskolan i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-21
LA2018-0270Begäran om uppgifter från Akademiska sjukhuset Psykiatriska klinikenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-21
LA2018-0269Beställning av betyg från KronåsskolanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-21
LA2018-0268Förfrågan om journalhandlingar från Rättspsykiatriska kliniken i UppsalaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-18
LA2018-0267Fråga angående diarieföringÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-05-18
LA2018-0266Beställning av bild ur Landstingets personaltidning Upptinget nr 3 år 2008ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-18
LA2018-0265Beställning av journalhandlingar sända till Folktandvården i ÅrstaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-18
LA2018-0264Beställning av personalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-17
LA2018-0263Beställning av betygskopia tandsköterskeutbildning Kronåsskolan (Vårdgymnasiet)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-16
LA2018-0262Fråga om klassificeringsstruktur för Region UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-15
LA2018-0261Beställning av kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-15
LA2018-0260Beställning av journalkopia barnhabiliteringen och ögonmottagningen Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-14
LA2018-0259Beställning av kopia av skolhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-14
LA2018-0258Beställning av journalkopia Enköpings lasarett och Akuten Malmö 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-05-14
LA2018-0257Utvärdering om upphandling av digitaliseringstjänsterÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-05-14
LA2018-0256Hantering av leverans av kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-05-11
LA2018-0255Begäran om betygskopia från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-09
LA2018-0254Omhändertagande av patientjournaler från Concare ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-05-09
LA2018-0253Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-09
LA2018-0252Förfrågan om patientjournal från Akademiska sjukhuset, 1950-taletÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0251Förfrågan om avtal, upphandlingsärende från år 2003ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0250Beställning av journal från koagualtionsmottagningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0249Beställning av personalaktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0248Beställning av egen barnhemsakt från Stabby AlléÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-08
LA2018-0247Begäran om journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-07
LA2018-0246Fråga om hantering av forskningshandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-05-07
LA2018-0245Begäran att ta del av ritningar över byggnad på UlleråkersområdetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-05-04
LA2018-0244Utlämnande av äldre patientjournal från medicinska kliniken vid Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-04
LA2018-0243Förfrågan om betyg från läkarsekreterarutbildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-03
LA2018-0242Begäran att ta del av äldre handlingar från akademiska sjukhuset och epidemisjukhuset i UppsalaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-03
LA2018-0241Hantering av pressmeddelanden inom Region UppsalaÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-05-03
LA2018-0240Rekvisition av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-03
LA2018-0239Begäran om betygsuppgift från JällaskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-05-02
LA2018-0238Begäran om betyg från Kronåsskolan Landstingets vårdskola - vårdgymnasiumÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-05-02
LA2018-0237Begäran om kopia av anhörigs barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-30
LA2018-0236Arkivering av skattningsdokumentÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-04-27
LA2018-0235Leverans av journaler på papper från Sandvik CoromantÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-04-26
LA2018-0234Hantering av läkarintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-26
LA2018-0233Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-26
LA2018-0232Beslut för tillämpning av lokal flextidsramÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-25
LA2018-0231Begäran om avtalskopiorÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-25
LA2018-0230Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-25
LA2018-0229Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-25
LA2018-0228Begäran om journalkopia från Rasbo husläkarmottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-24
LA2018-0227Begäran om betyg från Kronåsskolan, Landstingets vårdskola - vårdgymnasiumÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-23
LA2018-0226Begäran om uppgifter ur journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-23
LA2018-0225Begäran om uppgifter ur journalhandling från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-23
LA2018-0224Leverans av personalakter från ResurscentrumÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0223Fotografier Uppsala KammarorkesterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0222Förfrågan om journalkopior, början av 1950-talet, kirurgiska kliniken Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0221Beställning av betygskopia, Jälla naturbruksgymnasiumÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-20
LA2018-0220Förfrågan med anledning av ärende LA2018-0208ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-04-20
LA2018-0219Beställning av journalkopior år 1978 Enköpings lasarett, klinik Förlossning/BB ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-19
LA2018-0218Beställning av journalkopia Clinic Rajan AB (Uppsala Privatklinik) ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-18
LA2018-0217Förfrågan om BVC-journaler och journaler från neonatalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0216Fråga om diarieföring och posthanteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0215Beställning av kopia av BVC-journal, patientjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0214Förfrågan om handlingar rörande polisenÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0213Beställning av journalkopior BUP Uppsala och Vuxenpsykiatri 2000-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0212Beställning av förlossningsjournal Akademiska sjukhuset 1958ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-17
LA2018-0211Studiebesök för Historia B-studenter (Uppsala universitet) hösten 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-04-16
LA2018-0210Beställning av journalkopia Akademiska sjukhuset 1984-1999ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-16
LA2018-0209Leverans av trycksaker från PrimärvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-04-16
LA2018-0208Begäran om att ta del av uppgifter i personaktÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-13
LA2018-0207Begäran om att ta del av handlingar från Akademiska sjukhusets infektionsklinik ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-13
LA2018-0206Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2018-04-04ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-04-13
LA2018-0205Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2018-04-04ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-04-13
LA2018-0204Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2018-03-19ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-04-13
LA2018-0203Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från BrukshälsanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-12
LA2018-0202Begäran om att ta del av handlingar i patientjournal från Uppsala hospitalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-12
LA2018-0201Begäran om att ta del av journalhandlingar från privatläkare i UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-12
LA2018-0200Arkivering av webbplatserÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0199Begäran om att ta del av betygsdokumentation från KronåsskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0198Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0197Forskarbesök av Historia B-student för att ta del av Epideminämndens handlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0196Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0195Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-11
LA2018-0194Begäran om att ta del av utbildningsdokumentationÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-10
LA2018-0193Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournaler från Folktandvården i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-04-09
LA2018-0192Beställning om kopior av avliden anhörigs journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-06
LA2018-0191Begäran om journalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-05
LA2018-0190Fråga om hantering av vissa forskningshandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-04-05
LA2018-0189Begäran om journaluppgifter från Brukshälsan i Söderfors ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-04
LA2018-0188Dagens motsvarighet till Kronåsskolans vårdutbildningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-04-04
LA2018-0187Arkivhandlingar rörande Kommittén för utredning av husmoderssemesterverkamhetens bedrivande inom länetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-04
LA2018-0186Fråga om val av process i klassificeringsstrukturenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-04-03
LA2018-0185Enkät om organisation avseende journalutlämningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-03
LA2018-0184Fråga om nödvändiga uppgifter vid sökning av avlidens patientjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-04-03
LA2018-0183Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0182Underrättelse om Inspektionen för vård och omsorgs beslut rörande omhändertagande av patientjournaler tillhöriga AB Sandvik CoromantÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-03-29
LA2018-0181Begäran om journaluppgifter från Patologiska institutionen Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0180Forskarbesök av student från Historia B-kurs, Uppsala universitet, för att ta del av talövningar i Wiks folkhögskolas arkiv samt personaltidningen Ronden ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0179Begäran om uppgifter ur journalhandling från Nyby vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-29
LA2018-0178Begäran om uppgifter ur journalhandling från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-28
LA2018-0177Ansökan om anhörigs journalhandling ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-28
LA2018-0176Samarbete kring Augusta StrömbergÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-03-27
LA2018-0175Begäran om uppgifter ur journal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-03-23
LA2018-0174Beställning av journalkopia Luthagens vårdcentral år 1999ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-23
LA2018-0173Beställning av matrikelkopiaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-23
LA2018-0172Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset 1950-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-22
LA2018-0171Beställning av betygskopia Jällaskolan, Hästhållning, 1996-1999ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-21
LA2018-0170Regionarkivets tillsyn 2018 - EgenkontrollÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-03-21
