Webcert

Region Uppsala integrerar sitt journalsystem med Webcert i juni 2018

Inera har utvecklat Webcert, en applikation för att skapa och skicka medicinska underlag elektroniskt, som öppnas från Cosmic. Från Webcert skapar och skickar användarna intygen samt hanterar frågor och svar mellan Försäkringskassan och vården.

I samband med införandet av Webcert, som Region Uppsala planerar driftsätta vecka 24, lanserar Försäkringskassan nya medicinska underlag som kan utfärdas och skickas elektroniskt:

–läkarintyg för sjukpenning (7804)

–läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801)

–läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802)

–läkarutlåtande för sjukersättning (7800)

Det kommer också att vara möjligt att skicka två av Transportstyrelsens blanketter elektroniskt:

-Transportstyrelsens läkarintyg, högre körkortsbehörighet

-Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

 Tillgång till Webcert

För att få tillgång till funktionerna i Webcert krävs att du finns registrerad i HSA och är kopplad till ett eller flera medarbetaruppdrag med ”Vård och behandling”.

Webbläsare, Internet Explorer

För att kunna använda Webcerts funktioner behöver du Internet Explorer 11 eller efterföljande versioner samt även ha JavaScript aktiverat i din webbläsare.

Förutsättningar för inloggning

För att använda Webcert krävs ett SITHS -kort med pinkod, en kortläsare med tillhörande programvara Net iD och ett medarbetaruppdrag i HSA med ändamål ”Vård och behandling” på aktuell vårdenhet.

SITHS-kort

En skillnad från nuvarande version är att användarna kommer att behöva både pinkod för att identifiera sig i systemet och pinkod för att signera. Du kommer inte kunna signera intygen utan din signeringskod.

Koderna finns på det gråa kodkuvert som man fick hemskickat i samband med utfärdande av SITHS-kortet. För ytterligare information klicka här eller gå via länken som finns till höger under dokumentation/länkar.

eLearning

För att underlätta införandet av Webcert så finns det en cirka 15 min lång utbildningsfilm som läkare och administratörer bör ta del av genom Cosmic eLearning 

 Nyhet är att Frågor och Svar kommer att synas i Cosmic

I Cosmic under Min Översikt och under Osignerade och Ovidimerade kommer Frågor och Svar från Försäkringskassan synas samt i vyn Verksamhetsöversikten. All kommunikation med Försäkringskassan sker via Webcert.

Min Översikt

Min översikt i Webcert

 Osignerade och Ovidimerade

 

Osignerade och Ovidimerade Webcert

  Användarmanual från Inera, se länk till höger i rutan Dokument.