Webcert

 

Webcert Fråga/Svar
Webcert Fråga/Svar är en tilläggstjänst till läkarintyg och en fristående Webbapplikation för att hantera fråga/svars-kommunikation för läkarintyg mellan Försäkringskassan och vården (i dagsläget endast FK7263).

 

Hur når jag Webcert?
Åtkomst till Webcert sker enligt följande:

  • När en verksamhet får en fråga/svar från Försäkringskassan i sin funktionsbrevlåda, följer det med länkar till Webcert
  • Via valet fråga/svar från ett skickat läkarintyg i COSMIC

 

Bakgrund
2006 slöt staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett avtal om ekonomiska incitament för att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet och skapa en mer effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess.

 

 


Webcert gör det möjligt att utveckla andra e-hälsotjänster och
hantera flera intyg elektroniskt.