Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
LA2018-0039Begäran om kopia av examensbevis från sjukgymnastutbildningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-01-18
LA2018-0038Begäran om journalkopia från FUNKA kliniken STHLMÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-01-18
LA2018-0037Begäran om journalkopiaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2018-01-18
LA2018-0036Workshop om Ulleråker, del i projektet Ulleråker - funktionsnedsättning och kulturarvÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-01-17
LA2018-0035Beställning av programblad från Uppsala Kammarorkester ÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-17
LA2018-0034Förfrågan rörande kopia av dokumentation från sjuksköterskeutbildningÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-15
LA2018-0033Förfrågan rörande handlingar från Ulleråkers sjukhus samt handlingar rörande hiv-epideminÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-15
LA2018-0032Förfrågan rörande journalhandlingar från Ulleråkers sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-15
LA2018-0031Beställning av kopia av personalhandlingar från Samariterhemmets sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0030Avveckling av dokumenthanteringssystemet KovisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0029Beställning av kopia av journalhandling från Kvinnokliniken, Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0028Arkivering av journalinformation ur dokumenthanteringssystemet KovisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0027Arkivering av diariet AIDAÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0026Arkivering av Patientnämndens diarium Vårdsynpunkter 2.0ÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-01-12
LA2018-0025Arkivåret 2018 Riksarkivet firar 400 årÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0024Beställning av kopia av journaler ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0023Beställning av kopia av journal ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0022Beställning av kopia på journalhandling ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0021Forskarbesök av Historia B-student för att ta del av patientjournaler ur arkivet för Nosocomium Academicum 1708-1857ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0020Beställning av journalkopia från Bålsta VårdcentralÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-11
LA2018-0019Förfrågan rörande journaler från Dr Bo Wilhelmssons LäkarmottagningÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-10
LA2018-0018Förfrågan rörande journal från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-10
LA2018-0017Förfrågan rörande examensbevis från VårdhögskolanÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-10
LA2018-0016Eftersökning av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-01-10
LA2018-0015Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-01-10
LA2018-0014Beställning av journalkopia från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-10
LA2018-0013Beställning av journalhandling, okänd klinikÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-01-10
LA2018-0012Förfrågan rörande kopia på vaccinationsuppgifterÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-09
LA2018-0011Förfrågan rörande patientjournaler från Upsala hospitalÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2018-01-09
LA2018-0010Leverans av protokoll och diarieförda handlingar från nämndkanslietÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2018-01-08
LA2018-0009Fråga om beslut av riktlinjerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-01-05
LA2018-0008Begäran om uppgifter ur journalhandling från Ögontröst ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-01-04
LA2018-0007Begäran om vaccinationsuppgifterÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat från handläggare2018-01-04
LA2018-0006Begäran om uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-04
LA2018-0005Läkarintyg för personal vid regionarkivet 2018ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2018-01-04
LA2018-0004Begäran om uppgifter ur journalhandling från Elisabethsjukhuset Aleris ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-03
LA2018-0003Ansökan om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-03
LA2018-0002Hantering av sjukgymnastjournaler från privatägd verksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2018-01-02
LA2018-0001Försäkringsbolags begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2018-01-02
LA2017-0637Begäran om att ta del av journaluppgifter från Luthagens vårdcentralÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat från handläggare2017-12-21
LA2017-0636Förfrågan angående handlingar från Epidemisjukhuset i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat från handläggare2017-12-20
LA2017-0635Begäran att ta del av uppgift ur journal från BUPÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-20
LA2017-0634Begäran om att ta del av diarieförd handlingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-19
LA2017-0633Förfrågan om intyg från tolkkurs vid Wiks folkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat från handläggare2017-12-18
LA2017-0632Begäran om att ta del av journalhandlingar från psykiatriÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-18
LA2017-0631Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-15
LA2017-0630Begäran om att ta del av betyg från OmvårdnadsprogrammetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat från handläggare2017-12-15
LA2017-0629Begäran om att ta del av äldre journalhandling från EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-13
LA2017-0628Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-12
LA2017-0627Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-12
LA2017-0626Begäran om att ta del av journalhandling från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-12-11
LA2017-0625Fråga om hur man begär ut journalhandlingarÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat från handläggare2017-12-11
LA2017-0624Beställning av PAD-kopior eller journalhandlingar Akademiska sjukhuset 1950-taletÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2017-12-08
LA2017-0623Beställning av journalkopior Akademiska sjukhuset okänd vårdtidÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-08
LA2017-0622Forskarbesök för att ta del av material ur Wiks folkhögskolas arkiv inför Historia B-uppsatsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2017-12-07
LA2017-0621Förfrågan om tidigare gjord beställning av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0620Förfrågan om City läkarpraktiks journalhandlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0619Beställning av journalkopior ur arkivet för Brukshälsan i Uppland AB ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0618Förfrågan rörande journal från Elisabethsjukhuset AlerisÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0617Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-06
LA2017-0616Beställning av förlossningsuppgifter år 1960 Lasarettet i EnköpingÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2017-12-05
LA2017-0615Förfrågan om tillvägagångssätt vid journalbeställningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2017-12-05
LA2017-0614Beställning av journalkopior från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2017-12-04
LA2017-0613Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0612Beställning av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0611Beställning av uppgifter ur barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0610Beställning av barnhälsovårdsjournal (BVC-journal)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0609Beställning om kopia av avliden anhörigs journal, Akademiska sjukhuset, 1960-tal. ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-12-04
LA2017-0608Begäran om uppgifter ur personalaktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2017-12-01
LA2017-0607Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-11-22ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-12-01
LA2017-0606Begäran om uppgifter ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-30
LA2017-0605Begäran om journalhandling från Vilhelmsson Ortopedkonsult Ort-Kon AB i EnköpingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-30
LA2017-0604Beställning av matrikelkopiaÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2017-11-29
LA2017-0603Skyddsskanning av mikrofilmade handlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-29
