IT-support privata vårdgivare och primärvård - www.lul.se

IT-support privata vårdgivare och primärvård är en ingång för alla frågor som rör datorarbetsplatsen, kringutrustning samt frågor om  IT-system och vårdsystem  som  används hos privata vårdgivare och primärvården. Vi hjälper både privata vårdgivare och offentlig primärvård som  använder det landstingsgemensamma journalsystemet Cosmic.


Aktuellt

2018-08-01

CallGuide Screen-pop

Nu finns Screen-pop till Telia CallGuide (växelsystem). Screen-pop gör att det blir mycket enklare att kopiera personnummer ur Telia CallGuide till Cosmic.
Hur du ställer in Screen-pop i CallGuide hittar du i denna instruktion.

Screen-pop skall finnas på alla datorer som har CallGuide installerat, skulle du ändå sakna Screen-pop så kan du höra av dig till oss så fixar vi det.


 2018-07-03

Viktigt! - Förbättring, förenkling av vårdtjänster som även byter namn

Gäller privata vårdcentraler

I och med förändrad tillgänglighetsmätning av vårdcentraler 2019, införandet av webbtidbok och ny funktionalitet i Cosmic kommer vårdtjänster att ses över. Syftet med förändringen är att underlätta arbetet på vårdcentralen och att det ska vara enklare att boka rätt. 

Samtliga IT-stöd har fått information om detta tidigare samt ett dokument över hur just er verksamhets vårdtjänster förändras.

Förändringen kommer göras succesivt under sommaren och det är mycket viktigt att all personal informeras om detta, då vårdtjänster även kommer byta namn.

I länken nedan finns mer information om vad förändringen innebär.
Förbättring och förenkling av vårdtjänster - privata vårdcentraler


2018-05-24

Planeringsdag 25/5

I morgon fredag är vi borta på planeringsdag , vid akuta fall nås vi på telefon (018-6117710)
Vi är tacksamma om icke akuta ärenden skickas in via e-post eller Easit (självservice).

 
2018-05-22

Region Uppsala integrerar Cosmic med Webcert

Region Uppsala integrerar sitt journalsystem med Webcert den 11-12 juni 2018.
Under 2018 kommer många landsting/regioner att göra en integration mellan sina journalsystem och Webcert. Vi i Region Uppsala är den sjätte av nio Cosmickunder som integrerar Cosmic med Webcert. Den nya tekniska lösningen kommer att möjliggöra för fler intygstyper och för snabbare uppdateringar av frågeformuleringar och hjälptexter.

Läs mer här.

 
2018-05-17

Förskjuten drift av videobesök

Planen att driftsätta videobesök på 7 vårdcentraler innan sommaren1 förskjuts till augusti/september på grund av förseningar i den tekniska leveransen av tjänsten/appen. Beslutet togs av styrgruppen2 för digitala vårdmöten den 16 maj.

Motivering till beslutet
- Patientsäkerheten påverkas negativt när kvalitén och användarupplevelsen är bristfällig
- Buggar finns i appen som exempelvis att funktionaliteter låser sig emellanåt
- Leverans av tjänsten har varit kraftigt försenad vilket gör att tester för att verifiera funktionalitet, stabilitet och säkerhet inte har kunnat genomföras fullt ut Tester har endast genomförts i testmiljö
- Android-appen har ännu inte levererats (på grund av buggar i appen) vilket gör att endast iOS-appen har kunnat testas. Ingen tidplan från leverantören finns ännu när Android-appen finns tillgänglig.

Tidplan för införande
Det politiska uppdraget att samtliga vårdcentraler (privata och offentliga) ska erbjuda digitala vårdmöten under 2018 gäller fortfarande och påverkas inte av den förskjutande driftsättningen.

Målet är att få en färdig levererad produkt av leverantören före sommaren för att kunna testa och verifiera kvalité i driftmiljö under sommaren. Detaljplanen för den processen ska tas fram av projektgruppen inom närmsta veckan.

