Ärende nrTitelTypAnsvarig personAnsvarig enhetStatusSkapat datum
LS2017-0679Överklagan angående begäran om utlämnande av handlingarÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-15
LS2017-0678Överprövning av upphandling avseende patientövervakning mål nr 6483-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-15
LS2017-0677Begäran om varningÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2017-12-15
LS2017-06762017-12-07 Dnr LS2017-0658 Avsändare Juridiska enheten Regionjurist Kristine Nilsson Telefon:018-611 60 37 Överprövning av upphandling avseende kundanpassade set mål nr 6290-17 ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-13
LS2017-0675Avtal kopiator/MFP A8489820 (Storgatan 27)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-13
LS2017-0674Överprövning av upphandling avseende ombyggnadsarbeten, fastighetsunderhåll och installationer, mål nr 6436-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-12
LS2017-0673Förlängning avtal läkemedel KyprolisÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenBehandlas2017-12-12
LS2017-0672Medlemskap i AER, Assembly of European RegionsÄrendeAnna-Lena JanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-12
LS2017-0671Förtur hos läkare för döva och hörselskadadeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-12-12
LS2017-0670Vårdfrågor om sommarstängning i nordupplandÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-12
LS2017-0669Begäran om yttrande - 7946-2017ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-11
LS2017-0668Granskningsversion av Enköpings FÖP: Plan för Enköpings stadÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-12-11
LS2017-0667Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Ds2017:61ÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2017-12-11
LS2017-0666Remiss - Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU2017:88ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-12-11
LS2017-0665Plan för intern kontroll 2018 - RegionkontoretÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-12-08
LS2017-0664Verksamhetsplan 2018 LäkemedeskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2017-12-08
LS2017-0663Expediering av beslut KF 2017-12-04 § 158, Entledigande från politiska uppdrag, däribland uppdrag som kommunstyrelsens ordförande, samt fyllnadsvalÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-08
LS2017-0662Resultat av inspektionen 24 november 2017ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-12-08
LS2017-0661Omprövning av beslut (Kopplad till CK2010-0173)ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-12-08
LS2017-0660Menprövning utomlänsfaktureringÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0659Överprövning av upphandling gällande kiropraktisk behandling mål nr 6279-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0658Överprövning av upphandling gällande TEG/TEM, mål nr 6135-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0657Uppsala Fålhagen 67:1ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0656Yrkande beredningenÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0655Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR)ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-12-07
LS2017-0654Ansökan för cyklotronverksamheten ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenBehandlas2017-12-04
LS2017-0653Almi Företagspartner UppsalaÄrendeAnna-Lena JanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-04
LS2017-0652Extra Övertid/mertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-12-04
LS2017-0651Extra övertid/mer tidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-12-04
LS2017-0650Förlikningsavtal - Odios Vandrarhem ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-01
LS2017-0649AB Transitio Verksamhetsplan 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-12-01
LS2017-0648Fullmakt till Visma Collectors AB ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-12-01
LS2017-0647Diskrimineringsombudsmannen - granskning avseende rutiner och riktlinjer för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.ÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-11-30
LS2017-0646Remiss - belopp för vård av utskrivningsklara patienter ÄrendeMaud SehlstedtRegionstyrelsenBehandlas2017-11-29
LS2017-0645Protokoll Uppsala universitet - Region Uppsala 2017ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2017-11-29
LS2017-0644Protokoll Uppsala universitet - Region Uppsala 2016ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2017-11-29
LS2017-0643Samråd om planändring Vrå 1:392, Knivsta kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-28
LS2017-0642Delegationsbeslut - CPUA för kvalitetsregistret SPORÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0641Samverkan avseende vaccinering av medarbetare och dess dokumentationÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-11-27
LS2017-0640Revisionsskrivelse granskning materiella och immateriella anla�ggningstillga�ngarÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0639Revisionsskrivelse granskning av klassificering av utgifter som drift eller investeringÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0638Hittaut Enköping - ansökan om stödÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-11-27
LS2017-0637Nationella riktlinjer för behandling av osteoporosÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0636Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen - budget för gemensamma verksamheter 2018ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0635Remiss - Bastjänstgöring för läkare Ds2017:56ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0634Uppsala FR 6133-17 Aktbil 5ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-27
LS2017-0633Kompetensutveckling avseende likabehandlingÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-11-24
LS2017-0632Enkel fråga (M) - Om stickprov för att kontrollera faktureringen av riks- och regionvårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-24
LS2017-0631Remiss - Delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt SOU 2017:87ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-11-24
LS2017-0630Avtal mellan Regionkontoret och Coreworkers ABÄrendeSarah SinghRegionstyrelsenAvslutat2017-11-23
LS2017-0629Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2017ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-23
LS2017-0628Förhandling 11 § medbestämmandelagen avseende genomförande av HME mätning 2017 i Region Uppsala (SACO)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-11-22
LS2017-0627Förhandling 11§ medbestämmandelagen avseende Regler för hantering av post/e-post - Region Uppsala (SACO)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-11-22
LS2017-0626Förslag till gemensam viljeinriktning gällande samverkan mellan myndigheter för en gemensam serverhall ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-11-22
LS2017-0625Begäran om registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagenÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-22
LS2017-0624AnmälanÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-21
LS2017-0623Motion (M) - Teckna avtal med vårdgivare som erbjuder digitala vårdmöten och andra digitala hälso -och sjukvårdstjänsterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-20
LS2017-0622Remiss En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73), dnr N2017/06026/PBBÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-11-20
LS2017-0621Remiss Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-20
LS2017-0620Begäran om yttrande 2495-2017ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-11-20
LS2017-0619Förhandlingsframställan - Barnsjukhuset och barngaragetÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2017-11-20
LS2017-0618Landsbygdsriksdagen 2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-20
LS2017-0617Hyresreduktion ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-17
LS2017-0616Överprövning av upphandling i mål nr 6483-17 patientövervakningÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-17
LS2017-0615Nationell upphandling atezolizumab 2017, SLL466ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenBehandlas2017-11-17
LS2017-0614Vårdnadsrätt - Journalen via nätetÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-17
LS2017-0613Interpellation (C) - Vad vill de rödgröna med distriktssköterskemottagningarna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-17
LS2017-0612Interpellation (L) - Livskvalitet hos funktionshindrade barnÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-17
LS2017-0611Svar på frågor från patientföreningar/patientföreträdareÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2017-11-16
LS2017-0610Avrop ramavtal utskickstjänsterÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenBehandlas2017-11-16
LS2017-0609Interpellation (M) - Angående uteblivna riks- och regionintäkterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-16
LS2017-0608Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-16
LS2017-0607Interpellation (L) - Duger cancerrehabiliteringen?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-15
LS2017-0606Remiss Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanorÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2017-11-15
LS2017-0605Redovisning av professionsmiljarden 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-15
LS2017-0604Interpellation (M) - Stöd till ensamkommande som lider av psykisk ohälsa samt väntetiderna på BUPÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0603Interpellation (M) - När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0602Interpellation (C) - När får vi fossilbränslefria ambulanser?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0601Underlag för förhandling extra övertid/mertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0600Underlag för förhandling extra övertid/mertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-11-14
LS2017-0599Ansökan om återvinning och inhibitionÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-13
LS2017-0598Fyrspår och nya stadsdelarÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2017-11-13
LS2017-0597Infrastrukturansökan Central Sweden Cohorts & BiobankÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2017-11-13
LS2017-0596Avtal kopiator/MFP A8499462 (Smittskyddsenheten)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-10
LS2017-0595Underlag för förhandling extra övertid/mertidÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-11-09
LS2017-0594Begäran om handlingar - IVO8.2-33941/2017-7ÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2017-11-09
LS2017-0593Prisändring - Rakel grundabonnemangÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2017-11-09
LS2017-0592Delegationsbeslut avseende kvalitetsregistret Svenskt PeriOperativt Register (SPOR)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-11-09
LS2017-0591Anställning förvaltningsdirektörÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-11-09
LS2017-0590Strategisk lokalförsörjningsplan för Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-08
LS2017-0589Avtal mellan Region Uppsala och föreningen Barnombudet i Uppsala län.ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-11-08
LS2017-0588Medicinhistoriskt stipendium 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-11-08
LS2017-0587Överenskommelse avseende Medicinska biblioteket ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-11-07
LS2017-0586Fördelning av organisationsstöd till länets handikappföreningar samt bidrag till handikapprörelsen för år 2018ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2017-11-07
LS2017-0585Polisanmälan - stöld av utrangerade datorerÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-07
LS2017-0584Rekvirering Professionsmiljarden från Kammarkollegiet.ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-11-07
LS2017-0583Regional cykelstrategi för Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-11-07
LS2017-0582Nationell satsning psykisk hälsaÄrendeErik KlingenbergRegionstyrelsenBehandlas2017-11-06
LS2017-0581Anställning kulturdirektörÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-11-06
LS2017-0580Arvskifte i dödsboÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-06
LS2017-0579Utveckling av internetbaserad utbildning till anhörigaÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-06
LS2017-0578Initiativärende avseende åtgärder för kostnadskontroll av inhyrd personalÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-11-06
LS2017-0577Påkallande av lokal förhandlingÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenBehandlas2017-11-03
LS2017-0576Skadereglering Östervåla vårdcentralÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-11-03
LS2017-0575Arbetstvist Uppsala TR T5759-17 Aktbil 6ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-11-02
LS2017-0574Matchat yrkesvux - ESF-ansökanÄrendeLena LundströmRegionstyrelsenBehandlas2017-11-01
LS2017-0573Inbjudan kommunutbildning inom bredbandÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2017-11-01
LS2017-0572Remiss - Betänkande SOU2017-76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedelÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-11-01
LS2017-0571Remissutsick - Personuppgiftsbehandling m.m. i samband med försäkringsmedicinska utredningarÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenBehandlas2017-11-01
LS2017-0570Programråd Stramas kvalitetsindikatorer för digitala vårdmötenÄrendeLouise ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-31
LS2017-0569Avtal läkemedel KuvanÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-31
LS2017-0568Statskontorets uppdrag att utvärdera användningen av rättsintygÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-10-31
LS2017-0567Revidering av förbundsordning Kommunalförbundet Avancerad StrålbehandlingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-10-31
LS2017-0566Häva försegling - ARDÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-31
LS2017-0565Ansökan om förlängning av tillstånd Cm-005-10140, SSM2012-5665 ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-10-30
LS2017-0564Tvisteförhandling rörande ogiltigförklaring av uppsägning och skadestånd, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-10-27
LS2017-0563Synpunkter inför upphandling av möbler 2017ÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenBehandlas2017-10-26
LS2017-0562Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-10-25
LS2017-0561Begäran om information enligt 26§ personuppgiftslagenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-10-25
LS2017-0560Ta del av informationssäkerhetshandlingarÄrendeRalf OlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-25
LS2017-0559Uppföljning RSA 2017 ÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0558Förhandlingsframställan gällande tecknade av lokal kollektivavtal om växling av semesterdagstilläggÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0557Revisionskrivelse implementering ma�l - Samverkansna�mndenÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0556Initiativ om fastigheterÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0555Begäran om att få ut handlingarnaÄrendeJosefin TengbladRegionstyrelsenAvslutat2017-10-24
LS2017-0554Centrala förtroendemannakostnader - fördelning för förtroendemannaorganisationen 2018ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0553Initiativärende - Arbetsmiljöcertifiera Region Uppsalas arbetsplatser ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-10-24
LS2017-0552Förhandling rörande lokalt kollektivavtal om tillämpning av 11 § medbestämmandelagenÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0551Statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation, dnr 9.1�25181/2017ÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-10-23
LS2017-0550Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Larmcentralen inom verksamhetsområde Ambulanssjukvård vid Akademiska sjukhuset - avtal tillsvidareÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0549Lokalt kollektivavtal om att föra tid mellan beräkningsperioder i tidsackumulator s.k. timbank, Akademiska sjukhuset, Region UppsalaÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-23
LS2017-0548Remiss regional transportinfrastrukturplan för Västmanlands län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-10-23
LS2017-0547Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-10-23
LS2017-0546Remiss Länsplan 2018-2029 Region DalarnaÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-10-23
LS2017-0545Remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs länÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-10-23
LS2017-0544Remiss - Kostnadsränta för kommunerÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-10-20
LS2017-0543Tillsynsmeddelande - Ta del av utredning 2017/052830ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-10-20
LS2017-0542Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-20
LS2017-0541Vårdnadshavares direktåtkomst - SBÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-18
LS2017-0540Vårdnadshavares direktåtkomst till Journalen för barn 13 - 18 år - MGÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-18
LS2017-0539Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten. Dnr N2017/01927/TSÄrendeKatharina StaflundRegionstyrelsenBehandlas2017-10-18
LS2017-0538Fakturor för vårdÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-12
LS2017-0537Föreläggande mål nr Ä 5133-17 Marginalen Bank ABÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-12
LS2017-0536Motion (M) - Digital vård för barn- och ungdomspsykiatriÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-10-11
LS2017-0535InnovationsmotorerÄrendeAndreas ScheutzRegionstyrelsenBehandlas2017-10-09
LS2017-0534Val av ny ledamot i Region Uppsalas läkemedelskommittéÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2017-10-09
LS2017-0533Protest från undersköterskor på Akademiska sjukhuset angående arbetstidsmodellerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-09
LS2017-0532Klagomål gällande process kring fiber ÄrendeLovisa NeikterRegionstyrelsenBehandlas2017-10-09
LS2017-0531Lokalt kollektivavtal för Resursen inom Folktandvården, Uppsala länÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-10-09
LS2017-0530Anmälan dataintrång Akademiska sjukhusetÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-06
LS2017-0529Avtal läkemedel TagrissoÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0528Avtal läkemedel XeljanzÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0527Avtal läkemedel OlumiantÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0526Avtal läkemedel HumiraÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0525Avtal läkemedel ErelziÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0524Avtal läkemedel BenepaliÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0523Avtal läkemedel EnbrelÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-10-06
LS2017-0522Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier 2019-2022ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-06
LS2017-0521Brukshälsan AB journalerÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-10-05
LS2017-0520Information om avsiktsförklaring och arbetstidsmodellerÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2017-10-05
LS2017-0519Polisanmälan vid brottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-10-04
LS2017-0518Inbjudan till Remisskonferens InfrastrukturÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-09-29
LS2017-0517HSVO TML (tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg)ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenBehandlas2017-09-29
LS2017-0516HSVO Samråd (politiker hälsa, stöd, vård och omsorg)ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenBehandlas2017-09-29
LS2017-0515Remiss - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvårdÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-28
LS2017-0514Systemförvaltningsplaner för 2018ÄrendeHeléne ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2017-09-28
LS2017-0513Interpellation (L) - Om resurser till primärvården till sjukhusstyrelsens ordförandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-09-27
LS2017-0512Fråga (M) - Angående förslaget att bygga en ny neonatalavdelning på Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-26
LS2017-0511Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2016ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0510Tilläggsavtal 2 avseende samverkansavtal med Region Västmanland och SOS Alarm Sverige, ambulansdirigeringÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0509Interpellation (L) - Om prioriteringar till vårdstyrelsens ordförandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0508Remiss. Gemensam nämnd för kunskapsstyrning, justering av avtal och reglementeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-09-25
LS2017-0507Avtal konsultstöd personalbortfallÄrendeMonique HolmgrenRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0506Förlängning avtal läkemedel YervoyÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0505Förlängning avtal läkemedel VyndaqelÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0504Förlängning avtal läkemedel PerjetaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0503Förlängning avtal läkemedel NucalaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0502Förlängning avtal läkemedel KadcylaÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0501Förlängning avtal läkemedel PraxbindÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0500Fråga (KD) - När öppnar BUP i Enköping?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0499Fråga (KD) - Blir det några pengar till beroendevård för barn och unga?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0498Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6 a ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-09-25