LA2017-0602Beställning av journalkopia ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0601Efterlämnade handlingar rörande Henry SäldeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0600Förfrågan rörande äldre journalerÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0599Begäran om uppgifter ur patientjournal från Flogsta vårdcentralÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0598Begäran om att ta del av avtal ur Kollektivtrafikförvaltningen UL:s arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-11-28
LA2017-0597Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-24
LA2017-0596Avtal med ENA fastighets ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-23
LA2017-0595Förfrågan om byggnad vid Wiks folkhögskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-23
LA2017-0594Begäran om uppgifter från Centralepidemisjukhuset i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0593Leverans av utskrifter från AIDA från nämndkansliet vid RegionkontoretÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-11-22
LA2017-0592Begäran om ta del av uppgifter från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0591Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-22
LA2017-0590Förvaring och utlämnande av röntgenbilder från FolktandvårdenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-21
LA2017-0589Begäran om uppgifter från Småskoleseminariet i UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-21
LA2017-0588Begäran om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0587Begäran om uppgifter ur journalhandling från Onkogenetiska mottagningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0586Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0585Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0584Begäran om journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0583Begäran om läkarintyg från Sävja vårdcentral 2005ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0582Överflytt av funktionsbrevlådaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0581Beslut om utbetalning av skadeståndÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-20
LA2017-0580Leverans av kodlistor från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-17
LA2017-0579Begäran att ta del av patientjournal från HjärtcentrumÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-17
LA2017-0578Förfrågan om aktiebrevÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-15
LA2017-0577Begäran om kopia av PAD-svar från Patologiska institutionen mmÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-15
LA2017-0576Begäran att ta del av patientjournaler från lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-15
LA2017-0575Studiebesök för Historia B-studenter (Uppsala universitet) våren 2018ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetBehandlas2017-11-14
LA2017-0574Nya handlingstyper för Region Uppsala - förslag på beslutsunderlagÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-14
LA2017-0573Fråga om tillämpning av gallringsbeslutÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0572Forskarbesök för att ta del av årsberättelser från Kumlans lanthushållsskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0571Forskarbesök för att ta del av dokumentation från talövningar från Wiks folkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0570Forskarbesök för att ta del av dokumentation från talövningar från Wiks folkhögskola ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-13
LA2017-0569Begäran om att ta del av journal från Folktandvården i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-11-13
LA2017-0568Begäran om att ta del av journalhandling från 1800-talet från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0567Begäran om att ta del av journalhandling från psykiatrisk öppenvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0566Begäran om att ta del av uppgift från matrikelkortÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0565Begäran om att ta del av journalhandlingar från privat vårdgivareÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-10
LA2017-0564ForskarbesökÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-09
LA2017-0563Begäran om att ta del av årsberättelserÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-09
LA2017-0562Forskarbesök för att ta del av lista över skador från 1920-talet ÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-11-09
LA2017-0561Begäran om att ta del av journalhandling från Folktandvården Enköping ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0560Begäran om att ta del av uppgift från barnhemsaktÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0559Begäran om att ta del av journalhandlingar från distriktssköterskaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0558Byte av applikationsservrar för R7e-arkivÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-08
LA2017-0557Begäran om att ta del av byggnadshandlingar från LandstingsserviceÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-07
LA2017-0556Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0555Fråga om överföring av journaler mellan vårdcentralerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0554Arbetsmiljörond 2017ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0553Hantering av läkarintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0552Begäran om att ta del av uppgift om en person arbetat vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0551Eftersökning av uppgifter rörande utredning av Upplandsstiftelsens ombildningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-06
LA2017-0550Läkarintyg för personal vid regionarkivet 2017ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0549Begäran om utlämnande av journalkopior ur Brukshälsans arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0548Begäran om utlämnande av uppgift ur arkivleverans från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-03
LA2017-0547Hantering av sekretessintyg s.k. sekretessförbindelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-11-02
LA2017-0546Begäran om utlämnande av patientjournal från BrukshälsanÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2017-11-02
LA2017-0545Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-10-02ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0544Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-09-27ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0543Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-09-29ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-11-01
LA2017-0542Rehabilitering av anställd vid regionarkivet 2017-01-16ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2017-11-01
LA2017-0541Begäran om att ta del av journalkopior från operation år 1995ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0540Begäran om att ta del av utredningar och journalanteckningarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0539Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-10-31
LA2017-0538Begäran om uppgift om födelsetidÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-30
LA2017-0537Begäran om att ta del av diverse avtal, Upplands Lokaltrafik ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-30
LA2017-0536Begäran om registerutdrag enligt 26§ PULÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetBehandlas2017-10-27
LA2017-0535Begäran om att ta del av patientjournaler från husläkarmottagningar åren 2004-2006ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-25
LA2017-0534Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-25
LA2017-0533Begäran om att ta del av examensbetyg från Wik folkhögskolaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0532Begäran om att ta del av barnmorskehandlingar ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0531Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0530Begäran om att ta del av journalkopia och röntgensvar från BrukshälsanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-24
LA2017-0529Begäran om att ta del av journalhandlingar från Brukshälsan SöderforsÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-23
LA2017-0528Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-20
LA2017-0527Fotografier från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2017-10-20
LA2017-0526Begäran om att ta del av barnhems/personakt från Stabby AlleÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-10-19
LA2017-0525Frågor inför återrapportering av åtgärder med anledning av regionarkivets tillsynsrapportÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-18
LA2017-0524Rapporter rörande luftprovtagning i Regionarkivets kontorslandskapÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0523Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0522Begäran att ta del av patientjournal ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0521Begäran om uppgift ur patientjournal ur Brukshälsans arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0520Begäran om uppgifter ur patientjournal från ElisabethsjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-10-17
