Blanketter för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst 2018

OBS! Blanketterna kan endast användas från dator och inte från telefon eller platta.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2018  (Skrivbar PDF)

Sammanträdesarvode till förtroendevalda 2018  (Skrivbar PDF)

Ersättning sammanträde partigrupp 2018  (Skrivbar PDF) 

Reseräkning (Ej skrivbar PDF)