LS2017-0497Begäran om handlingarÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2017-09-22
LS2017-0496Delårsrapport för regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeMikael FagrellRegionstyrelsenBehandlas2017-09-21
LS2017-0495Avtal Cinqaero, Teva ABÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2017-09-20
LS2017-0494Angående bidragsgivningen till studieförbund respektive till SISU IdrottsutbildarnaÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2017-09-19
LS2017-0493FinanspolicyÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-18
LS2017-0492Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningenÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-18
LS2017-0491Vårdnadshavares direktåtkomst - AEÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-18
LS2017-0490Ägardirektiv Gamla Uppsala BussÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-18
LS2017-0489Bolagsordning Gamla Uppsala BussÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-18
LS2017-0488Sammanträdestider för regionstyrelsens personalutskott 2018ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2017-09-15
LS2017-0487Interpellation (C) - Dags för TBE-vaccination i Uppsala län?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-15
LS2017-0486Interpellation (C) - Finns det ett hinder i de politiska beslutsprocesserna för att ögonmottagningen i Tierp ska återöppna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-15
LS2017-0485Interpellation - Fråga om vaccin mot Humant papillomvirus (HPV) för pojkarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-09-14
LS2017-0484Begäran av dokument - riktlinjer för ärendeberedningÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2017-09-13
LS2017-0483Hantering av över- respektive underskott i verksamhetenÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-09-13
LS2017-0482Påkallande av förhandling rörande otillåtet övertidsuttagÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-09-13
LS2017-0481Arkivmyndighetens tillsyn 2016ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0480Ansökan om utbildningsbidrag från Svea Hovrätts nämndemannaföreningÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0479Interpellation (M) - Om bristen på intensivvårdssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset och vilka konsekvenser det fåttÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0478Interpellation (M) - Tierps vårdcentrumÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-13
LS2017-0477Fastighetsinvesteringsprocessen Region UppsalaÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-09-12
LS2017-0476Landstingets Riktade FoU-medel 2016ÄrendeEnni HallinRegionstyrelsenBehandlas2017-09-12
LS2017-0475Riktade FoU-medel Region Uppsala 2018ÄrendeEnni HallinRegionstyrelsenBehandlas2017-09-12
LS2017-0474Uppföljning av fattade beslut HSFOUU 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-11
LS2017-0473Sammanträdesdatum för hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2018ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2017-09-11
LS2017-0472Resultat av medarbetarenkätenÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-09-11
LS2017-0471Remittering av betänkandet SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordningÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-09-11
LS2017-0470Förslag till nya föreskrifter för väg 76, Uppsala länÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-11
LS2017-0469Munkeby - förvaltning MedControlÄrendeAnette SegerlundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-08
LS2017-0468Anmälan av tidigare ej redovisade revisionsberättelser och lekmannarapporter 2016 för Region Uppsalas närstående organisationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-08
LS2017-0467Tieto - förvaltning Public 360ÄrendeAnette SegerlundRegionstyrelsenAvslutat2017-09-08
LS2017-0466Interpellation (L) - Region Uppsala sämst på ATÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-08
LS2017-0465Polisanmälan avseende misstänkt narkotikabrott ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-09-07
LS2017-0464Slutrapport - Region Uppsala hantering av allmänna handlingarÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2017-09-07
LS2017-0463Inför 2018 års löneöversynÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-09-06
LS2017-0462Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-09-05
LS2017-0461Frågor till landsting och kommunala samverkansorganÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2017-09-04
LS2017-0460Ansökan East central Sweden-Innovative Smart region (ECS-ISR)ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2017-09-04
LS2017-0459Information om riktlinjer för remittering till diagnostisk undersökningÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-09-01
LS2017-0458Yrkande enligt arbetsmiljölagen 6 § 6a med anledning av arbetsmiljöproblem inom akut- och internmedicin, Akademiska sjukhusetÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-09-01
LS2017-0457Remiss - Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Ds2017:39ÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenBehandlas2017-09-01
LS2017-0456Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-08-31
LS2017-0455Gallring av information invånarsidan 1177 Vårdguidens e-tjänsterÄrendeLouise ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-31
LS2017-0454Föreläggande - Arbetsmiljöverket mål nr 19599-17ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-08-31
LS2017-0453Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-08-31
LS2017-0452Föreläggande angående personuppgiftslagen, mål nr 711-17 och 839-17ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-08-31
LS2017-0451Vårdnära serviceÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-08-30
LS2017-0450Behöver man dö innan man får en tid hos läkare i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-30
LS2017-0449Enkät om lägesbild för kommunernas och landstingens arbete med mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökandeÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2017-08-29
LS2017-0448Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Avdelningen för specialiserad hemsjukvård, verksamhetsområde blod- och tumorsjukdomarÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-08-29
LS2017-0447Nationell upphandlingen för barnvaccinÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-08-28
LS2017-0446Whitelake Software Point OyÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-28
LS2017-0445Förslag om överföring av kostnadsansvar för vuxenkryckkäppar vid kortvariga behovÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-28
LS2017-0443Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2017-08-25
LS2017-0442Revisionsskrivelse - Granskning av årsredovisningen för 2016ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-25
LS2017-0441Felaktig info i JournalÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-25
LS2017-0440Avtal Cyamza, Eli Lilly Sweden ABÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-08-24
LS2017-0439Begäran om ersättning för brister i vården perioden 2012 - 2017ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-08-23
LS2017-0438Beslut om sekretess - upphandling av analyssvar för mikrobiologisk verksamhetÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-22
LS2017-0437KontaktförbudÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-08-18
LS2017-0436Yrkande om åtgärder enligt Arbetstidslagen §19a och Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a (Kopplat till ärende CK2014-0395) ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-08-15
LS2017-0435Områdesansvar och regler för listning i primärvårdÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenBehandlas2017-08-11
LS2017-0434Medarbetarpolicy ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-08-11
LS2017-0433Upphandling av patienthotellÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-10
LS2017-0431Kungörelse av regionfullmäktiges sammanträden 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-08-07
LS2017-0430Uppföljning av programrådsarbeteÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2017-08-07
LS2017-0429Ambulansdirigeringsnämnden 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-08-07
LS2017-0428Översyn av förvaltningsorganisationÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2017-08-03
LS2017-0427Enkät kostnadsfri TBE-vaccinering, Dagens MedicinÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2017-07-25
LS2017-0426Regionens investeringsbudgetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-20
LS2017-0425Mejlfråga från Alexandra Nilsson, inklusive svar från Annika BrehmerÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenAvslutat2017-07-20
LS2017-0424Handlingsplan för organisering och insatser för förbättrad och mer jämlik hälsa i befolkningen samt en modell för uppföljning av hälsans utveckling och fördelningÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2017-07-20
LS2017-0423Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdomÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2017-07-18
LS2017-0422Zykadia, Novartis Sverige AktiebolagÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-07-18
LS2017-0421Avtal Ibrance, Pfizer Innovations ABÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-07-18
LS2017-0420Avtal Cyramza, Eli Lilly SwedenÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-07-17
LS2017-0419Invånarärende gällande åtkomst till mottagnings e-tjänsterÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-07-14
LS2017-0418Häva försegling av e-journalÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-07-13
LS2017-0417Motion (C) Verka för bevarande av sjön tämnarenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-07-13
LS2017-0416Begäran om registerutdrag - MASÄrendeRalf OlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-07-13
LS2017-0415Ansökan om landstingsbidrag till pensionärsorganisationer 2018ÄrendeCecilia LidénRegionstyrelsenBehandlas2017-07-12
LS2017-0414Projekt Övergripande arkitekturÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2017-07-12
LS2017-0413Certifiering av slingsystem enligt IEC 60118-4ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0412REMISS: Sammanfattande redogörelse för Avesta kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0411Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utvecklingÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0410Remiss av föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0409Remiss av föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterialÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-11
LS2017-0408Utse ombud för JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-07-10
LS2017-0407Fördelning av medel för att stärka landstingens och regionernas arbete med civilt försvar 2017 ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2017-07-06
LS2017-0406Remiss - Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel SOU2017:29ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-07-05
LS2017-0405Remiss - Betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU2017:60ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-05
LS2017-0404Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-04
LS2017-0403Anslutningsavtal allmäntandvård barn och unga Linn PudasÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2017-07-03
LS2017-0402Remiss från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkarÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2017-07-03
LS2017-0401Sammanträdestider 2018 för regionstyrelsen och regionstyrelsens utskottÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-07-01
LS2017-0400Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings - och kompletteringsbelopp för 2018-2020ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-30
LS2017-0399Remiss av förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-30
LS2017-0398VäntrumsTV-system regionens husÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-30
LS2017-0397Förhandlingsframställan avseende brott mot lokalt kollektivavtal om samverkan i samband med beslut om att inrätta en tjänst som biträdande sektionschef vid BUPÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-06-30
LS2017-0396Skrivelse ang. Uppsala läns landstings upphandling av hotellrum för patienter, anhöriga m.fl. dnr. UPPH2014-0200-1ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-30
LS2017-0395Inrangeringsförhandling (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-29
LS2017-0394Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU2017:48ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2017-06-29
LS2017-0393Synpunkter på insändare i UNTÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-06-28
LS2017-0392Samverkan samt förhandling enligt 38 § MBL avseende upphandling av bemanningstjänster grundutbildade sjuksköterskor (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-06-27
LS2017-0391Gemensamma kostnämnden 2017 - delårsrapport och årsredovisning ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-06-26
LS2017-0390Direktupphandling språkutbildningÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-06-26
LS2017-0389Region Skånes handikappolitiska program ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-26
LS2017-0388Projektplan - SourcingstrategiÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-26
LS2017-0387Utse ombud - PGSÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-22
LS2017-0386Beträffande sekretess i sjukvårdenÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-22
LS2017-0385Fråga till huvudmännen om orsaker till minskat antal portionerÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2017-06-22
LS2017-0384Bemötande av ENA City ABs skrivelse inför avflyttning av Upplandsmuseets kontorslokalerÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-22
LS2017-0383Förhandling om förlängning av uppsagt avtal om flexibel arbetstid - Förlängning till 31 augusti 2018 (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-22
LS2017-0382SV: Yrkande om att Arbetsmiljöverket förelägger Region Uppsala att följa 3 § i ArbetsmiljöförordningenÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-06-21
LS2017-0381Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialisttjänstgöringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-21
LS2017-0380Fråga om orsaker till minskat antal portionerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-06-21
LS2017-0379Förhandling om lokalt kollektivavtal om måltidsuppehåll för Medicinavdelningen, Lasarettet i Enköping (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-06-20
LS2017-0378Ersättning för teckenspråkstolk vid akuta uppdrag (DIK)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0377Beslut om sekretessÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-20
LS2017-0376Interpellation (KD) - Prioriterade fastighetsinvesteringar?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0375Interpellation (KD) - Regional utveckling ÖsthammarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0374Interpellation (KD) - Hur svårt kan det vara?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-20
LS2017-0373Återrapportering 2016 av program för uppföljning av privata utförareÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-20
LS2017-0372SekretessärendeÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-19
LS2017-0371Begäran om förhandling enlig MBL §10ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-06-19
LS2017-0370Upphandling av hörapparater, begäran om handlingÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenAvslutat2017-06-19
LS2017-0369Ej tillgång till vård på grund av politiska direktivÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-19
LS2017-0368Revidering av regler för hantering av post/e-post - Region UppsalaÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-16
LS2017-0367Remiss - Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål SOU2017:50ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-06-16
LS2017-0366Apotekare på vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0365Remiss gällande turistiskt intressant vägvisning till Loka brunn, Örebro län, Hällefors kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0364Remiss - God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild SOU2017:53ÄrendeNina AnundssonRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0363Fråga (M) - Ny lokal för rättspsykiatriÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0362Fråga (M) - Handlingsplanen för långsiktig ekonomi i balansÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0361Fråga (L) - Stödja barn som har föräldrar i fängelse ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-16
LS2017-0360Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningarnas uppdragÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenBehandlas2017-06-15
LS2017-0359Fråga (L) - Ompröva beslutet och handla upp hembesökÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-15
LS2017-0358Begäran om förhandling enl MBL §10ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-06-15
LS2017-0357Dnr 16/04505 Remiss - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolornaÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-15
LS2017-0356Remiss av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-15
LS2017-0355Samarbetsavtal huvudpartner Almedalen 2017ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-06-14
LS2017-0354Samrådshandlingar Lilla Ramsjö 2:1ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-14
LS2017-0353Överprövning mål nr 2895-17 gällande upphandling av smågodstransportör, LSU2013-0071ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-13
LS2017-0352Utse ombudÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-13
LS2017-0351Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda vägen till Forsmarks kraftstation i Uppsala länÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-06-12
LS2017-0350Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-06-12
LS2017-0349Förhandsling om lokalt kollektivavtal om 40 timmars vecka med arbete vissa lätthelgdagar vid Akademiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-12
LS2017-0348Remiss - Delbetänkande För dig och för alla SOU2017:40ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-09
LS2017-0347Överprövning av upphandling av server, lagring, nätverk dnr UPPH2017-0110ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-08
LS2017-0346Ansökan Clean Tech Challenge Håll UT 2017ÄrendeErik AsplundRegionstyrelsenBehandlas2017-06-08
LS2017-0345Smart Industri i Östra Mellansverige - delprojekt UppsalaÄrendeShara UnnebergRegionstyrelsenBehandlas2017-06-08
LS2017-0344Lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodeller, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Kommunalarbetareförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0343Ansökan - Vårdnadshavares direktåtkomst till Journalen för barnÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0342Direktåtkomst till Journalen för invånare/barn under 18 årÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0341Utse ombudÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-08
LS2017-0340Remiss - Remittering av betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU2017:21ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-08
LS2017-0339Anmälan om misstänkt dataintrångÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-06-07
LS2017-0338Besök från Arbetsmiljöverket för ärende 2017/029294ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-06-07
LS2017-0337Avtal kopiator/MFP A8429770 (Storgatan 27)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-07
LS2017-0336Avtal kopiator/MFP A8429901 (Storgatan 27)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-07
LS2017-0335Interpellation (M) - Angående vården av prostatacancerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-07
LS2017-0334Anslagsredovisning 2016 RFHL Uppsala länÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2017-06-05
LS2017-0333Interpellation (C) - När får Morgongåvaborna åter en öppen distriktssköterskemottagning?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-05
LS2017-0332Interpellation (M) - Oredan i investeringsprocessen för fastigheterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-05
LS2017-0331Budgetframställan från Region Uppsalas revisorer 2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0330Jakttider och fällavgifter för älgjakten 2017/2018ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0329Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för tandläkare utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0328Interpellation (V) - Är dagens avbokningsregler rimliga?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0327Interpellation (M) - Förtjänar inte närvårdsfrågorna en bättre organisation?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0326Interpellation (M) - Hur många äldre och multisjuka har sluppit besöka akutmottagningen på Akademiska sjukhuset?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-02
LS2017-0325Rehabiliteringsärenden 2017 - RegionkontoretÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2017-06-01
LS2017-0324Arbete dag före röd dag (Gäller för Regionkontoret)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-06-01
LS2017-0323SköldkörtelföreningenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-01
LS2017-0322Angående Uppsala Hemläkarjour ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-06-01
LS2017-0321Motion (V) - Ta ansvar för regionens klimatutsläppÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-05-31
LS2017-0320Abonnemangsavtal - TrustcruitÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-31
LS2017-0319Lokalt kollektivavtal om Arbetstidsmodeller vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala (Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-05-30
