Privera

Region Uppsala använder it-stödet Privera för att administrera ersättningen till privata vårdgivare. Alla privata vårdgivare med ersättning från Region Uppsala utom privata husläkare berörs.

Inloggning i systemet sker nedan på denna sida.

KOM IHÅG ATT LOGGA IN TVÅ GÅNGER.
En gång för att skicka in filen och en gång för att rätta ev felaktiga besök samt godkänna utbetalningsunderlaget.

Väl inloggad i Privera kan vårdgivaren kontrollera sina inlevererade uppgifter, godkänna utbetalningsunderlag, rätta felaktigheter m.m.

Logga in

Vårdgivaren står för kostnader för anpassning av journal-/kassasystem för filleverans.