Tidplan för registrering och utbetalning 2017

 

 

Registrering i Primula
möjlig t o m nedanstående
datum* i respektive månad

Utbetalningsdag

12 januari 25
13 februari 24
13 mars 24
11 april 25
11 maj 24
12 juni 22
12 juli 25
14 augusti 25
13 september 25
12 oktober 25
13 november 24
11 december 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Avser datum när underlag måste vara LRC tillhanda för registrering och utbetalning innevarande månad