Listning vid vårdcentral

Den nya patientlagen innebär att invånare fritt kan välja att lista sig på vårdcentral, barnavårdcentral och barnmorskemottagning i valfritt län oavsett var man är folkbokförd.
Husläkarkansliet administrerar listning och svarar på frågor från befolkningen.