LS2017-0318Utse ombudÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-30
LS2017-0317Trepartsavtal avseende Rehabmodulen AdatoÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-05-29
LS2017-0316Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för audionomer utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-26
LS2017-0315Ansökan - Utse ombudÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-24
LS2017-0314Avtal mellan Region Uppsala och Tierps kommun avseende NärvårdplatserÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-24
LS2017-0313Forum för en inkluderande arbetsmarknadÄrendeShara UnnebergRegionstyrelsenBehandlas2017-05-23
LS2017-0312Tertialrapport 1 2017 Region UppsalaÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-23
LS2017-0311Erfarenhet av vårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-23
LS2017-0310Redovisning av lokalt partistöd - 2016 års utbetalda medelÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-22
LS2017-0309Remiss - Karensavdrag - en mer rättvis självrisk Ds217:18ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-05-19
LS2017-0308Begäran om handlingar - 2014/37437ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-05-19
LS2017-0307Beredningsgrupp varuförsörjningsnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-18
LS2017-0306Angående skrivelse ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-18
LS2017-0305Beslut om sekretess - anbud i offentlig upphandlingÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-17
LS2017-0304Ansökan direktåtkomst till Journal för barn 13 - 18 årÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-17
LS2017-0303Avtal gällande sommarjobbande gymnasieelever 2017ÄrendeEric NylénRegionstyrelsenAvslutat2017-05-17
LS2017-0302Motion (L) - Inför en Uppsalamodell - ett blocköverskridande löfte om att skapa sjukvårdens bästa arbetsplatserÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-05-17
LS2017-0301Utredning förutsättningar för bemanningspool ASÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-05-16
LS2017-0300Motion (L) - Mobil mottagning för vård nära hemmet på små orterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-05-16
LS2017-0299Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna mm för år 2017ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-16
LS2017-0298Direktupphandling utvärdering Klinisk introduktionstjänstÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-15
LS2017-0297Remiss - Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 288 i Uppsala länÄrendeCecilia CarlqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-05-15
LS2017-0296Uppföljning av handlingsplan �Från flyktingförläggning till fikarum� ÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-15
LS2017-0295Fordonsanskaffning tågÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-05-12
LS2017-0294Revidering av Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2017-05-10
LS2017-0293Målbild och strategi för effektiv och nära vård år 2030 ÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2017-05-10
LS2017-0292Ansökan om medgivande att installera repeatersystem i RakelnätetÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-10
LS2017-0291Ansökan Entreprenörskap på riktigt 2017ÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-10
LS2017-0290Motion (L) - Öka AT-platserna från 30 till 55ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-05-09
LS2017-0289Revisionsberättelser 2016 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsen samt för organisationer där Region Uppsala direkt eller indirekt utser revisorerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-05-09
LS2017-0288Sjukdomsförebyggande åtgärder 2017ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-05-09
LS2017-0287Förlängd åtkomst till barns journalÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-05-09
LS2017-0286Strålskyddsbokslut för Landstinget i Uppsala län 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-08
LS2017-0285SekretessärendeÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-08
LS2017-0284Remiss - Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvårdenÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-08
LS2017-0283AV-utrustning Regionens husÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-05
LS2017-0282Förteckning över Arkivansvar och arkivredogörare för RegionkontoretÄrendeAnette AspRegionstyrelsenBehandlas2017-05-05
LS2017-0281Om sköra äldres munhälsaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-05-04
LS2017-0280Remiss - Vissa ändringar i läkemedelslagen Ds2017:14ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-05-04
LS2017-0279Granskning av processen för stora investeringar 2017ÄrendeKarin JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0278Samråd Översiktsplan, Knivsta kommunÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0277Lån till Kommunalförbundet Svenskt AmbulansflygÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0276Överprövning upphandling av neurokirurgiska implantat VF2016-0006ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0275Överenskommelse om förlängning av leveransavtal mellan ReadSpeaker AB och Landstinget i Uppsala länÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-05-03
LS2017-0274Synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-05-03
LS2017-0273Beslut om utbetalning landstingens krisberedskap 2017 ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2017-05-03
LS2017-0272Leasingavtal kaffeautomaterÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-05-02
LS2017-0271Bidragsansökan från Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse)ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-28
LS2017-0270Årsredovisning 2016 SamordningsförbundetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-27
LS2017-0269Remiss - Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomarÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-27
LS2017-0268Remiss: Vaccinationsplan vid influensapandemiÄrendeHelena PalmgrenRegionstyrelsenBehandlas2017-04-27
LS2017-0267Remiss - Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning SOU2017:20ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-26
LS2017-0266Överprövning av upphandling mål nr 1869-17. Avbruten upphandling. ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-26
LS2017-0265Förenklat ansökningsförfarande avseende intrauterina behandlingar samt behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård tillståndsperiod två ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0264Fråga (L) - Kommer Region Uppsala att fortsätta att vara näst sämst i landet på AT-platser?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0263Utse ombud för direktåtkomst till journalinformationÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0262Remiss - Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld SOU2017:5ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2017-04-26
LS2017-0261Detaljplan för Liljegården och vårdcentralen i ÖrsundsbroÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-26
LS2017-0260Överprövning av upphandling Orginalproduktion - avbrytandebeslutÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-25
LS2017-0259Arkivredovisning för RegionkontoretÄrendeAnette AspRegionstyrelsenBehandlas2017-04-25
LS2017-0258Borgensåtagande refinansiering reservdelar ReginaÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-04-24
LS2017-0257Region Uppsalas forskningspris 2016ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-22
LS2017-0256Överprövning i mål nr 5087-16 E - Depona ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-21
LS2017-0255Invånarärende synpunktÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-04-21
LS2017-0254Begäran om viteÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-20
LS2017-0253Samordningsförbundet 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-04-19
LS2017-0252Regionplan och budget 2018-2020ÄrendeKarin LindblomRegionstyrelsenBehandlas2017-04-19
LS2017-0251R7e-arkiv upphandling av exporttjänsterÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenBehandlas2017-04-19
LS2017-0250Åtgärder för att optimera rehabiliteringsprocessenÄrendeBirgitta OlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-19
LS2017-0249Webbtidbok, stöd och koordinering för införandeÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenBehandlas2017-04-19
LS2017-0248InformationsärendenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-04-18
LS2017-0247Remiss SOU2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknadenÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-04-18
LS2017-0246Yttrande över remissversion Regional utvecklingsstrategi för Örebro länÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2017-04-13
LS2017-0245Inspektion av arkivverksamheten vid Landstingets ledningskontor 2016-05-03ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenBehandlas2017-04-12
LS2017-0244Interpellation (M) - Gällande AT-platserÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-11
LS2017-0243Interpellation (M) - Kommer budget för inhyrd personal att hålla?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-11
LS2017-0242Interpellation (M) - Hur ska ni hantera den innestående övertidsersättningen?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-11
LS2017-0241Regeringsbeslut - Uppdrag att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2017ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2017-04-11
LS2017-0240Överprövning i mål nr 1804- 1806-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-11
LS2017-0239Överprövning i mål nr 1802-17, 1803-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-11
LS2017-0238Bestridande av betalningsfristÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-04-10
LS2017-0237Interpellation (L) - Räcker sjukhusspecialisterna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-07
LS2017-0236Interpellation (L) - Duger cancerrehabiliteringen idag?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-07
LS2017-0235Miljöredovisning 2016ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-07
LS2017-0234Motion - Regionintern bemanningspool. God arbetsmiljö, färre hyrsjuksköterskorÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-04-07
LS2017-0233Medicinsk fotvård i Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-07
LS2017-0232Remiss - Remittering av promemorian Ds2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldreÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-07
LS2017-0231Viljeinriktning om samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region UppsalaÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenBehandlas2017-04-06
LS2017-0230Medel för kompetensförsörjningsåtgärderÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-04-06
LS2017-0229Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för arbetsterapeuter utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-04-04
LS2017-0228Ansökan om visstidspensionÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-04-04
LS2017-0227Huvudöverenskommelse om ett fördjupat samarbete för att stödja biobanksinfrastrukturer för hälso- och sjukvård, akademi och näringslivÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2017-04-04
LS2017-0226Begäran om registerutdrag enligt §26, 2017ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-04-03
LS2017-0225Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2017 i Gamla Uppsala Buss AB/Uppsala läns trafik AB/AB PrebusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-04-03
LS2017-0224Avtal mellan Landstingets ledningskontor, ekonomiavdelningen, och landstingsarkivet om ekonomiska villkor för deponering av arkivÄrendeMikael ForssRegionstyrelsenBehandlas2017-04-03
LS2017-0223Uppföljning av uppdrag inom FoU-områdetÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2017-04-03
LS2017-0222Interpellation (C) - Hur länge får eleverna vänta på hälsoäventyret?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-31
LS2017-0221Region Uppsalas insatser för stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (professionsmiljarden)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-29
LS2017-0220Godkännande av avstående från besittningsskydd - Fazer Food Services ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-29
LS2017-0219Godkännande av avstående från besittningsskydd - Compass Group MedirestÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-29
LS2017-0218Samråd plan för Enköpings stadÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-03-29
LS2017-0217Vad är skälet till att Patientkontakt ska läggas ner?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-29
LS2017-0216Ny ledamot i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-03-28
LS2017-0215Ombildning av kostnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-28
LS2017-0214Projekt Nytt intranätÄrendeFredrik BynanderRegionstyrelsenBehandlas2017-03-28
LS2017-0213Interpellation (KD) - Hur mycket lagbrytare är vi?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-27
LS2017-0212ÄrendeberedningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-03-27
LS2017-0211Överprövning i mål nr 1220-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-24
LS2017-0210Inrätta regionalt exportcenterÄrendeAnna-Lena JanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-24
LS2017-0209Avtal The National Prostate Cancer RegisterÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-23
LS2017-0208Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitikenÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-03-23
LS2017-0207Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård 2017-2019ÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat2017-03-23
LS2017-0206Förfrågan om uppgifter om landstingsfinansierad tandvårdÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2017-03-22
LS2017-0205Begäran om registerutdrag - ÅAÄrendeRalf OlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-22
LS2017-0204Överprövning upphandling av vätskebaserad cytologi, dnr UPPH2016-0367ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-21
LS2017-0203Granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning av bolag och stiftelserÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-21
LS2017-0202Fråga om att ändra i intygstextÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-03-21
LS2017-0201CCTV - 7-klöverupphandlingÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenMakulerat2017-03-21
LS2017-0200Upphandling av läkemedelÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenBehandlas2017-03-20
LS2017-0199Ålderssänkning från 18 till 16 år gällande åtkomst till Journalen via nätetÄrendeLouise ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-20
LS2017-0198Remiss - Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den förslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106)ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-03-20
LS2017-0197Uppdrag IT-arkitektur i Region UppsalaÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2017-03-17
LS2017-0196Remiss - kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Ds2017:8ÄrendeJeanette WetterströmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-17
LS2017-0195Utbetalning av statsbidrag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2017ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2017-03-17
LS2017-0194Oberoende av inhyrd personalÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-03-16
LS2017-0193Årsredovisning 2016 AmbulansdirigeringsnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-16
LS2017-0192Riktlinjer för hantering av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandlingÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-03-16
LS2017-0191Utsläpp av lustgas från Akademiska sjukhuset under 2016ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-15
LS2017-0190HälsoäventyretÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-14
LS2017-0189Mänskliga rättighetsdagarnaÄrendeAnna-Lena JanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-14
LS2017-0188Nedläggning av akuten Tierp o ÖsthammarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-13
LS2017-0187Deltagande i enkätundersökningÄrendeClaudio Troncoso MunozRegionstyrelsenBehandlas2017-03-13
LS2017-0186Val av justerare, regionstyrelsen och regionfullmäktige 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-03-09
LS2017-0185Granskning av reglementen och delegationsordningarÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-03-09
LS2017-0184Finansiering och betalning för "fakultetsplatser" för tandläkares specialisttjänstgöring år 2017ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2017-03-09
LS2017-0183Könsneutrala titlarÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenAvslutat2017-03-08
LS2017-0182Invånarärende synpunktÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-03-08
LS2017-0181Invånarärende synpunktÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-03-08
LS2017-0180Ny ordförande och nya ledamöter i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-03-07
LS2017-0179Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter utbildade utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-03-07
LS2017-0178Reglemente för läkemedelskommittén 2017ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-03-07
LS2017-0177Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 §ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-03-07
LS2017-0176Avsiktsförklaring Nationellt kliniskt kunskapsstöd ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2017-03-07
LS2017-0175OrganisationsutredningÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-06
LS2017-0174Tolkning av regelverk för förtroendevaldas ersättningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-06
LS2017-0173Länsbarnombudsmannens verksamhetsberättelse 2016 och plan 2017ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-03-06
LS2017-0172Systematiskt ledningsarbete för jämställdhetsintegrering ÄrendeAnna-Lena JanssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-05
LS2017-0171Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för läkare inom verksamhetsområde thoraxkirurgi och anestesi (UAL)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-03
LS2017-0170Förhandling om förlängning av uppsagt avtal om flexibel arbetstid Förlängning till 31 augusti 2017(Vårdförbundet)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-03-03
LS2017-0169Remiss - Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammetÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-03
LS2017-0168Användaravtal - Regionalt analys- och prognossystem (Raps)ÄrendeRegionstyrelsenBehandlas2017-03-02
LS2017-0167Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen 2016/031309ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-03-02
LS2017-0166Medlemsdialog med Samordningsförbundet Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-01
LS2017-0165Uppdrag Pilot tunna klienterÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2017-03-01
LS2017-0164Remiss av Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenAvslutat2017-03-01
LS2017-0163Överprövning av Varuförsörjningens upphandling gällande ögonoperationsmaterial och implantat - mål nr 818-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-03-01
LS2017-0162Häva förseglingÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-03-01
LS2017-0161Granskning av budgetprocessenÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-28
LS2017-0160Motion (C) - Regional livsmedelsstrategi för Region UppsalaÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-28
LS2017-0159Utlysning till kommuner och landsting om bidrag för utbildning av brobyggare 2018-2019ÄrendeShara UnnebergRegionstyrelsenBehandlas2017-02-28
LS2017-0158Externa mediaförfrågningarÄrendeJakob LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-27
LS2017-0157 Remiss - avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell plan för transportsystemet 2018-2029, TRV 2017/14935ÄrendeRickard EhnRegionstyrelsenAvslutat2017-02-27
LS2017-0156Fastställelse av föredragningslista för hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2017-02-27
LS2017-0155Almunge vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-24
LS2017-0154Miljöprogram 2019-2022ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-23
LS2017-0153Avsiktsförklaringar IneraÄrendeLouise ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-23
LS2017-0152Forum- för hållbar regional tillväxt och attraktionskraftÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-23
LS2017-0151EU-projekt - Health Optimum - Financial audit report (CK2007 - 0429 HO)ÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-02-23
LS2017-0150Granskning av risken för driftstopp i regionens informationssystemÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-02-22
LS2017-0149Granskning av upphandlade och ingångna avtal av förbrukningsvarorÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenBehandlas2017-02-22
LS2017-0148Remissförslag till Regional innovationsstrategi för smart specialiseringÄrendeToni JonssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-22
LS2017-0147Samverkan kring barn och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med kommunerna ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-02-22
LS2017-0146Anvisning för specialfall i JournalenÄrendeAnna WollinRegionstyrelsenAvslutat2017-02-21
LS2017-0145Praktisk tjänstgöring för logopeder med utbildning utanför EU/EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-02-21
LS2017-0144Avisering om verksamhetskontroll helikopterflygplatsÄrendeInga-Britt AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-21
LS2017-0143Förstudie - KunskapsspridningÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2017-02-21
LS2017-0142Befolkningsprognos 2017ÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2017-02-21