LA2018-0169Beställning av journalkopior Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-20
LA2018-0168Beställning av journalkopia Akademiska sjukhuset 1907ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-20
LA2018-0167Leverans av arkivhandlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-20
LA2018-0166Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset 2017 och 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-20
LA2018-0165Beställning av journalkopior (barnhälsovårdsjournal, elevakt, skolhälsovårdsjournal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-19
LA2018-0164Beställning av kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-16
LA2018-0163Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset åren 1880 och 1917ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-03-16
LA2018-0162Leverans av arkivhandlingar från Folke Bernadotte regionhabilitering ÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-03-15
LA2018-0161Begäran om att ta del av patientjournal från BrukshälsanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-15
LA2018-0160Begäran om att ta del av personalhandlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-14
LA2018-0159Begäran om att at del av betygsdokumentation från Landstingets vårdskola: VårdgymnasietÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-14
LA2018-0158Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-14
LA2018-0157Begäran om att ta del av uppgifter i skolhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-14
LA2018-0156Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Aleris, ElisabethsjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-13
LA2018-0155Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-13
LA2018-0154Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Landstingets vårdskola: VårdgymnasietÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetMakulerat2018-03-13
LA2018-0153Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Landstingets vårdskola: VårdgymnasietÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-12
LA2018-0152Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhuset ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-12
LA2018-0151Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-03-12
LA2018-0150Begäran om att ta del av betyg från utbildning i ambulanssjukvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-09
LA2018-0149Begäran från Elisabethsjukhuset om att ta del av egen deponerad journal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-08
LA2018-0148Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-07
LA2018-0147Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-07
LA2018-0146Synpunkt angående länk till karta på vår internsidaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-06
LA2018-0145Begäran om att ta del av journalhandling angående ögonvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-06
LA2018-0144Förfrågan om handlingar från Landstingsservice rörande byggprojekt hus 1149ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-05
LA2018-0143Begäran om att ta del av journaluppgiftÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-03-05
LA2018-0142Dokumenthanteringsplan för PatientnämndenÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-03-05
LA2018-0141Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Ekonomienheten.ÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-03-05
LA2018-0140Begäran om kopia av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-03-01
LA2018-0139Begäran om att ta del av handlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-03-01
LA2018-0138Begäran att ta del av skolhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-28
LA2018-0137Förfrågan om födelseuppgift ur Tierp sjukhus arkiv.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-28
LA2018-0136Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-27
LA2018-0135Begära om kopia av journal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-26
LA2018-0134Fråga om arkiv från Sjögårda vårdanstalt för sinnesslöaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-26
LA2018-0133Fråga om obstetriska klinikens lokaler år 1918ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-26
LA2018-0132Planering inför leverans av arkiv från Fastighet och serviceÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-23
LA2018-0131Beställning av avgångsbetyg ur Vårdhögskolans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-02-23
LA2018-0130Beställning av kopia av anställningsbevisÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-02-23
LA2018-0129Gestaltningsarbete Wiks slottÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-23
LA2018-0128Beställning av kopia av journal ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-02-22
LA2018-0127Beställning av kopia av betyg från KronåsskolanÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-02-22
LA2018-0126Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för RegionkontoretÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-02-21
LA2018-0125Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0124Begäran om anställningsbevis från Svanby sjukhem i Tierp samt Nordupplands psykos och rehabiliteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0123Begäran om anställningsbevis från Svanby sjukhem i TierpÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0122Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Lasarettet i Enköping (LE)ÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-02-20
LA2018-0121Begäran om uppgifter ur födelsejournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0120Begäran om uppgifter ur födelsejournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0119Enkät rörande informationssäkerhet och informationsförvaltningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0118Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för VaruförsörjningenÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-02-20
LA2018-0117Arbete med upprättande av Dokumenthanteringsplan för PatientnämndenÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-20
LA2018-0116Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Avdelningen för Bild- och informationssystem (ABIS)ÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-02-20
LA2018-0115Förfrågan om synpunkter på lathundÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0114Planering inför leverans av arkiv från Kollektivtrafikförvaltningen ÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0113Arbete med upprättande av Dokumenthanteringsplan för Elektronisk patientjournalÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0112Arbete med upprättande av dokumenthanteringsplan för Akademiska sjukhusetÄrendePetra RudbergRegionarkivetBehandlas2018-02-19
LA2018-0111Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan i Uppland ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0110Gallringsförfrågan om Ansökan om godkännandeÄrendePetra RudbergRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0109Förfrågan om arkivering av trycksakerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-19
LA2018-0108Begäran om uppgift ur patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-16
LA2018-0107Ansökan om löneuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-15
LA2018-0106Ansökan om betygsuppgiftÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-15
LA2018-0105Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-15
LA2018-0104Begäran om uppgifter ur personalmatrikelÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-14
LA2018-0103Begäran om uppgifter ur patientjournal från Elisabethsjukhuset Aleris ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-14
LA2018-0102Leverans av arkivhandlingar från Fastighet och service ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-14
LA2018-0101Betygsdokumentation från JällaskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2018-02-14
LA2018-0100Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-14
LA2018-0099Begäran om uppgifter ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-13
LA2018-0098Begäran om uppgifter ur patientjournal från Dr Bo Vilhemsson Ortopedspecialist i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0097Begäran om uppgifter ur journalhandling från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0096Begäran om journaluppgifter från Akademiska sjukhuset ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0095Förfrågan inför verksamhetsflytt om byggnad för Klinisk mikobiologi Dag Hammarskjölds väg 17ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0094Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-12
LA2018-0093Beställning av journaluppgift från förlossning på Akademiska sjukhuset år 1948ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-09
LA2018-0092Beställning av betyg Kronåsskolan 1997ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-09
LA2018-0091Förfrågan om generella regler för e-post i Region UppsalaÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-02-09
LA2018-0090Beställning av journalkopior Gimo vuxenpsykiatriÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-08
LA2018-0089Beställning av patientjournaler från Akademiska sjukhuset, plastikkirurgiska kliniken, 1980-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-08
LA2018-0088Fråga om personuppgiftsansvarig för regionarkivet ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-02-07
LA2018-0087Beställning av journalkopior från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-07
LA2018-0086Beställning av vaccinationsuppgifterÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-02-07
LA2018-0085Begäran om bekräftelse för utbildningsdokumentations äkthetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-06
LA2018-0084Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournaler för foskningsstudieÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-06
LA2018-0083Begäran om att ta del av journalhandling från BUPÄrendeRegionarkivetBehandlas2018-02-06
LA2018-0082Begäran om att ta del av betyg från Jordbrukslinje samt påbyggnadsutbildning från JällaskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-06
LA2018-0081Begäran om att ta del av avtal om försäljningen av Gamla Uppsala Buss ABÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-06
LA2018-0080Fråga om arkivpedagogiska aktiviteterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0079Begäran om att ta del av examensintyg från VårdhögskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0078Begäran om att ta del av journalhandling från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0077Begäran om att ta del av födelsejournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0076Handledning för gallring och bevarande av mötesdokumentationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0075Låda med dödböcker och annat från lungklinikenÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-02-05
LA2018-0074Plan för bokbinderi- och konserveringsverksamheten vid regionarkivet år 2018ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-02-05
LA2018-0073Fördröjd transport av arkivhandlingarÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-02-02
LA2018-0072Avtal rörande leverans av resursen Central objektspecialist, R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2018-02-02
LA2018-0071Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-02
LA2018-0070Namnbyten på Lasarettet i Enköping 2018ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-02
LA2018-0069Beställning av journalkopior för vaccinationsuppgifterÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-02-01
