Traktamente och reseersättning 2018 - www.lul.se

Traktamente och reseersättning 2018

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten (mer än fem mil) utges traktamentsbelopp + resetillägg. Traktamentsbeloppet är för hel dag (mer än 18 timmar) 230 kr, för halv dag (mer än fyra timmar) 115 kr, tidpunkt för avresa/hemrsa ska anges på reseräkning. Om resan börjar kl. 12:00 eller senare räknas avresedagen som en halv dag. Detsamma gäller för hemkomstdagen om resan avslutas kl 19:00 eller tidigare.

Reducering görs för kostförmån enligt Riksskatteverkets rekommendationer. Traktamentsbeloppet är skattefritt.

På reseräkningen ska anges vilka måltider som man inte har bekostat själv. Det är viktigt att ange vilka måltider som bekostats av arbetsgivaren respektive vilka måltider man bjudits på av annan.

Resetilläggen utges med 105 kr för hel dag och 15 kr för halv dag.
Reducering görs med hälften av det belopp som traktamentet reducerats med.
Resetillägget är skattepliktigt.

Utlandstraktamente tillämpas vid utrikes förrättning. Ett s.k. normalbelopp utgår per dag och är beroende av vilket land som besöks (se gärna skatteverket.se för aktuella belopp). För ytterligare information kontakta Joanna Svennbeck 018-611 31 88

Billigaste färdsättet ska alltid tillämpas. Bokningar av resor görs via det företag som Region Uppsala har avtal med.