LS2017-0141Utlysning samverkansmedel vård och arbetsgivare för färre sjukskrivnaÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-02-21
LS2017-0140Ersättningsfråga, bilsjälvriskÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0139Dölja information i JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0138Praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EESÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0137Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Örebro länÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0136Vårdcentralen i ÖstervålaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0135Genusrelaterad budgeteringÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenBehandlas2017-02-20
LS2017-0134Bestridande av telefonräkningÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-20
LS2017-0133Samverkansavtal SLL och LUL avseende drift- och applikationsförvaltning av KlippÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-17
LS2017-0132Redovisning av utbetalt statsbidrag för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk 2016ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2017-02-17
LS2017-0131Köpehandling - SKL Företag förvärvar aktier i Inera ABÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-17
LS2017-0130Ekonomidirektörsbeslut 2017ÄrendeMikael ForssRegionstyrelsenBehandlas2017-02-17
LS2017-0129Initiativ Stoppa barnfetmaÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2017-02-16
LS2017-0128Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering i cancervårdenÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2017-02-16
LS2017-0127Strategi och åtgärdsprogram - ANDT-L för Uppsala län 2017-2021ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2017-02-15
LS2017-0126Interpellation (KD) - Ordning och reda i välfärdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-15
LS2017-0125Interpellation (KD) - S- och MP-styret i Region Uppsala komplicerar kommunernas bostadsförsörjningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-15
LS2017-0124Stämning mot Akademiska sjukhusetÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-02-15
LS2017-0123Avslutning vid regionfullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-02-14
LS2017-0122Upphandling ambulansflygÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-14
LS2017-0121Meddelande om inkommet regeringsuppdrag rörande nivåstrukturering av den högspecialiserade vårdenÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2017-02-14
LS2017-0120DOM i mål nr 3393-16 LandstingsserviceÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-14
LS2017-0119Fråga (M) - Varför skickas inget svar på remissen trots att Du uppenbarligen ser liknande farhågor som vi?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-14
LS2017-0118Häva förseglingÄrendeCarina BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-14
LS2017-0117Initiering av ramavtalsupphandlingarÄrendeChristina SödergrenRegionstyrelsenBehandlas2017-02-13
LS2017-0116Landstingsarkivets verksamhetsberättelse 2016ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0115Fråga (L) - Pågår ett aktivt arbete att ta fram ett miljöprogram för perioden 2019-2022?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0114Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2018 - Verksamhetsplan, budget, delårsrapport och årsredovisningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-02-13
LS2017-0113Årsrapporter 2016 för regionfullmäktiges beredningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0112Styrelser och nämnders årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-13
LS2017-0111Motion (SD) - Personalparkering vid Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-02-13
LS2017-0110Fastställelse av föredragningslistaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-02-10
LS2017-0109Fråga - Dags att skippa faktureringsavgifterna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-10
LS2017-0108Minimaria - missbruksverksamhet för barn och unga i Region UppsalaÄrendeAurelia Esther EmiltonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-10
LS2017-0107Förhandlingsframställan - ändring av e-postadresserÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-02-09
LS2017-0106Skrivelse Högskolerestauranger ABÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-08
LS2017-0105Remiss i ärende i M2017/00127/Me angående prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarkerÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-08
LS2017-0104Överprövning av upphandling i mål nr 560-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-08
LS2017-0103Arbetsmiljöverket inspekterar kunder till bemanningsföretagÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-02-08
LS2017-0102Fastställelse av föredragningslista personalutskottet 2017ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2017-02-08
LS2017-0101Presentation av 1177 Vårdguidens e-tjänster för PRO TierpÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-02-08
LS2017-0100Erik, Karin o Gösta Selanders stiftelseÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-08
LS2017-0099PHM-projektetÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-07
LS2017-0098Begäran om förhandling gällande brott mot HÖK/ABÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-02-03
LS2017-0097Årsrapport 2016 - beredningen för demokrati, jämställdhet och integrationÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-02-03
LS2017-0096Interpellation (M) - Gällande neonatalavdelningenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-03
LS2017-0095Interpellation (M) - Gällande grundbemanning och arbetstidsmodellerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-03
LS2017-0094Interpellation (M) - Gällande digitala hjälpmedelÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-02
LS2017-0093Interpellation (M) - Angående (S)katteförslag som sänker pensionen för vårdens medarbetareÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-02-02
LS2017-0092Årsredovisning 2016 - Regionstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-02
LS2017-0091Kallelser och protokoll regionstyrelsens personalutskott 2017ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2017-02-02
LS2017-0090Beslut om att avskriva fordringsärendeÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-02
LS2017-0089Överprövning av upphandling i mål nr 470-17ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-02-01
LS2017-0088HR-direktörens rapport till personalutskottet 2017ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-02-01
LS2017-0087Lokalt kollektivavtal om att föra tid mellan beräkningsperioder i tidsackumulator s.k. timbank. Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län. Förlängning till den 31 augusti 2017ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2017-02-01
LS2017-0086Etablering av EHCO-zon i Uppsala länÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2017-01-31
LS2017-0085Tecknande av lokalt kollektivavtal LOK16ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0084Yttrande i överprövning av upphandling av läkemedel mål nr 5544-16ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0083Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor utbildade utanför EU och EESÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2017-01-30
LS2017-0082Kallelser och protokoll hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0081Förslag till översiktsplan Gävle kommun år 2030ÄrendeRickard EhnRegionstyrelsenAvslutat2017-01-30
LS2017-0080Närvård, politisk styrgrupp, Östhammars kommunÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0079Närvård, politisk styrgrupp, Älvkarleby kommunÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0078Närvård, politisk styrgrupp, Tierps kommunÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0077Närvård, politisk styrgrupp, Knivsta kommunÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0076Närvård, politisk styrgrupp, Håbo kommunÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0075Närvård, politisk styrgrupp, Heby kommunÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0074Närvård, politisk styrgrupp, Enköpings kommunÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0073Närvård, politisk styrgrupp, UppsalaÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0072Beställare av vårdÄrendeÅsa HimmelsköldRegionstyrelsenBehandlas2017-01-30
LS2017-0071Begäran om övertidsuppgifter för 2016ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-27
LS2017-0070Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2017-01-26
LS2017-0069Reglemente för regionrevisionen - Region Uppsala (valperiod 2015-2018)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-25
LS2017-0068Remiss - Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU2017:1ÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-01-25
LS2017-0067Remiss - Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU2016:72ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-25
LS2017-0066Policy för hälsofrämjande arbetsplatserÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0065Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0064Remiss - Ändringar i läkemedelsverkets föreskrifter om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkningÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenBehandlas2017-01-24
LS2017-0063Internt andrahandshyresavtalÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-24
LS2017-0062Vårdnadshavares direktåtkomst till barns JournalÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0061Remiss - förslag till ändringar i föreskrifter om donation och tillvaratagande av vävnader och cellerÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenBehandlas2017-01-24
LS2017-0060Ansökan om utbildningsbidrag - Svea Hovrätts NämndemannaföreningÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0059Interpellation (L)- Vad händer med löftet om stöd till barn i sorg?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0058Revisionsplan 2017 för Region Uppsalas revisorerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-24
LS2017-0057Anmälan av interpellationer och frågorÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-23
LS2017-0056Medarbetarundersökning 2016 Landstinget i Uppsala länÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2017-01-23
LS2017-0055Interpellation (M) - Möjliggör ett övertagande av Gamla Uppsala museumÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-23
LS2017-0054Styrelsebeslut från Sveriges kommuner och landsting 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-23
LS2017-0053Interpellation (C) - Vad händer med vårdcentralerna i Alunda och Rasbo? ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-23
LS2017-0052Häva förseglingÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0051Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östhammars kommunÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0050Laglighetsprövning enligt kommunallagen - revisionskontoretÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2017-01-20
LS2017-0049AnsvarsfrågaÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0048Remiss av Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovetÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2017-01-20
LS2017-0047Överprövning i mål nr 6571-16ÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-18
LS2017-0046Upphandling av ramavtal för server, lagring och nätverksutrustningÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-18
LS2017-0045Ny neonatalavdelning vid Akademiska sjukhusetÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-17
LS2017-0044Miljömedel 2016 Uppföljning - tidigare diarienummer i AIDA var CK 2016-0014ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-17
LS2017-0043Miljömedel 2017ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-17
LS2017-0042Förhandlingsframställan: Tvisteframställan - ändring av e-postadressernaÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-17
LS2017-0041Mellanlänsavtal mellan Region Uppsala och Stockholms läns landstingÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2017-01-16
LS2017-0040Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslutÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenBehandlas2017-01-16
LS2017-0039Ersättning ägg- och spermiedonatorer, anpassning till rekommendation SKL förbundsstyrelseÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenBehandlas2017-01-16
LS2017-0038Remiss - Nationell läkemedelslista Ds2016:44ÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-01-16
LS2017-0037Ansökan om ekonomiskt stödÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenAvslutat2017-01-12
LS2017-0036Remiss - Förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvård vid utbildning från tredjelandÄrendeSayeh Ardabili AslRegionstyrelsenAvslutat2017-01-11
LS2017-0035Kallelser och protokoll regionfullmäktige 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-11
LS2017-0034Planering och beslut för hållbar utvecklingÄrendeRickard EhnRegionstyrelsenAvslutat2017-01-09
LS2017-0033Tilläggsavtal mellan Friskhuset och Regionkontoret, Region UppslaÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2017-01-09
LS2017-0032Fördelning av folkhälsomedel 2017ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-05
LS2017-0031Utredning av hjälpmedelsavgifterÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-05
LS2017-0030Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av länstransportplanen i Södermanlands länÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-04
LS2017-0029Avtal läkemedel vid Hepatit CÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2017-01-04
LS2017-0028Beredning av ärenden till regionstyrelsens sammanträden 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-03
LS2017-0027Anmälan av inkomna skrivelser till hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-03
LS2017-0026Informationer till regionstyrelsens hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-03
LS2017-0025Beredning av motioner vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-03
LS2017-0024Remiss - En ny organisation för etikprövning av forskningÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-03
LS2017-0023Finansfrågor vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-01-03
LS2017-0022Interpellation (C) - Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av problemen inom förlossningsvården?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2017-01-02
LS2017-0021Kallelser och protokoll regionstyrelsen 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-02
LS2017-0020Uppföljning av regionstyrelsens givna uppdrag 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-02
LS2017-0019Regleringsbrev/regeringsbeslut 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0018Cirkulär från SKL 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0017IVO-ärenden 2017ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0016Skrivelser för kännedom 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0015Förteckning över ärenden till regionfullmäktige 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0014Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0013Attestanter 2017ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0012Styrelser och nämnders interna kontrollplaner 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0011Förteckning över motioner 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0010Regionstyrelsens ordförande informerar 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0009Socialstyrelsen - meddelande 2017ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0008Övrig post 2017ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0007Delegationsbeslut 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0006Kurser och konferenser 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat från handläggare2017-01-01
LS2017-0005Valärenden 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0004Regiondirektörsbeslut 2017ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0003Direktörsrapporter till regionstyrelsen 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0002Budget 2018ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2017-0001Ekonomirapporter 2017ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2017-01-01
LS2016-0750Licensavtal för användande Lindelöw & Partners copyrightskyddade material: kompetensbaserad rekrytering (KBR)ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-30
LS2016-0749Meddelande om besöksrestriktionerÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-29
LS2016-0748Uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat för regionala bredbandskoordinatorerÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-29
LS2016-0747Uppdrag att stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i arbetet med regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetetÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-29
LS2016-0746Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2016-11-18ÄrendeÅsa DahlénRegionstyrelsenAvslutat2016-12-29
LS2016-0745Ansökan om anslag - RFHLÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-12-28
LS2016-0744Underhållsavtal_Huldra_EVRYÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-28
LS2016-0743Sogeti - förvaltning DocPlusÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-28
LS2016-0742Internt andrahandshyresavtalÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-28
LS2016-0741Statistik gällande JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2016-12-28
LS2016-0740Ansökan om byte av arbetsgivare p.g.a. verksamhetsövergång, för regionförbundets fack i SKL Pensionsstiftelse ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-28
LS2016-0739Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-27
LS2016-0738Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens kulturrådÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-27
LS2016-0737Begäran om förhandling enligt MBL 14§ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-12-23
LS2016-0736Ersättningsanspråk - Ekeby hälsocenterÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2016-12-23
LS2016-0735Remiss av betänkandet En svensk flygskatt SOU 2016:83ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-22
LS2016-0734Remiss - Miljöprogram för Region Västmanland 2018-2022ÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-21
LS2016-0733Avtal om samverkan kring gemensam e-tjänsteplattformÄrendeAnna-Lena JanssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0732Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019 (CK2015-0433)ÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2016-12-20
LS2016-0731Årlig uppföljning av LEH för 2016ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2016-12-20
LS2016-0730Regler för ersättares inkallandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0729Bidragsansökan rörande läkemedelsberoendeÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0728Remiss - KOM 815 ändringar i förordningÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-20
LS2016-0727Förvärv av Inera ABÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2016-12-20
LS2016-0726Överenskommelse med Länsstyrelsen Uppsala länÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2016-12-19
LS2016-0725Upphandling av bemanningstjänsterÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2016-12-19
LS2016-0724Möjlighet till yttrande enligt 17§ förvaltningslagenÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2016-12-19
LS2016-0723Överenskommelse mellan svenska staten och vissa landsting om en resursfördelningsmodell för statens ersättning till landstingen för medverkan i den kliniska forskningenÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-19
LS2016-0722Supercross. Begära in offert från SCB om tillgång till Mona.ÄrendeAnders BergquistRegionstyrelsenBehandlas2016-12-19
LS2016-0721Begäran om utlämnande av e-postkorrespondensÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-12-19
LS2016-0720Samråd om förslag till ny översiktsplan för Håbo kommunÄrendeRickard EhnRegionstyrelsenAvslutat2016-12-19
LS2016-0719Strategi för digital utveckling och e-hälsa i Region UppsalaÄrendeLouise ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-18
LS2016-0718Yrkande 6 6a BUP måltidsuppehållÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2016-12-15
LS2016-0717Översiktsplan för södra stadenÄrendeKarin LindebergRegionstyrelsenAvslutat2016-12-15
LS2016-0716Teminologiremiss: Begreppet distanskontakt inom området vårdkontakterÄrendeAnnika TernerRegionstyrelsenBehandlas2016-12-15
LS2016-0715ErsättningsanspråkÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-15
LS2016-0714Granskning av utomlänsintäkterÄrendeMaud SehlstedtRegionstyrelsenAvslutat2016-12-14
LS2016-0713Granskning av landstingets investeringar vid Akademiska sjukhusetÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2016-12-14
LS2016-0712Granskning av landstingets delårsrapport 2016ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-14
LS2016-0711Granskning av pensionskostnaderÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-12-14
LS2016-0710Uppsägning av avtal med Stanley Security Sverige ABÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-13
LS2016-0709Förhandlingframställan MBL 14§ (JUSEK)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-12-12
LS2016-0708Begäran om förhandling - uppsägningÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-12-09
LS2016-0707Information och underrättelse - 5000-K1488776-16ÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-09
LS2016-0706Angående projektet Skandionkliniken i Uppsala och kommunalförbundet Avancerad strålbehandlingÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-09
LS2016-0705Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2014-2016ÄrendeAurelia Esther EmiltonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-08
LS2016-0704Förbättring av miljöarbetetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2016-12-08