LA2017-0519Leverans av diariehandlingar och avtal från landstingsrevisionenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-16
LA2017-0518Leverans av arkivhandlingar från Smittskyddsenheten inför flytt till GluntenområdetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2017-10-16
LA2017-0517Begäran om uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0516Begäran om uppgifter ur journalhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0515Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0514Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0513Begäran att ta del av uppgifter ur patientjournal från Samariterhemmets sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-13
LA2017-0512Begäran om journaluppgifter från BrukshälsanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-12
LA2017-0511Hjälp med processerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-12
LA2017-0510Enkät om utvärdering av utbildning för kultursektorn Bli bättre på bemötande - lågaffektivt bemötandeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0509Begäran om intyg från Wiks folkhögskolaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0508Begäran om protokoll från Regionförbundet Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0507Fotografier på f.d. anställda vid Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0506Arkivorganisation i Region UppsalaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0505Värmereglering i regionarkivets lokalerÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0504Arkivering av äldre databaserÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-11
LA2017-0503Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-10
LA2017-0502Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-10
LA2017-0501Begäran om att ta del av anställningsuppgift från Akademiska sjukhuset och Ulleråkers sjukhusÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-09
LA2017-0500Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-06
LA2017-0499Tillgänglighet samt spärrar till journalhandling från Brukshälsan Söderfors ÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-10-06
LA2017-0498Begäran om att ta del av journaluppgifter från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-06
LA2017-0497Begäran om uppgifter ur patientjournal från Brukshälsan i Tierp ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-05
LA2017-0496Begäran om uppgifter ur patientjournal Brukshälsan i Uppland ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-05
LA2017-0495Ny klassificering av ärendeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0494Begäran om att ta del av betygshandling från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0493Begäran om att ta del av födelseuppgifter från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0492Begäran om att ta del av journaluppgift från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0491Begäran om att ta del av journalhandling från Hälsojouren ABÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0490Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0489Begäran om att ta dela av journalhandlingar från olika vårdinrättningar ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0488Begäran om att ta del av personakt rörande barnhemstidÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0487Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-04
LA2017-0486Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-03
LA2017-0485Begäran om fotografier från installationen av rörpost vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-03
LA2017-0484Leverans av arkivhandlingar från Lasarettet i EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-10-02
LA2017-0483Fråga om arkivering av bokslutshandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-10-02
LA2017-0482Bevarande och gallring av allmänna handlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0481Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0480Begäran om att ta del av anställningsuppgift ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0479Begäran om att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0478Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Wiks FolkhögskolaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0477Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-10-02
LA2017-0476Begäran om att ta del av uppgifter ur journal från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0475Begäran om vaccinationsuppgiftÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0474Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0473Begäran att ta del av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-29
LA2017-0472Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården EnköpingÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-09-29
LA2017-0471Begäran att ta del av patientjournal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-09-28
LA2017-0470Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-27
LA2017-0469Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från Hälsohuset i EnköpingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0468Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0467Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0466Begäran om betygskopia från folkhögskolaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-26
LA2017-0465Begäran om att ta del av anhörigs patientjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetBehandlas2017-09-22
LA2017-0464Begäran om att ta del av journalhandlingar från Liljeforstorg barnläkarmottagningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0463Förfrågan kring hantering av barnhälsovårdsjournaler ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0462Begäran om att ta del av journalhandlingar från KåbohälsanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-22
LA2017-0461Begäran om att ta del av sjukhusjournalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetBehandlas2017-09-22
LA2017-0460Begäran om att ta del av journalhandlingar från skopiundersökningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-21
LA2017-0459Beslut rörande arkivansvariga och arkivredogörareÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-21
LA2017-0458Leverans av porträtt från Regionens husÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-09-20
LA2017-0457Långtidslagring av foto, film och ljudÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-20
LA2017-0456Hantering av Brukshälsans patientjournaler i CosmicÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-09-20
LA2017-0455Begäran om att ta del av vaccinationer och BVC-sammanfattning ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-19
LA2017-0454Förfrågan gällande handlingar från Statens rättskemiska laboratoriumÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0453Begäran om att ta del av handlingar rörande EU-projektÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0452Framtagande av klassificeringsstruktur för Region Uppsala 2017 1:0ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0451Begäran om att ta del av betygÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0450Begäran om att ta del av journalanteckning och obduktionsprotokoll ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetBehandlas2017-09-18
LA2017-0449Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0448Begäran om att ta del av kopior på journalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0447Förfrågan om handlingar kring egen födelseÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-09-18
LA2017-0446På liv och död i Enköping - ett arkivpedagogiskt skolprojektÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0445Begäran om att ta del av examensbevisÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0444Begäran om att ta del av journalhandlingar från UrologenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-15
LA2017-0443Regionarkivets kundenkät 2017ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2017-09-15
LA2017-0442Begäran om att ta del av slutbetyg KronåsskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0441Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0440Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0439Begäran om att ta del av journalkopior från AB PreviaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0438Begäran om anställningsintygÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-14
LA2017-0437Begäran att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-13
LA2017-0436Upplevelsestråk på Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-13
LA2017-0435Enkät om arkivorganisationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-12
LA2017-0434Arkivering av hemsidorÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-09-12
