Företagskort Flex

Resande med kollektivtrafik för förtroendevalda

I enlighet med beslut i landstingsfullmäktige 2015-11-23 § 133 erbjuds ledamöter och ersättare i Region Uppsalas politiska organ möjlighet att få företagskortet flex för resor till och från sammanträden samt övriga resor med anledning av det politiska uppdraget i Region Uppsala.

För respektive organ görs en årlig förfrågan till ledamöter och ersättare om man under det kommande året önskar flexkort för resande med kollektivtrafik.

Fr o m 2015 nyttjas UL:s företagskort som är fakturakopplat till Region Uppsala. Korten gäller för resa med gul/grön buss samt upptåget. Ett kort/person.

Enligt arvodesreglementet har regionråd inte rätt till resor enligt detta beslut.

Om du lämnar dina politiska uppdrag ska flexkortet återlämnas till Receptionen, Regionkontoret, Storgatan 27,  Box 602, 75125 Uppsala.

 

Så här använder du företagskortet Flex:

På stadsbussarna i Uppsala – blippa själv.
På regionbussarna – föraren blippar.
På upptåget – blippa helst innan du går ombord.

Mer information finns i foldern som följer med kortet.

Vid frågor om kortet kontakta foretag@ul.se eller 018-611 19 60.

Meddela UL om någon blir "förbiviftad" eller bemöts av en förare som inte kan hantera kortet. Då kan UL meddela entreprenören som kan ta upp detta med berörd förare. Alla chaufförer har fått massor av information men alla nyheter tenderar att ta ett tag innan alla förare kan. Dels för att de är väldigt många olika förare och dels för att de har väldigt mycket information att hålla reda på.