LS2016-0703Framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverkÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2016-12-07
LS2016-0702Konsultavtal - stödtimmar - säkerhetstjänsterÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-07
LS2016-0701Förhandlingsframställan: TvisteförhandlingÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-12-07
LS2016-0700Sjukresor Heby-VästeråsÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-12-07
LS2016-0699Häva försegling i JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2016-12-07
LS2016-0698Fråga från anhörigÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-12-06
LS2016-0697Uppdrag att bistå under det svenska ordförandeskapet i organisationen Vision and Strategies around the Baltic SeaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-12-06
LS2016-0696Ny ledamot i läkemedelskommitténÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-12-02
LS2016-0695Kallelser och protokoll hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 2016ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2016-12-01
LS2016-0694Remiss - Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimatÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2016-12-01
LS2016-0693Illavarslande utredningsuppdrag - samordning av färdtjänst och sjukresorÄrendeSven Arne ÅsmanRegionstyrelsenBehandlas2016-12-01
LS2016-0692Remiss - Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarnaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-12-01
LS2016-0691Stor oro för hälsoäventyrets situationÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-12-01
LS2016-0690Pilotprojekt inom Primärvården och Lasarettet i Enköping 2017-2018ÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-11-30
LS2016-0689Avtal entrémattor Storgatan 27 plan 0ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-11-30
LS2016-0688Svårigheter med att få vård i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-30
LS2016-0687Fråga (L) - Är den lasarettsanslutna hemsjukvården hotad?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-29
LS2016-0686Fråga (L) - Nya Karolinska hotar intensivvården i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-29
LS2016-0685Begäran om handlingar - läkemedelsbiverkningarÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-11-29
LS2016-0684Fråga (KD) - Kan du tänka dig återinföra målersättning nu när köerna växer?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-29
LS2016-0683Granskning av IT-relaterade kontrollerÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0682Projekt Windows 10ÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2016-11-28
LS2016-0681Granskning av intern styrning och kontrollÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0680Projekt Breddinförande Mobil åtkomstÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0679Uppdragsavtal, LUL-IneraÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-11-28
LS2016-0678Skrivelse om HälsoäventyretÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-25
LS2016-0677Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64§ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-11-25
LS2016-0676Utse ombud för Journalen ÄrendeLars LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-25
LS2016-0675Hälso- och sjukvårdsavd, övrig postÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenAvslutat2016-11-24
LS2016-0674Interpellation (C) - Behov av ytterligare direktinläggningsplatser i Tierp?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-24
LS2016-0673Förlängning av förordnandeÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-23
LS2016-0672Beslut IT-direktör - Anvisning för informationsklassning för inom Landstinget i Uppsala länÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-22
LS2016-0671Förlängning av överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014-2016ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2016-11-21
LS2016-0670Tillsyn hudmottagningenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-11-21
LS2016-0669Remiss - Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarnaÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenBehandlas2016-11-21
LS2016-0668Ansökan om Centralt Personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister, Swedvasc vid Landstinget i Uppsala länÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-11-18
LS2016-0667Interpellation (M) - Vad görs åt oönskad omlistning på vårdcentralerna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-18
LS2016-0666Interpellation (SD) - om Brukshälsan i SöderforsÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-17
LS2016-0665Synpunkt angående tidningen 1177 VårdguidenÄrendeCecilia BernhardssonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0664Interpellation (KD) - Vad kommer patientmaten att kosta?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0663Remiss - Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund SOU2016:69ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0662Interpellation (C) - Hur går det med fossilbränslefria ambulanser?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0661Interpellation (C) - När får man åka till vården på kallelsen?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-16
LS2016-0660Remissyttrande angående (SOU 2016:41) Hur står det till med den personliga integritetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-15
LS2016-0659Landstingets revisorers anlitande av sakkunnigt biträdeÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-11-15
LS2016-0658Suicidpreventivt arbeteÄrendeAurelia Esther EmiltonRegionstyrelsenBehandlas2016-11-15
LS2016-0657Granskning av personal- och kompetensförsörjningÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-15
LS2016-0656Interpellation (M) - angående den sk tänkta region svealandÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-15
LS2016-0655Inrangeringsförhandling avseende övergång av verksamheten från Regionförbundet till Region UppsalaÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-14
LS2016-0654Lokalt kollektivavtal om att föra tid mellan beräkningsperioder i tidsackumulator s.k. timbank, Akademiska sjukhuset, landstinget i Uppsala länÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-11-14
LS2016-0653Interpellation (C) - Ojämställd sjukskrivningsprocessÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-14
LS2016-0652Intyg för praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU och EESÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-11-14
LS2016-0651Motion (M) - Gör det enklare för patienten att jämföra vårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-11-11
LS2016-0650Motion (M) - ProstatacancerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-11-11
LS2016-0649Motion (M) - Gör det möjligt att avsäga sig pappersutskickÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-11-11
LS2016-0648Remiss - Införande av rotavirusvaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barnÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2016-11-11
LS2016-0647Remiss - SOU2016:4 Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdragetÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-10
LS2016-0646Regional samverkansstruktur inom område hälsa, stöd, vård och omsorg ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-11-10
LS2016-0645Upphävande av anställningsstoppÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2016-11-10
LS2016-0644Interpellation (C) - När kommer Östervåla vårdcentral att kunna flytta in i permanenta lokalerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-10
LS2016-0643Motion (M) - Angående införande av AHSÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-11-10
LS2016-0642Upphandling av mobiltelefonerÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenBehandlas2016-11-09
LS2016-0641Ansökan omställningsstödÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-09
LS2016-0640Boländernas vårdcentralÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenBehandlas2016-11-09
LS2016-0639Motion (M) - Upphandling av BUP för Norduppland och EnköpingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-11-09
LS2016-0638Begäran om arbetsgivarintygÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-09
LS2016-0637Remiss - Begäran om yttrande - 6500-2016ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-11-08
LS2016-0636Interpellation (M) - Hur många vårdplatser är stängda per dag?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-08
LS2016-0635Rekommendation och bedömningsunderlag om screening för cystisk fibrosÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-11-07
LS2016-0634Integrerat och systematiserat likabehandlings- och mångfaldsarbeteÄrendeMikael LandstenRegionstyrelsenAvslutat2016-11-07
LS2016-0633MBL 10§ förhandling ALARM ambulansförbundetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-11-07
LS2016-0632Centrala förtroendemannakostnader - fördelning för förtroendemannaorganisationen 2017ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0631Fråga (SD) om folkomröstningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0630Utredning om förutsättningar för linjetrafik vid Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-11-02
LS2016-0629Uppföljning av nuvarande zon- och biljettstrukturÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0628Revision av patientsäkerhet och avvikelsehanteringÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0627Bidrag till handikapporganisationer och HSOÄrendeCecilia LidénRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0626Ansökan om bidrag till pensionärsorganisationer 2017ÄrendeCecilia LidénRegionstyrelsenAvslutat2016-11-02
LS2016-0625Gallring av IMx, RoS och PASÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-11-01
LS2016-0624Minnesanteckningar rörande bildande av Region SvealandÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2016-11-01
LS2016-0623Samarbete gällande Sjukvårdens larmcentralÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-11-01
LS2016-0622Landstingsövergripande analys 2018-2020ÄrendeAnn HammarstrandRegionstyrelsenAvslutat2016-11-01
LS2016-0621Skyddsombudsstopp enligt 6 kap 7 § arbetsmiljölagenÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-11-01
LS2016-0620Remiss - Nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbeteÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-27
LS2016-0619Remiss - Förslag till nya avgiftsnivåer i förordning om vissa avgifter till StrålsäkerhetsmyndighetenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-26
LS2016-0618Initiering av upphandling läkemedelsförsörjningÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2016-10-26
LS2016-0617Folktandvård ÖsthammarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-24
LS2016-0616Hjärtats barnmorskemottagning och framtidÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-24
LS2016-0615Terminologiremiss: Begrepp inom patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbeteÄrendeAnnika TernerRegionstyrelsenBehandlas2016-10-21
LS2016-0614Uppföljning av SKLs rekommendationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-10-21
LS2016-0613Förfrågan om journalåtkomst för tonåring.ÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2016-10-21
LS2016-0612Häva försegling av JournalenÄrendeChristina HermansRegionstyrelsenAvslutat2016-10-21
LS2016-0611Överklagande av beslut om allmänna handlingar (UPPH2014-141-17)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-10-19
LS2016-0610Remiss - förslag till nya föreskrifter om avstängning från blodgivning pga zikavirus samt ändring av föreskrifter om blodverksamhetÄrendeHelena PalmgrenRegionstyrelsenBehandlas2016-10-19
LS2016-0609Ledningssystem för arbetsmiljöÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-18
LS2016-0608Enkät om asyl- och flyktingmottagande i landsting och regionerÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-10-18
LS2016-0607PersonalärendeÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenAvslutat2016-10-17
LS2016-0606HyresavtalÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-10-17
LS2016-0605Makulerat, ärendet felregistrerat, tillhör UPPH2016-0342ÄrendeAnna HarryssonRegionstyrelsenAvslutat2016-10-17
LS2016-0604Landstingets arbete mot HepatitÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-10-17
LS2016-0603Hälsofrämjandepriset 2016ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-14
LS2016-0602Möjligheten till AT-tjänstgöring på ÅlandÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-13
LS2016-0601Angående bidrag till barn som är i behov av glasögonÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-12
LS2016-0600Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter - HSLF-FS 2016:34ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-10-12
LS2016-0599Socialt Recruit - lediga jobbapplikationÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0598Ramöverenskommelse med MSI (CK2014-0026)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0597Överenskommelse 2015 mellan MSI och ekonomiavdelningen (CK2015-0037)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0596Landstinget i Uppsala län Medarbetarundersökning 2015 (CK2016-0045)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0595Ramöverenskommelse mellan MSI och KommunikationsavdelningenÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0594Debatt angående fasaderna på den byggnad vid resecentrumÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat2016-10-11
LS2016-0593Avtal och reglemente avseende Gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsade hälso- och sjukvård ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-10-10
LS2016-0592Överenskommelse avseende Regionalt forum samt samrådsorganÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2016-10-10
LS2016-0591Remiss - Screening förmaksflimmer i syfte att förebygga strokeÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-10-10
LS2016-0590Intyg om lämplighet - SITHS RAÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-10
LS2016-0589Tilläggsavtal lokalvård - damsugning av mattorÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-10-09
LS2016-0588Nationell för öppna prioriteringar - yttrande - UppsalaÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0587Diskussion om kvalitetsdataÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0586Intresseanmälan för asylsjukvårdsplattformÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0585Laglighetsprövning enligt kommunallagenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-10-06
LS2016-0584Överenskommelse om distribution av smittskyddssubventionÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-10-06
LS2016-0583Upphandling av konsulter inom informations- och kommunikationsteknik (CK 2015-0492)ÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenBehandlas2016-10-05
LS2016-0582Ramverk för JournalenÄrendeLouise ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2016-10-05
LS2016-0581Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2016 - Verksamhetsplan, budget, delårsrapport och årsredovisningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-05
LS2016-0580Förfrågan från svtÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-10-05
LS2016-0579Sammanträdestider för landstingsstyrelsens personalutskott 2017ÄrendeErica HultRegionstyrelsenBehandlas2016-10-04
LS2016-0578Närvårdssamverkan med Enköpings kommunÄrendeChristianne SimsonRegionstyrelsenBehandlas2016-10-03
LS2016-0577Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-10-03
LS2016-0576Kostnadsfria preventivmedel inom läkemedelsförmånen för unga (CK2015-0531)ÄrendeAnna Karin LidehällRegionstyrelsenAvslutat2016-10-02
LS2016-0575Hyresavtal Uniflow Regionens husÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-30
LS2016-0574Avtal PostNord hämtning och lämning av post Storgatan 27ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-30
LS2016-0573Akuten på AkademiskaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-30
LS2016-0572Samverkan mellan SUF-kunskapscentrum och landsting/regioner i Uppsala Örebro sjukvårdsregionÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-09-30
LS2016-0571Hantera anställning (B.R.) ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-09-29
LS2016-0570Medicinhistoriskt stipendium 2016 ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-29
LS2016-0569Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-29
LS2016-0568Parkeringsavtal Centralgaraget - två fasta platser fr.o.m. 2016-09-23 för TIB och hyrbilÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-28
LS2016-0567Leasingavtal varuautomaterÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-28
LS2016-0566Utlämnande av patientjournalÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-09-28
LS2016-0564Ny tjänst "bärbar pc"ÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-27
LS2016-0563Försäkringskassan - kort för identifiering och behörighetskontrollÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-09-27
LS2016-0562Avtal för övertagande av sjukvårdsteametÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-26
LS2016-0561Överenskommelse med SKL - utlåning av personalÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-09-26
LS2016-0560Motion (L) - Kunskap är makt. Inrätta en enhet för omvärldsanalys, metodutveckling och utvärderingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-09-22
LS2016-0559Begäran om registerutdrag ÅAÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-21
LS2016-0558Begäran om information enligt 26§ personuppgiftslagenÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-09-20
LS2016-0557Lokalt kollektivavtal om schablon för jourkompensationsredovisning för läkare inom verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-09-20
LS2016-0556Quit Diabetes Konceptet för behandling av typ 2-diabetesÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-09-20
LS2016-0555Avtal RCC Väst och LUL för anslutning till och användning av NKCx processregistret (Cytburken)ÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2016-09-19
LS2016-0554Fråga: Är vårdval inom mödravården värt att bevara?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-19
LS2016-0553Remiss - Strategi ANDT-L Uppsala länÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0552Revidering av regelverk för bisysslorÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2016-09-16
LS2016-0551Sammanträdestider för landstingsstyrelsens personalutskott 2016ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0550Pensionsriktlinje Region UppsalaÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2016-09-16
LS2016-0549Registreringsbevis StiftelseÄrendeKristine NilssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-16
LS2016-0548Dataintrång - EAÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-09-16
LS2016-0547Remiss avseende slutbetänkande Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle SOU2016:54ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-16
LS2016-0546Medlemskap i stockholmsregionens EuropaföreningÄrendeAndrew MetcalfeRegionstyrelsenBehandlas2016-09-15
LS2016-0545Ambulans i KnivstaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-15
LS2016-0544Tvisteförhandling - brott mot Samverkansavtalet, MBL o AMLÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-09-14
LS2016-0543Delårsrapport 2016 för landstingsstyrelsens övergripande verksamheterÄrendeDiana BrisenbornRegionstyrelsenAvslutat2016-09-13
LS2016-0542Skrivelse angående remitteringsrättÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-09-13
LS2016-0541Revisionsskrivelse, REV2016-0024ÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-13
LS2016-0540Anmälan av tidigare ej redovisade revisionsberättelser och lekmannarapporter 2015 för landstingsstyrelsens närstående organisationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-12
LS2016-0539Information om planerad organisationsförändringÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2016-09-12
LS2016-0538Registrering av livsmedelsanläggning samt beslut om avgift för registrering för EldarenÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-10
LS2016-0537Regionstyrelsens delegationsordningÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-09-09
LS2016-0536Interpellation (M) - Om medarbetarbrist vid de landstingsdrivna vårdcentralernaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0535Interpellation (M) - Väntetider till vårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0534Interpellation (M) - Är dagens organisation verkligen tydlig?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0533Interpellation (M) - Hur ska Börje Wennberg lösa det här då?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0532Interpellation (M) - Dåliga resultat för landstingets AT-utbildningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0531Interpellation (M) - När kommer vårdköerna att minska?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0530Interpellation (M) - Om BUP i Östhammar, Tierp och EnköpingÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0529ÖgonmottagningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0528Avsiktsförklaring om samverkan mellan Landstinget i Uppsala län och Region Örebro län gällande universitetssjukvårdenÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-09-08
LS2016-0527Interpellation (KD) - Hur ska fler vaccineras och färre dö i influensa?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-08
LS2016-0526Antagande av förfrågningsunderlag för upphandling av datorerÄrendeNiklas MagnussonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-07
LS2016-0525Förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogramÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-06
LS2016-0524Utredning med anledning av Cosmic-avbrottetÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-09-06
LS2016-0523Remissyttrande "Mer flyg och bostäder"ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2016-09-05