LA2018-0068Leverans av diarieförda handlingar och annat från Hälsa och habiliteringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-31
LA2018-0067Begäran om att ta del av personalmatrikel från SamariterhemmetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-31
LA2018-0066Begäran om att ta del av neuropsykiatrisk utredningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0065Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0064Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från sjuksköterskeutbildning vid Vårdhögskolan ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0063Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från intern utbildning inom psykiatriÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0062Begäran om att ta del av patientjournal från Uppsala Cancer ClinicÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-30
LA2018-0061Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från lasarettet i Enköping.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0060Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Ulleråkers sjukhus 1936ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0059Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Ulleråkers sjukhus. ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0058Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0057Begäran om att ta del av betygsdokumentation från KronåsskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0056Begäran om att ta del av handlingar från Akademiska sjukhuset.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0055Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-26
LA2018-0054Stopp i handfat i regionarkivets lokalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-25
LA2018-0053Begäran om kopior av patientjournaler från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0052Begäran om kopia av patientjournal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0051Begäran om kopia av tandvårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0050Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0049Leverans av avtal från 2012 från Kollektivtrafikförvaltningen ULÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-24
LA2018-0048Förfrågan om porträttfotografiÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-23
LA2018-0047Leverans av diarieförda handlingar och annat från Hälsa och habiliteringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-23
LA2018-0046Leverans av diariehandlingar från PrimärvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-23
LA2018-0045Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-22
LA2018-0044Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från sjukhus i Uppsala län. ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-22
LA2018-0043Begäran om att ta del av betygsdokumentation från KronåsskolanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-22
LA2018-0042Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Elisabeth sjukhuset.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2018-01-22
LA2018-0041Förfrågan om namn på avdelning vid Akademiska sjukhuset 1948ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-19
LA2018-0040Begäran om att ta del av journalhandling från tiden runt 1970-talet gällande skadaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-19
LA2018-0039Begäran om kopia av examensbevis från sjukgymnastutbildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-18
LA2018-0038Begäran om journalkopia från FUNKA kliniken STHLMÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-18
LA2018-0037Begäran om journalkopiaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2018-01-18
LA2018-0036Workshop om Ulleråker, del i projektet Ulleråker - funktionsnedsättning och kulturarvÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-17
LA2018-0035Beställning av programblad från Uppsala Kammarorkester ÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-17
LA2018-0034Förfrågan rörande kopia av dokumentation från sjuksköterskeutbildningÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-15
LA2018-0033Förfrågan rörande handlingar från Ulleråkers sjukhus samt handlingar rörande hiv-epideminÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-15
LA2018-0032Förfrågan rörande journalhandlingar från Ulleråkers sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-15
LA2018-0031Beställning av kopia av personalhandlingar från Samariterhemmets sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-12
LA2018-0030Avveckling av dokumenthanteringssystemet KovisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0029Beställning av kopia av journalhandling från Kvinnokliniken, Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-12
LA2018-0028Arkivering av journalinformation ur dokumenthanteringssystemet KovisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0027Arkivering av diariet AIDAÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0026Arkivering av Patientnämndens diarium Vårdsynpunkter 2.0ÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0025Arkivåret 2018 Riksarkivet firar 400 årÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-11
LA2018-0024Beställning av kopia av journaler ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0023Beställning av kopia av journal ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0022Beställning av kopia på journalhandling ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-11
LA2018-0021Forskarbesök av Historia B-student för att ta del av patientjournaler ur arkivet för Nosocomium Academicum 1708-1857ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2018-01-11
LA2018-0020Beställning av journalkopia från Bålsta VårdcentralÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-11
LA2018-0019Förfrågan rörande journaler från Dr Bo Wilhelmssons LäkarmottagningÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0018Förfrågan rörande journal från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0017Förfrågan rörande examensbevis från VårdhögskolanÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0016Eftersökning av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0015Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0014Beställning av journalkopia från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0013Beställning av journalhandling, okänd klinikÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-10
LA2018-0012Förfrågan rörande kopia på vaccinationsuppgifterÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-09
LA2018-0011Förfrågan rörande patientjournaler från Upsala hospitalÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2018-01-09
LA2018-0010Leverans av protokoll och diarieförda handlingar från olika nämnder och styrelser samt handlingar från RegionförbundetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2018-01-08
LA2018-0009Fråga om beslut av riktlinjerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-05
LA2018-0008Begäran om uppgifter ur journalhandling från Ögontröst ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-04
LA2018-0007Begäran om vaccinationsuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-04
LA2018-0006Begäran om uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-04
LA2018-0005Läkarintyg för personal vid regionarkivet 2018ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-04
LA2018-0004Begäran om uppgifter ur journalhandling från Elisabethsjukhuset Aleris ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-03
LA2018-0003Ansökan om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-03
LA2018-0002Hantering av sjukgymnastjournaler från privatägd verksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-02
LA2018-0001Försäkringsbolags begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-02
LA2017-0637Begäran om att ta del av journaluppgifter från Luthagens vårdcentralÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-21
LA2017-0636Förfrågan angående handlingar från Epidemisjukhuset i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-20
LA2017-0635Begäran att ta del av uppgift ur journal från BUPÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-20
LA2017-0634Begäran om att ta del av diarieförd handlingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-19
LA2017-0633Förfrågan om intyg från tolkkurs vid Wiks folkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-18
LA2017-0632Begäran om att ta del av journalhandlingar från psykiatriÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-18
LA2017-0631Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-15
LA2017-0630Begäran om att ta del av betyg från OmvårdnadsprogrammetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-15
LA2017-0629Begäran om att ta del av äldre journalhandling från EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-13
LA2017-0628Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-12
LA2017-0627Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-12
LA2017-0626Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-11
LA2017-0625Fråga om hur man begär ut journalhandlingarÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-11
LA2017-0624Beställning av PAD-kopior eller journalhandlingar Akademiska sjukhuset 1950-taletÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-08
LA2017-0623Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset okänd vårdtidÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-08
LA2017-0622Forskarbesök för att ta del av material ur Wiks folkhögskolas arkiv inför Historia B-uppsatsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-07
LA2017-0621Förfrågan om tidigare gjord beställning av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0620Förfrågan om City läkarpraktiks journalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0619Beställning av journalkopior ur arkivet för Brukshälsan i Uppland AB ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0618Förfrågan rörande journal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0617Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0616Beställning av förlossningsuppgifter år 1960 Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-05
LA2017-0615Förfrågan om tillvägagångssätt vid journalbeställningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-05
LA2017-0614Beställning av journalkopior från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0613Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0612Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0611Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0610Beställning av barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0609Beställning om kopia av avliden anhörigs journal, Akademiska sjukhuset, 1960-tal. ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0608Begäran om uppgifter ur personalaktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-12-01
LA2017-0607Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-11-22ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-12-01
LA2017-0606Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-30
LA2017-0605Begäran om journalhandling från Vilhelmsson Ortopedkonsult Ort-Kon AB i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-30
LA2017-0604Beställning av matrikelkopiaÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-29
LA2017-0603Skyddsskanning av mikrofilmade handlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-29