Berörda inom projektet för digitala vårdmöten har stämt möte med leverantören för att specificera och tydliggöra krav och tidplan

 
2018-04-26

Uppdatering av Cosmic-klient

En uppdatering av minnet i Cosmic kommer att distribueras ut till alla Cosmicdatorer under torsdag och fredag. Förhoppningsvis kommer det att avhjälpa en del av de oförklarliga låsningar, utkastningar och segheter som vi får rapporter om från verksamheten. Uppdateringen kommer inte att märkas för användaren. Minnet uppdateras vid nästa omstart av Cosmic. Låt datorerna stå på under natten till fredag.

 
2018-04-23


Har du anmält dig till nätverksträffarna 7:e och 14:e maj?

Den 7:e och 14:e maj kommer två informationsträffar att erbjudas från kl 9-16.30 hos oss. Syftet med dessa informationsträffar är att utbilda och informera IT-stöd/Vårdsystems-koordinatorer i olika frågor som ni kan stöta på ute i era verksamheter.

Ett smakprov på dagarnas innehåll

Förmiddag: Vårdsystem
• Ny uppgradering i Cosmic 15/5
• Självbetjäningsterminalen
• Webbtidbok
• Ny riktlinjer för studenter- kontrasignering
• Bestämmelser kring  titlar.
• Reminders,  E-recept
• Webbcert- Nyheter

Eftermiddag: IT-samordning
• Felsökning av hårdvara
• Utrustning inför digitala vårdmöten
• Mail i telefonen (Intune)
• Vikten av ett IT-stöd

Klockan 15:30, information från Mats Norman angående LIS/SAS.
 
Meddela oss gärna om det är något mer ni önskar att vi tar upp.

Vi bjuder på fika. Lunchen bekostar ni själva. Uppehåll för lunch 12-13. Lunchrestaurang Morellen finns i samma byggnad. Det finns också möjlighet att värma medhavd mat om så önskas i anslutning till restaurangen.

Anmälan:
Anmälan till måndag 7 maj
Anmälan till måndag 14 maj

Inbjudan har även skickats ut via e-post till IT-stöd och Vårdsystems-koordinatorer.

 
 2018-04-03

BIOS-uppdatering natten 4/4

För att stänga vissa säkerhetshål så kommer BIOS i datorerna att uppdateras. Detta kommer att ske under natten den 4/4 för att undvika driftstörningar i verksamheten.
Därför är det av yttersta vikt att ni låter datorerna stå på under denna tid.

Datorer som är avstängda kommer få sin uppdatering så snart de slås på, det kommer dock innebära att det kan ta ca 5-10 minuter innan ni kan börja arbeta på datorn. Det är då oerhört viktigt att ni inte stänger av datorn under uppdateringen eftersom det kan innebär att datorn inte alls kommer att starta upp sedan. När uppdateringen är klar får man en uppmaning att starta om datorn – vilket då är OK.

Ovanstående gäller alltså LUL-datorer som är anslutna till LUL-nät.


2018-03-20

COSMIC avstängning 6-7 april

Fredag 6 april kl 21:00 stängs COSMIC för uppgradering.
Systemet beräknas vara tillgänglig igen lördag 7 april kl 13:00.
Avbrottsrutiner gäller under avstängningen. Läskopia kommer att finnas tillgänglig från fredag ca 21:30.

OBS! Datorerna ska lämnas påslagna under helgen!

Reservrutin för digital diktering nås via uthopp från läskopian, se användarmanual under rubriken Avbrott i COSMIC, på COSMICs hemsida på Navet/Extranätet.
Mer information om avstängningen och funktionella nyheter efter uppgraderingen hittar du i:

Aktuellt R8.1 nr 2 1018

Nyhetsbrev

 
2018-03-19


Office 365/Outlook i mobila enheter

Efter den 16 april 2018 kommer endast enheter som är registrerade i Microsoft Intune kunna synkronisera e-posten med Outlook.
Det finns två lösningar, MDM eller MAM.
MDM är avsett för landstingsägda enheter. Endast för Iphone.
MAM är avsett för privataägda enheter. Denna fungerar även på Android. Landstinget ger dock ingen användarsupport på Android-enheter.

Om du inte redan har kontaktat oss för att registrera din mobila enhet (mobil och/eller surfplatta) i  Microsoft Intune, och vill fortsätta synkronisera landstingets e-post, kontakta oss innan den 16 april.

 
2018-03-07

Digitala möten - är ni redo?

Under 2018 kommer digitala vårdmöten i form av videomöten via Cosmic att införas hos samtliga vårdcentralen i regionen.
Vi inventerar nu er förutsättningar på vårdcentralen för att kunna planera ett breddinförande av videomöten och önskar därför att ni svarar på nedanstående frågor. 

• När under 2018 har ni möjlighet att införa videobesök?
• Vilka typer av patientmöten kan ni nyttja videobesök för?

Inkom med er tidplan till Pia Leierdahl senast den onsdagen den 14 mars. Offentliga vårdcentraler kan vända sig till Eva Jansson.
Om svar uteblir tolkas det som att ni inte har något specifikt önskemål för när införandet sker och vilka typer av patientmöten videobesök lämpar sig för.
Läs mer...

 
2018-02-08

COSMIC uppdatering 9-10/2 - uppskjuten!

Pga fel i leveransen, som riskerar att få stora konsekvenser för användarna samt riskerar patientsäkerheten har styrgruppen för uppgraderingen beslutat att COSMIC uppgraderingen som var planerad nu till helgen, 9–10 februari, måste skjutas upp. Nytt datum för uppgraderingen ska nu tas fram.


2018-01-24

Möjligt att se bilder från multimediaarkivet via Cosmic 

Fr o m 180109 kommer det vara möjligt att via Cosmic  öppna upp bildvisaren VueMotion och titta på patientens undersökningar/bilder lagrade i Multimediaarkivet.
Man söker fram menyn ”Sök i externt arkiv” som visar en lista på patientens samtliga undersökningar.
Från denna lista kan man välja den/de bildserier som ska öppnas upp i bildvisaren VueMotion inifrån Cosmic.
Läs mer i lathunden

OBS! Denna möjlighet avser alltså endast visning av bilder. Lagringslösning för foton i Cosmic Viewer är under utveckling och kommer troligen att börja införas under 2018. (Jag har ett möte bokat med Ingrid Joustra om en eventuell pilot på en vårdcentral under våren.)


2018-01-25

Ny IT-avdelning

Den 1 januari 2018 bildas en ny IT-avdelning på Resurscentrum. Avdelningen kommer att heta IT och Systemtjänster och finnas på plan 2 i lokalerna i Uppsala Business Park.

IT och Systemtjänster kommer att inrymma tre enheter:

IT-support privata vårdgivare och primärvård
IT-support Resurscentrum
Nationella katalog- och säkerhetstjänster

Arbetet för den nya IT-avdelningen kommer initialt att fokusera på att identifiera och kartlägga avdelningens uppdrag, t ex uppdrag mot privata specialister som är nytt fr o m årsskiftet, men även se över gränssnitt och roller mot samarbetspartners som MSI, EPJ och Regionkontoret.

– Det blir en utmaning att vidmakthålla en god kvalitet i nuvarande uppdrag samtidigt som vi går in i en intensiv fas med mycket lärande, och med hjälp av varandras nuvarande kunskaper och bakgrund så tar vi draghjälp av varandra i den nya personalgruppen. En riktig injektionskick är den utveckling som nu sker med digitalisering av vården en utveckling som vi alla stimuleras av och som avdelningen kommer att arbeta med full kraft med, säger Bodil Aksén som är chef för den nya avdelningen.