LS2016-0522Ökade kostnader kopplat till ökad invandringÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-09-05
LS2016-0521Införskaffande av strålkanon vid Akademiska sjukhusetÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-05
LS2016-0520Begäran om handlingarÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2016-09-05
LS2016-0519Hälsoäventyrets framtidÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-02
LS2016-0518Registreringsbevis från BolagsverketÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-02
LS2016-0517Ansökan om statsmedel för vävnadsverksamhet på grund av merkostnader för införandet av cell- och vävnadslagenÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenBehandlas2016-09-02
LS2016-0516Rasbo och Alunda vårdcentraler i fokusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-02
LS2016-0515Ingånget justerat Aktieägaravtal med tillhörande handlingarÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-09-01
LS2016-0514Interpellation (C) - Ökade besparingen på psykiatrin köerna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-09-01
LS2016-0513Beslut IT-direktör - Datorkonton i LULÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-01
LS2016-0512Beslut It-direktör - Regelverk för användarkonto till externa personerÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-09-01
LS2016-0511Systemförvaltningsplaner för 2017ÄrendeHeléne ErikssonRegionstyrelsenBehandlas2016-08-31
LS2016-0510Remiss - Driftsformer för universitetssjukhus Ds2016:28ÄrendeAnne NilssonRegionstyrelsenAvslutat2016-08-31
LS2016-0509Remiss - Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Ds2016:29ÄrendeMarie JohanssonRegionstyrelsenBehandlas2016-08-31
LS2016-0508Motion (V) - Se över hela systemet med patientavgifterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-08-30
LS2016-0507Projektdirektiv Upphandling av läkemedelsförsörjning (CK..)ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2016-08-30
LS2016-0506PsykiatriÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-30
LS2016-0505Landstingets riktade FoU-medel 2017ÄrendeEnni HallinRegionstyrelsenBehandlas2016-08-30
LS2016-0504Interpellation - (C) -Distriktssköterskemottagningen i MorgongåvaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-29
LS2016-0503Hjärtkirurgi på barn och ungdomar som rikssjukvårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-26
LS2016-0502Lokalt kollektivavtal om BEAÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-25
LS2016-0501Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 16ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-25
LS2016-0500Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslutÄrendeHelén FelgerRegionstyrelsenAvslutat2016-08-25
LS2016-0499Tillsyn - patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4§ och 6kap. 2§ patientdatalagen (CK2013-0226)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-08-24
LS2016-0498Motion (KD) - Inför äldrevårdcentralerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-08-24
LS2016-0497Avtal för parkeringsplatser i Centralgaraget - EldarenÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-08-23
LS2016-0496SAS Institute AB - Premium Support Services Agreement 2016-06-15--2017-12-31ÄrendeKerstin HögbergRegionstyrelsenAvslutat2016-08-23
LS2016-0495Remiss - LandsbygdsprogrammetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-22
LS2016-0494Psykiatrin. Det blev som jag trodde!ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-22
LS2016-0493Inrangeringsförhandling avseende övergång av verksamhet i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning till Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhusetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-19
LS2016-0492Motion (L) - Inför blåljuspsykiatri: förstärk den psykiatriska akutvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-08-19
LS2016-0491Nyttjanderättsavtal gällande källkodÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-08-19
LS2016-0490Initiativ beredningen för äldre och funktionshinderfrågor, SeniorguideÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2016-08-18
LS2016-0489Svar: PrimärvårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-17
LS2016-0488Överläggning rörande otillåtna stridsåtgärder i form av kollektiva uppsägningar och Vårdförbundets aktiviteter för att förhindra dessaÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-17
LS2016-0487Avtal gällande sommarjobbande gymnasieelever 2016ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-16
LS2016-0486Lokalt kollektivavtal gällande tillsvidare fr om 1 september 2016 avseende årsarbetstid för verksamheten vid Wiks slott inom förvaltningen Kultur och BildningÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-16
LS2016-0485Beredning för barn och unga - KönsstympningÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2016-08-16
LS2016-0484Förhandling avseende omräkning av pensionÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-08-15
LS2016-0483Svar: Varför får inte diabetiker åka ambulans?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-15
LS2016-0482Brev om ST-betalord 2016ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2016-08-15
LS2016-0481Underrättelse - Möjlighet att lämna synpunkter IVO 8.2-29427/2015-7 (CK2016-0213)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-08-12
LS2016-0480Nivåstrukturering av vårdenÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-08-11
LS2016-0479Bekräftelse på mottagen uppsägning av larmutrustning Slottgränd 1 (CK2014-0074)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-08-11
LS2016-0478Sammanträdestider för landstingsstyrelsens utskott för hälso-, sjukvård- och FOUU-frågor 2017ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2016-08-11
LS2016-0477Begäran om ersättning av Uppsala LandstingÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-08-11
LS2016-0476Överenskommelse om ersättning för arbetstid inom nationellt projekt för organdonationÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenBehandlas2016-08-08
LS2016-0475Gemensamma kostnämnden 2016 - delårsrapport och årsredovisningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-07
LS2016-0474Uppföljning av landstingsfullmäktiges givna uppdrag 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-07
LS2016-0473Uppföljning av landstingsstyrelsens givna uppdrag 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-07
LS2016-0472Fråga till råden angående nya regionindelningenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-05
LS2016-0471Godkännande av i MÄLAB beslutade priser för pendlarbiljetterÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-04
LS2016-0470Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen - budget för gemensamma verksamheter 2017ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-08-03
LS2016-0469Ansvariga politiker AkademiskaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-08-03
LS2016-0468Anmälan gällande betalningÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-08-02
LS2016-0467Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenMakulerat2016-07-27
LS2016-0466SynpunkterÄrendeRegionstyrelsenAvslutat2016-07-26
LS2016-0465PatientanmälanÄrendeBörje WennbergRegionstyrelsenBehandlas2016-07-26
LS2016-0464Motion (M) - Inför enhetstaxa för landstinget Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-07-22
LS2016-0463Motion (M) - Inför månadsvis fakturering för landstinget Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-07-22
LS2016-0462Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOLÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-07-20
LS2016-0461KommunikationÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-07-15
LS2016-0460Remiss: Upphävande av allmänna råd om vaccination mot influensaÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenAvslutat2016-07-14
LS2016-0459Remiss: upphävande av allmänna råd om vaccination mot pneumokockerÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2016-07-14
LS2016-0458Remiss - Remisspromemorian Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärandeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-07-13
LS2016-0457Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-07-12
LS2016-0456Vårdförbundet yrkar att förhandlingarna om arbetstidsmodellerna vid Akademiska sjukhuset återupptasÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-07-07
LS2016-0455Samarbetsavtal avseende Klipp 3.0 mellan Uppsala läns Landsting, Uppsala universitet och Uppsala kommunÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2016-07-05
LS2016-0454Samarbetsavtal avseende Klipp 3.0 mellan LUL, UU och UKÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-07-05
LS2016-0453Beslut om korttidsboende som ej verkställs. Samordning landsting-kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-07-04
LS2016-0452Remiss med förslag om ändring angående vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvårdenÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenBehandlas2016-07-04
LS2016-0451Svar över vilka åtgärder som vidtagit angående stora investeringarÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-07-04
LS2016-0450Avvikelser från externa vårdgivareÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-07-04
LS2016-0449Avtal vattenkylare EldarenÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-07-01
LS2016-0448DataintrångÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-07-01
LS2016-0447Avropsavtal konsulter - särskild fördelningsnyckelÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-07-01
LS2016-0446Förslag till detaljplan för DP357 Del av snesholm 1:16 Morgongåva tätortÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-07-01
LS2016-0445Remiss om förordningsändringar i anledning av kommissionens direktiv 2015/565 om ändring av direktiv 2006/86/EG vad gäller vissa tekniska krav för kodning av mänskliga vävnader och cellerÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenAvslutat2016-07-01
LS2016-0444Information om krav på riktlinjer för remittering till diagnostisk undersökningÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-30
LS2016-0443Begäran om allmänna handlingarÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-06-29
LS2016-0442Initiativ angående tillgång till tolkÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2016-06-29
LS2016-0441Remiss - Förslag till ändring av TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingarÄrendeJonatan DahlkvistRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0440Nationell psykiatrisatsning 2016ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-28
LS2016-0439Regional närvårdssamverkan 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0438Närvårdssamverkan med Östhammars kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0437Närvårdssamverkan med Älvkarleby kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0436Närvårdssamverkan med Uppsala kommun 2016-2018 ÄrendeAurelia Esther EmiltonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0435Närvårdssamverkan med Tierps kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0434Närvårdssamverkan med Knivsta kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0433Närvårdssamverkan med Håbo kommun 2016-2018ÄrendeChristianne SimsonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0432Närvårdssamverkan med Heby kommun 2016-2018ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0431Närvårdssamverkan med Enköpings kommun 2016-2018 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0430Begäran om yttrande över enkät - ögonmottagningenÄrendeStaffan IslingRegionstyrelsenBehandlas2016-06-28
LS2016-0429Angående planerad fusion mellan Apoteksamariten AB och Admenta Sweden ABÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-28
LS2016-0428Förhandling om lokalt kollektivavtal om schablon för jourkompensationsredovisning för läkare inom verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-27
LS2016-0427Förändringar i LMA om mottagande av asylsökandeÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-06-27
LS2016-0426Svar på patientfrågorÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2016-06-27
LS2016-0425Förstärkning av verksamhetsområde psykiatri - Vägledda grupperÄrendeChristianne SimsonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-27
LS2016-0424Indikatorer för generell krisberedskapÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2016-06-23
LS2016-0423Remiss - Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barnÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-06-23
LS2016-0422Avtal kaffeautomater Eldaren 14 stÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-23
LS2016-0421Sammanträdestider 2017 för landstingsstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0420Sammanträdestider 2017 och 2018 för landstingsfullmäktigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0419Förstudie inför eventuell upphandling av ny HR-systemlösning (CK2015-0213)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2016-06-22
LS2016-0418Tilläggskapital LÖF 2017ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0417Initiering av upphandling av IT-stöd för förmånsportalÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-22
LS2016-0416Motion (L) - Angående Geriatriskt centrumÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-06-22
LS2016-0415Dom i patientens kommentarÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-06-22
LS2016-0414Uppsägning av städavtal med anledning av flyttÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-21
LS2016-0413Tjänstgöring nattetidÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0412Remiss: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungaÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0411Anmälan avseende Uppsala VaccinationsbyråÄrendeInge BruceRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0410Förslag om vaktveckaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0409Strandad förhandling om ny arbetstidsmodell ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-21
LS2016-0408Misstänkt lönediskriminering av kvinnliga läkareÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-06-20
LS2016-0407Styrelseprotokoll AB TransitioÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-20
LS2016-0406Remiss: Kunskapsstöd och rekommendationer om plötslig oväntat död hos spädbarnÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-06-17
LS2016-0405Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2016ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-17
LS2016-0404Videokonferens och besparingarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-17
LS2016-0403Inbjudan att söka tillstånd att utföra rikssjukvård inom området viss avancerad barn- och ungdomkirurgiÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-17
LS2016-0402Motion (L) - Miljoner att spara, barn att skydda: vaccinera alla nyfödda med rotavirusÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-16
LS2016-0401Fråga (M) - Har programarbetet för ny vårdcentral och folktandvård i Östervåla gått rätt till?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0400Sammanhållet asyl- och integrationsmottagande ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenMakulerat2016-06-15
LS2016-0399Vässa psykiatrinÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0398Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag för kostnader för läkemedelsförmåner för år 2016ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-15
LS2016-0397Kartläggning ungdomsmottagningar, Sveriges Kommuner och LandstingÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0396Teckningsrätt i banker och plusgiro samt undertecknande av lån och medelsplaceringar ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0395Yrkande om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6§6 a med anledning av upphandling av kärvande nycklarÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-06-15
LS2016-0394Arbetsgivarpolitiskt programÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0393Fråga (KD) - Är bassängen på Samariterhemmet en politisk icke-fråga?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0392Fråga (KD) - 20 miljoner kronors frågan?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0391RFR, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-14
LS2016-0390Överklagande av beslut ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-06-14
LS2016-0389Remiss - Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och cellerÄrendeAnna BjörklandRegionstyrelsenBehandlas2016-06-14
LS2016-0388Riksgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogramÄrendeMats EricssonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-14
LS2016-0387Dom i ärendet "Tillsyn enligt personuppgiftslagen" - ombudsfunktion (CK2014-0051)ÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-14
LS2016-0386Betalningsförbindelse KASÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-14
LS2016-0385Rekommendation till Sveriges kommuner och landsting om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrningÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2016-06-14
LS2016-0384Förhandling avseende kollektivavtal om avsteg från arbetstidslagen avseende begränsning av övertid vid landstingets resurscentrumÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0383Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Östhammars vårdcentral, Primärvården, Landstinget i Uppsala länÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0382Inrangeringsförhandling inför beslut om övergång av verksamhet enligt § 6b LAS av verksamhet vid Riksteatern i Uppsala län till Kultur och Bildning, Landstinget i Uppsala län (blivande Region Uppsala)ÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0381Leveranser av arkivmaterial för 2016 o 2017ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenBehandlas2016-06-13
LS2016-0380Remiss - Gemensam rutin för avvikelsehanteringÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-13
LS2016-0379Regionbildning och miljöfrågor - AktörsanalysÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenBehandlas2016-06-10
LS2016-0378Avtal med Pro Sourcia AB gällande översyn av Landstinget i Uppsala läns inköpsorganisationÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-0377FelÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenMakulerat2016-06-10
LS2016-0376It-konsulter för kalkyleringsverktyget ProdacapoÄrendeKerstin HögbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-03757 krav för en bättre studentstadÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-0374Fastighetsunderhåll - Styr (UPPH2016-0001)ÄrendePeter SahlstedtRegionstyrelsenMakulerat2016-06-10
LS2016-0373Jakttider för älg jaktåret 2016/2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-10
LS2016-0372Tvisteförhandling - brott mot samverkan MBL och AMLÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-06-09
LS2016-0371Tillstånd att bedriva behandling av barn med cochleaimplantatÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-09
LS2016-0370Remiss - längre bussarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-09
LS2016-0369Budgetframställan för landstingets revisorer 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-09
LS2016-0368Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Larmcentralen inom verksamhetsområde Ambulanssjukvård vid Akademiska sjukhusetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0367Samordning och dimensionering av AT och STÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0366Remiss - Revidering förbundsordning SamordningsförbundetÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-06-08
LS2016-0365Remiss - Framtida inriktning för färdtjänsten TN2014-0463ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0364Interpellation (L) - Om personalbemanningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-08
LS2016-0363Interpellation (M) - Gamla Uppsala är en enorm internationell resurs för besöksnäringen som inte har tagits tillvaraÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-07
LS2016-0362Begäran om registerutdragÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-06-07
LS2016-0361Remiss av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-07
LS2016-0360Remiss nya föreskrifter om läkemedelshanteringÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-06-07
LS2016-0359Remiss angående riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-03
LS2016-0358Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-06-02
LS2016-0357Anmodan att komma in med förslag på nya ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden för perioden 2017-2019ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-02
LS2016-0356Landstingets riktade FoU-medel 2015 (CK2014-0299)ÄrendeEnni HallinRegionstyrelsenBehandlas2016-06-02
LS2016-0355Motion (L) - Om stöd till kroniska sjuka barn och deras familjer ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-06-01
LS2016-0354Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-06-01
LS2016-0353Tvisteförhandling - brott mot samverkan och MBL, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-06-01
LS2016-0352Tvisteförhandling - deltagande i facklig information, PrimärvårdenÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-06-01
LS2016-0351Remiss avseende förslag om föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikationÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenAvslutat2016-06-01
LS2016-0350Närvård: politisk viljeinriktning och prioriterade aktiviteter 2017ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-05-31
LS2016-0349Samverkan mellan SUF-Kunskapscentrum och landsting/regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-05-31
LS2016-0348Granskning av landstingets årsredovisning 2015ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-31
LS2016-0347Avtal kopiator/MFP A8245178 (Storgatan 27)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-31
