Hantering av personuppgifter

Region Uppsala behandlar förtroendevaldas personuppgifter för att kunna administrera nämndernas/styrelsernas arbete och för att förtroendevalda ska kunna utföra sitt uppdrag. Det kan till exempel röra sig om personuppgiftsbehandling med anledning av att möten protokollförs, arvode betalas ut och för att förtroendevalda ska kunna få tillgång till de arbetsverktyg de behöver.