Rutin för utbetalningar 2018

Rutin för utbetalning av sammanträdesarvoden och andra ersättningar till förtroendevalda - avser utbetalningar som görs från Region Uppsala

Utbetalning av arvoden och andra ersättningar sker senast den 25: e i månaden. Vissa månader sker utbetalningen någon dag tidigare. Se plan för utbetalningar.

En viss mängd underlag registreras och utbetalas den månad sammanträdet eller motsvarande ägt rum. Resterande utbetalningar görs senast närmast följande månad. Ett villkor är att underlag för utbetalning inkommit (för registrering) senast den 10: e i innevarande eller efterföljande månad. Infaller den 10: e på en lördag, söndag eller annan helgdag, är sista inlämningsdag därpå närmast följande vardag.

Lönebesked
Lönebesked skickas ut i pappersform. Du har dock möjlighet att avstå lönebesked i denna form och istället nyttja e-lönebesked.

Sedan maj 2010 tillämpar landstinget e-lönebesked. För dig som är internetkund i Swedbank eller Nordea gäller följande: anmäl dig och titta på ditt e-lönebesked i internetbanken. Din anmälan bör göras före den 15:e i månaden för att e-lönebeskedet ska börja fungera innevarande månad.

För dig som är kund i annan bank gäller följande: titta på ditt e-lönebesked på www.swedbank.se/edokument Du behöver en e-legitimation. Kontakta din bank för att få e-legitimation.

Kontroll av lönebesked
Det är viktigt att du noggrant kontrollerar ditt lönebesked. Kontakta Joanna Svennbeck 018-611 31 88 vid Resurescentrum Region Uppsala om något är felaktigt.

Observera!

Utbetalning av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda (och anställda) sker via Swedbank. Har du t.ex. ett lönekonto i annan bank ska du kontakta Swedbank via länken nedan för och ordna med överföring till önskad bank. http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister/index.htm?wt_query_text=Kontoregister