Vårdval Uppsala län

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att patienternas möjlighet att välja vårdgivare ska öka.
Lagen underlättar också för vårdgivare att etablera sig och bli en del av hälso- och sjukvården med ersättning från Region Uppsala.

Informationen på de här sidorna riktar sig till privata vårdgivare.

Till ansökan, förfrågningsunderlag/regelböcker