Tidplan 2018 - www.lul.se

Tidplan för registrering och utbetalning 2018

 

 

Registrering i Primula
möjlig t o m nedanstående
datum* i respektive månad

Utbetalningsdag

11 januari 25
12 februari 23
12 mars 23
11 april 25
14 maj 25
11 juni 25
11 juli 25
13 augusti 24
11 september 25
11 oktober 25
12 november 23
10 december 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Avser datum när underlag måste vara LRC tillhanda för registrering och utbetalning innevarande månad