Hot och våld

Region Uppsala är en politisk styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att skydda och bejaka de demokratiska värden organisationen vilar på. Vi ska proaktivt arbeta mot otillåten påverkan och måna om personsäkerheten både för Region Uppsalas anställda och förtroendevalda.

Hot och våld ska alltid polisanmälas och görs av den som drabbats. Det är viktigt att påtala att man utsatts i sin funktion som förtroendevald.

Hot och våld ska även alltid anmälas till Region Uppsalas säkerhetschef. Säkerhetschefen nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00. Utanför kontorstid kontaktas tjänsteman i beredskap, genom att kontakta 112 och be dom söka tjänsteman i beredskap, Region Uppsala.

Tillsammans görs en bedömning av situationen samt eventuella åtgärder planeras.