LA2017-0433Begäran om att ta del av handlingar från RådgivningsbyrånÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0432Begäran om att ta del av ritningar från Kungsgärdets sjukhusÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0431Begäran om att ta del av slutbetyg från vårdlinjen KronåsskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0430Begäran om att ta del av könsutredningsutlåtandeÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0429Begäran om att ta del av journalhandlingar från förlossning, samt öron- näsa- halsÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-09-11
LA2017-0428SkadeprotokollÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-09-08
LA2017-0427Föreläsningsserien Uppsala Arkivcentrum 2018ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2017-09-07
LA2017-0426Framtagande av profilprodukter för regionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-07
LA2017-0425Begäran om journaluppgifter från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0424Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0423Begäran om utlämnande av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0422Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0421Begäran om att ta del av årsredovisningar från ULÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0420Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-09-06
LA2017-0419Begäran om utlämnande av fotografier från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-04
LA2017-0418Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-09-04
LA2017-0417Synpunkter på rutiner för arkivering och leverans till regionarkivetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0416Begäran om klockslag för födelseÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0415Begäran om betygskopiaÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0414Begäran om namnuppgiftÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-09-01
LA2017-0413Begäran om att ta del av ett MD, Wikströms fullständiga namn.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-31
LA2017-0412Begäran om att ta del av journalhandling från Klinisk genetikÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-31
LA2017-0411Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-30
LA2017-0410HSS diarieförda handlingar från 2013 ÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-08-29
LA2017-0409Begäran om utlämnande av uppgifter ur journalhandlingarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0408Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0407Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-28
LA2017-0406Förfrågan om bevarade handlingar i ersättningsärendeÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0405Begäran om uppgift ur journal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0404Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0403Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-25
LA2017-0402Beträffande blankett "Sammanfattning av BVC-perioden"ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0401Begäran att ta del av patientjournal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0400Begäran om uppgift ur personalhandlingarÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0399Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-24
LA2017-0398Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0397Begäran om journalkopia från Aleris ElisabethsjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0396Begäran att ta del av journal från akademiska sjukhusets barnklinikÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0395Begäran om betygskopia från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0394Begäran att ta del av patientjournal från Bo Wilhelmssons läkarmottagningÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0393Begäran att ta del av patientjournal från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0392Begäran att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-23
LA2017-0391Begäran att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-22
LA2017-0390Begäran att ta del av journal från BrukshälsanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-22
LA2017-0389Enkät rörande handledning av sommarjobbareÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-08-21
LA2017-0388Begäran att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-21
LA2017-0387Begäran om journalkopia på Elisabethsjukusets egen journalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-18
LA2017-0386Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-18
LA2017-0385Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-17
LA2017-0384Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-17
LA2017-0383Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0382Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0381Begäran om att ta del av äldre journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0380Begäran om att ta del av betyg från JällaskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-16
LA2017-0379Begäran om att ta del av uppgifter från barnhälsovårdsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0378Fråga om äganderätt rörande fotografier ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0377Begäran om journalkopia på Elisabethsjukusets egen journalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0376Begäran om att ta del av födelseuppgift ur journal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0375Begäran om utlämnande av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-15
LA2017-0374Begäran om att ta del av journalanteckningar från förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0373Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0372Leverans av arkivhandlingar från patientkontakt vid Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0371Begäran om att ta del av handlingar från RegionförbundetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-14
LA2017-0370Skanning av LandstingstryckenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2017-08-11
LA2017-0369Leverans av statistik m.m., PatientnämndenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0368Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0367Begäran om att ta del av journalkopiorÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0366Begäran om att ta del av journalhandlingar från ElisabethsjukhusetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-11
LA2017-0365Skanning av äldre barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-08-11
LA2017-0364Begäran om att ta del av journal från Elisabethsjukhuset, AlerisÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-10
LA2017-0363Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-10
LA2017-0362Begäran om att ta del av journalkopiorÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-09
LA2017-0361Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-08
LA2017-0360Leverans av protokoll m.m., Hälsa och habiliteringÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-08-08
LA2017-0359Förfrågan rörande BarnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0358Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0357Begäran om att ta del av journalhandlingar från Geriatrik, minnesmottagningenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-04
LA2017-0356Begäran om att ta del av betyg från mentalskötarutbildning.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-03
LA2017-0355Begäran om att ta del av handlingar från BrukshälsanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-02
LA2017-0354Begäran om att ta del av patientjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-08-01
LA2017-0353Förfrågan om avsänd leverans anläntÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0352Leverans av personalhandlingar, Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0351Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-31
LA2017-0350Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-28
LA2017-0349Begäran om att ta del av handlingar från BUP och Barnhabiliteringen.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-27
LA2017-0348Leverans av diarieakter, PrimärvårdenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-07-25
LA2017-0347Begäran om att ta del av förlossningsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-25
LA2017-0346Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-07-25
LA2017-0345Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-21
LA2017-0344Förfrågan om säkerhetsklassning på arkivskåpÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-07-21
LA2017-0343Begäran om att ta del av uppgifter i patientjournal från Brukshälsan ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-20
LA2017-0342Begäran om att ta del av vävnadsprover från Epidemisjukhus i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-20
LA2017-0341Begäran om att ta del av uppgifter i tandvårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetBehandlas2017-07-19
