Resor

Resande med kollektivtrafik för förtroendevalda

Enligt beslut i fullmäktige 2015-11-23,  §133, erbjuds ledamöter och ersättare i Region Uppsalas politiska organ möjlighet att nyttja UL:s Företagskort Flex för resor till och från sammanträden samt övriga resor med anledning av det politiska uppdraget i Region Uppsala.

Önskar du ett Företagskort Flex skriver du till e-post: region.uppsala@regionuppsala.se. Glöm inte att ange namn och adress. Kortet skickas sedan till dig per posten.

UL:s företagskort är fakturakopplat till Region Uppsala. Kortet är personligt och gäller för resa med Uppsalas stadstrafikbussar, lokaltrafikbussar samt upptåget.

Enligt arvodesreglementet har regionråd inte rätt till resor enligt detta beslut.

Om du lämnar dina politiska uppdrag ska företagskortet återlämnas till nämndsekreteraren vid sista mötet eller till den politiska sekreteraren. Alternativt kan det lämnas in till receptionen, Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Företagskort Flex

Kortet ska "blippas" vid anvisade apparater för att aktivera resa, se instruktioner nedan.

Uppsala stadsbuss – apparat bakom föraren. 
Regionbuss – apparat framför föraren.
Upptåget – apparat på perongen innan du går ombord.

Mer information finns i foldern som följer med kortet.

Vid frågor om kortet kontakta foretag@ul.se eller 018-611 19 60.

Meddela UL om någon chaufför inte känner till kortet/vet hur det ska hanteras. UL meddelar då entreprenören så att information om kortet kan skickas ut på nytt.