IT-support privata vårdgivare och primärvård (PV-IT) är en ingång för frågor som rör vård och IT-system samt Regionens datorutrustning för:

- ca 60 mottagningar inom primärvård
- ca 20 privata specialister med Cosmic
- ca 165 avtal med privata vårdgivare

Aktuellt

 18-12-20

 God Jul och Gott Nytt År

 Jul- och Nyårsnytt

 julfoto på oss

2018-11-02

 

Välkomna till Nätverksträffar 29/11 och 12/12

Inbjudan till IT-stöd, vårdsystemskoordinatorer och verksamhetschefer.

Anmälan sker via länk nedan:
Torsdag 29/12, 13.30 - 16.30
Onsdag 12/12, 13.30 - 16.30


2018-10-05

Övergång från E-tjänstekort till E-identitet framflyttad

Den 30 oktober 2018 lanseras E-identitet för offentlig sektor, Efos, som ska ersätta Identifieringstjänst SITHS. Vid lansering kommer Inera starta en pilot. För vår verksamhet inom Region Uppsala är lanseringen framflyttat minst två månader.

Vi kommer att använda oss av en parallelldrift av SITHS och Efos under ganska lång tid för att underlätta övergången.

För den vanliga användaren innebär inte övergången något alls förrän det befintliga SITHS-kortet går ut eller tappas bort, då erhåller användaren ett Efos-kort. Även om kortet går sönder eller om man glömmer sin pin-kod, så erhålls ett nytt Efos-kort.

De personer som är beställare av kort/administratörer kommer att få information i särskild ordning kring hanteringen framöver.

Så fort vi fått närmare information från Inera så kommer vi att informera via Navet och via befintliga nätverk inom området.

Om ni har frågor går det bra att skicka e-post till e-id@regionppsala.se


2018-10-04

Kronologiska journalvyer i COSMIC får ny funktionalitet

Breddinförandet startar den 15:e oktober och införandet sker löpande under vecka 42. Konfigurationen beräknas ta några dagar. De nya presentationsvyerna kommer att heta som idag, t ex ”Enhetens anteckningar” och ha samma innehåll men nytt utseende och funktionalitet. Skrivläget förändras inte.

Information/utbildning rörande den nya funktionaliteten finns i COSMIC e-Learning, se e-kurs vårddokumentation FP2 och avsnitt Läsa journal. Filmen tar cirka 12 minuter. Viktigt att all personal tar sig tid att ser denna film.

”Mina anteckningar” kommer att tas bort  då Cosmic inte längre har stöd för en sådan vy och den gamla vyn går över vårdgivargränser vilket inte följer juristernas tolkning i föreskrifterna. Följ här manualen för att skapa ett filter ”Mina anteckningar” för att hitta dina egna anteckningar i vald vy.

Informationsmaterial

Bildspel

Infoblad

Frågor&Svar


2018-09-21

EFOS - det nya identifieringskortet

30 oktober 2018 lanseras Efos (e-identitet). På sikt kommer Efos att ersätta nuvarande identifieringstjänst SITHS som idag fungerar som både passerkort och tjänstelegitimation för alla anställda inom Region Uppsala. För att underlätta övergången kommer både SITHS och Efos att fungera parallellt under en ganska lång tid. Därmed behöver du inte byta ut ditt befintliga e-tjänstekort förrän det gått ut.

De personer som är beställare av kort/administratörer kommer att få information i särskild ordning kring hanteringen framöver. Vi vill dock förvarna om att det till en början kan bli förlängda väntetider vid beställning av kort.

 
2018-09-07

Ny beställningsrutin för offentliga vårdcentraler

Från och med måndag 10/9 så beställer offentliga vårdcentraler IT-utrustning, som inte ingår i funktionshyran, via IT-samordnarna hos Nära vård och hälsa. Exempelvis rollermouse, mousetrapper, skärmskydd, färgskrivare, projektorer etc.

IT-samordnare Nära vård och hälsa
Ank. 168 00
E-post: it.hoh@regionuppsala.se

 
 2018-09-07

Ny medarbetare


Från och med denna vecka har vi en extra resurs hos oss. Han heter Oscar Eriksson och kommer främst att arbeta med leveranser och installation av it-utrustning.


2018-08-01

CallGuide Screen-pop

Nu finns Screen-pop till Telia CallGuide (växelsystem). Screen-pop gör att det blir mycket enklare att kopiera personnummer ur Telia CallGuide till Cosmic.
Hur du ställer in Screen-pop i CallGuide hittar du i denna instruktion.

Screen-pop skall finnas på alla datorer som har CallGuide installerat, skulle du ändå sakna Screen-pop så kan du höra av dig till oss så fixar vi det.