Beslutsstöd - SAS Visual Analytics

Införande av rapport- och analysverktyget SAS Visual Analytics pågår inom Region Uppsala. Under 2017-2018 kommer SAS successivt att ersätta de rapporter som finns i LIS, Landstingets ledningsinformationssystem.

Publicerade rapporter finns för vårdvalen vårdcentral och mödrahälsovård. För åtkommst till rapporterna krävs att du har ett LUL-användarkonto och att du är inloggad på LUL-net alternativt att du loggar in via programportalen. Länkar till de publicerade rapporterna finns i  respektive lathund nedan.

 

Logga in i programportalen

Lathundar
Lathund för läsanvändare SAS
Primärvårdskvalitet
Primärvårdsuppföljning