Skatteavdrag 2017

Skatteavdrag och jämkning

Vill du att landstinget ska göra extra skatteavdrag på dina inkomster för politiska uppdrag, måste du meddela detta till Åsa Fernqvist 018-611 31 88, e-post: asa.fernqvist@lul.se

Begär du ett procentuellt avdrag måste du meddela detta årligen, begär du däremot att avdrag ska göras med ett fast belopp gäller detta tills du meddelar annat.

Beslut om jämkning måste lämnas till landstinget för att möjliggöra ett lägre avdrag för A-skatt än vad som ska göras enligt skattetabellen.

Beslut om jämkning/ändrad beräkning skickar du till:
Landstinget i Uppsala län
Joanna Svennbeck
Landstingets resurscentrum
751 85 Uppsala