LA2017-0602Beställning av journalkopia ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0601Efterlämnade handlingar rörande Henry SäldeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0600Förfrågan rörande äldre journalerÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0599Begäran om uppgifter ur patientjournal från Flogsta vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0598Begäran om att ta del av avtal ur Kollektivtrafikförvaltningen UL:s arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0597Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-24
LA2017-0596Avtal med ENA fastighets ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-23
LA2017-0595Förfrågan om byggnad vid Wiks folkhögskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-23
LA2017-0594Begäran om uppgifter från Centralepidemisjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0593Leverans av utskrifter från AIDA från nämndkansliet vid RegionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0592Begäran om ta del av uppgifter från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0591Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0590Förvaring och utlämnande av röntgenbilder från FolktandvårdenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-21
LA2017-0589Begäran om uppgifter från Småskoleseminariet i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-21
LA2017-0588Begäran om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0587Begäran om uppgifter ur journalhandling från Onkogenetiska mottagningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0586Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0585Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0584Begäran om journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0583Begäran om läkarintyg från Sävja vårdcentral 2005ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0582Överflytt av funktionsbrevlådaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0581Beslut om utbetalning av skadeståndÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0580Leverans av kodlistor från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-17
LA2017-0579Begäran att ta del av patientjournal från HjärtcentrumÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-17
LA2017-0578Förfrågan om aktiebrevÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-15
LA2017-0577Begäran om kopia av PAD-svar från Patologiska institutionen mmÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-15
LA2017-0576Begäran att ta del av patientjournaler från lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-15
LA2017-0575Studiebesök för Historia B-studenter (Uppsala universitet) våren 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-11-14
LA2017-0574Nya handlingstyper för Region Uppsala - förslag på beslutsunderlagÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-14
LA2017-0573Fråga om tillämpning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0572Forskarbesök för att ta del av årsberättelser från Kumlans lanthushållsskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0571Forskarbesök för att ta del av dokumentation från talövningar från Wiks folkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0570Forskarbesök för att ta del av dokumentation från talövningar från Wiks folkhögskola ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0569Begäran om att ta del av journal från Folktandvården i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0568Begäran om att ta del av journalhandling från 1800-talet från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0567Begäran om att ta del av journalhandling från psykiatrisk öppenvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0566Begäran om att ta del av uppgift från matrikelkortÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0565Begäran om att ta del av journalhandlingar från privat vårdgivareÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0564ForskarbesökÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-09
LA2017-0563Begäran om att ta del av årsberättelserÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-09
LA2017-0562Forskarbesök för att ta del av lista över skador från 1920-talet ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-09
LA2017-0561Begäran om att ta del av journalhandling från Folktandvården Enköping ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0560Begäran om att ta del av uppgift från barnhemsaktÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0559Begäran om att ta del av journalhandlingar från distriktssköterskaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0558Byte av applikationsservrar för R7e-arkivÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0557Begäran om att ta del av byggnadshandlingar från LandstingsserviceÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-07
LA2017-0556Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0555Fråga om överföring av journaler mellan vårdcentralerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0554Arbetsmiljörond 2017ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0553Hantering av läkarintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0552Begäran om att ta del av uppgift om en person arbetat vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0551Eftersökning av uppgifter rörande utredning av Upplandsstiftelsens ombildningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0550Läkarintyg för personal vid regionarkivet 2017ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0549Begäran om utlämnande av journalkopior ur Brukshälsans arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0548Begäran om utlämnande av uppgift ur arkivleverans från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0547Hantering av sekretessintyg s.k. sekretessförbindelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-02
LA2017-0546Begäran om utlämnande av patientjournal från BrukshälsanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-11-02
LA2017-0545Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-10-02ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0544Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-09-27ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0543Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-09-29ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0542Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-01-16ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2017-11-01
LA2017-0541Begäran om att ta del av journalkopior från operation år 1995ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0540Begäran om att ta del av utredningar och journalanteckningarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0539Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0538Begäran om uppgift om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-30
LA2017-0537Begäran om att ta del av diverse avtal, Upplands Lokaltrafik ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-30
LA2017-0536Begäran om registerutdrag enligt 26§ PULÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2017-10-27
LA2017-0535Begäran om att ta del av patientjournaler från husläkarmottagningar åren 2004-2006ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-25
LA2017-0534Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-25
LA2017-0533Begäran om att ta del av examensbetyg från Wik folkhögskolaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0532Begäran om att ta del av barnmorskehandlingar ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0531Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0530Begäran om att ta del av journalkopia och röntgensvar från BrukshälsanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0529Begäran om att ta del av journalhandlingar från Brukshälsan SöderforsÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-23
LA2017-0528Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-20
LA2017-0527Fotografier från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-20
LA2017-0526Begäran om att ta del av barnhems/personakt från Stabby AlleÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-19
LA2017-0525Frågor inför återrapportering av åtgärder med anledning av regionarkivets tillsynsrapportÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-18
LA2017-0524Rapporter rörande luftprovtagning i Regionarkivets kontorslandskapÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0523Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0522Begäran att ta del av patientjournal ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0521Begäran om uppgift ur patientjournal ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0520Begäran om uppgifter ur patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0519Leverans av diariehandlingar och avtal från landstingsrevisionenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-16
LA2017-0518Leverans av arkivhandlingar från Smittskyddsenheten inför flytt till GluntenområdetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-16
LA2017-0517Begäran om uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0516Begäran om uppgifter ur journalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0515Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0514Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0513Begäran att ta del av uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0512Begäran om journaluppgifter från BrukshälsanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-12
LA2017-0511Hjälp med processerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-12
LA2017-0510Enkät om utvärdering av utbildning för kultursektorn Bli bättre på bemötande - lågaffektivt bemötandeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0509Begäran om intyg från Wiks folkhögskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0508Begäran om protokoll från Regionförbundet Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0507Fotografier på f.d. anställda vid Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0506Arkivorganisation i Region UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0505Värmereglering i regionarkivets lokalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0504Arkivering av äldre databaserÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0503Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-10
LA2017-0502Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-10
LA2017-0501Begäran om att ta del av anställningsuppgift från Akademiska sjukhuset och Ulleråkers sjukhusÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-09
LA2017-0500Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-06
LA2017-0499Tillgänglighet samt spärrar till journalhandling från Brukshälsan Söderfors ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-06
LA2017-0498Begäran om att ta del av journaluppgifter från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-06
LA2017-0497Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan i Tierp ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-05
LA2017-0496Begäran om uppgifter ur patientjournal Brukshälsan i Uppland ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-05
LA2017-0495Ny klassificering av ärendeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0494Begäran om att ta del av betygshandling från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0493Begäran om att ta del av födelseuppgifter från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0492Begäran om att ta del av journaluppgift från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0491Begäran om att ta del av journalhandling från Hälsojouren ABÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0490Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0489Begäran om att ta dela av journalhandlingar från olika vårdinrättningar ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0488Begäran om att ta del av personakt rörande barnhemstidÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0487Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0486Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-03
