Digitala mötessystem

Samtliga styrelser/nämnder i Region Uppsala har en digital nämndadministration. Det innebär att du inte får några pappershandlingar inför mötet. För att ta del av handlingar till styrelse/nämnd används applikationen 360 eMeetings som du laddar ned på en surfplatta. Via appen kan du ta del av handlingar till de styrelser/nämnder som du är vald till.

Vid regionfullmäktiges sammanträden använder vi även ett digitalt mötessystemstöd. Det innebär att du, via din surfplatta anmäler närvaro, begär ordet och voterar. Det är viktigt att du alltid har med dig din surfplatta till sammanträdet och att den är ordentligt laddad.