Uppsnabbat - nyhetsbrev om politiska beslut

Region Uppsala informerar kortfattat om politiskt fattade beslut genom nyhetsbrevet Uppsnabbat, som skickas ut med e-post direkt efter avslutat sammanträde i respektive nämnd.

Följande delar av förtroendemannaorganisationen bevakas: regionfullmäktige, regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, fastighets- och servicenämnden, samt trafik och samhällsutvecklingsnämnden.