LA2017-0485Begäran om fotografier från installationen av rörpost vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-03
LA2017-0484Leverans av arkivhandlingar från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0483Fråga om arkivering av bokslutshandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-10-02
LA2017-0482Bevarande och gallring av allmänna handlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0481Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0480Begäran om att ta del av anställningsuppgift ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0479Begäran om att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0478Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Wiks FolkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0477Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0476Begäran om att ta del av uppgifter ur journal från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0475Begäran om vaccinationsuppgiftÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0474Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0473Begäran att ta del av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0472Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-09-29
LA2017-0471Begäran att ta del av patientjournal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-28
LA2017-0470Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-27
LA2017-0469Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från Hälsohuset i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0468Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0467Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0466Begäran om betygskopia från folkhögskolaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0465Begäran om att ta del av anhörigs patientjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0464Begäran om att ta del av journalhandlingar från Liljeforstorg barnläkarmottagningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0463Förfrågan kring hantering av barnhälsovårdsjournaler ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0462Begäran om att ta del av journalhandlingar från KåbohälsanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0461Begäran om att ta del av anhörigas sjukhusjournaler från olika sjukhusÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0460Begäran om att ta del av journalhandlingar från skopiundersökningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-21
LA2017-0459Beslut rörande arkivansvariga och arkivredogörareÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-21
LA2017-0458Leverans av porträtt från Regionens husÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-09-20
LA2017-0457Långtidslagring av foto, film och ljudÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-20
LA2017-0456Hantering av Brukshälsans patientjournaler i CosmicÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-20
LA2017-0455Begäran om att ta del av vaccinationer och BVC-sammanfattning ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-19
LA2017-0454Förfrågan gällande handlingar från Statens rättskemiska laboratoriumÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0453Begäran om att ta del av handlingar rörande EU-projektÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0452Framtagande av klassificeringsstruktur för Region Uppsala 2017 1:0ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0451Begäran om att ta del av betygÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0450Begäran om att ta del av journalanteckning och obduktionsprotokoll ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0449Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0448Begäran om att ta del av kopior på journalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0447Förfrågan om handlingar kring egen födelseÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0446På liv och död i Enköping - ett arkivpedagogiskt skolprojektÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0445Begäran om att ta del av examensbevisÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0444Begäran om att ta del av journalhandlingar från UrologenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0443Regionarkivets kundenkät 2017ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0442Begäran om att ta del av slutbetyg KronåsskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0441Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0440Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0439Begäran om att ta del av journalkopior från AB PreviaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0438Begäran om anställningsintygÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0437Begäran att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-13
LA2017-0436Upplevelsestråk på Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-13
LA2017-0435Enkät om arkivorganisationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-12
LA2017-0434Arkivering av hemsidorÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-09-12
LA2017-0433Begäran om att ta del av handlingar från RådgivningsbyrånÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0432Begäran om att ta del av ritningar från Kungsgärdets sjukhusÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0431Begäran om att ta del av slutbetyg från vårdlinjen KronåsskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0430Begäran om att ta del av könsutredningsutlåtandeÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0429Begäran om att ta del av journalhandlingar från förlossning, samt öron- näsa- halsÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0428SkadeprotokollÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-09-08
LA2017-0427Föreläsningsserien Uppsala Arkivcentrum 2018ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2017-09-07
LA2017-0426Framtagande av profilprodukter för regionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-07
LA2017-0425Begäran om journaluppgifter från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0424Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0423Begäran om utlämnande av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0422Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0421Begäran om att ta del av årsredovisningar från ULÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0420Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0419Begäran om utlämnande av fotografier från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-04
LA2017-0418Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-04
LA2017-0417Synpunkter på rutiner för arkivering och leverans till regionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0416Begäran om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0415Begäran om betygskopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0414Begäran om namnuppgiftÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0413Begäran om att ta del av ett MD, Wikströms fullständiga namn.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-31
LA2017-0412Begäran om att ta del av journalhandling från Klinisk genetikÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-31
LA2017-0411Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-30
LA2017-0410HSS diarieförda handlingar från 2013 ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-29
LA2017-0409Begäran om utlämnande av uppgifter ur journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0408Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0407Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0406Förfrågan om bevarade handlingar i ersättningsärendeÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0405Begäran om uppgift ur journal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0404Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0403Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0402Beträffande blankett "Sammanfattning av BVC-perioden"ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0401Begäran att ta del av patientjournal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0400Begäran om uppgift ur personalhandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0399Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0398Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0397Begäran om journalkopia från Aleris ElisabethsjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0396Begäran att ta del av journal från akademiska sjukhusets barnklinikÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0395Begäran om betygskopia från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0394Begäran att ta del av patientjournal från Bo Wilhelmssons läkarmottagningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0393Begäran att ta del av patientjournal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0392Begäran att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0391Begäran att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-22
LA2017-0390Begäran att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-22
LA2017-0389Enkät rörande handledning av sommarjobbareÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-21
LA2017-0388Begäran att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-21
LA2017-0387Begäran om journalkopia på Elisabethsjukusets egen journalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-18
LA2017-0386Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-18
LA2017-0385Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-17
LA2017-0384Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-17
LA2017-0383Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0382Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0381Begäran om att ta del av äldre journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0380Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0379Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0378Fråga om äganderätt rörande fotografier ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0377Begäran om journalkopia på Elisabethsjukusets egen journalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0376Begäran om att ta del av födelseuppgift ur journal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0375Begäran om utlämnande av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0374Begäran om att ta del av journalanteckningar från förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0373Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0372Leverans av arkivhandlingar från patientkontakt vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0371Begäran om att ta del av handlingar från RegionförbundetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0370Skanning av LandstingstryckenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0369Leverans av statistik m.m., PatientnämndenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0368Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0367Begäran om att ta del av journalkopiorÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0366Begäran om att ta del av journalhandlingar från ElisabethsjukhusetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0365Skanning av äldre barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-08-11
LA2017-0364Begäran om att ta del av journal från Elisabethsjukhuset, AlerisÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-10
LA2017-0363Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-10
LA2017-0362Begäran om att ta del av journalkopiorÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-09
