Webcert

Webcert är en applikation som öppnas från COSMIC, för att skapa och skicka medicinska underlag elektroniskt. Från Webcert skapar och skickar användaren intygen sam t hanterar frågor och svar mellan Försäkringskassan och vården.

Detta behövs för att använda Webcert

För att använda Webcert krävs ett SITHS-kort med pinkoder, en kortläsare med tillhörande programvara Net iD och ett medarbetaruppdrag i HSA med ändamål "Vård och behandling" på akutell vårdenhet. Om man har uppdrag på flera vårdenheter måste man välja vårdenhet vid varje inloggning. Byte av vårdenhet görs i COSMIC.

SITHS-kort med pinkod

SITHS-kort med pinkod krävs för identifiering och signering. Koderna finns i det gråa kodkuvert som man fick hemskickat i samband med utfärdandet av SITHS-kortet. Du kan inte signera intygen utan din signeringskod.

Försäkringskassans medicinska underlag som kan utfärdas och skickas elektroniskt

  • läkarintyg för sjukpenning (7804)
  • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801)
  • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802)
  • läkarutlåtande för sjukersättning (7800)


Transportstyrelsens elektroniska blanketter

  • Transportstyrelsens läkarintyg, högre körkortsbehörighet
  • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes