Privera

Region Uppsala använder it-stödet Privera för att administrera ersättningen till privata vårdgivare. Alla privata vårdgivare med ersättning från Region Uppsala utom privata husläkare berörs.

Inloggning i systemet sker längst ned på denna sida.

Efter att Mediq Sverige tagit över försäljning av frikort etc. är det nya artikelnummer för:
Frikort: 652 32, minsta kvantitet 50 st
Plastficka 54*86 mm: 836 15, minsta kvantitet 100 st
Plastficka 86*117 mm: 652 46, minsta kvantitet 100 st
Högkostnadskort: 648 55, minsta kvantitet 100 st
Kundnummer ska anges.

Beställning görs på telefon 031-388 90 00.

KOM IHÅG ATT LOGGA IN TVÅ GÅNGER.
En gång för att skicka in filen och en gång för att rätta ev felaktiga besök samt godkänna utbetalningsunderlaget.

Logga in

Att lämna datafil

Vårdgivare som har avtal med Region Uppsala ska lämna underlag för ersättning i elektronisk form, det vill säga skicka den som en datafil (klausul om detta kommer successivt att finnas i alla avtal med Region Uppsala).
Även så kallat lagetablerade vårdgivare kan lämna information via datafil. I dagsläget finns två godkända filformat. Alla vårdgivare kan leverera visitfilen och specialistläkarna kan som tidigare leverera den så kallade privafilen. Konverteringen av privafilen sker hos Region Uppsala.

Hur går det till?


Alla vårdgivare erhåller individuella avtalskoder, vikarie/vårdgivarkoder samt åtgärdskoder från Region Uppsala. Dessa koder är anpassade efter Priveras uppbyggnad, vilket innebär att avtalskoden liksom vikarie/vårdgivarkoden alltid är fyrställig. Åtgärdskoderna är både treställiga och fyrställiga. I de fall de är fyrställiga har de kombinerats med vårdgivarens tvåställiga vårdspecialitékod. Koder är till exempel treställiga när det handlar om särskilda åtgärder.

Filen som vårdgivaren får från sitt journal/kassasystem laddas upp via denna hemsida. För att kunna logga in krävs en användarbehörighet i Privera. (Öppnas i nytt fönster)

Väl inloggad i Privera kan vårdgivaren kontrollera sina inlevererade uppgifter, godkänna utbetalningsunderlag, rätta felaktigheter m m. Ingen samlingsräkning behöver inlämnas till Region Uppsala.

Viktigt är att det är vårdgivaren själv som skickar in filen från sin dator och vårdgivaren själv som rättar och godkänner betalningsunderlaget. Detta för att öka säkerheten att vårdgivaren inte skickat in en halv eller felaktig fil.

Intresserad av att leverera en visitfil till Privera?


Vad som behövs är en dator, ett journal-/kassasystem och internetkoppling. De flesta leverantörer av de journal-/kassasystem som vårdgivarna använder idag har redan utvecklat en funktion i systemet som tar fram den datafil som ska skickas till Region Uppsala. Denna datafil kallas Visit-filen och innehåller den basinformation som är nödvändig. Installationen av denna funktion är relativt enkel. Region Uppsala har redan varit i kontakt med de flesta leverantörer av sådana system och kan bistå med kontaktuppgifter.

Vårdgivaren står för kostnader för anpassning av journal-/kassasystem för filleverans.