LA2017-0361Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-08
LA2017-0360Leverans av protokoll m.m., Hälsa och habiliteringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-08-08
LA2017-0359Förfrågan rörande BarnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0358Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0357Begäran om att ta del av journalhandlingar från Geriatrik, minnesmottagningenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0356Begäran om att ta del av betyg från mentalskötarutbildning.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-03
LA2017-0355Begäran om att ta del av handlingar från BrukshälsanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-02
LA2017-0354Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-01
LA2017-0353Förfrågan om avsänd leverans anläntÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0352Leverans av personalhandlingar, Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0351Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0350Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-28
LA2017-0349Begäran om att ta del av handlingar från BUP och Barnhabiliteringen.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-27
LA2017-0348Leverans av diarieakter, PrimärvårdenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-07-25
LA2017-0347Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-25
LA2017-0346Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-25
LA2017-0345Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-21
LA2017-0344Förfrågan om säkerhetsklassning på arkivskåpÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-07-21
LA2017-0343Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-20
LA2017-0342Begäran om att ta del av vävnadsprover från Epidemisjukhus i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-20
LA2017-0341Begäran om att ta del av uppgifter i tandvårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2017-07-19
LA2017-0340Begäran om att ta del av uppgifter rörande sommarhems- och koloniplaceringarÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-19
LA2017-0339Förfrågan om handlingar avseende planteringar mm.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-14
LA2017-0338Begäran att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-11
LA2017-0337Begäran att ta del av barhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-11
LA2017-0336Begäran om att ta del av allmän handling från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-10
LA2017-0335Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0334Årsredovisning 2016 för Landstinget i Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0333Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0332Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0331DödsfallsintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetMakulerat2017-07-05
LA2017-0330Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0329Begäran om journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0328Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-04
LA2017-0327Begäran om tandvårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-03
LA2017-0326Begäran om att ta del av dokumenthanteringsplanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-30
LA2017-0325Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation ur Landstingets vårdskola: Vårdgymnasiets arkiv.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-30
LA2017-0324Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-27
LA2017-0323Kartor med arkiv markerade för Uppsala stad och Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-27
LA2017-0322Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-27
LA2017-0321Synpunkt på ärende rörande klassificeringsstrukturÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-26
LA2017-0320Leverans av barnhälsovårdsjournal från skolhälsovårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-26
LA2017-0319Begäran om att ta del av betyg för skogligt basår, Jälla gymnasiumÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0318Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0317Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0316Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0315Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0314Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0313Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0312Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-21
LA2017-0311Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0310Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0309Förfrågan om ritning gällande Fjärdingen 27:5, byggnadsnummer 3313ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0308Utbildning i hjärt- och lungräddning 2017ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0307Förfrågan angående förlossningsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-15
LA2017-0306Leverans av konsultationsremisser från Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0305Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0304Begäran om uppgifter från journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetMakulerat2017-06-14
LA2017-0303Begäran om uppgifter från journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0302Leverans av diarieförda handlingar från RegionförbundetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0301Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0300Journaler från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0299Information kortare import- och uppladdningsstopp och störningar i återsökning av vårdinformationÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0298Begäran om att ta del av uppgifter om födelsetid ur förlossningsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0297Begäran om att ta del av uppgift om födelsetid ur förlossningsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0296Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0295Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0294Mallar till gallringsprotokollÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-09
LA2017-0293Begäran om att ta del av journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-09
LA2017-0292Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-08
LA2017-0291Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-07
LA2017-0290Begäran om att ta del av journaluppgifter från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-07
LA2017-0289Begäran om utlämnande av avtalsförslag från LandstingsserviceÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-05
LA2017-0288Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-02
LA2017-0287Förfrågan om brev från Emmy RappeÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-01
LA2017-0286Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i Tierp ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0285Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0284Instruktörsutbildning Hjärt- och lungräddningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0283Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-30
LA2017-0282Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-30
LA2017-0281Begäran om uppgift ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0280Beslut om Blå rummet - patientinformationsverksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0279Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0278Begäran om att ta del av journalhandling från Liljefors Torg vårdcentralÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0277Syftet med Blå rummet - patientinformationsverksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0276Information om stopp i R7e-arkiv för uppgraderingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0275Begäran om uppgifter ur Musik i Upplands arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-24
LA2017-0274Leverans av arkivhandlingar från Hälsa och habiliteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-24
LA2017-0273Begäran om journalhandling från UngdomshälsanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0272Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0271Enkät till kulturarvsinstitutioner i Europa om att få mätbara resultat om digitalisering ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0270Begäran om att ta del av avgångsbetyg från mentalskötarutbildningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0269Begäran om att ta del av dokumenthanteringsplanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0268Förfrågan om leverans av bandade samtalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0267Beslut om ändring av rutin för hantering av journaler i Cosmic vid nedläggning eller övertagande av enheter mellan vårdgivareÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0266Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Vårdhögskolan Uppsala ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-05-19
LA2017-0265Begäran från vårdgivare om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-18
LA2017-0264Begäran om att ta del av journaluppgifter från Clinic Rajan ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-18
LA2017-0263Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-17
LA2017-0262Landstingsarkivets verksamhetsberättelse 2016ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-17
LA2017-0261Begäran om att ta del av slutbetyg från Landstingets vårdskola: vårdgymnasiumÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-16
LA2017-0260Begäran om kopia av journalhandlingar från Gimo vuxenpsykiatriÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-15
LA2017-0259Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-15
LA2017-0258Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0257Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0256Arkivering av patientjournaler från psykiatrisk öppenvårdÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0255Begäran om att ta del av uppsats från sjukgymnastutbildningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0254Begäran om att ta del av egna journalhandlingar från ElisabethsjukhusetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0253Begäran om att ta del av journalhandling rörande öronÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0252Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0251Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0250Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0249Begäran om att ta del av intyg från JällaskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0248Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0247Begäran om att ta del av journalhandlingar från BarnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-09
LA2017-0246Regiondirektörens samlade vidaredelegering av beslutanderättÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-08
