Webcert


Inera har utvecklat Webcert, en applikation för att skapa och skicka medicinska underlag elektroniskt, som öppnas från Cosmic. Från Webcert skapar och skickar användarna intygen samt hanterar frågor och svar mellan Försäkringskassan och vården.

I samband med införandet av Webcert, lanserade Försäkringskassan nya medicinska underlag som kan utfärdas och skickas elektroniskt:

  • läkarintyg för sjukpenning (7804)
  • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801)
  • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802)
  • läkarutlåtande för sjukersättning (7800)


Det är också möjligt att skicka två av Transportstyrelsens blanketter elektroniskt:

  • Transportstyrelsens läkarintyg, högre körkortsbehörighet
  • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

 

Tillgång till Webcert

För att använda Webcert krävs ett SITHS-kort med pinkoder, en kortläsare med tillhörande programvara Net iD och ett medarbetaruppdrag i HSA med ändamål ”Vård och behandling” på aktuell vårdenhet. Det går bara att vara inloggad på en vårdenhet åt gången. Om man har uppdrag på flera vårdenheter måste man välja vårdenhet vid varje inloggning. Byte av vårdenhet görs i vårdsystemet.

SITHS-kort

En skillnad från nuvarande version är att användarna kommer att behöva både pinkod för att identifiera sig i systemet och pinkod för att signera. Du kommer inte kunna signera intygen utan din signeringskod.

Koderna finns på det gråa kodkuvert som man fick hemskickat i samband med utfärdande av SITHS-kortet. För ytterligare information klicka här eller gå via länken som finns till höger under dokumentation/länkar.

eLearning

Det finns en cirka 15 min lång utbildningsfilm som läkare och administratörer bör ta del av genom Cosmic eLearning 

Nyhet! I Cosmic under Min Översikt och under Osignerade och Ovidimerade kommer Frågor och Svar från Försäkringskassan att synas. All kommunikation med Försäkringskassan sker via Webcert.

Viktigt att man går in i Webcert via Cosmic!