IT-support privata vårdgivare och primärvård

IT-support privata vårdgivare och primärvård är en ingång för alla frågor som rör datorarbetsplatsen, kringutrustning samt frågor om  IT-system och vårdsystem  som  används hos privata vårdgivare och primärvården. Vi hjälper både privata vårdgivare och offentlig primärvård som  använder den landstingsgemensamma journalsystemet Cosmic.


Aktuellt

2018-03-07

Digitala möten - är ni redo?

Under 2018 kommer digitala vårdmöten i form av videomöten via Cosmic att införas hos samtliga vårdcentralen i regionen.
Vi inventerar nu er förutsättningar på vårdcentralen för att kunna planera ett breddinförande av videomöten och önskar därför att ni svarar på nedanstående frågor. 

• När under 2018 har ni möjlighet att införa videobesök?
• Vilka typer av patientmöten kan ni nyttja videobesök för?

Inkom med er tidplan till Pia Leierdahl senast den onsdagen den 14 mars. Offentliga vårdcentraler kan vända sig till Eva Jansson.
Om svar uteblir tolkas det som att ni inte har något specifikt önskemål för när införandet sker och vilka typer av patientmöten videobesök lämpar sig för.
Läs mer...

2018-02-08

COSMIC uppdatering 9-10/2 - uppskjuten!

Pga fel i leveransen, som riskerar att få stora konsekvenser för användarna samt riskerar patientsäkerheten har styrgruppen för uppgraderingen beslutat att COSMIC uppgraderingen som var planerad nu till helgen, 9–10 februari, måste skjutas upp. Nytt datum för uppgraderingen ska nu tas fram.

2018-01-24

Möjligt att se bilder från multimediaarkivet via Cosmic 

Fr o m 180109 kommer det vara möjligt att via Cosmic  öppna upp bildvisaren VueMotion och titta på patientens undersökningar/bilder lagrade i Multimediaarkivet.
Man söker fram menyn ”Sök i externt arkiv” som visar en lista på patientens samtliga undersökningar.
Från denna lista kan man välja den/de bildserier som ska öppnas upp i bildvisaren VueMotion inifrån Cosmic.
Läs mer i lathunden

OBS! Denna möjlighet avser alltså endast visning av bilder. Lagringslösning för foton i Cosmic Viewer är under utveckling och kommer troligen att börja införas under 2018. (Jag har ett möte bokat med Ingrid Joustra om en eventuell pilot på en vårdcentral under våren.)

2018-01-25

Ny IT-avdelning

Den 1 januari 2018 bildas en ny IT-avdelning på Resurscentrum. Avdelningen kommer att heta IT och Systemtjänster och finnas på plan 2 i lokalerna i Uppsala Business Park.

IT och Systemtjänster kommer att inrymma tre enheter:

IT-support privata vårdgivare och primärvård
IT-support Resurscentrum
Nationella katalog- och säkerhetstjänster

Arbetet för den nya IT-avdelningen kommer initialt att fokusera på att identifiera och kartlägga avdelningens uppdrag, t ex uppdrag mot privata specialister som är nytt fr o m årsskiftet, men även se över gränssnitt och roller mot samarbetspartners som MSI, EPJ och Regionkontoret.

– Det blir en utmaning att vidmakthålla en god kvalitet i nuvarande uppdrag samtidigt som vi går in i en intensiv fas med mycket lärande, och med hjälp av varandras nuvarande kunskaper och bakgrund så tar vi draghjälp av varandra i den nya personalgruppen. En riktig injektionskick är den utveckling som nu sker med digitalisering av vården en utveckling som vi alla stimuleras av och som avdelningen kommer att arbeta med full kraft med, säger Bodil Aksén som är chef för den nya avdelningen.

2017-12-15

Dags att ansluta sig till Office365 för mobil enhet

Nu är det hög tid att ansluta dig till Office365 för mobil enhet om du vill fortsätta läsa din mejl i mobilen. Den 28 januari 2018 stängs nuvarande mejl- och kalendersynkning av för de enheter som inte är registrerade i Region Uppsalas mobilplattform Intune.

För att använda Office365 från en mobiltelefon eller surfplatta så behöver enheten registreras i Region Uppsalas verktyg för enhetshantering - Intune. Registreringen behövs för att mobiltelefonen eller surfplattan ska uppfylla de säkerhetskrav som krävs för att kunna ansluta till Office365.

För att anmäla dig till Intune, skapa ett ärende i Easit eller skicka e-post till pvit@regionuppsala.se

Läs mer om  Intune här.