LA2017-0245Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0244Förfrågan om patientjournaler från Heby vårdcentral 1990-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0243Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0242Begäran om utbildningsdokumentation från Jälla naturbruksgymnasium vt 2002 samt undersköterskeutbildningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0241Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården TierpÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0240Begäran om att ta del av journalkopior från Vilhelmsson Ortopedkonsult ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0239Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0238Godkännande till journalenheten gällande journalkopior. Felsänd? ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0237Begäran om att ta del av handlingar rörande anstalten vid Rickomberga m.m.ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0236Förfrågan om patientjournaler från Rådgivningsbyrån på Akademiska sjukhusets kvinnopoliklinikÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0235RD-beslut 9/2017, Namnbyte för Landstingets resurscentrum och LandstingsarkivetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0234Begäran om journalkopior från BrukshälsanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0233Begäran om att få ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0232Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation år 2005 från Wiks folkhögskolaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0231Begäran om kopia på Elisabethsjukhusets egna deponerade journal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0230Begäran om kopia på Elisabethsjukhusets egna deponerade journal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0229Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0228Begäran om att ta del av journal från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-27
LA2017-0227Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0226Begäran om att ta del av fullständig barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0225Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0224Begäran om att ta del av gallringsbeslutÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0223Begäran om översändning av betygskopia till undervisningsanstaltÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-25
LA2017-0222Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-24
LA2017-0221Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-24
LA2017-0220Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-21
LA2017-0219Begäran om kopia av PAD-svar från Patologiska institutionenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0218Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0217Begäran om att ta del av patientjournal från Bo Vilhelmssons läkarmottagning ort.kon ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0216Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0215Begäran om att ta del av personalmatrikel från Social- och omsorgsförvaltningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0214Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0213Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0212Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0211Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0210Begäran om att ta del av personalmatrikel från Social- och omsorgsförvaltningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0209Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0208Begäran om uppgift ur patientjournaler från Brukshälsan i Uppland ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0207Begäran om att ta del av diarieakt från LandstingsserviceÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0206Anvisning och stöddokument för att upprätta en dokumenthanteringsplan (DHP)ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2017-04-18
LA2017-0205Förfrågan om arkivhandlingar från Rickomberga arbetshemÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-13
LA2017-0204Begäran om att ta del av uppgifter ur journalhandling från Elisabethsjukhuset Aleris ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0203Begäran att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0202Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0201Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0200Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0199Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0198Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0197Begäran om uppgift ur barnhäsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0196Begäran om utlämnande av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0195Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0194Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0193Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-11
LA2017-0192Beställning av barnhemsaktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0191Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0190Begäran om elektronisk kopia av röntgenbilder från 1896 och 1897ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0189Forskarbesök rörande Emmy C RappeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0188Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0187Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0186Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0185Begäran om att ta del av handlingar ur Wiks folkhögskola arkivÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0184Begäran om att ta del av allmän handling ur Akademiska sjukhusets arkiv ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0183Begäran om att ta del av allmän handling ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0182Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0181Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0180Begäran om att ta del av personalhandlingarÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0179Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournaler från flera vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0178Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0177Begäran om utlämnande av journalhandling från barnhälsovårdenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-04-04
LA2017-0176Begäran om att ta del av obduktionsprotokoll från Patologiska institutionen, Akademiska sjukhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-03
LA2017-0175Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-31
LA2017-0174Begäran att ta del av protokoll förbundsfullmäktigeÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-31
LA2017-0173Begäran om att ta del av handlingar rörande sanatorier, barnhem och kurs ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-30
LA2017-0172Begäran att ta del av bvc journalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-30
LA2017-0171Begäran att del av avgångsbetygÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0170Begäran om att ta del av handlingar från Uppsala BlindskolaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0169Begäran att ta del av neuropsykologisk utredningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0168Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0167Begäran att ta del av barnhälsovårdjournal.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-28
LA2017-0166Begäran om att ta del av patientjournal från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-27
LA2017-0165Förfrågan om att få ta del av barnhälsovårdsjournal från annat länÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0164Begäran om att få del av vaccinationsuppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0163Begäran om att få ta av utbildningsdokumentation från Vårdhögskolan 1992ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0162Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-23
LA2017-0161Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-23
LA2017-0160Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0159Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0158Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhuset 2000-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0157Begäran om att få ta del av patientjournal från Aros läkarmottagningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0156Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0155Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset 1940-1950-taletÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0154Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0153Förfrågan om handlingar från BUP Östhammar 1980-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0152Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0151Digitalisering av filmmaterial från Neurokirurgens bibliotekÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0150Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0149Begäran om att ta del av journalhandling från förlossningsvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0148Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0147Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0146Begäran om att ta del av uppgift om arkivlokal i UlleråkerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-15
LA2017-0145Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation Sjuksköterskeprogrammet ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-15
LA2017-0144Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Hälso- och sjukvårdslinjenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0143Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation Medicinsk assistentutbildningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0142Plan för bevarandeinsatser avseende lagningar av arkivhandlingar i pappersform hos landstingsarkivet Uppsala län 2017ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0141Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0140Forskarbesök material om Akademiska sjukhusets byggnaderÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0139Begäran om att ta del av egen barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0138Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0137Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0136Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-10
LA2017-0135Begäran om att ta del av lönestatistik från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-09
LA2017-0134Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-08
LA2017-0133Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset (Aleris)ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-08
LA2017-0132Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården ÅrstaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0131Begäran om att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0130Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0129Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0128Begäran om att ta del av förlossningsjournal m.m. från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0127Begäran om att ta del av uppgift ur förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0126Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0125Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0124Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0123Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0122Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0121Förfrågan om ta del av uppgift ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0120Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0119Leverans av arkivhandlingar från RegionförbundetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0118Forskarbesök rörande uppgifter ur Musik i Upplands arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0117Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0116Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0115Begäran om uppgift ur journalhandling från Ebbe Wahlunds mottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-01
LA2017-0114Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården KanikenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-01
LA2017-0113Begäran om ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-28
LA2017-0112Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-28
