Prator

- ett meddelandesystem mellan slutenvård, primärvård och kommunerna i länet.

 

För att kunna logga in i Prator behöver du ett SITHS-kort och behörighet.

Behörigheten läggs in av din vårdssystemsamordnare. Supportinformation för användare hittar du i högerspalten på denna sida.

Inloggningslänkar till Prator finns att lägga till under ”mina system” på Navet så att du får dem på din startsida.

Observera att du behöver ha ditt SITHS-kort i kortläsaren för att kunna använda inloggningslänkarna. 

Här loggar du in i Prator för användare.

Här loggar du in i Prator för administratörer.

Här loggar du in i Prator med användarnamn och lösenord. 

(För hyrsjuksköterskor utan SITHS-kort)


Utskrivningsklara patienter

Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun vid utskrivning från slutenvård är en lagstyrd process.

Region Uppsala (slutenvård och primärvård) och länets kommuner har en gemensam överenskommelse att använda Prator för denna samverkan.
 


Ny lag 1 januari 2018

Lagstiftningen om samverkan vid utskrivning ändras den 1 januari 2018.

Prator är anpassat till den nya in- och utskrivningsprocessen som träder i kraft 1 januari 2018.

Du kan läsa mer om den nya lagen och dess förarbeten på Riksdagens hemsida.

Den nya lagen finns publicerad i sin helhet här: Lag 2017:612

Ett kort bildspel om den nya versionen av Prator hittar du här.

Utbildning av superanvändare för alla organisationer har skett under november 2017.

Utbildningsfilmer om den nya versionen av Prator, Prator 5.3.0, hittar du i högerspalten på denna sida.

Den nya versionen innehåller stöd för både SVU - samverkan vid utskrivning, och SIP - samordnad individuell plan.