LS2016-0346Avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter inom hälso- och sjukvård, institutionen för hälsovetenskaper, HV, Örebro universitet och Landstinget i Uppsala län - ArbetsterapeutprogrammetÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-30
LS2016-0345Avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningar i vård- och farmaci 2015-2017ÄrendeJessika AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-30
LS2016-0344Upphandling av bevakningstjänsterÄrendeAnders ÖstmanRegionstyrelsenBehandlas2016-05-30
LS2016-0343Engagemangsbesked AB TransitioÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-30
LS2016-0342Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2016-05-30
LS2016-0341Kartläggning av ungdomsmottagningarÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-27
LS2016-0340Beslut och rekvisition för utbetalning av medel för krisberedskapsuppgifterÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2016-05-26
LS2016-0339Förhandling, byte semesterdagstillägg mot lediga dagar (CK2015-0481)ÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-25
LS2016-0338Hyresgästanpassning av inhyrda lokaler till Akademiska Sjukhuset för Biobank, Uppsala Clinical Research Center, Kliniskt träningscenter samt laboratorium för mikrobiologi ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-25
LS2016-0337Tvisteframställan - rutin för delgivning av inspektionsmeddelande ArbetsmiljöverketÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2016-05-25
LS2016-0336Ny vårdcentral och folktandvård i ÖstervålaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-05-25
LS2016-0335Inspektionsmeddelande - 2016/22851ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-05-24
LS2016-0334Angående arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden rörande arbetsställen inom landstinget i Uppsala länÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenBehandlas2016-05-24
LS2016-0333DOM- Svea Hovrätt förlikning (CK2015-0358)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-23
LS2016-0332Inspektionsmeddelande - 2016/023593ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0331Inspektionsmeddelande - 2016/024109ÄrendeMariette VeideskogRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0330Assisterad befruktning för ensamstående kvinnorÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0329Bristande kompetens/omsorg och uppföljning samt samordning mellan olika kompetenserÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-23
LS2016-0328Revision av patientsäkerhet och avvikelsehantering vid landstingetÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-21
LS2016-0327Landstingets riktade FoU-medel 2014 (CK2013-0305)ÄrendeEnni HallinRegionstyrelsenBehandlas2016-05-20
LS2016-0326Remiss - Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökandeÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-05-19
LS2016-0325Remiss - Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningarÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-19
LS2016-0324Utställning av förslag till ny översiktsplan 23 maj - 31 augusti 2016 - Östhammars kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-19
LS2016-0323 Support och underhåll SAP Business Objects via Comparex Sweden ABÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-05-19
LS2016-0322Tvisteförhandling - brott mot HÖK, AB Ob-ersättning (CK2016-0161)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-05-18
LS2016-0321Förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommunÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-18
LS2016-0320Remiss - Mer flyg och bostäderÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-18
LS2016-0319Motionssvar nollvision för vårdskadorÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-18
LS2016-0318Rekrytering av kommunikatör till KISA-projektetÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2016-05-17
LS2016-0317Avtal om förstudie för nytt intranät med Accigo AB ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2016-05-17
LS2016-0316Landstingets hantering av övertid (CK2014-0395)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-05-17
LS2016-0315FriskvårdÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-17
LS2016-0314Agresso - landstingets ekonomi- och inköpssystem från Unit4 Business World (CK2014-0068)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-16
LS2016-0313Forskningsmedel för 2017ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-16
LS2016-0312Remiss - Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövningÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-16
LS2016-0311Sustains (CK2012-0190)ÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-16
LS2016-0310Landstingsstyrelsens övergripande verksamheters exkl. Finansverksamheten tertialrapport 2016-04ÄrendeDiana BrisenbornRegionstyrelsenAvslutat2016-05-16
LS2016-0309Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Adoptionscentrum 2015-2019 (HSS2014-0085)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0308Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Friluftsfrämjandet 2015-2019 (HSS2014-0086)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0307Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med NTF 2015-2019 (HSS2014-0084)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0306Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset 2015-2019 (HSS2014-0088)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0305Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med SISU Idrottsutbildarna 2015-2019 (HSS2014-0087)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0304Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Upplands Idrottsförbund 2014-2018 (HSS2013-0236)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0303Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Uppsala läns nykterhetsförbund 2015-2019 (HSS2014-0089)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0302Politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdom (CK2015-0117).ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0301Implementering av reviderat vårdprogram för demenssjukvård och länsgemensam riktlinje (HSS2015-0130).ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0300EIT Health samt InnoLIFE (CK2015-0267 och CK20154-0410)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0299Avtal om verksamhetsförlagd utbildning för dietistprogrammet på Uppsala universitet 2015-2017 (CK2015-0108)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0298Avtal om användning av kliniskt träningscentrum för studerande vid Uppsala universitet (CK2015-0345)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0297Framtagande av innovationsstrategi för Landstinget i Uppsala län (CK2015-0082)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0296Framtagande av utbildningsstrategi för hälso- och sjukvården inom Landstinget i Uppsala län (CK2015-0083)ÄrendeSune LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0295Regelverk och bidragsregler för landstingets pensionärsråd ÄrendeCecilia LidénRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0294Fråga till Huvudmännen om orsaker till minskat antal portionerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0293Kurser och konferenser 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0292Motion (M) - Folkomröstning avseende storregionÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0291Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet, samt remiss avseende förslag på nationell och regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdetÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0290Avtal it externa parter (CK2015-0277)ÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0289Rekrytering Hälso och sjukvårdsdirektörÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-13
LS2016-0288Motion (L) - Om kostnadsfritt HPV-vaccin till samtliga unga människorÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0287Regional utvecklingsstrategi för Uppsala länÄrendeTomas StavbomRegionstyrelsenBehandlas2016-05-13
LS2016-0286Sverigeronden - Läkarförbundet vill träffas.....ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2016-05-12
LS2016-0285Mellanlänsavtal mellan Landstinget i Uppsala län och Region Gävleborg (CK2016-0113)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0284Expediering av socialnämndens beslut § 232ÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0283Kallelse till årsstämma för Mälardalstrafik MÄLAB ABÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0282Inför patient- och närståendeutbildningar (CK2013-0252ÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0281Vidgat folkhälsouppdrag för Upplandsstiftelsen (CK2014-0431)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0280Regeringsbeslut 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0279Granskning av ändamålsenlig användning av kvalitetsregisterÄrendeAnna Karin LidehällRegionstyrelsenAvslutat2016-05-12
LS2016-0278Ansvarsfördelning avseende trådlösa nätverk (CK2016-0191)ÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2016-05-11
LS2016-0277Motion (L) - Återinför vårdbiträdetÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-11
LS2016-0276Uppdragsutbildning hjärtsvikt och astma/KOLÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0275Reglemente för läkemedelskommittén ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-11
LS2016-0274Ersättning med anledning av behandlingsskada CB (CK2006-0342)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-11
LS2016-0273Inkommen skrivelse M-L HÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-11
LS2016-0272Hävning av avtal - Software Point AB (CK2015-0465)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-11
LS2016-0271IVO - Inspektionen för vård och omsorg 37159 (CK2016-0126ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-11
LS2016-0270Uppsägning av avtal Prostalund AB (CK2016-0192)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-11
LS2016-0269Protokoll, bolagÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-05-10
LS2016-0268Motion (M) - Minska läkemedelsberoendet i vårt landstingÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenBehandlas2016-05-10
LS2016-0267Framtagande av funktionshinderpolitiskt program (CK2016-0031)ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-10
LS2016-0266Systematisk analys och uppf av indikatorer för landstingets arbete med kroniska sjukdomar(HSS2015-0221)ÄrendeClaudio Troncoso MunozRegionstyrelsenMakulerat2016-05-10
LS2016-0265Nationell patientenkät 2015-2018 (HSS2015-0152)ÄrendeHenrik AndreassonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-10
LS2016-0264Protokoll LS personalutskott 2016 (CK2016-0057)ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-05-10
LS2016-0263Inbjudan att ansöka om tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård (CK2015-0288)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0262Anmälan om befarat dataintrång (CK2015-0024)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0261Anmälan om befarat dataintrång - NE (CK2015-0062)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0260Anmälan om misstänkt dataintrång - ACB (CK2015-0101)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0259Uppsägning av uppdragsarbete - vårdhunden Livia samt boken om vårdhunden Livia (CK2015-0296 och CK2015-0159)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0258Kommunalförbundet Svensk luftambulans (CK2015-0300)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0257Kontroll av inloggningar i patientjournal - GH (CK2015-0313)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0256Stämning angående skadestånd för dataintrång - JR (CK2015-0358)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0255Anmälan om misstänkt dataintrång - GH (CK2015-0448)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0254Omhändertagande av journalhandlingar för avlidna patienter (CK2016-0034)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0253Begäran om utlämnande av allmän handling (CK2016-0036)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0252Information i enlighet med §26 i personuppgiftslagen (CK2016-0176)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0251Remiss - Betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU2016:5 (CK2016-0215)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0250Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap - SOU2016:11 (CK2016-0223)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0249Genomförande av smågodstransportörÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0248Genomförande av förrådshissarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0247Genomförande av Rudbecklaboratoriets förnyelse (CK2014-0313)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0246Renovering av F13 garagetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0245Borgensåtagande för finansiering av bussar till AB Gamla Uppsala BussÄrendeMikael ForssRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0244Sjukdomsförebyggande åtgärder 2016ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0243Motion (M) - Inrätta årskort på UL/SLÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0242Motion (M) - Inrätta akutmottagning för våldtagnaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-05-09
LS2016-0241Motion (M) - Etablera samarbete med Experio LabÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0240Remiss - Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfallÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-09
LS2016-0239Sprinkler och övriga säkerhetshöjande åtgärder av Östhammars sjukhus (CK2014-0273)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-06
LS2016-0238Sprinkler och övriga säkerhetshöjande åtgärder av Lasarettet i Enköping (CK2014-0366)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-06
LS2016-0237Styrelser och nämnders interna kontrollplaner 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-06
LS2016-0236Riktlinjer för landstingets förtjänstteckenÄrendeJohannes IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-05-06
LS2016-0235Trafikförsörjningsprogram Stockholms länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-04
LS2016-0234Förslag till ny detaljplan för DP357 Del av Snesholm 1:16 Morgongåva tätortÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-04
LS2016-0233Utrustningsinvesteringar i J-huset, B11 och B14ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-04
LS2016-0232Rekommendation om avgift vid behandling på SkandionklinikenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0231Investeringsprocessen vid fastighetsinvesteringarÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-03
LS2016-0230Angående vårdcentral Alunda/RasboÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0229Fastighetsutvecklingsplan för Region Uppsala (CK2014-0383)ÄrendeThomas ThunblomRegionstyrelsenBehandlas2016-05-03
LS2016-0228Regionbildning i Uppsala län (CK2015-0090)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-05-03
LS2016-0227Införandeprojekt av dokumenthanteringssystemet DocPlus (CK2014-0091)ÄrendeJosefin HaraldssonRegionstyrelsenBehandlas2016-05-03
LS2016-0226Rekrytering av förvaltningsdirektör, LandstingsserviceÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-05-03
LS2016-0225Rättspsykiatrisk vård (CK2015-0149)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-05-03
LS2016-0224Insemination av ensamstående- initiativärendeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0223Förhandling om lokalt kollektivavtal om schablon för jourkompensationsredovisning för kardiologläkare inom verksamhetsområde Kardiologi och Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-05-02
LS2016-0222Strålskyddsbokslut för landstinget i Uppsala län 2015 (CK2015-0304)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0221Varför inga svar?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0220Remiss - Kunskapsstöd med rekommendationer om minskade fosterrörelserÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-05-02
LS2016-0219Överenskommelse om hantering av arvodeÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-28
LS2016-0218Läkarsituationen vid Fjärdhundra vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-28
LS2016-0217Korrespondens med ArbetsmiljöverketÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenBehandlas2016-04-28
LS2016-0216Enkät kommuner, landsting, regionerÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0215Förhandling avseende ersättningsnivåer - arbetstidsmodeller (CK2014-0292)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-04-27
LS2016-0214Uppsägning av kollektivavtal om arbetstidsmodeller - Vårdförbundet (CK2014-0314)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0213Motion (C) - Medborgardialog och folkvaldaÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0212Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för Larmcentralen inom verksamhetsområde Ambulanssjukvård vid Akademiska sjukhusetÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0211Differentierande intygÄrendeBirgitta PleijelRegionstyrelsenBehandlas2016-04-27
LS2016-0210Resurser till gravidaÄrendeYlva TottmarRegionstyrelsenBehandlas2016-04-27
LS2016-0209Utlysning om möjlighet att ansöka om bidrag för utbildning av brobyggareÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0208Ogiltigförklaring av uppsägning, PrimärvårdenÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-04-27
LS2016-0207Väckt ärende - Behandling av trauma från krig, våld, förtryck och tortyr (HSS2015-0207)ÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-04-27
LS2016-0206Utökad finansiering av Upplandsstiftelsen ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-26
LS2016-0205Tvisteförhandling - brott mot LAS, AML och AFS, Akademiska sjukhusetÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-04-26
LS2016-0204Redovisning av lokalt partistöd - 2015 års utbetalda medel (CK 2014-0272)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-26
LS2016-0203Remiss - Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafikÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0202Fråga (M) - Bli möjligt att köpa årsbiljett på de sträckor det idag inte är möjligt?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0201Fråga (M) - Vidta för att säkerställa goda förbindelser till Gamla UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0200Fråga (M) - Stolt över att flygresorna ökar kraftigtÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0199Fråga (M) - Avsikt att höja parkeringsavgifterna ytterligare?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0198Fråga (M) - Underlätta för de som önskar kontakta vården genom att utveckla chattfunktion i fler verksamheter inom vården?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0197Fråga (M) - Rimligt att först fatta beslut i en fråga och sedan ta reda på konsekvenserna?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-26
LS2016-0196Fråga (V) ang. utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationerÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-25
LS2016-0195Begäran om yttrande - 1964-2016ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-04-25
LS2016-0194Motion - Det behövs fler sjukvårdstolkar (CK2015-0170)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-04-25
LS2016-0193Avtal med Securitas angående hyra av larmutrustning (CK 2014-0074)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-22
LS2016-0192Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2015-2018) - Revidering (CK 2014-0396)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-22
LS2016-0191Centrala förtroendemannakostnader - fördelning för förtroendemannaorganisationen 2016 (CK 2015-0489)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-22
LS2016-0190Plan för intern kontroll 2016 - landstingsstyrelsen och landstingets ledningskontor (CK2015-0551)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0189Årsrapport 2015 - beredningen för demokrati, jämställdhet och integration (CK 2016-0181)ÄrendePeter HelgessonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0188Nominering av ledamöter i centrum för forskning om funktionshinderÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0187Förhandling om lokalt kollektivavtal om måltidsuppehåll för Intensivvårdsavdelningen, Lasarettet i Enköping (Vårdförbundet)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-22
LS2016-0186Politisk viljeinriktning för hjärtsjukvård (CK2016-0168)ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-21
LS2016-0185Inomhusproblem ingång 24, byggnad A9ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-21
LS2016-0184Granskning av landstingets styrning av primärvårdenÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2016-04-21
LS2016-0183Beredningen för Äldre och funktionshinderfrågor (CK2016-0135)ÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2016-04-20
LS2016-0182Beredningen för barn och unga (CK2016-0122)ÄrendeKarin TrotzigRegionstyrelsenBehandlas2016-04-20
LS2016-0181Publicering av samtliga värdeöverföringar till hälsoorganisationerÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-20
LS2016-0180Lokaler för Uppsala folkhögskola (CK2015-0430)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0179Utbyggnad av kylcentral vid Akademiska sjukhusetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0178Försäljning av fastigheten Luthagen 15:2 (CK2014-0052)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0177Remiss - Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-04-19
LS2016-0176Remiss - Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?ÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-04-19
LS2016-0175Motion (M) - Chattfunktion inom psykiatrinÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-18
LS2016-0174Angående sommarjobbÄrendeEric NylénRegionstyrelsenAvslutat2016-04-18
LS2016-0173Fråga (C) - Ang vårdcentralen i ÖstervålaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-18