LA2017-0111Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0110Hyresavtal gällande kvarteret EldarenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0109Förfrågan om faktura från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0108Hantering av film samt psykologutredningar i pappersformatÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0107Projekt för arkivering av Journal 3-databaserÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2017-02-24
LA2017-0106Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-24
LA2017-0105Begäran om att ta del av handlingar rörande Uppsala läns landstings förvaltningsutskott ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0104Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0103Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0102Begäran om att ta del av journalhandling från privat vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0101Begäran om att ta del av personalhandlingar från arbetsgivare inom Uppsala läns landstingÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0100Begäran om att ta del av betygsdokumentation från gymnasieutbildning i UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0099Förfrågan om uppgifter rörande Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0098Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournal från vårdgivare i UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0097Begäran om att ta del av journalhandlingar från privat vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0096Leverans av arkivhandlingar från Knivsta vårdcentralÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-22
LA2017-0095Begäran om att ta del av handlingar från kollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-22
LA2017-0094Begäran om utlämnande av journalkopia från Elisabethsjukhuset, AlerisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-02-21
LA2017-0093Begäran om kopia av LS beslut 1999, § 138ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-02-21
LA2017-0092Begäran om att ta del av journalhandling ur Öronspecialisterna i Uppsala HB:s arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-20
LA2017-0091Begäran om att ta del av betyg från barnsköterskeutbildning, Höganäs daghemÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0090Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0089Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0088Begäran om att ta del av personalhandlingar från Hälsa och habiliterings enhetenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-16
LA2017-0087Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0086Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0085Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0084Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0083Begäran av att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0082Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0081Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0080Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0079Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0078Begäran om att ta del av journalhandling från Urologen, Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0077Begäran om att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0076Begäran att ta del av journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0075Leverans av arkivhandlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0074Begäran att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0073Begäran att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0072Förfrågan rörande arkivet efter Bo Vilhelmssons läkarmottagning ort-kon. ABÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0071Begäran om att ta del av journalhandling ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0070Begäran om att ta del av bilaga i ärende CK1998-0383ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-10
LA2017-0069Begäran om att ta del av K-ritningar för byggnad 1156, F13-garageÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-10
LA2017-0068Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från skötarutbildningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0067Begäran om att ta del att journalhandlingar från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0066Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0065Begäran om att ta del av journalhandlingar från olika sjukhus/sjukhem i Uppsala länÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0064Begäran om att ta del av journalhandling från sjukhusvistelseÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0063Begäran om att ta del av journalhandlingar från Akademiska sjukhuset med mera. ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0062Begäran om att ta del av journalhandling ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0061Begäran om att ta del av journalhandling från barnhälsovårdenÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0060Digitalisering av mikrofilmade handlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0059Begäran om att del av journalhandling från Clinic Rajan (Uppsala privatklinik AB)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0058Begäran om att ta del av journalhandling från Linköpings sjukhusÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0057Pärmar med handlingar på microfish från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0056Begäran om att ta del av egen journalhandling från BB samt mammans förlossningsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-06
LA2017-0055Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Jällaskolan för verifieringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-03
LA2017-0054Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-03
LA2017-0053Leverans av arkivhandlingar från UpplandsstiftelsenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-02
LA2017-0052Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-02
LA2017-0051Begäran om att ta del av födelseuppgifter ur patientjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-01
LA2017-0050Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården TierpÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-01
LA2017-0049Leverans av arkivhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-31
LA2017-0048Begäran om att ta del av journalhandlingar från barnmedicin, ögonklinik och käkkirurgenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-31
LA2017-0047Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0046Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Wiks folkhögskolaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0045Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0044Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0043Begäran om att ta del av journalhandling från Uppsalahälsan ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0042Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0041Begäran om att ta del av journalhandling från företagshälsovård i TierpÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0040Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0039Begäran om att ta del av journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-25
LA2017-0038Begäran om att ta del av allmän handling från Regionförbundet Uppsala länÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-25
LA2017-0037Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-24
LA2017-0036Begäran om att ta del av journalhandling från Barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-23
LA2017-0035Begäran om att ta del av uppgift ur diarieakt från akademiska sjukhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-23
LA2017-0034Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusets arkiv rörande K. S. L.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0033Begäran om att ta del av journalhandling rörande avliden släktingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0032Begäran att ta del av journalhandling rörande barnhälsovård för M. S.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0031Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusets arkiv rörande släktingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0030Begäran om att ta del av journalhandling rörande förlossningarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0029Begäran om att ta del av journalhandling rörande barnhälsovårdÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-19
LA2017-0028Leverans av arkivhandlingar från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-19
LA2017-0027Leverans av diarieförda ärenden från 2012ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-18
LA2017-0026Begäran om att ta del av utbildningsdokumentationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-18
LA2017-0025Begäran om att ta del av handlingar rörande släktings tidigare anställningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0024Begäran att ta del av journalhandling för I. L. S.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0023Leverans av arkivhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0022Begäran om att ta del av journalhandling rörande anhörigÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0021Studiebesök vid landstingsarkivet för släktforskarkursÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0020Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0019Begäran om att ta del av avtal rörande postboxarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0018Begäran om att ta del av journalhandling rörande barnhälsovårdÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0017Hantering av en kommande leverans från Folke Bernadottes regionhabiliteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0016Diarieförda handlingar i pappersformÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0015Begäran om att ta del av journalhandling från vårdgivare i Uppsala.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0014Begäran att ta del av journalhandling.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0013Begäran om att ta del av uppgift ur utbildningsdokumentation.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0012Rapport från ett kulturpedagogiskt projekt i Enköping 2015ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-11
LA2017-0011Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0010Föreläsningsserien Uppsala Arkivcentrum 2017 ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0009Klassificeringsstruktur på remiss version KS 2017 1:0ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0008Begäran om att ta del av uppgift om provinsialläkartjänst Gräsö 1915ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0007Begäran om att ta del av journalhandling ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0006Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0005Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-09
LA2017-0004Begäran om att ta del av barnhemsakt och personakt ur Barnavårdsombudets arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-09
LA2017-0003Begäran om utlämnande av uppgifter rörande mentalsjukhus i ÖsterbybrukÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-03
LA2017-0002Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-03
LA2017-0001Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-02
LA2016-0004Beslut om driftsättning av leverans av Profdoc Journal 3 i R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-12-05
LA2016-0003Arkivtillsyn med fokus på hantering av personalhandlingarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2016-11-18
LA2016-0002Avtal rörande deponering av arkiv från ekonomiavdelningen, Landstingets ledningskontorÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-11-17
LA2016-0001Omhändertagande av patientjournaler från Brukshälsan i Uppland AB enligt IVO-beslutÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-11-07