LA2017-0340Begäran om att ta del av uppgifter rörande sommarhems- och koloniplaceringarÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-07-19
LA2017-0339Förfrågan om handlingar avseende planteringar mm.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-14
LA2017-0338Begäran att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-11
LA2017-0337Begäran att ta del av barhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-11
LA2017-0336Begäran om att ta del av allmän handling från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-07-10
LA2017-0335Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0334Årsredovisning 2016 för Landstinget i Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0333Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-06
LA2017-0332Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0331DödsfallsintygÄrendeMaria StenuddRegionarkivetMakulerat2017-07-05
LA2017-0330Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0329Begäran om journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-05
LA2017-0328Begäran om uppgifter ur patientjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-04
LA2017-0327Begäran om tandvårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-07-03
LA2017-0326Begäran om att ta del av dokumenthanteringsplanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-30
LA2017-0325Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation ur Landstingets vårdskola: Vårdgymnasiets arkiv.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-30
LA2017-0324Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-27
LA2017-0323Kartor med arkiv markerade för Uppsala stad och Uppsala länÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2017-06-27
LA2017-0322Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-06-27
LA2017-0321Synpunkt på ärende rörande klassificeringsstrukturÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-26
LA2017-0320Leverans av barnhälsovårdsjournal från skolhälsovårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-26
LA2017-0319Begäran om att ta del av betyg för skogligt basår, Jälla gymnasiumÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0318Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0317Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0316Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0315Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0314Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0313Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-22
LA2017-0312Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-21
LA2017-0311Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0310Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0309Förfrågan om ritning gällande Fjärdingen 27:5, byggnadsnummer 3313ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0308Utbildning i hjärt- och lungräddning 2017ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-16
LA2017-0307Förfrågan angående förlossningsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-15
LA2017-0306Leverans av konsultationsremisser från Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0305Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0304Begäran om uppgifter från journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetMakulerat2017-06-14
LA2017-0303Begäran om uppgifter från journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-14
LA2017-0302Leverans av diarieförda handlingar från RegionförbundetÄrendeAnton KardachRegionarkivetBehandlas2017-06-13
LA2017-0301Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0300Journaler från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0299Information kortare import- och uppladdningsstopp och störningar i återsökning av vårdinformationÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-13
LA2017-0298Begäran om att ta del av uppgifter om födelsetid ur förlossningsjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0297Begäran om att ta del av uppgift om födelsetid ur förlossningsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0296Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0295Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-12
LA2017-0294Mallar till gallringsprotokollÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-09
LA2017-0293Begäran om att ta del av journalhandling från MedocularÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-09
LA2017-0292Begäran om att ta del av uppgift från barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-08
LA2017-0291Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-07
LA2017-0290Begäran om att ta del av journaluppgifter från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-07
LA2017-0289Begäran om utlämnande av avtalsförslag från LandstingsserviceÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-06-05
LA2017-0288Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-02
LA2017-0287Förfrågan om brev från Emmy RappeÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-06-01
LA2017-0286Begäran om att ta del av patientjournal från Brukshälsan i Tierp ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0285Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0284Instruktörsutbildning Hjärt- och lungräddningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-31
LA2017-0283Begäran om att ta del av patientjournal från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-30
LA2017-0282Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-30
LA2017-0281Begäran om uppgift ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0280Beslut om Blå rummet - patientinformationsverksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0279Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-29
LA2017-0278Begäran om att ta del av journalhandling från Liljefors Torg vårdcentralÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0277Syftet med Blå rummet - patientinformationsverksamhetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0276Information om stopp i R7e-arkiv för uppgraderingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-26
LA2017-0275Begäran om uppgifter ur Musik i Upplands arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-24
LA2017-0274Leverans av arkivhandlingar från Hälsa och habiliteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-24
LA2017-0273Begäran om journalhandling från UngdomshälsanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0272Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0271Enkät till kulturarvsinstitutioner i Europa om att få mätbara resultat om digitalisering ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-23
LA2017-0270Begäran om att ta del av avgångsbetyg från mentalskötarutbildningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0269Begäran om att ta del av dokumenthanteringsplanÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0268Förfrågan om leverans av bandade samtalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0267Beslut om ändring av rutin för hantering av journaler i Cosmic vid nedläggning eller övertagande av enheter mellan vårdgivareÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-22
LA2017-0266Begäran om att ta del av betygsdokumentation från Vårdhögskolan Uppsala ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-05-19
LA2017-0265Begäran från vårdgivare om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-18
LA2017-0264Begäran om att ta del av journaluppgifter från Clinic Rajan ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-18
LA2017-0263Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-17
LA2017-0262Landstingsarkivets verksamhetsberättelse 2016ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-17
LA2017-0261Begäran om att ta del av slutbetyg från Landstingets vårdskola: vårdgymnasiumÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-16
LA2017-0260Begäran om kopia av journalhandlingar från Gimo vuxenpsykiatriÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-15
LA2017-0259Begäran om kopia av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-15
LA2017-0258Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0257Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0256Arkivering av patientjournaler från psykiatrisk öppenvårdÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2017-05-12
LA2017-0255Begäran om att ta del av uppsats från sjukgymnastutbildningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0254Begäran om att ta del av egna journalhandlingar från ElisabethsjukhusetÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0253Begäran om att ta del av journalhandling rörande öronÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0252Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0251Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-11
