Om e-legitimation för extern åtkomst

Region Uppsalas externa tjänster har stöd för SITHS-kort och Telia e-legitimation. I båda fallen måste korten kompletteras med ett extra certifikat (HCC) från Region Uppsala  Detta gäller dock inte för SITHS-kort som är beställda via Region Uppsala. När det extra certifikatet är klart laddar användare själv ner det till sitt kort. För instruktion klicka här.

Telia e-legitimation

Telia e-legitimation är en identitetshandling och ett fysiskt kort med så kallat hårt certifikat. Kortet tillsammans med personlig pinkod används för identifiering. Datorn behöver en kortläsare. Telia e-legitimation kan köpas från Telia.

SITHS-kort

SITHS-kort är en identitetshandling och ett fysiskt kort med så kallat hårt certifikat. Kortet tillsammans med personlig pinkod används för identifiering. Datorn behöver en kortläsare. SITHS-kort kan anskaffas via Region Uppsala se här eller valfri kortutgivare, till exempel Svensk e-identitet AB.

Kortprogrammet Net iD

För att använda Telia e-legitimation eller SITHS-kort måste datorn ha programmet Net iD installerat. Programmet Net iD installeras "automatiskt" första gången kortet används för att logga in i Region Uppsalas it-system via webben.

Problem?

Vid problem med kortet eller för att spärra förlorat kort, kontakta kortutgivaren.