LS2016-0172Motion (L) - Strategi för ökad tandhälsa, minskat vårdbehov och klokare resursanvändningÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0171Protestlistor - Rasbo vårdcentralÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0170Årsrapport informationssäkerhet 2015ÄrendeFredrik RosenbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0169Motion (L) - Ett helhetsgrepp mot äldres undernäringÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-15
LS2016-0168Avtal kopiator/MFP A8225078 (Storgatan 27)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-15
LS2016-0167Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget (CK2013-0334)ÄrendeAnn HammarstrandRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0166Kontorslokaler för landstingets ledningsfunktioner (CK2012-0394)ÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0165Stadsbussdepå (CK2013-0336)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0164Organisationsöversyn (CK2014-0443)ÄrendeLars Olof FagerströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0163Nytt ärendehanteringssystem och diarium (CK2014-0275)ÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2016-04-14
LS2016-0162Försäljning av fastigheterna på Slottsgränd (CK2015-0344)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-04-14
LS2016-0161Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-14
LS2016-0160Interpellation (V) - ArbetsmiljöÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-13
LS2016-0159Delegationsbeslut av landstingsdirektören 2016 (CK2016-0112)ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat2016-04-13
LS2016-0158Årsredovisningar 2015 för stiftelser förvaltade av landstingsstyrelsenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-13
LS2016-0157Uppgifter om patientnämndenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-13
LS2016-0156Motion (C) - Nysatsning på specialistmottagningar för ögon- och öronpatienter vid Tierps vårdcentrum (CK2015-0184)ÄrendeNina AnundssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0155Motion (L) - Öppna arbetslivet. Funktionsnedsättning ska inte begränsa (CK2015-0220)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0154Chefspolicy för Landstinget i Uppsala län (CK2015-0399)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0153Strategi och handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner inom Region Uppsala ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0152Granskning av användbarheten hos olika applikationer i landstingets informationssystem (CK2015-0593)ÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0151Granskning avseende närvårdsarbetet i Uppsala län (CK2016-0119)ÄrendeCecilia UllerydRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0150Patientmatsituationen vid Akademiska sjukhuset (CK2014-0426)ÄrendeMikael ForssRegionstyrelsenBehandlas2016-04-12
LS2016-0149Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet för barn vuxna och äldre inom folktandvårdens verksamhet (CK2015-0592)ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0148Uppföljning av tidigare genomförd granskning av effektiv läkemedelsanvändning hos gruppen 80 år och äldre (CK2016-0591) ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0147Interpellation (V) - Om att jämställdhetsintegrera landstinget i Uppsala länÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-12
LS2016-0146Inera � avtal 2016ÄrendeLouise ArvidssonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-12
LS2016-0145Samråd om ÖMS 2050 - samverkan och planering i östra MellansverigeÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-11
LS2016-0144Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Rufs 2050ÄrendeOla KahlströmRegionstyrelsenBehandlas2016-04-11
LS2016-0143Motion (M) - Bemötandeombud på länets sjukhusÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2016-04-11
LS2016-0142Motion (M) - Möjliggör för digitala möten mellan patient/vårdenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-11
LS2016-0141Motion (M) - Möjliggör Facetimesamtal för 1177 vårdguidenÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-11
LS2016-0140Motion (M) - Inför SMS-livräddareÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-04-11
LS2016-0139Stöd och hjälp till vuxna med ställningstaganden till vård, omsorg och forskning ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-04-10
LS2016-0138Fråga patienten � Nya perspektiv i klagomål och tillsyn ÄrendeMarie-Charlotte GustafssonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-10
LS2016-0137Sprinkler och övriga säkerhetshöjande åtgärder av Tierps vårdcentral (CK2014-0274)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-10
LS2016-0136Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Uppsala län, 2015 (CK 2016-0185)ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-10
LS2016-0135Länsbarnombudsmannens verksamhetsberättelse 2015 och plan 2016 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-04-10
LS2016-0134Medlemskap i nätverket �Mötesplats Relation� ÄrendeMartina MelanderRegionstyrelsenBehandlas2016-04-10
LS2016-0133Region Uppsalas policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter,2018-2020 ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-04-10
LS2016-0132Motion (M) - Digitala vårdcentraler (CK2015-0249)ÄrendeSofie SchwanRegionstyrelsenAvslutat2016-04-08
LS2016-0131Motion Tandvårdens roll i arbetet gällande våld mot barn och i nära relationer (CK2014-0427)ÄrendeAgneta RoosRegionstyrelsenAvslutat2016-04-08
LS2016-0130Avveckling av avgiften för screening � gynekologisk hälsokontrollÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2016-04-08
LS2016-0129Närvårdsarbetet i landstinget (CK 2016-0143)ÄrendeBirgitta LejmanRegionstyrelsenBehandlas2016-04-08
LS2016-0128Bidrag för glasögon till barn och unga (CK2015-0225)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-08
LS2016-0127Motion (SD) - Om tillsättande av en distriktssköterska i MorgongåvaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-04-08
LS2016-0126TYKO övning 29 april 2016ÄrendeStefan LindhRegionstyrelsenBehandlas2016-04-07
LS2016-0125Lokalt kollektivavtal gällande övertid utöver 200 timmar för 2015 (vårdförbundet)ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0124Lokalt kollektivavtal gällande övertid utöver 200 timmar för 2015ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0123Motion (M) - Minska läkemedelsberoendet i vårt landstingÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0122Finansfrågor vid landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016 (CK2016-0148)ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenBehandlas2016-04-07
LS2016-0121Draftit huvudlicens HR avdelningen, Landstingets ledningskontorÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0120Interpellation (KD) - Hur gör vi föräldragrupperna relevanta?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-07
LS2016-0119Likvidation av RegionförbundetÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-06
LS2016-0118Förslag till nytt utredningsalternativ 5ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-06
LS2016-0117Säkerställ korrekta upphandlingar ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0116Mer patienttid och mindre administration (CK2015-0248)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0115Betänkandena Ersättning för sk dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård SOU2014:78 och Översyn av ersättning till kommuner och landsting för sk dold mervärdesskatt SOU2015:93 (CK2016-0100)ÄrendeAngelica WiklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0114Granskning av uppföljning och kvalitetssäkring av redovisningen 2015 (CK201-0102)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-04-05
LS2016-0113Landstingets i Uppsala län forskningspris 2015ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0112REMISS 2016-02-24 - Begäran om yttrande Dnr 7296-2015 (CK2016-0175)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-04-05
LS2016-0111Hävning av avtal - krav på ersättningÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-04-05
LS2016-0110Läkemedelskommittén 2016ÄrendeAgneta EklundRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0109Säkerhetsrådgivarens årsrapport 2015ÄrendeKarin SundbergRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0108Interpellation (L) - Vad händer med stödet till barn i sorg?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0107Delegationsbeslut LS Ordförande (CK2016-0025)ÄrendeIngrid LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-05
LS2016-0106Förhandling om kollektivavtal om måltidsuppehåll för sjuksköterskor inom specialistansluten hemsjukvård, SAH Norduppland, Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala länÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-04-04
LS2016-0105Regeringsbeslut - Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2016ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-04-04
LS2016-0104Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvård 2016-2018ÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenMakulerat2016-04-01
LS2016-0103Svar till Konkurrensverket gällande journalhanteringssystem ÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-04-01
LS2016-0102Angående skadestånd - mål nr T1200-16ÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenBehandlas2016-04-01
LS2016-0101Kallelser och protokoll landstingsstyrelsen 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0100Avtal kaffemaskiner 16-0004737 (CK2014-0354)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0099Avtal kaffemaskin 16-0004736 (CK2014-0353)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0098Avtal skrivbordskopiator/MFP A8203123 (upphandlingen) (CK2015-0541)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-31
LS2016-0097Avtal kopiator/MFP A8155052 Storgatan 27 (CK2015-0341)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0096Avtal frankeringsmaskin Neepost 102937.221450 (Smittskyddsenheten) (CK2015-0340)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-31
LS2016-0095Avtal kopiator/MFP A8147443 (Storgatan 27) (CK2015-0253)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-31
LS2016-0094Avtal kopiator/MFP A8128191 (Storgatan 27) (CK2015-0183)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-31
LS2016-0093Avtal kopiator/MFP A8126380 (Storgatan 27) (CK2015-0138)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-31
LS2016-0092Avtal Kopiator/MFP A8105457 Storgatan 27 (CK2015-0038)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-31
LS2016-0091Avtal kopiator/MFP Fackliga A8093206 (CK2014-0418)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0090Avtal kopiator/MFP Smittskyddsenheten A8089326 (CK2014-0417)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0089Avtal kopiator/MFP A8089330 Storgatan 27 (CK2014-0416)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0088Tilläggsavtal städ Konferenscentrum (UPPH2008-0005) (CK2014-0381)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0087Avtal entrémattor Konferenscentrum Slottsgränd 1 (CK2014-0360)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0086Avtal entrémattor Slottsgränd 2A (CK2014-0359)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0085Avtal entrémattor Slottsgränd 2C (CK2014-0358)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0084Avtal kaffemaskin 517580 Merrild Professional Sweden AB (CK2014-0357) ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0083Remiss avseende betänkande Effektiv vård SOU 2016:2ÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-31
LS2016-0082Projektet KISAÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-30
LS2016-0081Granskning att cancervården bedrivs på ett ändamålsenligt och ur jämlikhetsperspektiv tillfredställande sätt.ÄrendeAnnika BrehmerRegionstyrelsenAvslutat2016-03-30
LS2016-0080FörmaksflimmerÄrendeThomas LindqvistRegionstyrelsenBehandlas2016-03-30
LS2016-0079Anslag om hjälpmedel för diabetes typ 1 i UppsalaÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-30
LS2016-0078Motion: Alla yrkesgrupper behöves för att utveckla sjukvården (CK2015-0036) ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-29
LS2016-0077Remiss avseende förslag om upphävande av SOSFS 2000:9 (CK2015-0329)ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0076Motion (L) - Om undersköterskors kompetens och kompetenshöjning (CK2015-0392) ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-29
LS2016-0075Remiss - Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux CK2015-0595 ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0074Varför ställer inte Landstingen samma krav på barnkompetens som kommunerna gör när man arbetar med barn? (CK2013-0411) ÄrendeIngrid PerssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0073Länsgemensam särskild kollektivtrafik � samordnad beställningscentral (CK 2014-0151)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-03-29
LS2016-0072Kallelse till bolagsstämma i Gamla Uppsala Buss AB/AB Prebus/Uppsala läns trafik ABÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-29
LS2016-0071Cancerplan 2016-2018 för Uppsala-ÖrebroregionenÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-03-25
LS2016-0070Cancerplan 2014-2015 för Uppsala-Örebroregionen (CK2014-0349)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenBehandlas2016-03-25
LS2016-0069Gallring av Folktandvårdens databas StureÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0068Reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen samt styrelser och nämnder i Landstinget i Uppsala län (2016-2018) (CK2014-0376)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-03-25
LS2016-0067Upphandling av licenser för kontorsprogramvaror (CK2015-0402)ÄrendeAnnette HögströmRegionstyrelsenBehandlas2016-03-25
LS2016-0066Upphandling avseende licenspartnerÄrendeMikael HahlinRegionstyrelsenBehandlas2016-03-25
LS2016-0065Resepolicy för Landstinget i Uppsala länÄrendePer KarlssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-25
LS2016-0064Landstingets miljöredovisning 2015ÄrendeMarta FallgrenRegionstyrelsenAvslutat2016-03-25
LS2016-0063Sjukvårdens larmcentral - uppföljning avseende verksamhet och ekonomi 2015ÄrendeMikael ForssRegionstyrelsenBehandlas2016-03-25
LS2016-0062Lokalt kollektivavtal avseende ersättning för extra kösatsning vid Samariterhemmets vårdcentralÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0061Motion om att inrätta en samordnare inom hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) samt upprätta en HRV-handlingsplan i landstinget (CK2014-0397, HSS2015-0013)ÄrendePierre HoudetRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0060Lokalt kollektivavtal avseende ersättning för extra kösatsning vid PrimärvårdenÄrendeMonika SaarmRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0059Protokoll Landstingsstyrelsens hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott 2016ÄrendeAnna SandströmRegionstyrelsenBehandlas2016-03-24
LS2016-0058Från flyktingförläggning till fikarum (CK2016-0142)ÄrendeMarianne RutqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0057Interpellation (L) - Var är akutläkarna vid Akademiska sjukhuset?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-24
LS2016-0056IVO - Begäran om yttrande från IVO 8.2-3828/2016-8ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-03-23
LS2016-0055Strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvård 2016 - 2018ÄrendeMaj SölvesdotterRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0054Strategi för digitalisering i Landstinget i Uppsala länÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0053Effektivare ankomstregistrering för patienter inom Landstinget i Uppsala län (CK2012-0161)ÄrendeJohan LindqvistRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0052Organisationsbidrag till RFHLÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0051Ny regional indelning (CK 2015-0363)ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-03-23
LS2016-0050Motion (C) - Distriktssköterskemottagningar i Länna och KnutbyÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2016-03-23
LS2016-0049Tobacco Endgame, rökfritt Sverige 2025ÄrendeChristina LindbergRegionstyrelsenBehandlas2016-03-22
LS2016-0048Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2017 - Verksamhetsplan, budget, delårsrapport och årsredovisningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenBehandlas2016-03-22
LS2016-0047Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i Uppsala län, 2015-2018 � till både SHS och VS (CK2015-0422) ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0046Strategi och handlingsplan för patientsäkerhet vid Landstinget i Uppsala län 2016-2018  (CK2015-0532) ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0045Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre (HSS2014-0056) ÄrendeAnn-Lis SöderbergRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0044Kallelse till AB Transitios årsstämma 2016ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0043Interpellation (C) - Kommer ambulansen fram snabbare nu?ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0042Interpellation (C) - angående distriktsköterskemottagningÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0041Motion (C) - Öppna en folkhögskolefilial i länets norra delÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0040Remiss - Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa SOU2015:98ÄrendeNiklas RommelRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0039Landstingsarkivets verksamhetsberättelse 2015ÄrendeAnne HallvigRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0038Motion (L) - Sveriges bästa kvinnoklinik och ett sjukhus för barn, inrett för barn (CK2015-0061)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0037Årsredovisning 2015 � Gemensamma kostnämnden (CK2015-0246)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0036Årsredovisning 2015 � Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (CK2015-0467)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0035Landstingsstyrelsens övergripande verksamheters årsredovisning 2015 ÄrendeDiana BrisenbornRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0034Årsrapporter 2015 för landstingsfullmäktiges beredningarÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0033UNT 20 mars - 16ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-22
LS2016-0032Motion (L) - Avskaffa onödiga regler med en dansk Meningssamling i landstingetÄrendeChristina DahlmannRegionstyrelsenBehandlas2016-03-21
LS2016-0031IVO ärenden 2016ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2016-03-21
LS2016-0030Övrig inkommen post 2016ÄrendeAnette AspRegionstyrelsenAvslutat2016-03-21
LS2016-0029Motion till landstingsfullmäktige - Låt röntgen ta sig till patienternaÄrendeInge BruceRegionstyrelsenBehandlas2016-03-18
LS2016-0028Närvårdsavdelning Enköping-HåboÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0027Utredning av palliativt centrumÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0026Motion (L) - Hembesök från sjukvården vid funktionsnedsättningÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0025Palliativ hemsjukvård för barnÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-18
LS2016-0024Processbeskrivning och rutin för utvärderingarÄrendeJan AnderssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-18
LS2016-0023Styrelsebeslut från Sveriges kommuner och landsting 2016 (CK2016-0023)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0022Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting 2016 (CK2016-0022)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0021Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016 (CK2016-0021)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0020Ekonomidirektörsbeslut 2016 (CK2016-0020)ÄrendeAnn-Charlotte WallénRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0019Styrelser och nämnders årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2015 (CK2016-0019)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0018Informationsärenden - Landstingsstyrelsen 2016 (CK2016-0018)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0017IT-direktörsbeslut 2016 (CK2016-0017)ÄrendeCharlotta GullbrandssonRegionstyrelsenBehandlas2016-03-16
LS2016-0016Skrivelser för kännedom 2016 (CK2016-0026)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0015Förteckning över ärenden till Landstingsfullmäktige 2016 (CK2016-0015)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0014Miljömedel 2016 (CK2016-0014)ÄrendeZandra FalckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0013Attestanter 2016 (CK2016-0013)ÄrendeSolveig IsakssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0012Förhandskontroll enligt 41 § personuppgiftslagen (1998:204) 2016 (CK2016-0012)ÄrendeMats HolmbergRegionstyrelsenBehandlas2016-03-16
LS2016-0011Förteckning över motioner 2016 (CK2016-0011)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0010Landstingsstyrelsens ordförande informerar (LTF) 2016 (CK2016-0010)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0009Socialstyrelsen - meddelanden 2016 (CK2016-0009)ÄrendeEva WikströmRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0008Delgivning 2016 (CK2016-0008)ÄrendeJens LarssonRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0007Delegationsbeslut 2016 (CK2016-0007)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0006Rapporter från förtroendevalda 2016 (CK2016-0006)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0005Valärenden 2016 (CK2016-0005)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0004Landstingsdirektörsbeslut 2016 (CK2016-0004)ÄrendeDerya GenelRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0003Direktörsrapporter 2016 (CK2016-0003)ÄrendeJessica BräckRegionstyrelsenAvslutat2016-03-16
LS2016-0002Budget 2016 (CK2016-0002)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-02-29
LS2016-0001Ekonomirapporter 2016 (CK2016-0001)ÄrendeBjörn LarssonRegionstyrelsenBehandlas2016-02-16