LA2017-0250Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0249Begäran om att ta del av intyg från JällaskolanÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0248Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-10
LA2017-0247Begäran om att ta del av journalhandlingar från BarnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-05-09
LA2017-0246Regiondirektörens samlade vidaredelegering av beslutanderättÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-08
LA2017-0245Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0244Förfrågan om patientjournaler från Heby vårdcentral 1990-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0243Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-05
LA2017-0242Begäran om utbildningsdokumentation från Jälla naturbruksgymnasium vt 2002 samt undersköterskeutbildningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0241Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården TierpÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0240Begäran om att ta del av journalkopior från Vilhelmsson Ortopedkonsult ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0239Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0238Godkännande till journalenheten gällande journalkopior. Felsänd? ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-04
LA2017-0237Begäran om att ta del av handlingar rörande anstalten vid Rickomberga m.m.ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0236Förfrågan om patientjournaler från Rådgivningsbyrån på Akademiska sjukhusets kvinnopoliklinikÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0235RD-beslut 9/2017, Namnbyte för Landstingets resurscentrum och LandstingsarkivetÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0234Begäran om journalkopior från BrukshälsanÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0233Begäran om att få ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0232Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation år 2005 från Wiks folkhögskolaÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-05-03
LA2017-0231Begäran om kopia på Elisabethsjukhusets egna deponerade journal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0230Begäran om kopia på Elisabethsjukhusets egna deponerade journal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0229Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-05-02
LA2017-0228Begäran om att ta del av journal från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-27
LA2017-0227Begäran om att ta del av journalhandlingar från BrukshälsanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0226Begäran om att ta del av fullständig barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0225Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0224Begäran om att ta del av gallringsbeslutÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-26
LA2017-0223Begäran om översändning av betygskopia till undervisningsanstaltÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-25
LA2017-0222Begäran om att ta del av betyg från KronåsskolanÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-24
LA2017-0221Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-04-24
LA2017-0220Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-21
LA2017-0219Begäran om kopia av PAD-svar från Patologiska institutionenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0218Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0217Begäran om att ta del av patientjournal från Bo Vilhelmssons läkarmottagning ort.kon ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-20
LA2017-0216Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0215Begäran om att ta del av personalmatrikel från Social- och omsorgsförvaltningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0214Begäran om vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0213Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0212Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0211Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0210Begäran om att ta del av personalmatrikel från Social- och omsorgsförvaltningenÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0209Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0208Begäran om uppgift ur patientjournaler från Brukshälsan i Uppland ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetBehandlas2017-04-19
LA2017-0207Begäran om att ta del av diarieakt från LandstingsserviceÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-19
LA2017-0206Anvisning och stöddokument för att upprätta en dokumenthanteringsplan (DHP)ÄrendeJohanna OlvångRegionarkivetAvslutat2017-04-18
LA2017-0205Förfrågan om arkivhandlingar från Rickomberga arbetshemÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-13
LA2017-0204Begäran om att ta del av uppgifter ur journalhandling från Elisabethsjukhuset Aleris ABÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0203Begäran att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0202Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0201Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0200Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0199Begäran om uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0198Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0197Begäran om uppgift ur barnhäsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0196Begäran om utlämnande av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0195Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0194Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-12
LA2017-0193Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-11
LA2017-0192Beställning av barnhemsaktÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0191Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0190Begäran om elektronisk kopia av röntgenbilder från 1896 och 1897ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-10
LA2017-0189Forskarbesök rörande Emmy C RappeÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0188Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0187Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0186Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0185Begäran om att ta del av handlingar ur Wiks folkhögskola arkivÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0184Begäran om att ta del av allmän handling ur Akademiska sjukhusets arkiv ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0183Begäran om att ta del av allmän handling ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0182Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0181Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournal.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-07
LA2017-0180Begäran om att ta del av personalhandlingarÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0179Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournaler från flera vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0178Begäran om att ta del av uppgifter i barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-04-05
LA2017-0177Begäran om utlämnande av journalhandling från barnhälsovårdenÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-04-04
LA2017-0176Begäran om att ta del av obduktionsprotokoll från Patologiska institutionen, Akademiska sjukhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-04-03
LA2017-0175Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-31
LA2017-0174Begäran att ta del av protokoll förbundsfullmäktigeÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-31
LA2017-0173Begäran om att ta del av handlingar rörande sanatorier, barnhem och kurs ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-30
LA2017-0172Begäran att ta del av bvc journalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-30
LA2017-0171Begäran att del av avgångsbetygÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0170Begäran om att ta del av handlingar från Uppsala BlindskolaÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0169Begäran att ta del av neuropsykologisk utredningÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0168Begäran att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-29
LA2017-0167Begäran att ta del av barnhälsovårdjournal.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-03-28
LA2017-0166Begäran om att ta del av patientjournal från Uppsala hospitalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-27
LA2017-0165Förfrågan om att få ta del av barnhälsovårdsjournal från annat länÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0164Begäran om att få del av vaccinationsuppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0163Begäran om att få ta av utbildningsdokumentation från Vårdhögskolan 1992ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-24
LA2017-0162Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-23
LA2017-0161Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-23
