Inpassering och passerkort

För att underlätta inpassering för ledamöter och ersättare i de politiska organ som sammanträder i Regionens hus, kan passerkort med begränsad behörighet kvitteras ut hos servicevägledarna i receptionen, Storgatan 27.

Begränsad behörighet innebär i detta avseende full access via entréer till Regionens hus samt till mötesrum plan 0 och via trapphus/hiss in till plan 5, där majoriteten av sammanträdesrummen där de politiska organen sammanträder är placerade.

I de fall mötesrum är bokade på andra våningsplan i huset är servicevägledarna i receptionen behjälpliga med att ledsaga till dessa plan under kontorstid kl. 08-17 måndag – fredag. Övrig tid måste ansvarig för mötet möta upp deltagare vid entrén.

Samtliga besökare ska checka in/ut via plattorna vid receptionen - gäller även utanför kontorstid.