Nationella taxan - LOL, LOF

Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för läkare och fysioterapeuter (sjukgymnaster). Vårdgivarnas verksamheter regleras i huvudsak av respektive lag. Ersättningarna regleras i förordningen som uppdateras varje år.

Information om rutiner vid försäljning och köp av etablering hittar du via menyn till vänster.