LA2017-0160Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0159Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0158Begäran om att ta del av förlossningsjournal från Akademiska sjukhuset 2000-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0157Begäran om att få ta del av patientjournal från Aros läkarmottagningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-22
LA2017-0156Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalerÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0155Begäran om att ta del av patientjournal från Akademiska sjukhuset 1940-1950-taletÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0154Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0153Förfrågan om handlingar från BUP Östhammar 1980-talÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-03-21
LA2017-0152Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0151Digitalisering av filmmaterial från Neurokirurgens bibliotekÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0150Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-20
LA2017-0149Begäran om att ta del av journalhandling från förlossningsvårdÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0148Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0147Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-16
LA2017-0146Begäran om att ta del av uppgift om arkivlokal i UlleråkerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-15
LA2017-0145Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation Sjuksköterskeprogrammet ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-15
LA2017-0144Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Hälso- och sjukvårdslinjenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0143Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation Medicinsk assistentutbildningÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0142Plan för bevarandeinsatser avseende lagningar av arkivhandlingar i pappersform hos landstingsarkivet Uppsala län 2017ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0141Begäran om att ta del av journalhandlingÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0140Forskarbesök material om Akademiska sjukhusets byggnaderÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-14
LA2017-0139Begäran om att ta del av egen barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0138Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0137Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-13
LA2017-0136Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-10
LA2017-0135Begäran om att ta del av lönestatistik från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-09
LA2017-0134Begäran om att ta del av barnhemsaktÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-08
LA2017-0133Begäran om att ta del av patientjournal från Elisabethsjukhuset (Aleris)ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-08
LA2017-0132Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården ÅrstaÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0131Begäran om att ta del av journal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0130Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0129Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0128Begäran om att ta del av förlossningsjournal m.m. från akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-07
LA2017-0127Begäran om att ta del av uppgift ur förlossningsjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0126Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från KronåsskolanÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0125Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0124Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-06
LA2017-0123Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0122Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0121Förfrågan om ta del av uppgift ur patientjournal från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0120Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0119Leverans av arkivhandlingar från RegionförbundetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-03
LA2017-0118Forskarbesök rörande uppgifter ur Musik i Upplands arkivÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0117Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0116Begäran om uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-02
LA2017-0115Begäran om uppgift ur journalhandling från Ebbe Wahlunds mottagningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-03-01
LA2017-0114Leverans av arkivhandlingar från Folktandvården KanikenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-03-01
LA2017-0113Begäran om ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-28
LA2017-0112Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-28
LA2017-0111Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0110Hyresavtal gällande kvarteret EldarenÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0109Förfrågan om faktura från Brukshälsan i SöderforsÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-02-27
LA2017-0108Hantering av film samt psykologutredningar i pappersformatÄrendeMaria StenuddRegionarkivetBehandlas2017-02-27
LA2017-0107Projekt för arkivering av Journal 3-databaserÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2017-02-24
LA2017-0106Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-24
LA2017-0105Begäran om att ta del av handlingar rörande Uppsala läns landstings förvaltningsutskott ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0104Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0103Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0102Begäran om att ta del av journalhandling från privat vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0101Begäran om att ta del av personalhandlingar från arbetsgivare inom Uppsala läns landstingÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0100Begäran om att ta del av betygsdokumentation från gymnasieutbildning i UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0099Förfrågan om uppgifter rörande Akademiska sjukhuset UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0098Begäran om att ta del av uppgifter ur patientjournal från vårdgivare i UppsalaÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0097Begäran om att ta del av journalhandlingar från privat vårdgivare i Uppsala länÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-23
LA2017-0096Leverans av arkivhandlingar från Knivsta vårdcentralÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-22
LA2017-0095Begäran om att ta del av handlingar från kollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-02-22
LA2017-0094Begäran om utlämnande av journalkopia från Elisabethsjukhuset, AlerisÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-02-21
LA2017-0093Begäran om kopia av LS beslut 1999, § 138ÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-02-21
LA2017-0092Begäran om att ta del av journalhandling ur Öronspecialisterna i Uppsala HB:s arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-20
LA2017-0091Begäran om att ta del av betyg från barnsköterskeutbildning, Höganäs daghemÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0090Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0089Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-17
LA2017-0088Begäran om att ta del av personalhandlingar från Hälsa och habiliterings enhetenÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-16
LA2017-0087Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0086Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0085Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0084Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0083Begäran av att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkiv.ÄrendeJohanna AnderssonRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0082Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0081Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0080Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0079Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-15
LA2017-0078Begäran om att ta del av journalhandling från Urologen, Akademiska sjukhusetÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0077Begäran om att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0076Begäran att ta del av journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0075Leverans av arkivhandlingar från KollektivtrafikförvaltningenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0074Begäran att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0073Begäran att ta del av journalhandling från Barnhälsovårdens arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0072Förfrågan rörande arkivet efter Bo Vilhelmssons läkarmottagning ort-kon. ABÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0071Begäran om att ta del av journalhandling ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeVeronika NyrénRegionarkivetAvslutat2017-02-14
