Blanketter för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst 2017

OBS! Blanketterna kan endast användas från dator och inte från telefon eller platta.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2017  (Skrivbar PDF)

Sammanträdesarvode till förtroendevalda 2017  (Skrivbar PDF)

Ersättning sammanträde partigrupp 2017  (Skrivbar PDF) 

Reseräkning (Ej skrivbar PDF)