LA2017-0070Begäran om att ta del av bilaga i ärende CK1998-0383ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-10
LA2017-0069Begäran om att ta del av K-ritningar för byggnad 1156, F13-garageÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-10
LA2017-0068Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från skötarutbildningÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0067Begäran om att ta del att journalhandlingar från Ulleråkers sjukhusÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0066Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-09
LA2017-0065Begäran om att ta del av journalhandlingar från olika sjukhus/sjukhem i Uppsala länÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0064Begäran om att ta del av journalhandling från sjukhusvistelseÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0063Begäran om att ta del av journalhandlingar från Akademiska sjukhuset med mera. ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0062Begäran om att ta del av journalhandling ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0061Begäran om att ta del av journalhandling från barnhälsovårdenÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0060Digitalisering av mikrofilmade handlingarÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0059Begäran om att del av journalhandling från Clinic Rajan (Uppsala privatklinik AB)ÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0058Begäran om att ta del av journalhandling från Linköpings sjukhusÄrendeMaria HagbergRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0057Pärmar med handlingar på microfish från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-08
LA2017-0056Begäran om att ta del av egen journalhandling från BB samt mammans förlossningsjournal ÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-06
LA2017-0055Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Jällaskolan för verifieringÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-03
LA2017-0054Begäran om att ta del av vaccinationsuppgifter ur barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-03
LA2017-0053Leverans av arkivhandlingar från UpplandsstiftelsenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-02
LA2017-0052Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-02
LA2017-0051Begäran om att ta del av födelseuppgifter ur patientjournalerÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-01
LA2017-0050Leverans av tandvårdsjournaler från Folktandvården TierpÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-02-01
LA2017-0049Leverans av arkivhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-31
LA2017-0048Begäran om att ta del av journalhandlingar från barnmedicin, ögonklinik och käkkirurgenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-31
LA2017-0047Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0046Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från Wiks folkhögskolaÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0045Begäran om att ta del av barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-27
LA2017-0044Begäran om att ta del av uppgifter ur barnhälsovårdsjournalerÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0043Begäran om att ta del av journalhandling från Uppsalahälsan ABÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0042Felsänd handlingÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0041Begäran om att ta del av journalhandling från företagshälsovård i TierpÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0040Begäran om att ta del av utbildningsdokumentation från vårdgymnasietÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-26
LA2017-0039Begäran om att ta del av journalhandling från Ulleråkers sjukhusÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-25
LA2017-0038Begäran om att ta del av allmän handling från Regionförbundet Uppsala länÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-25
LA2017-0037Begäran om att ta del av uppgift ur barnhälsovårdsjournalÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-24
LA2017-0036Begäran om att ta del av journalhandling från Barn- och ungdomspsykiatrinÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-23
LA2017-0035Begäran om att ta del av uppgift ur diarieakt från akademiska sjukhuset.ÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-23
LA2017-0034Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusets arkiv rörande K. S. L.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0033Begäran om att ta del av journalhandling rörande avliden släktingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0032Begäran att ta del av journalhandling rörande barnhälsovård för M. S.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0031Begäran om att ta del av journalhandling från Akademiska sjukhusets arkiv rörande släktingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0030Begäran om att ta del av journalhandling rörande förlossningarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-20
LA2017-0029Begäran om att ta del av journalhandling rörande barnhälsovårdÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-19
LA2017-0028Leverans av arkivhandlingar från FolktandvårdenÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-19
LA2017-0027Leverans av diarieförda ärenden från 2012ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-18
LA2017-0026Begäran om att ta del av utbildningsdokumentationÄrendeOlof PerssonRegionarkivetAvslutat2017-01-18
LA2017-0025Begäran om att ta del av handlingar rörande släktings tidigare anställningÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0024Begäran att ta del av journalhandling för I. L. S.ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0023Leverans av arkivhandlingar från Akademiska sjukhusetÄrendeAnton KardachRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0022Begäran om att ta del av journalhandling rörande anhörigÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-17
LA2017-0021Studiebesök vid landstingsarkivet för släktforskarkursÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0020Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0019Begäran om att ta del av avtal rörande postboxarÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0018Begäran om att ta del av journalhandling rörande barnhälsovårdÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-16
LA2017-0017Hantering av en kommande leverans från Folke Bernadottes regionhabiliteringÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0016Diarieförda handlingar i pappersformÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0015Begäran om att ta del av journalhandling från vårdgivare i Uppsala.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0014Begäran att ta del av journalhandling.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0013Begäran om att ta del av uppgift ur utbildningsdokumentation.ÄrendeAnna-Lena DüringRegionarkivetAvslutat2017-01-13
LA2017-0012Rapport från ett kulturpedagogiskt projekt i Enköping 2015ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-11
LA2017-0011Begäran om att ta del av journalhandling ur Barnhälsovårdens arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0010Föreläsningsserien Uppsala Arkivcentrum 2017 ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0009Klassificeringsstruktur på remiss version KS 2017 1:0ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0008Begäran om att ta del av uppgift om provinsialläkartjänst Gräsö 1915ÄrendeMaria StenuddRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0007Begäran om att ta del av journalhandling ur Akademiska sjukhusets arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0006Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-10
LA2017-0005Begäran om att ta del av personalmatrikelÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-09
LA2017-0004Begäran om att ta del av barnhemsakt och personakt ur Barnavårdsombudets arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-09
LA2017-0003Begäran om utlämnande av uppgifter rörande mentalsjukhus i ÖsterbybrukÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-03
LA2017-0002Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-03
LA2017-0001Begäran om att ta del av uppgift ur journalhandlingÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2017-01-02
LA2016-0004Beslut om driftsättning av leverans av Profdoc Journal 3 i R7e-arkivÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-12-05
LA2016-0003Arkivtillsyn med fokus på hantering av personalhandlingarÄrendeAnne HallvigRegionarkivetBehandlas2016-11-18
LA2016-0002Avtal rörande deponering av arkiv från ekonomiavdelningen, Landstingets ledningskontorÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-11-17
LA2016-0001Omhändertagande av patientjournaler från Brukshälsan i Uppland AB enligt IVO-beslutÄrendeAnne HallvigRegionarkivetAvslutat2016-11-07